Byla e2A-111-640/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo SĮ ,,Vilniaus miesto būstas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 23 d. sprendimo už akių civilinėje byloje pagal ieškovo savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovams R. S. ir R. S. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas savivaldybė įmonė „Vilniaus miesto būstas“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų R. S. ir R. S. 916 Eur skolos už būsto nuomą, 27,03 Eur delspinigių, 44,52 Eur išlaidų už gyvenamųjų patalpų priverstinį durų atidarymą, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, kuri perdavė jį valdyti ieškovui patikėjimo teise. Atsakovė R. S. ir UAB „Šnipiškių ūkis“ sudarė nuomos sutartį, pagal kurią atsakovei ir jos šeimos nariams buvo išnuomotas butas, esantis adresu ( - ). Atsakovai nuo 2016-05-01 iki 2017-06-30 nemokėjo už buto nuomą, todėl susidarė 916 Eur skola už nuomą, taip pat už gyvenamųjų patalpų priverstinį durų atidarymą ieškovas patyrė 44,52 Eur išlaidas.

72.

8Atsakovams R. S. ir R. S. teismo procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu), atsakovai nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl ieškovo prašymu buvo priimtas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 23 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė ieškovui savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“ iš atsakovų R. S. ir R. S. solidariai 916 Eur skolos už būsto nuomą, 44,52 Eur nuostolių, 5 proc. metines palūkanas už priteistą 960,52 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017-09-21, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitą ieškinio dalį atmetė.

124.

13Teismas savo sprendimą motyvavo tuo, jog iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad butas, esantis ( - ), unikalus ( - ), nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas). Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2008-05-28 sprendimu Nr. 1-474 perdavė ieškovui savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“ patikėjimo teise valdyti visas Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas. Atsakovė R. S. ir UAB „Šnipiškių ūkis“ 2001-02-12 sudarė gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. 11, pagal kurią atsakovei ir jos šeimos nariams buvo išnuomotas butas, esantis adresu ( - ). Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-08 sprendimu už akių, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-29375-779/2016, nutarta atsakovus su jiems priklausančiu turtu iškeldinti iš gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, teismo sprendimas įsiteisėjo 2016-09-08 (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Ieškovo prašymu, 2016-11-02 ieškovui išduotas vykdomasis raštas. 2017-03-01 ieškovas kreipėsi dėl atsakovų priverstinio iškeldinimo iš buto į antstolį, priverstinis iškeldinimas buvo suplanuotas vykdyti 2017-09-18 10 val. 2017-05-22 gyvenamųjų patalpų durys buvo užantspauduotos ir priklijuotas pranešimas atsakovams dėl patalpų atlaisvinimo ir raktų grąžinimo. 2017-06-30 antstolis R. K., dalyvaujant ieškovo darbuotojams, UAB „Vitemus“ durų atrakinimo specialistui bei UAB „Utenos deratizacija“ darbuotojui atliko faktinį aplinkybių konstatavimą, kurio metu buvo priverstinai atrakinta ir pakeista buto durų spyna, išvalytos ir atlaisvintos patalpos nuo gyventojų paliktų namų apyvokos daiktų. Ieškovas, atlikęs priverstinį patekimą į jo patikėjimo teise valdomas patalpas, patyrė 44,52 Eur išlaidų (CPK 6.249 straipsnio 4 dalies 2 punktas). Iš pažymos apie įsiskolinimą už buto nuomą matyti, kad už laikotarpį nuo 2016-05-01 iki 2017-06-30 yra susidaręs 916 Eur įsiskolinimas už buto nuomą. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovai su ieškovu būtų atsiskaitę (CPK 178 ir 185 straipsniai).

145.

15Teismas nurodė, jog pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.576 straipsnį, 6.583 straipsnio 1 dalį, 6.584 straipsnį bei nuomos sutarties 2.2. punktą nuomininkas turi pareigą kas mėnesį mokėti nuomos mokestį bei komunalinių paslaugų mokesčius. CK 6.589 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuomininko šeimos nariai turi tokias pačias teises ir pareigas, atsirandančias iš gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, kaip ir nuomininkas. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai neperdavė ieškovui nuomoto buto iki 2017-06-30, jiems kyla pareiga mokėti ieškovui iki šio termino mokėti nuomos mokestį, todėl solidariai iš atsakovų priteisė 916 Eur įsiskolinimo už buto nuomą nuo 2016-05-01 iki 2017-06-30 (CK 6.583 straipsnio 1 dalis, 589 straipsnio 1 dalis). Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, kad ieškovas kreipėsi į antstolį dėl priverstino teismo sprendimo vykdymo, tačiau atsakovai geruoju iš pašalpų neišsikėlė, todėl buvo priverstinai patenkama į atsakovų nuomotą butą, teismas padarė išvadą, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų solidariai 44,52 Eur nuostolius už priverstinį gyvenamųjų patalpų durų atidarymą yra pagrįstas (CK 6.246-6.249 straipsniai).

166.

17Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). CK 6.71 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog netesybos, kaip prievolės užtikrinimo būdas, turi būti nustatytos sutartyje ar įstatyme. 2001-02-12 nuomos sutarties 2.2 punkte numatyta, kad jei nuomininkas laiku nesumoka nuomos mokesčio, jis privalo mokėti nuomotojui 0,4 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Tačiau vadovaujantis CK 6.73 straipsnio 1 dalimi, 6.258 straipsnio 2 dalimi, kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą, todėl teismas nurodė, jog ieškovo reikalaujami priteisti delspinigiai – 27,03 Eur įskaitomi į reikalaujamą 44,52 Eur nuostolių atlyginimą, ir ieškovui iš atsakovų solidariai priteisė 44,52 Eur nuostolių.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

197.

20Apeliantas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 23 d. sprendimą už akių panaikinti dalyje, kurioje ieškovo ieškinys yra atmestas ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė 27,03 Eur sumos delspinigių ir juos nepagrįstai įskaitė į reikalaujamus priteisti 44,52 Eur patirtus finansinius nuostolius. Teismas neteisingai aiškino ir taikė CK 6.71 str. ir CK 6.249 str. nuostatas. Nurodo, jog nors 2016-08-08 Vilniaus miesto apylinkės teismas sprendimu už akių 2001-02-12 su UAB „Šnipiškių ūkis“ sudarytą Vilniaus miesto savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr.11, tačiau tai nepaneigia atsakovų prievolės laiku sumokėti nuomos mokestį, o jiems to nepadarius, ieškovas, vadovaudamasis 1995-01-26 LR įstatymu Nr.1-755 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“, pagrįstai reikalauja sumokėti 27,03 Eur delspinigių.

218.

22Nurodo, jog atsakovų elgesys padėjo žalai atsirasti, todėl 44,52 Eur nuostolių atlyginimas už pakeistą durų spyną turi būti priteistas visas, nes nuostoliai buvo realūs ir ieškovas pagrindė jų dydį.

239.

24Apeliantas teigia, jog skundžiamu atveju delspinigiai neturėjo būti įskaitomi į nuostolių sumą, nes atsakomybė kilo iš skirtingų prievolių pažeidimo. Atsakovai turi atlyginti iš sutarties kylančią prievolę sumokėti delspinigius ir padarytą žalą, kuria siekiama atlyginti ieškovo patirtą žalą, kurios nebūtų, jei atsakovai geranoriškai būtų įvykdę teismo sprendimą. Šiuo atveju prievolių atsiradimo pagrindai yra skirtingi, vienu atveju delikto padarymas, o kitu – sutarties pažeidimas. Todėl CK 6.73 str. 1 d. negali būti taikoma, nes nuostolių ir netesybų kilimo pagrindas skirtingas, o atlikus įskaitymą, netesybos praranda savo funkciją.

2510.

26Atsiliepimų į skundą nebuvo gauta.

27IV Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

2811.

29Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas, išnagrinėjęs byla, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų.

3012.

31Nagrinėjamu atveju ginčijamas teismo sprendimas dalyje dėl delspinigių įskaitymo į nuostolius.

3213.

33Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pritaikė CK 6.73 str. 1 d. ir prašomus priteisti delspinigius už sutarties nevykdymą, įskaitė į prašomų priteisti nuostolių sumą.

3414.

35Pagal CK 6.73 straipsnio 1 dalį, kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Ši CK 6.73 straipsnio 1 dalies nuostata reiškia, kad tais atvejais, kai kreditorius prašo už prievolės netinkamą įvykdymą ir nuostolių, ir netesybų, tai netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą: priteisiamas nuostolių atlyginimas, o jų dydžiu sumažinama netesybų suma. Šis įskaitymo principas, įtvirtintas ir CK 6.285 straipsnyje, reglamentuojančiame sutartinę atsakomybę, CK 6.73 straipsnio 1 dalies nuostata dėl netesybų įskaitymo panaikina teisinį pagrindą kreditoriui iš skolininko reikalauti baudinių netesybų, t. y. ir nuostolių, ir netesybų visos sumos tuo pat metu, bet neatima teisės į protingo dydžio sutartines netesybas, joms viršijant byloje įrodytus kreditoriaus nuostolius. Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007).

3615.

37Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo argumentais, jog nagrinėjamu atveju reikalavimas priteisti delspinigius ir reikalavimas priteisti nuostolius yra kilę skirtingais pagrindais, t. y. delspinigių prašomas priteisti už sutartinės prievolės nevykdymą, o nuostoliai yra kilę deliktinės atsakomybės pagrindu. CK 6.73 str. 1 d. nuostatos dėl netesybų įskaitymo į nuostolius taikytinos, kai kreditorius reikalauja už tos pačios prievolės pažeidimą ir netesybų ir nuostolių, siekiant apsaugoti skolininką nuo kreditoriaus reikalavimo priteisti baudines netesybas. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nepagristai vertino, jog prašomų priteisti nuostolių suma apima ir netesybas, t. y. delspinigius, nes netesybų ir nuostolių atsiradimo pagrindai yra skirtingi, todėl negali būti laikoma, jog ieškovas nagrinėjamu atveju reiškia reikalavimą dėl baudinių netesybų. Tokiu būdu konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 6.73 str. 1 d. ir nepagrįstai įskaitė ieškovo prašomų priteisti delspinigių sumą į nuostolių, patirtų už pakeistą durų spyną, sumą. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, kad ieškovas kreipėsi į antstolį dėl priverstino teismo sprendimo vykdymo, tačiau atsakovai geruoju iš pašalpų neišsikėlė, todėl buvo priverstinai patenkama į atsakovų nuomotą butą, teismas padarė pagrįstą ir teisingą išvadą, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų solidariai 44,52 Eur nuostolius už priverstinį gyvenamųjų patalpų durų atidarymą yra pagrįstas (CK 6.246-6.249 straipsniai).

3816.

39CK 6.71 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad netesybos yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). CK 6.256 straipsnio 1 dalis sako, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti sutartines prievoles. CK 6.256 straipsnio 2 dalis numato, jog asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Kasacinio teismo konstatuota, kad netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235-690/2016). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas netesybas reglamentuojančias normas, yra pabrėžęs, kad netesybos skirtos skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-275-248/2015). CK 6.258 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, jog įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Remiantis tuo, kas išdėstyta, bei CK 6.71 straipsnio 1 dalimi, CK 6.256 straipsnio 1 dalimi, CK 6.256 straipsnio 2 dalimi ir CK 6.258 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovų priteistina 27,03 Eur delspinigių ieškovo naudai.

4017.

41Patenkinus apeliacinį skundą iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 15 Eur žyminio mokesčio, t. y. po 7,50 Eur iš kiekvieno, už apeliacinį skundą (CPK 96 str. 1 d.). Bylinėjimosi išlaidos, patirtos pirmosios instancijos teisme, neperskirstomos, nes sprendimo dalyje pakeitimas jų dydžio neįtakojo.

42Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

43apeliacinį skundą tenkinti.

44Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 23 d. sprendimą už akių ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

45„Ieškinį tenkinti visiškai.

46Priteisti ieškovui savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“, j. a. k. ( - ), iš atsakovų R. S., a. k. ( - ), ir R. S., a. k. ( - ) solidariai 916 Eur skolos už būsto nuomą, 27,03 Eur delspinigių, 44,52 Eur nuostolių, 5 proc. metines palūkanas už priteistą 987,55 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017-09-21, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

47Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų R. S., a. k. ( - ) ir R. S., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 27,56 Eur bylinėjimosi išlaidų, t. y. po 13,78 Eur iš kiekvieno atsakovo. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

48Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

49Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.“

50Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų R. S., a. k. ( - ) ir R. S., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 15 Eur žyminio mokesčio, t. y. po 7,50 Eur iš kiekvieno atsakovo, už apeliacinį skundą.

51Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas savivaldybė įmonė „Vilniaus miesto būstas“ kreipėsi į... 7. 2.... 8. Atsakovams R. S. ir R. S. teismo procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 23 d. sprendimu už akių... 12. 4.... 13. Teismas savo sprendimą motyvavo tuo, jog iš teismui pateiktų rašytinių... 14. 5.... 15. Teismas nurodė, jog pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –... 16. 6.... 17. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 7.... 20. Apeliantas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m.... 21. 8.... 22. Nurodo, jog atsakovų elgesys padėjo žalai atsirasti, todėl 44,52 Eur... 23. 9.... 24. Apeliantas teigia, jog skundžiamu atveju delspinigiai neturėjo būti... 25. 10.... 26. Atsiliepimų į skundą nebuvo gauta.... 27. IV Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 28. 11.... 29. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Lietuvos Respublikos civilinio... 30. 12.... 31. Nagrinėjamu atveju ginčijamas teismo sprendimas dalyje dėl delspinigių... 32. 13.... 33. Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pritaikė CK... 34. 14.... 35. Pagal CK 6.73 straipsnio 1 dalį, kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti... 36. 15.... 37. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo argumentais, jog... 38. 16.... 39. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad netesybos yra įstatymų,... 40. 17.... 41. Patenkinus apeliacinį skundą iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 15... 42. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 43. apeliacinį skundą tenkinti.... 44. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 23 d. sprendimą už... 45. „Ieškinį tenkinti visiškai.... 46. Priteisti ieškovui savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“, j. a.... 47. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų R. S., a. k. ( - ) ir R. S., a. k. ( -... 48. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 49. Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę... 50. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų R. S., a. k. ( - ) ir R. S., a. k. ( -... 51. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....