Byla eB2-262-555/2019
Dėl atsakovės bankrutavusios agroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinas“ veiklos pripažinimo pasibaigusia

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo klausimą dėl atsakovės bankrutavusios agroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinas“ veiklos pripažinimo pasibaigusia, ir

Nustatė

2atsakovės bankrutavusios agroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinas“ bankroto administratorės MB „Bankroto paslaugos“ įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, klausimą nagrinėti rašytinio proceso tvarka (reg. Nr. DOK-15279).

3Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 235 straipsnio 6 dalis numato, kad byla gali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kai viena proceso šalis pareiškia prašymą bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, o kita šalis per teismo nustatytą terminą nepareiškia prieštaravimo dėl tokio bylos nagrinėjimo.

4Kreditoriams apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje, prašymų ir pareiškimų iki bylos nagrinėjimo negauta (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

5Prašymas tenkinamas

6Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 10 d. nutartimi agroserviso kooperatinei bendrovei „Suvalkijos limuzinas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta MB „Bankroto paslaugos“, nutartis įsiteisėjo 2017 m. kovo 30 d. Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 15 d. nutartimi patvirtintas agroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris 2017 m. gegužės 29 d., 2017 m. birželio 5 d., 2017 m. birželio 27 d., 2017 m. liepos 17 d., 2017 m. rugsėjo 25 d., 2017 m. spalio 16 d., 2018 m. vasario 26 d., 2019 m. sausio 21 d., 2019 m. birželio 6 d. ir 2019 m. birželio 10 d. nutartimis buvo patikslintas. Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 5 d. nutartimi agroserviso kooperatinė bendrovė „Suvalkijos limuzinas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

7Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Atsižvelgdamas į administratorės prašyme nurodytas aplinkybes, byloje esančius ir naujai pateiktus įrodymus, t. y. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą apie tai, kad įmonė su šia institucija yra atsiskaičiusi, 2019 m. gegužės 21 d. balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, ilgalaikio turto nurašymo aktą ir bankroto administratorės apie nuveiktą darbą, teismas konstatuoja, kad bankroto proceso metu bankrutavusios agroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinas“ mokumas nebuvo atstatytas, taikos sutartis nesudaryta, įmonė turto neturi, likvidavimo procedūra baigta. Baigus bankroto procedūrą liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių suma 45 181,53 Eur, bankroto proceso metu pajamų negauta, bankroto administravimo išlaidos dengiamos nebuvo. Bankroto administratorė pabaigė visas Įmonių bankroto įstatyme nustatytas likvidavimo procedūras, duomenų apie balanse apskaitomą turtą nėra, pinigų sąskaitose nėra. Šiuo metu įmonė veiklos nevykdo, iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad teismuose nagrinėjamų bylų, kuriose šalimi yra bankrutavusi agroserviso kooperatinė bendrovė „Suvalkijos limuzinas“, nėra.

9Teismas pažymi, kad kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

10Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagrindinis bankroto proceso tikslas – patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus. Tai yra galutinis rezultatas, kurio siekiama, o susidarius situacijai, kai įmonės turto bei dokumentų nėra, taip pat nėra galimybių juos surasti ir perimti, bankroto procedūros tęsimas nebūtų naudingas kreditoriams dėl didėjančių išlaidų ir tai neatitiktų bankroto procedūrų operatyvumo principo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007).

11Kadangi galimybių tęsti įstatuose numatytą atsakovės veiklą nėra, o bankroto administratorė pilnai įvykdė įstatyme numatytus veiksmus likviduojant ją, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl atsakovės veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu, teisėjas

Nutarė

13pripažinti bankrutavusios agroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinas“, j. a. k. ( - ), veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

14Šio sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankrutavusios agroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinas“ bankroto administratorei ir įpareigoti ją atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai