Byla 2-256-362/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius, dalyvaujant pareiškėjams G. P. ir L. P., žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų G. P. ir L. P. prašymą nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir

Nustatė

2G. P. ir L. P. susituokė ( - ). Šiaulių rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, augina dukrą A. P., gim. ( - ).

3Pareiškėjai G. P. ir L. P. prašo nutraukti santuoką ir patvirtinti jų sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

4Pareiškėjai nurodė, kad santuoka iširo dėl skirtingo požiūrio į gyvenimą ir charakterių skirtumo. Pareiškėjai gyvena atskirai, neveda bendro namų ūkio ir negyvena santuokinio gyvenimo. Pareiškėjai įsitikinę, kad tolimesnis bendras gyvenimas yra neįmanomas, santuoka faktiškai iširusi, ją išsaugoti nebėra prasmės ir galimybių. Taikytis skirti termino neprašo. Augina dukrą A. P., gim. ( - ), kuri yra nepilnametė. Po ištuokos nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta bus nustatyta su motina. Dėl išmokų nepilnamečiui vaikui išlaikyti susitarė sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurią teismo prašo patvirtinti. Santuokoje įgytą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą pasidalijo geruoju ir tai nurodė sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Pareiškėjai nurodė, kad su AB „Swedbank“ G. P. yra sudariusi 2005-09-30 kredito sutartį Nr. ( - ), kurios laiduotojas yra L. P., kurios įsipareigojimus toliau solidariai vykdys pareiškėjai.

5Suinteresuoto asmens AB „Swedbank“ atstovas pateiktame atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja pareiškėjų sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygoms ir sutinka, kad po santuokos nutraukimo prievolę bankui vykdytų solidariai pareiškėjai.

6Pareiškėjų prašymas tenkintinas ir santuoka nutrauktina, nes iš pareiškėjų paaiškinimų matyti, jog yra visos sąlygos santuokai nutraukti, numatytos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.51 straipsnyje, t.y. nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai, abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, jie yra veiksnūs, nurodė priežastis, dėl kurių, sutuoktinių manymu, jų santuoka iširo, ir duomenis dėl kreditorių, susitarė kokios jų pavardės turi būti po santuokos nutraukimo. Nei vienas neprašo nustatyti terminą susitaikymui. Pareiškėjų sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtintina.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.51 str., Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 541 str., teismas

Nutarė

8Prašymą patenkinti.

9Nutraukti G. P., a.k( - ), ir L. P., a.k( - ), santuoką, įregistruotą ( - )d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

10Patvirtinti G. P. ir L. P. 2011 m. vasario 7 d. sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių šiomis sąlygomis:

111.

12Nutraukti G. P., asmens kodas ( - ), gimusios ( - ) Šiaulių mieste, Lietuvos Respublikoje, ir L. P., asmens kodas ( - ), gimusio ( - ) Šiaulių mieste. Lietuvos Respublikoje, santuoką.

132.

14Pareiškėjas L. P. neprieštarauja, kad po santuokoso nutraukimo

15pareiškėjai palieka ( - ) pavardė.

  1. Pareiškėjų susitarimu vaiko A. P., asmens kodas ( - ), gyvenamoji vieta nustatoma su motina G. P., asmens kodas ( - ).
  2. Sutarties šalys taip susitarė pasidalinti kilnojamąjį turtą: G. P. asmens kodas ( - ), lieka automobilis ( - ) valstybinis numeris ( - ) VIN kodas ( - ), 3000 litų vertės.
  3. Sutarties šalys pareiškia, kad kito kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, kuris būtų santuokinis šalių turtas ir jų bendroji jungtinė nuosavybė, sutarties šalys neturi. Šalys pareiškia, kad jokių pretenzijų viena kitai dėl padalinamo turto ir prievolių jos šiuo metu neturi ir ateityje neturės.
  4. Sutarties šalys pareiškia, kad L. P. jokio nekilnojamojo turto neturi. G. P. turi nekilnojamąjį turtą, kuris yra jos asmeninis turtas : žemės sklypas ( - ), unikalus numeris ( - ), 8/16 dalys žemės sklypo ( - ), unikalus numeris ( - ), gyvenamasis ( - ), unikalus numeris ( - ),garažas ( - ), unikalus numeris 9197( - ), ūkinis pastatas, esantis ( - ) unikalus numeris ( - ), ūkinis pastatas, esantis ( - ), unikalus numeris ( - ),butas ,

16esantis ( - ), unikalus numeris ( - ).

  1. Sutarties šalys susitaria; kad prievolė pagal AB banko “Hansabankas" (dabar AB Swedbank) sutartį Nr( - ) lieka solidariai G.P. ir L. P. prievolė. L. P. yra prievolės laiduotojas pagal laidavimo sutartį Nr. ( - ). G. P. įsipareigoja grąžinti L. P. visas pinigų sumas, kurias L.P. sumokėtų kaip laiduotojas už paimtą paskolą pagal kredito sutartį Nr( - ).
  2. Sutarties šalys susitaria, kad pareiškėjas L. P., asmens kodas ( - ), mokės išlaikymą vaikui A. P., asmens kodas ( - ), periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 340 litų nuo 2011 metų vasario 7 dienos iki vaiko pilnametystės.
  3. Sutarties šalys susitaria, kad pareiškėjas L. P., asmens kodas ( - ), turi išlaikymo įsiskolinimą vaikui A. P., asmens kodas ( - ), už. 5 mėnesiu laikotarpį (nuo 2010 metų rugsėjo mėnesio iki 2011 metų sausio mėnesio imtinai), skaičiuojant po 340 litų už kiekvieną mėnesį, iš viso 1700 litų . Sutarties šalys susitaria, kad L. P. išmokės išlaikymo įsiskolinimą vaikui A. P. per 5 mėnesių laikotarpį,pradedant mokėti nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos kiekvieną mėnesį po 340 litų.
10. Sutarties šalys susitarė , kad G. P.,, asmens kodas ( - ).

17uzufrukto teise tvarkys priteistą iš L. P. vaikui A. P.,

18asmens kodas ( - ), išlaikymą periodinėmis išmokomis ir išlaikymo

19įsiskolinimų. 11. Išlaikymo po santuokos nutraukimo sutarties šalys viena iš kitos nereikalauja,

20nes abi yra darbingos.

  1. Sutarties šalys susitaria pasidalinti visas teismo metu turėtas abiejų šalių bylinėjimosi išlaidas per pusę(lygiomis dalimis).
  2. G. P., asmens kodas ( - ), prašo teismo grąžinti jos sumokėtą žyminį mokestį.
  3. Abi sutarties šalys yra veiksnios, sutartį pasirašo gera ir laisva valia, padariusios viena kitai nuolaidas ir protingus kompromisus. Sutarties šalys prašo patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

21Grąžinti G. P. a.k. ( - ), žyminį mokestį sumokėtą 2010-08-25 Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, ir žyminį mokestį sumokėtą 2010-09-06 Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM.

22Priteisti valstybei iš G. P. ir L. P. po 15,30 Lt (penkiolika litų, 30 centų) iš kiekvieno procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, atsiskaitomoji sąskaita Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

23Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių miesto apylinkės teisme.

24Sprendimo nuorašą per tris dienas nuo įsiteisėjimo išsiųsti civilinės metrikacijos skyriui–santuokos nutraukimui užregistruoti.

Proceso dalyviai