Byla 2A-532-479/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Ž. Bertašiaus, kolegijos teisėjų S.Katausko ir A. Padvelskio, sekretoriaujant M. Šimkevičiui, dalyvaujant ieškovės atstovui A.Barusevičiui, viešame kolegijos posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės profesinės sąjungos „Uostininkas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-12-07 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės profesinės sąjungos „Uostininkas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos konteinerių terminalas“ dėl grąžinimo į darbą ir žalos atlyginimo priteisimo, ginant trečiojo asmens Š. B. teises.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovė profesinė sąjunga „Uostininkas“ kreipėsi į teismą gindama jos nario trečiojo asmens

4Š. B. teises bei prašydama panaikinti neteisėtą UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“

52009-06-29 įsakymą Nr.77-K dėl Š. B. atleidimo iš darbo, grąžinti Š. B. į darbą dokininko–mechanizatoriaus pareigose, priteisti iš atsakovės Š. B. 21 097,92 Lt už priverstinės pravaikštos laiką iki teismo sprendimo priėmimo, taip pat 5 400 Lt neturtinės žalos kompensaciją už atsakovės neteisėtus veiksmus, dėl kurių darbuotojas patyrė pergyvenimus ir nepatogumus. Ieškovė nurodė, kad 2001-08-23 Š. B. su atsakove sudarė darbo sutartį Nr.741, kuria jis priimtas dirbti į UAB „Klaipėdos terminalo grupė“ dokininku–mechanizatoriumi. 2009-02-27 Š. B. įteiktas įmonės generalinio direktoriaus įspėjimas, kuriame nurodyta, jog darbo sutartis bus nutraukta nuo

62009-06-29. UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ generalinio direktoriaus 2009-06-29 įsakymu Nr.77-K Š. B. atleistas iš darbo pagal DK 129 str. 2 d., t. y. darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl ekonominių priežasčių. Ieškovė pažymėjo, kad šiuo atveju atleidžiant darbuotoją nebuvo gautas profesinės sąjungos tarybos sutikimas, taip pat negautas ir darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto sutikimas. Š. B. buvo nurodytų institucijų narys. Nebuvo ir konsultacijų su darbuotojų atstovais, nors numatyta atleisti daugiau darbuotojų, tuo pažeista atleidimo tvarka (LR DK 130 str. 4 d.). Darbdavys turi teisę tvarkyti gamybą, tačiau atsakovė nepateikė įrodymų, kad krovos darbų sumažėjo. Š. B. nuobaudų neturėjo, todėl neįrodyta, kad jį buvo būtina atleisti. Profesinės sąjunga atstovauja uosto teritorijos narius, veikia teritoriniu principu (DK 19 str., Įstatų 5, 31 p.), nėra šakinė organizacija. Šiuo atveju darbuotojai įstojo į profesinę sąjungą ir tapo jos nariais, atsidarė skyrius, kuris veikė, tai patvirtina tarybos protokolai, buvo mokami nario mokesčiai. Š. B. profsąjungos tarybos nariu tapo 2009-05-23, todėl nutraukiant darbo sutartį turėjo būti gautas išankstinis profesinės sąjungos „Uostininkas“ tarybos sutikimas. Tokio sutikimo darbdavys į profesinę sąjungą nesikreipė, todėl darbo sutarties nutraukimas yra nepagrįstas ir neteisėtas. Dėl šių priežasčių atsakovė, atleisdama Š. B. iš darbo, pažeidė įstatymų reikalavimus, todėl atliko neteisėtą veiką, tuo darbuotojui buvo padaryta turtinė ir neturtinė žala, kurią prašė atlyginti.

7Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-12-07 sprendimu ieškinį atmetė.

8Ieškovė profesinė sąjunga „Uostininkas“, gindama trečiojo asmens sąjungos nario

9Š. B. teises, dėl minėto sprendimo pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo sprendimą panaikinti ir išnagrinėjus bylą iš esmės ieškinį tenkinti. Apeliantė nurodo, kad teismas nepagrįstai tarp šalių susiklosčiusiems darbo teisiniams santykiams taikė kolektyvinių darbo santykių atstovavimo pagrindus (LR DK 19 str.), nors organizacija (profesinė sąjunga „Uostininkas“) teikė ieškinį gindama pažeistas nario teises, todėl šiuo atveju teismas turėjo vadovautis normomis, reglamentuojančiomis individualius atstovavimo pagrindus. Byloje surinkti įrodymai, kad profsąjunga įmonėje veikė ir turi teisę atstovauti savo nariams, tačiau teismas šią teisę apribojo. Be to, teismas išnagrinėjo bylą bei priėmė sprendimą nesilaikydamas tai bylų kategorijai nustatytos tvarkos bei terminų, tai įrodo, jog byla buvo vilkinama. Teismas nevykdė ir CPK 414 straipsnio įpareigojimų savo iniciatyva rinkti įrodymus, reikalingus teisingam bylos išnagrinėjimui, kurie patvirtintų, jog organizacija veikė įmonėje. Atsakovė UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, juo prašo skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Apeliacinis skundas atmestinas. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino įrodymus apie tai, jog trečiasis asmuo Š.B. yra darbuotojus atstovaujančių organų narys. Su šia apeliacinio skundo nuostata sutikti negalima. Byloje yra pateikti duomenys, kad profesinė sąjunga „Uostininkas“ yra šakinė profesinė sąjunga, ginanti šios profesinės sąjungos narių teises (b.l. 11,15-17). Taigi ieškovė privalėjo teismui pateikti įrodymus, kad atsakovės darbuotojų susirinkimo nutarimu profesinei sąjungai „Uostininkas“ buvo perduotos atsakovės darbuotojų atstovavimo ir gynimo funkcijos (LR DK 19 str.). Tokio atsakovės darbuotojų susirinkimo nutarimo ieškovė nepateikė (LR CPK 178 str.). Galima padaryti išvadą, kad trečiojo asmens Š.B. savarankiškas įstojimas į šakinę profesinę sąjungą bei jo išrinkimas į šios sąjungos renkamus organus papildomų garantijų Š.B. nesukuria, jeigu darbo kolektyvas, kuriame dirbo Š.B., neperdavė darbuotojų atstovavimo funkcijos šakinei profsąjungai. Tuo būdu atsakovė neprivalėjo nustatinėti, kokios profesinės sąjungos narys yra Š.B., aiškintis dėl jo padėties profesinėje sąjungoje bei kreiptis dėl jo atleidimo LR DK 134 str. nustatyta tvarka. Apeliaciniame skunde nurodyta ir tai, kad teismas neteisingai įvertino aplinkybes dėl trečiojo asmens išrinkimo į atsakovės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą. Su šia skundo nuostata sutikti taip pat negalima. Akivaizdu tai, kad ieškovė privalėjo teismui pateikti įrodymus, jog toks komitetas buvo įsteigtas atsakovės įmonėje (LR CPK 178 str.). Ieškovės pranešimas atsakovei apie trečiojo asmens paskyrimą darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nariu neįrodo komiteto įsteigimo fakto (b.l. 42). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto įsteigimą turi patvirtinti dokumentai, nurodyti Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų bendruosiuose nuostatuose, tačiau tokių dokumentų ieškovė nepateikė. Taigi teismas pagrįstai konstatavo, kad trečiasis asmuo atleistas nepažeidžiant įstatymo reikalavimų. Apeliaciniame skunde nurodyta ir tai, kad teismas neištyrė bei nerinko įrodymų dėl iškilusio ginčo. Atsižvelgtina į tai, kad ieškovė teikė įrodymus dėl trečiojo asmens išrinkimo į atstovaujamuosius organus ir teismas šiuos įrodymus įvertino. Ieškinio atmetimo faktas neįrodo, kad pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo nevisapusiškai. Galima padaryti išvadą, kad teismas, išnagrinėdamas bylą, procesinių teisės normų nepažeidė.

10Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmos dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

11Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-12-07 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai