Byla 2A-324-340/2012
Dėl sprendimo panaikinimo ir sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Auruškevičiaus, Rūtos Veniulytės - Jankūnienės, Tatjanos Žukauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo G. K. ieškinį atsakovui AB „Rytų skirstomieji tinklai“ dėl sprendimo panaikinimo ir sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ginčas byloje kilo dėl to, ar elektros energijos tiekėjas gali vienašališkai nutraukti su vartotoju sudarytą elektros energijos tiekimo sutartį pastarajam vėluojant atsiskaityti už pateiktą elektros energiją bei jos nevartojant ilgą laiką.

5Ieškovas 1994-12-29 sudarė su atsakovu elektros energijos tiekimo vartojimo sutartį. 2008-02-21 ieškovas gavo atsakovo sprendimą Nr. 20332-184, kuriame nurodyta, kad remiantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 36 punktu, nuo 2008-03-25 bus nutraukta su juo sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis. 2008-05-25 sprendimu Nr. 20332-552 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis buvo nutraukta nuo 2008-03-26. Ieškovo manymu, sutartis galėjo būti vienašališkai nutraukta tik pakartotinos elektros energijos vagystės atveju, tačiau tokio atveju nebuvo. Atsakovas, remdamasis nauju dokumentu, negalėjo nutraukti sutarties, todėl teismo prašė 1994-12-29 elektros energijos tiekimo vartojimo sutarties nutraukimą pripažinti nepagrįstu. Tuo pačiu ieškovas prašė panaikinti atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ 2008-02-21 sprendimą Nr. 20332-184 ir 2008-05-29 sprendimą Nr. 20332-552.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. spalio 25 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: pripažino 1994-12-29 Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo vienašališką nutraukimą nepagrįstu. Likusioje dalyje ieškinio netenkino bei priteisė į valstybės biudžetą iš atsakovo 162,88 Lt bylinėjimosi išlaidų.

8Teismas konstatavo, kad byloje kilo ginčas dėl viešosios sutarties vienašališko nutraukimo. Remdamasis CK 6.161, 6.390 str., Elektros energetikos įstatymo 25 str. teismas priėjo išvados, kad įstatymu nenumatyta teisė energijos tiekėjui vienašališkai nutraukti sutartį. Teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju, įstatymu nenumatyta teisė energijos tiekėjui vienašališkai nutraukti sutarties, ir rėmimasis taisyklėmis (Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 36 p.), susiaurinančiomis įstatymu garantuotas vartotojo teises, prieštarauja subjektinių teisių, kurias siekiama įgyvendinti, paskirčiai, pažeidžia tiek vartotojų kaip abonentų pagal energijos pirkimo-pardavimo sutartis, tiek kaip vartotojų pagal vartojimo sutartis (CK 1.39 str. 1 d.) teises. Ieškovas neapmokėjo sąskaitų už suvartotą elektros energiją, o tokiu atveju atsakovas galėjo nutraukti elektros energijos persiuntimą (Elektros energetikos įstatymo 47str. 2 d.), bet ne vienašališkai nutraukti sutartį. Teismas ieškovo reikalavimo panaikinti AB „Rytų skirstomieji tinklai“ 2008-02-21 raštą Nr. 20332-184 ir 2008-05-29 raštą Nr. 20332-552 netenkino konstatavęs, jog tai yra organizacinio pobūdžio privataus juridinio asmens raštai, nesukeliantys teisinių pasekmių.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Atsakovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-10-25 sprendimą dalyje, kuria 1994-12-29 elektros energijos tiekimo vartojimo sutarties nutraukimas pripažintas nepagrįstu. Skundą paremia šiais motyvais:

111. Civiliniuose santykiuose galioja šalių dispozityvumo principas. Sutarties nutraukimo operatoriaus (tiekėjo) iniciatyva tiesioginis nereglamentavimas Energetikos įstatyme nereiškia, kad operatorius (tiekėjas) tokios teisės neturi. Atsakovui, kaip ir bet kuriam civilinių teisinių santykių subjektui galioja CK normos, reglamentuojančios sutarčių sudarymą, vykdymą ir nutraukimą.

122. Pagal CK 6.383 str. 1 d. esminė energijos tiekėjo sutartinė prievolė yra tiekti energiją, o vartotojo prievolė – už ją mokėti. Ieškovas nuo 1996-04-19 nevykdo savo prievolės mokėti atsakovui už suvartotą elektros energiją. Atsakovas turėjo teisę nutraukti 1994-12-29 elektros energijos tiekimo vartojimo sutartį ne tik remdamasis CK 6.217 str., bet ir Ūkio ministerijos patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 36 p. Atsakovas Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį galėjo nutraukti ne tik pakartotinos elektros energijos vagystės atveju, bet ir Ūkio ministerijos patvirtintose Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse numatytais atvejais ir pagrindais.

133. Vadovaujantis teismo logika atsakovas privalo įrengti elektros skaitiklį, jį prižiūrėti, metrologiškai tikrinti, prižiūrėti elektros tinklą iki vartotojo nuosavybės ribos ir pan., nors elektros energijos vartotojas daugiau nei dešimtmetį nesinaudoja elektros energija ir už ją nemoka. Tokios sutarties vykdymas energijos tiekėjui yra nuostolingas, todėl draudimas nutraukti elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą.

144. Pagal Energetikos įstatymo 43 str. galutiniam elektros energijos kainos dydžiui turi įtakos ir ta operatorių sąnaudų dalis, kuri būtų patiriama dėl seniai elektros energija nebesinaudojančių asmenų skaitiklių ir tinklo priežiūros. Taigi sutarčių vykdymas būtų nenaudingas ne tik tiekėjui, bet ir visiems elektros energijos vartotojams.

15Ieškovas G. K. atsiliepimu prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Paaiškina, kad pagal 1994-12-29 šalių sudarytos Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties sąlygas tiekėjas gali nutraukti elektros energijos tiekimą, jeigu vartotojas viršijo leistą naudoti galią, pažeidė elektros energijos vartojimo, saugumo technikos ar techninės eksploatacijos taisykles, vartojo energiją kitiems tikslams ar vogė ją, nurodytu laiku neatsiskaitė už elektros energiją. Įsiskolinimas atsakovui buvo padengtas 2009-03-27, tačiau elektros skaitiklis demontuotas 2010-10-12. Be to, šalių sudarytoje sutartyje yra numatyta, kada yra galimas vienašalis sutarties nutraukimas: pakartotinės elektros energijos vagystės atveju tiekėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį ir atjungti vartotojo elektros įrangą nuo elektros tinklų, tačiau tokių faktų nenustatyta. Ginčijamam civiliniam teisiniam santykiui CK normos nenumato jokių kitų išlygų be CK normų taikymo.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.

17Byloje nustatyta, kad 1994-12-29 šalys sudarė elektros energijos tiekimo vartojimo sutartį; elektros energijos tiekimas pagal šią sutartį buvo nutrauktas nuo 1998-11-26; 2008-02-21 raštu Nr. 20332-184 atsakovas vienašališkai nutraukė šalių sutartį nuo 2008-03-25 remiantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 36 punktu.

18Sutarčių nutraukimą reglamentuoja CK 6.217 str.; šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita sutarties šalis sutarties nevykdo arba netinkamai vykdo ir yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.217 str. 1 d.); CK 6.217 str. 2 d. apibrėžia esminio sutarties pažeidimo sąvoką. Pažymėtina, kad nutraukdamas sutartį 2008-02-21 raštu Nr. 20332-184 atsakovas kokiu nors esminiu sutarties pažeidimu nesirėmė (b.l. 4), todėl atmetamas apelianto argumentas, kad šalių sutartis buvo nutraukta, ieškovui padarius esminį sutarties pažeidimą, numatytą CK 6.217 str. 2 d. 1 p. ir 3 p. (ieškovas tyčia nevykdo prievolės, dėl ko energijos tiekėjas iš esmės negavo to, ko tikėjosi iš sutarties).

19Vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais (CK 6.217 str. 5 d.), t. y. nagrinėjamoje byloje aktualus šalių 1994-12-29 elektros energijos tiekimo vartojimo sutarties nuostatų, reglamentuojančių sutarties nutraukimą, aiškinimas ir taikymas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad šalių sutartis yra viešoji vartojimo sutartis, kuriai taikomos griežtesnės nutraukimo sąlygos; vienašalis tokios sutarties nutraukimas energijos tiekėjo reikalavimu galimas tik esant įstatyme nustatytiems pagrindams, turi būti atsižvelgiama į sutarties sudarymo momentą ir sutartyje nustatytas sąlygas. 1994-12-29 sutartyje šalys numatė, kad tiekėjas gali nutraukti elektros energijos tiekimą elektros energijos vartojimo, saugumo technikos ar techninės eksploatacijos taisyklių pažeidimo ar eleltros energijos vagystės atveju; pakartotinos elektros energijos vagystės atveju tiekėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį; šalys įsipareigojo vadovautis Elektros energijos vartojimo taisyklėmis (b.l. 3). Elektros energijos tiekimas pagal sutartį buvo ieškovui nutrauktas nuo 1998-11-26 dėl įsiskolinimo; elektros energijos tiekimas nuo to laiko atnaujintas nebuvo, pakartotinis sutarties pažeidimas padarytas nebuvo, t. y. pagal sutarties nuostatas, sąlygų vienašališkam sutarties nutraukimui nėra.

20Apeliantas nurodo, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią ir įpareigoja atlikti ne tik, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką numato sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 str.)

21Šalys susitarė vadovautis Elektros energijos vartojimo taisyklėmis, todėl, apelianto vertinimu, šalių santykiams taikytinos Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių nuostatos, 2005-10-07 Ūkio ministro įsakymo Nr. 4-350 red., galiojusios elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo metu; Taisyklių 36 punktas įtvirtina tiekėjo teisę vienašališkai, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu įspėjus vartotoją, nutraukti su vartotoju sudarytą elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, jeigu elektros energijos tiekimas buvo nutrauktas dėl vartotojo kaltės ir neatstatytas ilgiau nei 6 mėnesius arba vartotojas padaro kitokį esminį sutarties pažeidimą.

22Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais; nagrinėjant ginčus, kylančius iš elektros energijos vartojimo teisinių santykių, svarbus sutarties sudarymo momentas, nes Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių nuostatos dėl elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties nutraukimo buvo keičiamos. Šalių sutarties sudarymo momentu galiojusios Energetikos ministro 1991 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 2 patvirtintos elektros energijos vartojimo taisyklės, su pakeitimais, patvirtintais Energetikos ministro 1992 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 130 „Dėl dalinio Elektros energijos vartojimo taisyklių ir šilumos energijos vartojimo laikinųjų taisyklių pakeitimo“ tokio elektros energijos tiekimo vartojimo sutarties nutraukimo pagrindo nenumatė; 2005-10-07 Ūkio ministro įsakymo Nr. 4-350 redakcijos Taisyklių 36 punktas, reglamentuojantis tiekėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį, šalių santykiams netaikytinas; šalių sutarties sąlyga, jog šalys įsipareigoja vadovautis Elektros energijos taisyklėmis, negali būti aiškinama plečiamai.

23Apelianto argumentas, kad nenutraukus sutarties, apeliantas neišvengiamai patirs papildomų nepagrįstų išlaidų ir darbo sąnaudų dėl elektros energijos apskaitos prietaisų eksploatacijos ir priežiūros, todėl draudimas nutraukti sutartį pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, atmetamas, kaip neįrodytas. Elektros energijos tiekimas buvo nutrauktas nuo 1998 m., tačiau į bylą nepateikta įrodymų, kad neveikiantis elektros energijos apskaitos prietaisas būtų techniškai prižiūrimas ir apeliantas dėl to patirtų kokių nors nuostolių. Dėl analogiškų motyvų atmetamas apelianto argumentas, kad tokios išlaidos turės įtakos galutiniam elektros energijos kainos dydžiui.

24Apeliacinio skundo argumentai nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų. Dėl to nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais panaikinti arba pakeisti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 263, 329-330 str.).

25Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovas prašo priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas: kelionės išlaidas viešuoju transportu į teismą, į paštą, pas atsakovą pirmyn ir atgal (83 Lt), pašto išlaidas (9,85 Lt), bylos dokumentų kopijavimo išlaidas (1 Lt), iš viso 93,85 Lt. Tačiau bylos duomenimis visos ieškovo nurodytos išlaidos buvo patirtos iki pirmos instancijos teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo 2010 m. spalio 25 d., t. y. nėra susijusios su bylos išnagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme, todėl nėra pagrindo jas priteisti.

26Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje neviršija 10 Lt; sutinkamai su Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ jos nepriteisiamos.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

28Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ginčas byloje kilo dėl to, ar elektros energijos tiekėjas gali... 5. Ieškovas 1994-12-29 sudarė su atsakovu elektros energijos tiekimo vartojimo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. spalio 25 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas konstatavo, kad byloje kilo ginčas dėl viešosios sutarties... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Atsakovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ apeliaciniu skundu prašo... 11. 1. Civiliniuose santykiuose galioja šalių dispozityvumo principas. Sutarties... 12. 2. Pagal CK 6.383 str. 1 d. esminė energijos tiekėjo sutartinė prievolė yra... 13. 3. Vadovaujantis teismo logika atsakovas privalo įrengti elektros skaitiklį,... 14. 4. Pagal Energetikos įstatymo 43 str. galutiniam elektros energijos kainos... 15. Ieškovas G. K. atsiliepimu prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti,... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.... 17. Byloje nustatyta, kad 1994-12-29 šalys sudarė elektros energijos tiekimo... 18. Sutarčių nutraukimą reglamentuoja CK 6.217 str.; šalis gali nutraukti... 19. Vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais (CK... 20. Apeliantas nurodo, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi... 21. Šalys susitarė vadovautis Elektros energijos vartojimo taisyklėmis, todėl,... 22. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais; nagrinėjant ginčus,... 23. Apelianto argumentas, kad nenutraukus sutarties, apeliantas neišvengiamai... 24. Apeliacinio skundo argumentai nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų.... 25. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 26. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 28. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimą palikti...