Byla II-12-355/2007

1(S)

2Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Daunys

3sekretoriaujant Palmirai Berberaušienei

4dalyvaujant pareiškėjui D. P.

5institucijos, paskyrusios nuobaudą, ir trečiojo suinteresuotojo asmens UAB “Statoil Lietuva“ atstovams nedalyvaujant

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo D. P. skundą` dėl Šiaulių m. VPK VP Eismo priežiūros skyriaus pareigūno nutarimo administracinėje byloje pakeitimo ir

Nustatė

72006-12-21 Šiaulių m. VPK VP Eismo priežiūros skyriaus pareigūno nutarimu administracinėje byloje Nr. 40/616314 D. P. nubaustas pagal LR ATPK 127 str.2 d. teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 5 mėnesiams už tai, kad 2006-12-09, apie 19,08 val., Šiaulių mieste, Tilžės gatvės 25 esančios degalinės „Statoil“ teritorijoje, pajudėdamas automobiliu VW Passat v/n. ( - ) neištraukė dujų užpylimo žarnos dėl ko eismo įvykio metu buvo apgadinta kuro užpylimo kolonėlė bei automobilis.

8Neginčydamas padaryto pažeidimo ir savo kaltės, pareiškėjas prašo pakeisti skundžiamą nutarimą ir taikyti jam straipsnio sankcijoje numatytą alternatyvią piniginę baudą.

9Tinkamai informuoti apie teismo posėdžio vietą ir laiką nei administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos, nei suinteresuotos institucijos atstovas į jį neatvyko ir savo nuomonės teisme skundo tenkinimo klausimu nepareiškė .Iš gauto administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos atsiliepimo( b.l.18) matyti, kad su pareiškėjo skundu nesutinka.

10D. P. skundas tenkintinas. Suinteresuotos institucijos pareigūnai tinkamai nustatė administracinio teisės pažeidimo faktą, tinkamai kvalifikavo pareiškėjo veiksmus ir paskyrė nuobaudą, nepažeisdami jos skyrimą reglamentuojančių taisyklių. Tačiau, teismo nuomone, pareiškėjui paskyrė per griežtą nuobaudos rūšį. D. P. dėl padaryto pažeidimo nuoširdžiai gailisi, anksčiau analogiškų pažeidimų nėra padaręs ir nėra baustas. Pareiškėjas dabartiniu metu nedirba, tačiau bus priimtas dirbti G. A. individualioje įmonėje picų išvežiotoju, o tam būtina specialioji teisė.( b.l.6). Be to, kaip matyti iš eismo įvykio situacijos, dalis kaltės dėl jo tenka dujas užpylusiam degalinės darbuotojui. Esant tokioms aplinkybėms, pažeidėjo asmenybę ir padaryto pažeidimo pobūdį labiau atitinka alternatyvi straipsnio sankcijoje numatyta piniginė bauda, neatimanti galimybės D. P. įsidarbinti ir dirbti.

11Vadovaujantis LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str.1 d.5 p. teismas

Nutarė

12D. P. skundą patenkinti ir pakeisti 2006-12-21 Šiaulių m. VPK VP Eismo priežiūros skyriaus pareigūno nutarimą administracinėje byloje Nr.40/616314, kuriuo D. P. nubaustas pagal LR ATPK 127 str.2 d.- teisės vairuoti transporto priemones atėmimą 5 mėnesiams pakeičiant į 200( dviejų šimtų) litų baudą.

13Nutartis per 10 d. gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismu tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai