Byla 2S-794-516/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Gudžiūnienės,

2kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Henricho Jaglinskio,

3kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ skundą suinteresuotiems asmenims antstolei Daivai Milevičienei, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijai, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmams, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmams, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmams, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmams dėl antstolės D.Milevičienės 2009 m. gruodžio 10 d. patvarkymo Nr. 0012/09/05093.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Pareiškėjas Asociacija „Nacionalinė GS1 organizacija“ 2010-01-20 kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti antstolės 2009-12-10 patvarkymą „Dėl informacijos pateikimo“. Pareiškėjas taip pat prašė sustabdyti skundžiamo antstolės patvarkymo vykdymą iki teismo nutarties šioje byloje įsiteisėjimo.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. sausio 21 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo vykdomojoje byloje atmetė.

8Teismas konstatavo, jog nėra aišku, kuo bus pažeidžiami pareiškėjo interesai ir pasunkės būsimo teismo sprendimo įvykdymas, nesustabdžius patvarkymo vykdymo. Teismas taip pat pažymėjo, jog skundo dalykas yra tapatus prašomai taikyti laikinėjai apsaugos priemonei, kurios pritaikymas niekaip neįtakotų pareiškėjui galimai palankaus sprendimo byloje vykdymo.

9Atskiruoju skundu pareiškėjas Asociacija „Nacionalinė GS1 organizacija“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. sausio 21 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – sustabdyti antstolės D.Milevičienės 2009-12-10 patvarkymo „Dėl informacijos pateikimo“ vykdymą iki teismo nutarties civilinėje byloje įsiteisėjimo.

10Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111) skundžiamas patvarkymas yra neteisėtas, nes nutartis, kurios pagrindu priimtas skundžiamas patvarkymas, nesuteikia nutartį vykdančiam antstoliui teisės reikalauti pateikti brūkšninių kodų sąrašo. Teigia, jog nutartimi Asociacijai buvo uždrausta tik be teismo leidimo sudaryti sandorius, prisiimti įsipareigojimus ar įgyti teises ir turtą. Antstolės prašoma pateikti informacija nėra niekaip susijusi su nutarties vykdymu ir nepatenka į jos nustatytų draudimų apimtį, kadangi brūkšninis kodas nėra nei sandoris, nei įsipareigojimas, nei turtas, nei turtinė teisė. Apeliantas pažymi, jog šiuo atveju brūkšninis kodas apskritai net nėra veiksmas ir vien todėl negali būti laikomas sandoriu. Be to, negalima laikyti sandoriu ir tokių kodų išdavimo, kadangi kodas pats savaime jokių teisinių santykių nesukuria, nepanaikina bei nepakeičia. Taigi brūkšninis kodas nėra ir negali būti laikomas sandoriu lygiai taip pat, kaip sandoriu negali būti laikomas telefono numeris ar bet kokia kita skaitmenų kombinacija;

122) skundžiamas patvarkymas apeliantui yra objektyviai neįvykdomas, kadangi Asociacija nedisponuoja antstolės prašoma informacija ir negali jos pateikti. Teigia, jog Asociacija apskritai neišduoda brūkšninių kodų;

133) pažymi, jog atsižvelgiant į tai, kad skundžiamas patvarkymas yra ne tik neteisėtas, bet ir Asociacijai objektyviai neįvykdomas, galima pagrįstai teigti, kad atsisakymas sustabdyti jo vykdymą iki skundo išnagrinėjimo šiurkščiai pažeis Asociacijos interesus bei apsunkins būsimo teismo sprendimo įvykdymą, jei toks sprendimas bus palankus pareiškėjui. Teigia, jog šiuo atveju, jei skundžiamo patvarkymo vykdymas nebus sustabdytas, antstolė turės teisę reikalauti, kad Asociacijas pateiktų informaciją, kuria nedisponuoja ir kurios pateikti objektyviai negali. Kadangi Asociacija tokios informacijos pateikti negalės, antstolė turės teisę kreiptis į teismą ir reikalauti skirti Asociacijai baudą. Pažymi, jog teismo nutartimi paskyrus baudą Asociacijai už neteisėto ir objektyviai neįvykdomo skundžiamo patvarkymo nevykdymą, vėliau, skundžiamą patvarkymą teismui pripažinus neteisėtu ir panaikinus, Asociacijai tektų inicijuoti proceso atnaujinimą bylose dėl baudos paskyrimo, tokiu būdu būtų pradėtos dar viena ar kelios civilinės bylos, Asociacija patirtų bereikalingų bylinėjimosi išlaidų;

144) skundo dalykas ir prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė šiuo atveju anaiptol nėra tapačios. Skundu prašoma skundžiamą patvarkymą panaikinti, todėl skundą patenkinus patvarkymas netektų teisinės galios ir nesukeltų jokių teisinių pasekmių. Tuo tarpu patenkinus prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo skundžiamas patvarkymas liktų galioti, tačiau Asociacija neprivalėtų jo vykdyti iki skundo išnagrinėjimo. Taigi akivaizdu, kad pirmuoju atveju patvarkymas negrįžtamai panaikinamas, o antruoju atveju lieka galioti, tik kuriam laikui atidedamas jo vykdymas. Taigi nėra jokio teisinio pagrindo teigti, kad skundo dalykas yra tapatus prašomai taikyti laikinajai apsaugos priemonei.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolė D.Milevičienė prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Teigia, kad skunde apeliantas nepateikia visų civilinei bylai reikšmingų aplinkybių, ko pasėkoje gali būti neteisingai išspręsta byla. Nurodo, jog skolininkas yra įpareigotas pateikti jo administruojamų gamintojo prekės kodų sąrašą, kuris be jokios abejonės yra jo žinioje. Visa tai vertintina kaip teismo nutarties nevykdymas, todėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-02-10 nutartimi Asociacijos direktorei yra paskirta bauda. Pažymi, jog skundžiamu patvarkymu yra reikalaujama pateikti informaciją, kuri yra būtina siekiant nustatyti, ar skolininkas tinkamai vykdo 2009-11-26 nutartį. Tokios informacijos laiku nesurinkus vėliau įrodyti netinkamą nutarties vykdymą gali būti neįmanoma, tuo tarpu, sustabdžius šio patvarkymo vykdymą, pareiškėjas įgytų galimybę netrukdomai ir toliau sudarinėti sandorius, nes tokių veiksmų kontrolė taptų itin komplikuota.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17Teigia, kad apeliantas visiškai pamiršta ir ignoruoja asmens, kurio naudai buvo imtasi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, interesus. Suinteresuotas asmuo pabrėžia, kad apeliantui ir toliau registruojant gamintojų prekių kodus, t.y. pažeidinėjant Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-11-26 nutartimi nustatytus draudimus, tokių neteisėtų sandorių skaičius auga kiekvieną dieną ir tokiu būdu yra pažeidžiami interesai. Be to, skundžiami antstolės veiksmai gali būti stabdomi tik esant būtinybei. Šiuo atveju apeliantas nepateikė jokių įrodymų ir argumentų, jog antstolės patvarkymo sustabdymas yra būtinas. Suinteresuotas asmuo taip pat pabrėžia, jog bet kokiu atveju sprendžiant klausimą dėl vykdymo veiksmų stabdymo, pirmiausiai yra įvertinama ar tai būtina teisėtam tikslui pasiekti, o laikinosios apsaugos priemonės su reikalavimu gali sutapti tik išimtinais atvejais.

18Atskirasis skundas tenkintinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

20Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 21 d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

21Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo, bei atsiliepimų į jį argumentus sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai neįvertino svarbių šiam klausimui išspręsti faktinių aplinkybių, neteisingai taikė proceso teisės normas ir klausimą išsprendė neteisingai, todėl yra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

22Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos, siekiant užtikrinti teismo sprendimo ar nutarties įvykdymą, todėl jos turi atitikti ieškovo (pareiškėjo) pareikšto reikalavimo esmę ir būti susijusios su galimai palankaus ieškovui (pareiškėjui) teismo sprendimo (nutarties) įvykdymu. Konkrečios laikinosios apsaugos priemonės taikomos atsižvelgiant į bylos pobūdį, pareikštą reikalavimą ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes.

23Remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog 2009-12-10 antstolė D.Milevičienė priėmė patvarkymą „Dėl informacijos pateikimo“ (b.l. 8). Skundžiamame patvarkyme nurodoma, kad 2009-12-07 Asociacijos pateiktuose dokumentuose neatsispindi asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ administruojamos numeravimo sistemos išduotų brūkšninių kodų sąrašas teismo nutarties gavimo dienai. Skundžiamu patvarkymu Asociacija buvo įpareigota per 5 dienas nuo šio patvarkymo gavimo dienos pateikti antstolei Asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ administruojamos numeravimo sistemos išduotų brūkšninių kodų sąrašą šio patvarkymo gavimo dienai. Šiame sąraše privalo būti nurodyta kada, kokiam subjektui ir kokie konkretūs kodai buvo išduoti.

24Vadovaujantis CPK 510 straipsnio 3 dalimi, skundo dėl antstolių veiksmų padavimas nestabdo vykdymo proceso, tačiau teismas pripažinęs tai esant reikalinga, vykdymo veiksmus gali sustabdyti. Taigi skundžiami antstolio veiksmai gali būti stabdomi tik esant būtinybei.

25Teisėjų kolegija pažymi, jog patenkinus prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo skundžiamas patvarkymas liktų galioti, tačiau apeliantas neprivalėtų jo vykdyti iki skundo išnagrinėjimo.

26Pareiškėjas atskirajame skunde teigia, jog skundžiamas patvarkymas Asociacijai yra objektyviai neįvykdomas, kadangi Asociacija nedisponuoja antstolės prašoma informacija ir negali jos pateikti, kad Asociacija apskritai neišduoda brūkšninių kodų, ji neturi net teorinių galimybių atspindėti pateikiamuose dokumentuose prašomų brūkšninių kodų sąrašo.

27Teisėjų kolegija pažymi, jog išsiaiškinti, ar skundžiamas patvarkymas Asociacijai yra objektyviai įvykdomas, galima tik išnagrinėjus pateiktą skundą iš esmės, kaip ir įvertinti aplinkybę, ar informacijos apie tokių kodų registraciją pateikimas patenka į nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, vykdymo apimtis (ribas). Todėl, nutarties vykdymo eigoje nesustabdžius konkretaus skundžiamo patvarkymo vykdymo, jis turėtų būti įvykdytas per antstolės nustatytą terminą, nes, kaip minėta, skundo dėl antstolio veiksmų padavimas nesustabdo vykdymo veiksmų. Vadinasi, pareiškėjas turėtų pareigą vykdyti antstolės patvarkymą, t.y. antstolė turėtų teisę reikalauti, kad apeliantas pateiktų informaciją, kuria Asociacija nurodo nedisponuojanti, nors skundą dėl antstolės veiksmų grindžia ne tik aplinkybe, jog prašoma pateikti informacija nesusijusi su nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, bet ir argumentu, jog jis (pareiškėjas) tokia informacija nedisponuoja, t.y. negalimumu įvykdyti skundžiamą patvarkymą.

28Remdamasis šiais argumentais, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog atsisakymas sustabdyti patvarkymo vykdymą iki skundo išnagrinėjimo gali pažeisti apelianto interesus bei apsunkinti būsimos teismo nutarties įvykdymą, jei tokia nutartis bus palanki pareiškėjui.

29Kartu pastebėtina, jog antstolė D.Milevičienė teismui jau yra pateikusi pareiškimą dėl baudos Asociacijai skyrimo (b.l. 16-17) ir yra priimta teismo nutartis šiuo klausimu (b.l. 27-28), tačiau bauda yra skirta už 2009-11-30 reikalavimų nevykdymą. Tuo tarpu šioje byloje skundžiamas vėlesnis- 2009-12-10 antstolės patvarkymas, kuriuo reikalaujam atlikti kitus veiksmus, nei 2009-11-30 patvarkyme, todėl antstolės atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentas dėl 2009-11-26 nutarties nevykdymo su nagrinėjamu atskiruoju skundu bei šioje byloje skundžiamu patvarkymu nėra susijęs.

30Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog skundžiamojoje nutartyje teismas visiškai nepagrįstai konstatavo, kad skundžiamo patvarkymo vykdymas iki skundo išnagrinėjimo niekaip nepažeis pareiškėjo interesų ir niekaip neprisidės prie būsimo teismo sprendimo įvykdymo.

31Taigi teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai neįvertino svarbių šiam klausimui išspręsti faktinių aplinkybių, neteisingai taikė proceso teisės normas ir klausimą išsprendė neteisingai, kas sudaro pagrindą skundžiamą nutartį panaikinti (Civilinio proceso kodekso 329 str. 1 d., 338 str.) ir išspręsti klausimą iš esmės – sustabdyti antstolės D.Milevičienės 2009-12-10 patvarkymo „Dėl informacijos pateikimo“ vykdymą iki teismo nutarties civilinėje byloje įsiteisėjimo (Civilinio proceso kodekso 337 str. 2 p.).

32Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 23,95 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Patenkinus atskirąjį skundą, iš suinteresuotų asmenų antstolės D. Milevičienės, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų, ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų priteistina po 3,42 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

34

Nutarė

37Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 21 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – sustabdyti antstolės D.Milevičienės 2009-12-10 patvarkymo „Dėl informacijos pateikimo“ vykdymą iki teismo nutarties civilinėje byloje įsiteisėjimo.

38Priteisti iš suinteresuotų asmenų antstolės D. Milevičienės, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų, ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų po 3 (tris) litus ir 42 centų pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Henricho Jaglinskio,... 3. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Pareiškėjas Asociacija „Nacionalinė GS1 organizacija“ 2010-01-20... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. sausio 21 d. nutartimi... 8. Teismas konstatavo, jog nėra aišku, kuo bus pažeidžiami pareiškėjo... 9. Atskiruoju skundu pareiškėjas Asociacija „Nacionalinė GS1 organizacija“... 10. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 11. 1) skundžiamas patvarkymas yra neteisėtas, nes nutartis, kurios pagrindu... 12. 2) skundžiamas patvarkymas apeliantui yra objektyviai neįvykdomas, kadangi... 13. 3) pažymi, jog atsižvelgiant į tai, kad skundžiamas patvarkymas yra ne tik... 14. 4) skundo dalykas ir prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė šiuo atveju... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolė D.Milevičienė prašo Vilniaus... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Lietuvos prekybos,... 17. Teigia, kad apeliantas visiškai pamiršta ir ignoruoja asmens, kurio naudai... 18. Atskirasis skundas tenkintinas. ... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 21. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo, bei... 22. Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalimi, teismas... 23. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog 2009-12-10 antstolė D.Milevičienė... 24. Vadovaujantis CPK 510 straipsnio 3... 25. Teisėjų kolegija pažymi, jog patenkinus prašymą dėl vykdymo veiksmų... 26. Pareiškėjas atskirajame skunde teigia, jog skundžiamas patvarkymas... 27. Teisėjų kolegija pažymi, jog išsiaiškinti, ar skundžiamas patvarkymas... 28. Remdamasis šiais argumentais, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą,... 29. Kartu pastebėtina, jog antstolė D.Milevičienė teismui jau yra pateikusi... 30. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sutinka... 31. Taigi teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas,... 32. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 34. ... 37. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 21 d. nutartį panaikinti ir... 38. Priteisti iš suinteresuotų asmenų antstolės D. Milevičienės, Lietuvos...