Byla A2.11.-701-760/2016

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Bajorinienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje

2J. A., a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, dirbantis ( - ), gyv. ( - ), kaltinamas pagal LR ATPK 1932 str.,

Nustatė

3Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio apylinkės inspektorių veiklos grupės tyrėja Roberta Norvilaitė 2015-06-25 surašė J. A. administracinio teisės pažeidimo protokolą, kuriame nurodyta, kad 2015 m. gegužės 27 d. nuo 11 val. iki 11 val. 32 min., atlikus patikrinimą įmonėje UAB „Gaurės metalai“, įmonės kodas 30391030, adresu ( - ), teritorijoje buvo rasta 7 vienetai lengvųjų automobilių ir mikroautobusų kėbulų, kurių išregistravimą patvirtinančių dokumentų įmonės direktorius J. A. negalėjo pateikti, nes jų neturėjo, tokiu būdu pažeidė 2003 m. gruodžio 24 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. 710 „Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ III skirsnio 13 punktą. J. A. kaltinamas įvykdęs administracinį teisės pažeidimą, už kurį atsakomybė numatyta LR ATPK 1932 str. (Netauriųjų metalų laužo ir atliekų, įtrauktų į draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą, supirkimas ar netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos pažeidimas).

42015 m. liepos 7 d. Tauragės rajono apylinkės teismo nutarimu J. A. buvo pripažintas kaltu pagal ATPK 1932 str. ir jam paskirta 579 Eur bauda be netauriųjų metalų laužo konfiskavimo.

52015 m. rugpjūčio 28 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi 2015 m. liepos 7 d. Tauragės rajono apylinkės teismo nutarimą panaikino ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo apylinkės teisme.

6Teismas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą iš naujo nustatė, kad administracinio teisės pažeidimo protokole suformuluotas kaltinimas yra netikslus, nėra aišku kokius dokumentus J. A. privalėjo turėti vykdydamas veiklą ir kokią tvarką jis pažeidė. 2015-11-18 nutartimi teismas grąžino administracinio teisės pažeidimo bylą Tauragės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui protokolo patikslinimui. 2016-04-12 administracinio teisės pažeidimo byla grąžinta teismui, protokolas nepatikslintas. Tauragės apskrities VPK Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas prašo teismo priimti nutarimą.

7Administracinio teises pažeidimo bylos teisena nutrauktina pasibaigus patraukimo administracinėn atsakomybėn terminui (LR ATPK 250 str. 7 p.).

8Administracinė nuobauda už teisės pažeidimą gali būti skiriama ne vėliau, kaip per šešis mėnesius nuo teises pažeidimo padarymo dienos (LR ATPK 35 str. 1 d.). Kai pirmosios instancijos teismo nutarimas panaikinamas apeliacine tvarka, šiame straipsnyje nurodytas šešių mėnesių terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo teismo ar apeliacinės instancijos sprendimo įsiteisėjimo dienos.

9Nagrinėjamu atveju protokole nurodyta, kad pažeidimas buvo padarytas 2015 m. gegužės 27 d. 2015 m. liepos 7 d. Tauragės rajono apylinkės teismo nutarimu J. A. buvo pripažintas kaltu ir jam paskirta nuobauda. 2015 m. rugpjūčio 28 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi 2015 m. liepos 7 d. nutarimas panaikintas. 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byla buvo grąžinta Tauragės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui administracinio teisės pažeidimo protokolo patikslinimui. Iš naujo prasidėjęs nuobaudos skyrimo šešių mėnesių terminas pasibaigė 2016 m. vasario 27 d. Šio termino Institucija, surašiusi protokolą, nepratęsė. Administracinio teisės pažeidimo byla teisme gauta tik 2016 m. balandžio 12 d., t. y. pasibaigus administracinės nuobaudos skyrimo terminui, todėl administracinė teisena J. A. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos ATPK 1932 straipsnį nutrauktina suėjus nuobaudos skyrimo senaties terminui (LR ATPK 250 str. 1 d. 7 p.).

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 250 str. 1 d. 7 p., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

11Nutraukti administracinio teises pažeidimo bylą Nr. A2.11.-701-760/2016 J. A. atžvilgiu dėl pažeidimo, numatyto LR ATPK 1932 str. suėjus nuobaudos skyrimo senaties terminui.

12Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai