Byla eA-1414-525/2019

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ramūno Gadliausko ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (buvusios Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos), apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų V. A., G. A., Z. Č., O. G., D. J., V. J., J. K., J. K., K. K., I. K., G. K., I. K., E. K., K. K., R. K., D. K., G. M., V. M., I. M., atstovaujamos įstatyminės atstovės V. M., A. S., A. T., S. T., G. V., A. V., A. V. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (buvusios Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos), (tretieji suinteresuoti asmenys – likviduojamas Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Freshtravel“, kurią atstovauja uždaroji akcinė bendrovė „Valdsita“, uždaroji akcinė bendrovė „Meganora“) dėl turtinės žalos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjai, atstovaujami advokato J. V., su skundu kreipėsi į teismą, prašydami iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (dabar – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija) (toliau – ir Ministerija), priteisti V. A. 385,10 Eur; G. A. 385,09 Eur; Z. Č. 247,47 Eur; O. G. 357,57 Eur; D. J. 247,46 Eur; V. J. 591,55 Eur; J. K. 411,47 Eur; J. K. 411,47 Eur; K. K. 273,84 Eur; I. K. 325,80 Eur; G. K. 325,80 Eur; I. K. 325,80 Eur; E. K. 265,72 Eur; K. K. 265,73 Eur; R. K. 605,31 Eur; D. K. 605,30 Eur; G. M. 591,54 Eur; V. M. 591,54 Eur; I. M. 591,54 Eur; A. S. 357,56 Eur; A. T. 411,48 Eur; S. T. 411,47 Eur; G. V. 273,84 Eur A. V. 440,15 Eur; A. V. 440,14 Eur turtinę žalą už nesuteiktas turizmo paslaugas ir 5 proc. metinių palūkanų, taip pat kiekvienam pareiškėjui po 121 Eur atstovavimo išlaidų.

72.

8Pareiškėjai nurodė, kad jie įvairiais būdais įsigijo BUAB „Freshtravel“ kelionių organizatoriaus keliones, sudarė su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ turizmo paslaugų teikimo sutartis dėl įsigytų kelionių, tačiau į jas neišvyko, kadangi UAB „Freshtravel“ tapo nemokus. Pareiškėjai, siekdami, kad būtų grąžinti pinigai už neįvykusias keliones, kreipėsi į Valstybinį turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Departamentas, Turizmo departamentas), tuomet draudimo bendrovė į pareiškėjų sąskaitas pervedė draudimo išmokas, kurių suma svyruoja nuo 29,83 Eur iki 123,40 Eur, tačiau didžioji dalis sumos, sumokėtos už įsigytas keliones, liko negrąžinta.

93.

10Pareiškėjai teigė, kad Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – ir Turizmo įstatymas) 8 straipsnio numatytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės nebuvo pakankamos ir neužtikrino 1990 m. birželio 13 d. Europos Tarybos Direktyvos Nr. 90/314/EEB (toliau – ir Direktyva) 7 straipsnyje įtvirtinto visiško turisto patirtų nuostolių atlyginimo, kelionių organizatoriui tapus nemokiam, t. y. neužtikrino turisto teisių apsaugos. Pareiškėjų nuomone, valstybė narė šiuo atveju neįvykdė Direktyvoje nustatytos pareigos, todėl buvo padarytas pakankamai rimtas Europos Sąjungos teisės pažeidimas, už kurį valstybei kyla atsakomybė.

114.

12Atsakovas Ministerija atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė jį atmesti.

135.

14Atsakovas nurodė, kad nei Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ir ABTĮ), nei Lietuvos Respublikos teismų įstatymas, nei jokie kiti nacionaliniai ar tarptautiniai teisės aktai nesuteikia teismui įgaliojimų spręsti ir vertinti, ar valstybė, kaip Europos Sąjungos narė, tinkamai įvykdė pareigas pagal Europos Sąjungos sutartis (įskaitant dėl Europos Sąjungos direktyvų vykdymo). Teismas negali kvestionuoti valstybės įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos teisę, be to, byloje nėra kompetentingų Europos Sąjungos institucijų sprendimų, kuriuose būtų konstatuota, kad valstybė būtų padariusi Europos Sąjungos teisės pažeidimų, kurių pagrindu valstybei galėtų kilti atsakomybė pareiškėjų atžvilgiu.

156.

16Nagrinėjamoje byloje neegzistuoja būtinoji deliktinės atsakomybės sąlyga, jog valstybė yra atlikusi neteisėtus veiksmus, t. y. neperkėlusi ar netinkamai perkėlusi į nacionalinę teisę Direktyvos nuostatas. Nebuvo pateikta įrodymų apie tai, kad Europos Komisija ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismas būtų konstatavę, jog valstybė į nacionalinę teisę netinkamai perkėlė 1990 m. birželio 13 d. Europos Tarybos Direktyvos Nr. 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (toliau – ir Direktyva) nuostatas. Byloje nesant tokių įrodymų nėra pagrindo išvadai, kad egzistuoja deliktinės atsakomybės sąlygos, atitinkamai taip pat nėra pagrindo pareiškėjams priteisti žalos atlyginimą.

177.

18Pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas 8 straipsnio nuostatas, kelionių organizatoriui buvo nustatyta pareiga turėti laidavimo draudimą, ar garantiją, kurie, esant tam tikrai situacijai, užtikrintų turisto grąžinimą į pradinę jo išvykimo vietą ir sumokėtos sumos grąžinimą. Atkreipė dėmesį į tai, kad į šio straipsnio teisės nuostatas pagal savo esmę ir prasmę yra perkeltas Direktyvos 7 straipsnis, todėl nėra pagrindo teigti, kad žala atsirado dėl Direktyvos 7 straipsnio neperkėlimo į nacionalinę teisę.

198.

20Atsakovo įsitikinimu, pareiškėjai nepateikė tinkamų įrodymų, patvirtinančių skundo reikalavimą priteisti turtinę žalą. Pareiškėjų pateikta turizmo paslaugų teikimo sutartis nėra pasirašyta nurodytų šalių, todėl negali būti laikoma, kad paslaugų sutartis tarp pareiškėjų ir BUAB „Freshtravel“ buvo sudaryta. Atsakovo teigimu, skundas turėtų būti atmestas vien todėl, kad pareiškėjai neįgytų teisės reikalauti dvigubo žalos atlyginimo tiek iš BUAB ,,Freshtravel“ bankroto byloje, tiek ir iš valstybės.

219.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo Departamentas atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė jį atmesti.

2310.

24Pažymėjo, kad Turizmo įstatyme nustatyta garantija, kurią kelionių organizatorius privalo suteikti vartotojams, dengtinos rizikos dydis nėra jokiu būdu ribojamas, priešingai, yra nustatomas tik minimalus tokios garantijos dydis, paliekant galimybę verslo subjektui pačiam atsakingai įvertinti savo veiklos riziką ir įsigyti pakankamą prievolių įvykdymo užtikrinimą, kad nemokumo atveju būtų galima įvykdyti Turizmo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus įsipareigojimus turistams. Teismui nusprendus pareiškėjams atlyginti turtinę žalą, pareiškėjų gauta draudimo išmokos suma turėtų būti eliminuota iš atlygintinos sumos. Turizmo departamento nuomone, patirtos žalos atlyginimo pirmiausia turi būti siekiama reiškiant kreditorinius reikalavimus bankroto byloje ir (ar) civilinius ieškinius dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo baudžiamojo proceso tvarka, o ne reikalaujant žalos atlyginimo iš valstybės, kadangi prašoma atlyginti žala atsirado dėl privataus juridinio asmens – BUAB ,,Freshtravel“ – veiksmų.

2511.

26Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Meganora“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė atskiriems pareiškėjams grąžintų mokesčių sumas.

27II.

2812.

29Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. vasario 5 d. sprendimu pareiškėjų skundą tenkino iš dalies.

3013.

31Teismas nustatė, kad pareiškėjai K. K. ir E. K. 2014 m. rugsėjo 8 d. su BUAB „Freshtravel“ sudarė sutartį dėl kelionės į Egiptą, už kurią sumokėjo 561,28 Eur + 40,55 Eur už vizas, draudimo bendrovė jiems išmokėjo 29,83 Eur, todėl negrąžinta suma – 531,45 Eur; pareiškėjai I. K., G. K. ir I. K. su UAB „Meganora“ 2014 m. spalio 28 d. sudarė sutartį dėl kelionės į Egiptą, už kurią sumokėjo 1 024,39 Eur, draudimo bendrovė išmokėjo 46,99 Eur, o 2014 m. lapkričio 24 d. UAB „Meganora“ į pareiškėjos I. K. sąskaitą grąžino 76,39 Eur, todėl negrąžinta suma – 831,51 Eur; pareiškėjai A. V. ir A. V. su BUAB „Freshtravel“ 2014 m. lapkričio 10 d. sudarė sutartį dėl kelionės į Egiptą, už kurią sumokėjo 752,43 Eur, draudimo bendrovė jiems išmokėjo 37,30 Eur, todėl negrąžinta suma – 715,13 Eur; pareiškėjai A. S. ir O. G. 2014 m. lapkričio 10 d. su BUAB „Freshtravel“ sudarė sutartį dėl kelionės į Egiptą, už kurią sumokėjo 752,43 Eur, draudimo bendrovė jiems išmokėjo 37,30 Eur, todėl negrąžinta suma – 715,13 Eur; pareiškėjai G. V. ir K. K. su BUAB „Freshtravel“ 2014 m. rugsėjo 8 d. sudarė sutartį dėl kelionės į Egiptą, už kurią sumokėjo 578,66 Eur + 46,34 Eur už vizas, draudimo bendrovė jiems išmokėjo 30,98 Eur, todėl negrąžinta suma – 547,68 Eur; pareiškėjai V. A. ir G. A. su BUAB „Freshtravel“ 2014 m. lapkričio 10 d. sudarė sutartį dėl kelionės į Fuerteventurą, pagal kurią sumokėjo 810,36 Eur, draudimo bendrovė jiems išmokėjo 40,17 Eur, todėl negrąžinta suma – 770,19 Eur; pareiškėjai A. T., S. T., J. K. ir J. K. su BUAB „Freshtravel“ 2014 m. spalio 9 d. sudarė sutartį dėl kelionės į Egiptą, už kurią sumokėjo 1 736,56 Eur + 92,68 Eur už vizas, draudimo bendrovė jiems išmokėjo 90,67 Eur, todėl negrąžinta suma – 1 645,89 Eur; pareiškėjos Z. Č. ir D. J. su BUAB „Freshtravel“ 2014 m. lapkričio 11 d. sudarė sutartį dėl kelionės į Turkiją, už kurią sumokėjo 520,74 Eur, draudimo bendrovė joms sumokėjo 25,81 Eur, todėl negrąžinta suma – 494,93 Eur; pareiškėjai R. K. ir D. K. su BUAB „Freshtravel“ sudarė sutartį dėl kelionės į Madeirą, pagal kurią sumokėjo 1 273,75 Eur, draudimo bendrovė jiems sumokėjo 63,14 Eur, todėl negrąžinta suma – 1 210,61 Eur; pareiškėjai V. J., V. M., I. M., atstovaujama įstatyminės atstovės V. M., ir G. M. su BUAB „Freshtravel“ sudarė sutartį dėl kelionės į Madeirą, už kurią sumokėjo 1 910,62 Eur + 578,95 Eur (priemoką už vaiką ir vienvietį kambarį), draudimo bendrovė jiems išmokėjo 123,40 Eur, todėl negrąžinta suma – 2 366,17 Eur.

3214.

33Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad netinkamas 1990 m. birželio 13 d. Europos Tarybos Direktyvos 90/314 7 straipsnio perkėlimas į nacionalinę teisę (Turizmo įstatymo 8 straipsnį) yra konstatuotas nacionalinio teismo. Nacionaliniais teisės aktais akivaizdžiai nebuvo užtikrinta Direktyvos garantuojama turisto teisių į visišką pinigų, sumokėtų už kelionę, grąžinimą kelionės organizatoriaus nemokumo atveju, apsauga, dėl to pareiškėjai patyrė nuostolių, kuriuos atsakovui Lietuvos valstybei kilo pareiga atlyginti.

3415.

35Turizmo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje turizmo paslaugų teikimo sutartys dėl organizuotų turistinių kelionių tarp kelionių organizatoriaus, veikiančio tiesiogiai arba per kelionių pardavimo agentus, ir turisto sudaromos vadovaujantis standartinėmis turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygomis. Taigi, pagal įstatymą, Turizmo paslaugų sutartis galėjo būti sudaroma ne tik tiesiogiai su UAB „Freshtravel“, bet ir per kelionių pardavimo agentą, atitinkamai ir mokėjimai už pareiškėjų turistinę kelionę galėjo būti atliekami ne tiesiogiai UAB „Freshtravel“, bet ir kelionių pardavimo agentui (šiuo atveju UAB „Cherry Media Lt“), kuris, nebūdamas sutarties šalimi, veikė UAB „Freshtravel“ naudai.

3616.

37Teismas nesutiko su atsakovo pozicija, kad dėl visų neįvykusių kelionių patirtų nuostolių atlyginimo turi būti sprendžiama pareiškėjams reiškiant reikalavimus bankroto byloje. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog būtent valstybei narei kyla pareiga nustatyti priemones, kurios užtikrintų Direktyvos tikslų įgyvendinimą. Šiuo atveju akivaizdu, kad tokią pareigą valstybė vykdė netinkamai, kadangi nustatytas nacionalinis reguliavimas neužtikrino visiško patirtų nuostolių atlyginimo. Taip pat šiuo atveju nebuvo svarbūs kelionės organizatoriaus veiksmai, dėl kurių jis tapo nemokus.

3817.

39Atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, įvertinęs nagrinėjamoje administracinėje byloje nustatytas faktines aplinkybes, vadovaudamasis ES teisiniu reguliavimu ir jį aiškinančio ESTT suformuota praktika, teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju nacionaliniais teisės aktais akivaizdžiai nebuvo užtikrinta Direktyvos garantuojama pareiškėjų teisių į visišką pinigų, sumokėtų už keliones, grąžinimą kelionės organizatoriaus UAB „Voyage-Voyage“ nemokumo atveju, dėl to pareiškėjai patyrė nuostolių, kuriuos valstybė turi atlyginti.

40III.

4118.

42Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 5 d. sprendimą ir priimti naują – pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

4319.

44Atsakovas teigia, jog teismas pažeidė pareigą tinkamai motyvuoti savo sprendimą, t. y. sprendime nėra nei vieno motyvo, kuriuo remiantis teismas sprendė, jog egzistuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.246, 6.247 ir 6.249 straipsniuose numatytų sąlygų visuma valstybės deliktinei atsakomybei kilti. Taip pat pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kad nacionaliniais teisės aktais akivaizdžiai nebuvo užtikrintos Direktyvoje minimos teisės, pažeidė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau – ir ABTĮ) įtvirtintą draudimą vertinti ginčijamą administracinį aktą bei veiksmus (ar neveikimą) politinio ir ekonominio tikslingumo požiūriu, taip pat draudimą vertinti Seimo (kaip įstatymų leidžiamosios institucijos) veiklą. Taip pat teismas pažeidė ES Sutartyje nustatytą išimtinę Europos Komisijos ir ESTT kompetenciją spręsti klausimus dėl Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimų. Atsakovo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas nėra kompetentingas spręsti klausimus dėl valstybės civilinės atsakomybės, kylančios dėl nepasiektų ES direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę tikslų, taip pat konstatuoti, kad valstybė yra padariusi ES tesės pažeidimą.

4520.

46Atsakovas pažymi, kad teismas visiškai netinkamai taikė CK normas, aktualias nagrinėjant reikalavimus dėl žalos, atsiradusios dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų. Atsakovo nuomone, šiuo atveju neegzistuoja visų sąlygų visuma valstybės deliktinei atsakomybei kilti, todėl teismas visiškai nepagrįstai iš valstybės priteisė turtinę žalą pareiškėjų naudai. Turizmo įstatymas atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją ir ES teisę, o priimant naujos redakcijos Turizmo įstatymą nebuvo padaryta jokių pažeidimų, kurie galėtų būti laikomi kaip valstybės neteisėti veiksmai.

4721.

48Atsakovas atkreipia dėmesį, kad teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus apie turtinės žalos patyrimo faktą. Pareiškėjai nepateikė tinkamų įrodymų, kurie pagrįstų, jog paslaugų sutartis tarp jų ir BUAB „Freshtravel“ buvo sudaryta. Todėl teismas, nesant jokių patikimų įrodymų apie tinkamai sudarytą paslaugų sutartį, visiškai nepagrįstai pareiškėjų naudai priteisė turtinės žalos atlyginimą.

4922.

50Atsakovas nurodo, jog bankroto byloje pareiškėjai turi teisę pareikšti reikalavimus dėl BUAB „Freshtravel“ sukeltų nuostolių atlyginimo. Todėl netoleruotina, kad pareiškėjai savo reikalavimus dėl žalos, atsiradusios dėl privataus juridinio asmens veiklos, atlyginimo reiškia valstybei. Atsakovo teigimu, teismas visiškai nepagrįstai suteikė pareiškėjams teisę gauti dvigubą žalos atlyginimą.

5123.

52Atsakovo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pareiškėjų naudai priteisė aiškiai per dideles bylinėjimosi išlaidas.

5324.

54Pareiškėjai atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir priteisti visas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas.

5525.

56Pareiškėjai teigia, jog šiuo atveju dėl žalos atlyginimo, t. y. dėl negrąžintų pinigų už neįvykusios keliones grąžinimo, jie kreipėsi į teismą, kuris, neperžengdamas savo kompetencijos ribų, priteisė pareiškėjams patirtos turtinės žalos atlyginimą. Priešingai nei teigia atsakovas, pirmosios instancijos teismas Turizmo įstatymo nei politinio, nei ekonominio tikslingumo požiūriu nevertino. Teismas tik konstatavo, jog pareiškėjai patyrė žalą, kuri atsirado dėl neteisėtų Lietuvos Respublikos veiksmų ir tarp žalos ir neteisėtų veiksmų yra priežastinis ryšys.

5726.

58Šiuo atveju yra vertinami ne kurios nors institucijos (Seimo ar konkretaus asmens) veiksmas, o visos Lietuvos Respublikos, kaip ES narės, turinčios pareigą tinkamai į nacionalinę teisę perkelti ES teisės normas, šiuo atveju Direktyvą, veiksmai, dėl kurių buvo padaryta žala pareiškėjams. Todėl pareiškėjai atsakovo argumentus, kad nesant Komisijos ar ESTT sprendimo, jog Lietuvos Respublika netinkamai perkėlė Direktyvą, negalima spręsti, kad Lietuvos Respublika netinkamai į nacionalinę teisę perkėlė Direktyvos nuostatas. Direktyvų netinkamam perkėlimui į nacionalinę teisę konstatuoti nebūtinas atitinkamų ES institucijų konstatavimas, tai gali padaryti ir nacionaliniai teismai, kai yra sprendžiamas klausimas dėl atsiradusios žalos atlyginimo.

5927.

60Pareiškėjų pateiktos kelionių sutartys ir apmokėjimą patvirtinantys dokumentai patvirtina jų kelionės apmokėjimo išlaidas. Šiuo atveju aplinkybė, jog ne kiekvienas asmeniškai mokėjo už kelionę, nereiškia, kad pareiškėjai, kurie tiesiogiai nemokėjo, nepatyrė turtinės žalos.

6128.

62Pareiškėjai pažymi, jog šio atveju akivaizdu, kad kelionių organizatorius BUAB „Freshtravel“ yra nemokus ir nežinoma, kokia šiuo metu yra finansinė bankrutavusios įmonės padėtis ir ar ji yra pajėgi išmokėti pareiškėjams jų patirtą žalą. Vienintelis galimas realus turtinės žalos atlyginimas pareiškėjams yra patirtos turtinės žalos priteisimas iš Lietuvos Respublikos.

6329.

64Pareiškėjai nesutinka su atsakovo argumentais, kad jiems priteista per daug bylinėjimosi išlaidų. Pareiškėjai gyvena ne tik Vilniuje, todėl advokatui teko vykti ir į kitus miestus. Byloje yra 25 pareiškėjai, todėl kiekvieno iš jų reikalavimų aptarimas ir reikalingų dokumentų surinkimas užėmė daug laiko. Vien tas faktas, kad skundai kitose administracinėse bylose dėl žalos atlyginimo dėl kelionių organizatorių bankroto, kuriuos rengė advokatas J. V. yra panašaus turinio, nereiškia, jog jiems paruošti nereikia dėti jokių pastangų.

6530.

66Trečiasis suinteresuotas asmuo Departamentas atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo jį tenkinti.

6731.

68Departamentas sutinka su atsakovo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais. Atkreipia dėmesį, kad atsiliepime pirmosios instancijos teismui nurodė ginčui aktualias kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, išsamiai išdėstė faktines BUAB „Freshtravel“, kaip kelionių organizatoriaus, veiklos aplinkybes, bei pasisakė dėl pareiškėjų patirtos turtinės žalos ir jos dydžio.

69Teisėjų kolegija konstatuoja:

70IV.

7132.

72Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl turtinės žalos, atsiradusios dėl Lietuvos valstybės netinkamo 1990 m birželio 13 d. Tarybos direktyvos Nr. 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų nuostatų, susijusių su turisto nuostolių, patirtų dėl kelionių organizatoriaus nemokumo, kompensavimo sąlygų, perkėlimo į nacionalinės teisės aktus, atlyginimo.

7333.

74Pirmosios instancijos teismas tenkino iš dalies pareiškėjų skundą ir priteisė jiems turtinės žalos atlyginimą. Atsakovo atstovas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, padavęs apeliacinį skundą, nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, nurodo, kad skundžiamas teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

7534.

76Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalį teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Pažymėtina, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundų ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

7735.

78Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad teismo pareiga motyvuoti priimtą sprendimą nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną apeliacinio skundo argumentą, o, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje H. prieš Suomiją (pareiškimo Nr. 20772/92), 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje V. de H. prieš Nyderlandus (pareiškimo Nr. 16034/90); Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. liepos 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-3707-575/2016).

7936.

80Pabrėžtina ir tai, kad yra suformuota aktuali nuosekli Lietuvos vyriausiojo administracinio praktika analogiško pobūdžio bylose, kuriose apeliacinės instancijos teismas yra pateikęs išsamius ir detalius išaiškinimus, kodėl asmenims analogiškais atvejais kaip ir šioje byloje iš Lietuvos valstybės yra priteisiamas jų patirtos žalos atlyginimas, kompensuojantis visus pagrįstus patirtus nuostolius kelionių organizatoriui neįvykdžius savo civilinio pobūdžio prievolinių įsipareigojimų pagal turizmo paslaugų teikimo sutartis jam tapus nemokiam (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. spalio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-2691-602/2018; 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1841-629/2018; 2017 m. gegužės 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-990-502/2017).

8137.

82Šiuo aspektu pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalį vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

8338.

84Įvertinusi bylos duomenis ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjų skundą, remdamasis aktualia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, įvertino byloje surinktus duomenis ir sprendime detaliai išdėstė pareiškėjų skundo pagrįstumą patvirtinančius motyvus. Todėl teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių ir išdėstytų išsamių motyvų nebekartoja ir pasisako tik dėl bylos esmės ir atsakovo apeliaciniame skunde akcentuojamų argumentų.

8539.

86Nagrinėjamu atveju susidarė situacija, kad kelionių organizatoriui tapus nemokiam, jo organizuota kelionė neįvyko, o pareiškėjai gavo tik dalį už kelionę sumokėtų pinigų, kadangi nacionaliniais teisės aktais nustatytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės buvo nepakankamos. Kitaip tariant, nacionaliniais teisės aktais nustatytas teisinis reguliavimas aptariamu atveju neužtikrino Direktyvos 7 straipsnyje įtvirtinto visiško turisto patirtų nuostolių atlyginimo kelionių organizatoriui tapus nemokiam, t. y. neužtikrino turisto (šiuo atveju – pareiškėjų) teisių apsaugos. Taigi teismas pagrįstai pripažino, kad Lietuvos valstybė šiuo atveju netinkamai perkėlė ir įgyvendino Direktyvos 7 straipsnį.

8740.

88Nekartodama pirmosios instancijos teismo išdėstytų detalių argumentų, kurie pagrįsti bylai aktualia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą aktualias nacionalinių teisės aktų nuostatas aiškinti ir šį ginčą išspręsti, atsižvelgdamas į Direktyvos 7 straipsnio nuostatas bei tikslus, tam, kad būtų užtikrintas visiškas Europos Sąjungos teisės veiksmingumas, ir šią pareigą įvykdė. Todėl vertintini kaip nepagrįsti atsakovo argumentai, kad teismas, motyvuodamas sprendimą, pažeidė ABTĮ reikalavimus, įvertindamas Turizmo įstatymą politinio ir ekonominio tikslingumo požiūriu ir Lietuvos Respublikos Seimo veiklą priimant šį įstatymą, taip pat pažeidė išimtinę Europos Komisijos ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo kompetenciją spręsti klausimus dėl Europos Sąjungos sutarčių pažeidimų.

8941.

90Nagrinėjamoje byloje pagrįstai nustatyta, kad nacionaliniais teisės aktais šiuo atveju nebuvo užtikrintas Direktyvos garantuojamas turisto teisių į visišką pinigų, sumokėtų už kelionę, grąžinimas kelionės organizatoriaus nemokumo atveju, dėl to pareiškėjai patyrė turtinę žalą, kurią valstybė pagal suformuotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką analogiško pobūdžio bylose turi atlyginti.

9142.

92Teisėjų kolegija vertina kaip nepagrįstą ir atsakovo argumentą, kad pareiškėjų reikalavimas atlyginti turtinę žalą turi būti sprendžiamas BUAB „Freshtravel“ bankroto byloje, kadangi būtent Lietuvos valstybei, kaip Europos Sąjungos narei, šiuo atveju kilo pareiga nustatyti priemones, kurios užtikrintų Direktyvos tikslų įgyvendinimą, o to nepadariusi turi atlyginti žalą už Direktyvos neįgyvendinimą, t. y. atlyginti pareiškėjų patirtus nuostolius.

9343.

94Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismui, kad nėra pagrindo išvadai, jog byloje nėra įrodymų, patvirtinančių žalos padarymo faktą, t. y. aplinkybę, kad pareiškėjai sumokėjo pinigus už kelionę, į kurią dėl BUAB „Freshtravel“ nemokumo neišvyko. Tai, kad turizmo paslaugų teikimo sutartys nebuvo šalių pasirašytos, nagrinėjamu atveju nereiškia, kad šalys nesusitarė dėl turizmo paslaugos teikimo, kadangi pareiškėjai sumokėjo UAB „Cherry Media LT“. Tai, kad pareiškėjų nurodytos sumos buvo pervestos už BUAB „Freshtravel“ pareiškėjams turėtas suorganizuoti keliones, teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti. Tai patvirtina ir Ergo Insurance SE Lietuvos filialo išmokėtos draudimo išmokos pareiškėjams dėl BUAB „Freshtravel“ neįvykdytų įsipareigojimų.

9544.

96Teisėjų kolegija vertina kaip nepagrįstą ir atsakovo argumentą, kad pareiškėjų reikalavimas atlyginti turtinę žalą turi būti sprendžiamas BUAB „Freshtravel“ bankroto byloje, kadangi būtent Lietuvos valstybei, kaip Europos Sąjungos narei, šiuo atveju kilo pareiga nustatyti priemones, kurios užtikrintų Direktyvos tikslų įgyvendinimą, o to nepadariusi turi atlyginti žalą už Direktyvos neįgyvendinimą, t. y. atlyginti pareiškėjų patirtus nuostolius.

9745.

98Taigi teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjams priteisė turtinės žalos atlyginimą, atitinkantį negrąžintą dalį patirtų išlaidų dėl pareiškėjų įsigyto kelionės paketo iš BUAB „Freshtravel“. Civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, todėl pirmosios instancijos teismas, konstatavęs sąlygas atsakovo deliktinei atsakomybei kilti, priteisęs turtinės žalos atlyginimą, pagrįstai taikė ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalies, nustatančios, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nuostatas ir priteisė pareiškėjams iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9946.

100Ministerija apeliaciniame skunde nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas priteisė pareiškėjams per didelę bylinėjimosi išlaidų sumą. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 5 dalis). CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (toliau – Rekomendacijos). Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą, už ieškinį rekomenduojamas priteistinas maksimalus užmokesčio dydis yra 2,5 koeficiento. Pareiškėjų skundas buvo paduotas 2017 m. IV ketvirtį, todėl nagrinėjamu atveju aktualus 2017 m. II ketvirčio darbo užmokestis (838,70 Eur). Taigi, maksimalus rekomenduojamas priteistinas dydis už skundo teismui padavimą šiuo atveju yra 2096,75 Eur (838,70 Eur x 2,5). Pareiškėjai, kaip minėta, prašė priteisti iš atsakovo 3 025 Eur skundo parengimo išlaidų. Taigi, pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai sumažino pareiškėjams priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą.

10147.

102Apibendrindama šioje nutartyje aptartas bylos faktines ir teisines aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos. Apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas bylos faktais ir teisės aktų normomis, todėl jis paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

103Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

104Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, apeliacinį skundą atmesti.

105Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

106Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjai, atstovaujami advokato J. V., su skundu kreipėsi į teismą,... 7. 2.... 8. Pareiškėjai nurodė, kad jie įvairiais būdais įsigijo BUAB... 9. 3.... 10. Pareiškėjai teigė, kad Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – ir... 11. 4.... 12. Atsakovas Ministerija atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė jį atmesti.... 13. 5.... 14. Atsakovas nurodė, kad nei Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 15. 6.... 16. Nagrinėjamoje byloje neegzistuoja būtinoji deliktinės atsakomybės sąlyga,... 17. 7.... 18. Pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas 8 straipsnio nuostatas, kelionių... 19. 8.... 20. Atsakovo įsitikinimu, pareiškėjai nepateikė tinkamų įrodymų,... 21. 9.... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo Departamentas atsiliepime į pareiškėjų... 23. 10.... 24. Pažymėjo, kad Turizmo įstatyme nustatyta garantija, kurią kelionių... 25. 11.... 26. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Meganora“ pateikė atsiliepimą į... 27. II.... 28. 12.... 29. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. vasario 5 d. sprendimu... 30. 13.... 31. Teismas nustatė, kad pareiškėjai K. K. ir E. K. 2014 m. rugsėjo 8 d. su... 32. 14.... 33. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad netinkamas 1990 m. birželio 13 d.... 34. 15.... 35. Turizmo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje... 36. 16.... 37. Teismas nesutiko su atsakovo pozicija, kad dėl visų neįvykusių kelionių... 38. 17.... 39. Atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, įvertinęs nagrinėjamoje... 40. III.... 41. 18.... 42. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir... 43. 19.... 44. Atsakovas teigia, jog teismas pažeidė pareigą tinkamai motyvuoti savo... 45. 20.... 46. Atsakovas pažymi, kad teismas visiškai netinkamai taikė CK normas, aktualias... 47. 21.... 48. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad teismas netinkamai įvertino byloje esančius... 49. 22.... 50. Atsakovas nurodo, jog bankroto byloje pareiškėjai turi teisę pareikšti... 51. 23.... 52. Atsakovo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pareiškėjų naudai... 53. 24.... 54. Pareiškėjai atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir... 55. 25.... 56. Pareiškėjai teigia, jog šiuo atveju dėl žalos atlyginimo, t. y. dėl... 57. 26.... 58. Šiuo atveju yra vertinami ne kurios nors institucijos (Seimo ar konkretaus... 59. 27.... 60. Pareiškėjų pateiktos kelionių sutartys ir apmokėjimą patvirtinantys... 61. 28.... 62. Pareiškėjai pažymi, jog šio atveju akivaizdu, kad kelionių organizatorius... 63. 29.... 64. Pareiškėjai nesutinka su atsakovo argumentais, kad jiems priteista per daug... 65. 30.... 66. Trečiasis suinteresuotas asmuo Departamentas atsiliepime į atsakovo... 67. 31.... 68. Departamentas sutinka su atsakovo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais.... 69. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 70. IV.... 71. 32.... 72. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl turtinės žalos, atsiradusios dėl... 73. 33.... 74. Pirmosios instancijos teismas tenkino iš dalies pareiškėjų skundą ir... 75. 34.... 76. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140... 77. 35.... 78. Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad teismo pareiga motyvuoti priimtą... 79. 36.... 80. Pabrėžtina ir tai, kad yra suformuota aktuali nuosekli Lietuvos vyriausiojo... 81. 37.... 82. Šiuo aspektu pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33... 83. 38.... 84. Įvertinusi bylos duomenis ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo... 85. 39.... 86. Nagrinėjamu atveju susidarė situacija, kad kelionių organizatoriui tapus... 87. 40.... 88. Nekartodama pirmosios instancijos teismo išdėstytų detalių argumentų,... 89. 41.... 90. Nagrinėjamoje byloje pagrįstai nustatyta, kad nacionaliniais teisės aktais... 91. 42.... 92. Teisėjų kolegija vertina kaip nepagrįstą ir atsakovo argumentą, kad... 93. 43.... 94. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismui, kad nėra pagrindo... 95. 44.... 96. Teisėjų kolegija vertina kaip nepagrįstą ir atsakovo argumentą, kad... 97. 45.... 98. Taigi teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 99. 46.... 100. Ministerija apeliaciniame skunde nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos... 101. 47.... 102. Apibendrindama šioje nutartyje aptartas bylos faktines ir teisines aplinkybes,... 103. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 104. Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos ekonomikos ir inovacijų... 105. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 5 d. sprendimą... 106. Nutartis neskundžiama....