Byla e2-2994-653/2018
Dėl 41 629,89 Eur žalos atlyginimo Vilniaus rajono apylinkės teisme priimtas pažeidžiant teismingumo taisykles (pagal tokią ieškinio sumą, byla nagrinėtina Vilniaus apygardos teisme)

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinės bylos Nr. e2-891-341/2018, kuri buvo iškelta Vilniaus miesto apylinkės teisme, priėmimo nagrinėjimui Vilniaus apygardos teisme, klausimą,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teisme gauta civilinė byla Nr. e2-891-341/2018, kuri buvo iškelta Vilniaus miesto apylinkės teisme ir 2017-06-20 nutartimi perduota nagrinėti pagal teismingumą Vilniaus rajono apylinkės teismui (dabar – Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai).

3Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai 2018-01-05 nutartimi persiuntė minėtą bylą Vilniaus apygardos teismui, kadangi, teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje reiškiamas reikalavimas dėl 41 629,89 Eur žalos atlyginimo Vilniaus rajono apylinkės teisme priimtas pažeidžiant teismingumo taisykles (pagal tokią ieškinio sumą, byla nagrinėtina Vilniaus apygardos teisme).

4Civilinė byla grąžintina Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmams.

5Teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui (CPK 34 str. 1 d.). Teismas nutartimi perduoda bylą nagrinėti kitam teismui arba kitiems teismo rūmams, jeigu, iškėlus bylą tame teisme, paaiškėja, kad ji buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles (CPK 34 str. 2 d. 4 p.). Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje reiškiamas turtinis 41 629,89 Eur reikalavimas dėl žalos atlyginimo. Pagal ieškinio pateikimo metu ir civilinės bylos iškėlimo metu galiojusią CPK 27 straipsnio 1 punkto redakciją, apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai eurų (CPK redakcija, galiojusi iki 2017-07-01). Taigi, ieškinys apylinkės teisme priimtas pagrįstai, o tai, kad nuo

62017-07-01 apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt tūkstančių eurų, nesudaro pagrindo apylinkės teisme pradėtą nagrinėti civilinę bylą, priimtą laikantis teismingumo taisyklių, persiųsti apygardos teismui, juo labiau, kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, nagrinėjamoje byloje buvo paskirti du parengiamieji posėdžiai, pereita į bylos nagrinėjimą iš esmės, posėdžio metu apklaustas liudytojas, t.y. byla buvo nagrinėjama iš esmės.

7Aukštesnės pakopos teismas, konstatavęs, kad byla, vadovaujantis šio Kodekso 34 straipsnio 2 dalies 4 punktu, jam perduota neteisėtai, nutartimi ją perduoda nagrinėti pagal teismingumą (CPK 35 str. 1 d.). Dėl aukščiu išdėstytų motyvų byla grąžintina nagrinėti Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmams.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

9grąžinti Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmams civilinę bylą Nr. e2-891-341/2018.

10Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai