Byla 2-771/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų uždarosios akcinės bendrovės „Tavo alga“, uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“, uždarosios akcinės bendrovės „Vilrufas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių magma“ darbuotojų atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Tavo alga“, uždarosios akcinės bendrovės „IREC Klaipėda“, uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mažeikių magma“ dėl bankroto bylos iškėlimo; trečiaisiais asmenimis, pareiškiančiais savarankiškus reikalavimus, dalyvauja uždaroji akcinė bendrovė „CRAMO“, akcinė bendrovė SEB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „VILRUFAS“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių magma“ darbuotojai.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

7Byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos UAB „Mažeikių magma“ iškėlimo ir bankroto administratoriaus paskyrimo. UAB „Tavo alga“ bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Bankroto departamentas LT“, UAB „IREC Klaipėda“, UAB „Noble Gruop“ ir UAB „Mažeikių magma“ darbuotojai – UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, VSDFV Klaipėdos skyrius – UAB „Atveika“, o UAB „VILRUFAS“ – UAB „Bankroto valdymas“.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi iškėlė atsakovui bankroto bylą ir jo administratoriumi paskyrė UAB „Atveika“. Teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, padarė išvadą, jog esminė aplinkybė, apsprendžianti administratoriaus pasiruošimą tinkamai vykdyti savo pareigas, yra jo darbo stažas. Teismas nurodė, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus pasiūlytas administratorius UAB „Atveika“ leidimą administruoti įmones yra gavęs 2001 m. lapkričio 12 d., įmonėje dirba dvi administratorės. Šiuo metu UAB „Atveika“ administruoja 27 įmones, o bankroto procedūros baigtos 219 įmonių. UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ dirba dvi administratorės, tačiau įmonė leidimą šiai veiklai yra gavusi tik 2010 m. rugsėjo 6 d.; procedūras atliekamos vienoje įmonėje. Teismas sprendė, kad šio administratoriaus kvalifikacija šiuo metu yra nepakankama administruoti tokią pakankamai didelę įmonę kaip atsakovas. UAB „Bankroto valdymas“ ir UAB „Bankroto departamentas LT“ yra registruotos Vilniuje, abiejų įmonių veikla pradėta tik 2009 m. Nė vienas iš šių administratorių neturi baigtų administruoti įmonių. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad UAB „Atveika“ yra tinkamiausias administratorius vykdyti atsakovo bankroto procedūras. Teismas kaip privalumą įvertino ir tą aplinkybę, kad UAB „Atveika“ registruota ir veikia Šiauliuose. VSDFV Mažeikių skyrius patvirtino, jog šio administratoriaus įgaliotinės kreditorių susirinkimus šaukia tik bankrutuojančiose įmonėse, o tai yra labai svarbu šios įmonės buvusiems darbuotojams. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad VSDFV Mažeikių skyriaus reikalavimas yra vienas iš didžiausių, o kaip mokesčių administratorius šis kreditorius tuo pačiu atstovauja ir visų bankrutuojančios įmonės darbuotojų interesus.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

11Apeliantas UAB „Tavo alga“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir administratoriumi skirti UAB „Bankroto departamentas LT“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Teismas turėjo vertinti ne bankroto administratoriaus – juridinio asmens darbą stažą, o jame dirbančių administratorių – fizinių asmenų stažą. Tokiu būdu teismas neatsižvelgė, kad vienas iš UAB „Bankroto departamentas LT“ dirbančių bankroto administratorių teikia paslaugas nuo 2001 m., yra sėkmingai baigęs 9 bankroto bylas. Be to, UAB „Bankroto departamentas LT“ dirba trys administratoriai, gausus bei patyręs pagalbinis personalas.

132. Aplinkybė, kad UAB „Atveika“ veikia Šiauliuose bei šios įmonės įgalioti asmenys susirinkimus šaukia bankrutuojančioje įmonėje, nėra reikšminga vertinant kitas pasiūlytas administratorių kandidatūras, nes pastarieji veikia tokiu pačiu principu. Bankroto administratoriaus registravimo ar buveinės vieta neturi reikšmės.

143. Teismas turėjo paskirti apelianto pasiūlytą administratorių, nes apeliantas savo reikalavimą įgijo iš bankrutuojančios įmonės darbuotojų – pirmos eilės kreditorių. Tokiu būdu teismas neatsižvelgė į viešąjį interesą ir neapgynė silpnesniųjų.

15Apeliantas UAB „Noble Group“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir perduoti šį klausimą nagrinėti iš naujo. Atskirajame skunde pateikiami tokie argumentai:

161. Apeliantas reikalavimo teisę perėmė iš atsakovo darbuotojo, todėl teismas turėjo skirti jo ir kitų atsakovo darbuotojų pasiūlytą administratorių. Savaime aišku, kad administratoriaus kandidatūrą pasiūliusio ieškovo VSDFV Klaipėdos skyriaus interesai bus saugomi žymiai labiau. Darbuotojai nepasitiki paskirtu administratoriumi, o tai gali sukelti keblumų tęsiant bankroto procedūrą.

172. Asmens kvalifikaciją teikti bankroto administravimo paslaugas nustato ne teismas, o kompetentingos institucijos sudaryta komisija. Asmuo, išlaikęs kvalifikacinius egzaminus, pripažįstamas kvalifikuotu teikti administratoriaus paslaugas. UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, priešingai nei paskirtasis administratorius, gali teikti ir restruktūrizavimo paslaugas, viena įmonės darbuotoja turi dar ir apskaitos ir mokesčių teismo ekspertės laipsnį, todėl šio administratoriaus negalima laikyti nepakankamai kvalifikuotu administruoti atsakovą. Be to, aptariamo administratoriaus darbuotojai (kaip fiziniai asmenys) administruoja pakankamai stambių įmonių turtą ir veiklą bankroto procese.

183. Mažeikiai nuo Klaipėdos, kuriuose yra UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, ir nuo Šiaulių, kuriuose veikia UAB „Atveika“, yra vienodai nutolę, todėl su buveinių vieta susijusi aplinkybė turėtų būti vertinama vienodai.

194. Teismas visiškai neatsižvelgė į bankroto administratorių užimtumą, nors pagal teismų praktiką tai yra vienas iš svarbiausių kriterijų.

20Apeliantas UAB „VILRUFAS“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir administratoriumi skirti UAB „Bankroto valdymas“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

211. Teismas nepagrįstai rėmėsi profesinės patirties kriterijumi. Bankroto administratoriumi skiriant tik didesnę profesinę patirtį turinį asmenį, mažesnę patirtį turintis administratorius negalėtų jos daugiau įgyti, būtų pažeista sąžininga konkurencija. UAB „Bankroto valdymas“ šiuo metu nėra užimtas kitų įmonių administravimu, todėl tai užtikrintų bankroto procedūrų vykdymą trumpiausiais terminais. Be to, vienas iš šio administratoriaus darbuotojų turi ilgametę patirtį, yra užbaigęs 37 bankroto procedūras.

222. Teismas nepagrįstai paskirto administratoriaus privalomumu nurodė buveinės vietą. Ši vieta nėra lemiamas kriterijus, nes administravimo išlaidų sąmatą tvirtina kreditorių susirinkimas ir teismas.

233. Teismas nepagrįstai nevertino siūlomų administratorių darbo krūvių. UAB „Bankroto valdymas“ krūvis yra žymiai mažesnis nei paskirtojo administratoriaus.

244. Byloje nėra pateiktas paskirtojo UAB „Atveika“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas, taip pat jo sutikimas administruoti atsakovo bankroto procedūrą.

255. Teismas pažeidė rungimosi ir šalių procesinio lygiateisiškumo principus, nes apeliantui apie teismo posėdį nepranešė.

26Apeliantai UAB „Mažeikių magma“ darbuotojai prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir administratoriumi skirti UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

271. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad administratoriaus darbo stažas yra esminė aplinkybė, parodanti administratoriaus pasiruošimą tinkamai vykdyti savo pareigas. Šis kriterijus neapibūdina administratoriaus patirties ar sugebėjimų. Įmonių, anksčiau pradėjusių veiklą ir todėl turinčių didesnę darbo patirtį, padėtis negali būti privilegijuota įmonių, veiklą pradėjusių vėliau ir dėl to turinčių mažesnę darbo patirtį, atžvilgiu. Vienintelis motyvas, kad apeliantų siūlomas administratorius atlieka tik vieną bankroto procedūrą, nėra pakankamas pagrindas pripažinti jo kvalifikacija nepakankama.

282. Teismas visiškai neatsižvelgė į UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ siūlančių kreditorių skaičių – 43 kreditoriai. Siekiant užtikrinti akivaizdžiai didžiosios dalies kreditorių interesus, tikslingiausia ir būtų skirti daugumos siūlomą administratorių.

293. Teismas neatsižvelgė į didžiausių ir pagrindinių įmonės kreditorių nuomonę ir tokiu būdu nukrypo nuo teismų praktikos. Šiuo atveju iš esmės didžiausias suinteresuotas kreditorius yra įmonės darbuotojai. Jų nesutikimas su paskirto administratoriaus kandidatūra gali trukdyti bankroto procedūras.

304. Teismas turėjo atsižvelgti į siūlomų administratorių užimtumą. UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ darbuotojai yra mažiau užimti nei UAB „Atveika“.

315. Teismas buvo šališkas VSDFV Klaipėdos skyriaus atžvilgiu. Nutartyje nurodytas tik šio kreditoriaus reikalavimų dydį, tokiu būdu bandant sudaryti įspūdį, kad jo reikalavimas yra labai didelis. Nesuprantamas teismo motyvas, susijęs su aptariamo kreditoriaus atstovės patvirtinimais apie paskirto administratoriaus darbo metodiką, nes tokius pareiškimus gali daryti tik pats administratorius. UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ taip pat buvo pasiūlęs vykdyti kreditorių susirinkimus ten, kur patogiausia kreditoriams.

32VSDFV Klaipėdos skyrius prašo skundus atmesti. Nurodo, kad teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Taip pat akcentuoja, kad bankroto administratoriumi skirti UAB „Vakarų Lietuvos bankroto biuras“ pasiūlė bankrutuojančios įmonės direktorius ir vyriausioji finansininkė, kas kelia pagrįstų abejonių tokio administratoriaus tinkamumu.

33AB SEB bankas prašo spręsti atskiruosius skundus teismo nuožiūra.

34Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskiruosius skundus nepateikė.

35IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

36Nagrinėjamoje apeliacinėje byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties skirti bankroto administratoriumi UAB „Atveika“ pagrįstumo ir teisėtumo klausimas. Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, iškėlęs bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 str. 4 d. 1 p.). Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar siūlomos administratorių kandidatūros atitinka įstatymo keliamus reikalavimus, ar nėra aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną tinkamiausio administratoriaus paskyrimui svarbią aplinkybę (ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.). Bankroto administratoriumi parenkant konkretų asmenį, turi būti siekiama maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, kad būtų išvengta konfliktų su kreditoriais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Pažymėtina, kad teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Nė vienas iš įstatymo reikalavimus atitinkančio konkretaus administratoriaus parinkimui svarbių kriterijų (pavyzdžiui, potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė) nėra absoliutus. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai pasinaudojo jam suteikta diskrecijos teise.

37Bylos duomenys patvirtina, kad paskirtasis bankroto administratorius atitinka jam įstatymo keliamus reikalavimus: priešingai nei teigia vienas iš apeliantų, byloje yra administratoriaus sutikimas teikti bankroto procedūrų administravimo paslaugas (T. 3, b. l. 103), leidimą jas teikti patvirtina kompetentingos institucijos pritarimas šiai kandidatūrai (T. 4, b. l. 164).

38Priešingai nei teigiama atskiruosiuose skunduose, vertindamas įstatymo reikalavimus atitinkančių asmenų kandidatūras, pirmosios instancijos teismas rėmėsi ne tik darbo stažo, bet ir buveinės vietos kriterijumi, vieno iš didžiausių kreditorių nuomone, taip pat bankrutuojančios įmonės dydžiu. Šių kriterijų visumoje tinkamiausiu laikytinas būtent paskirtasis administratorius.

39Viešai prieinami duomenys akivaizdžiai patvirtina, kad tiek vertinant parinkto administratoriaus – juridinio asmens stažą, tiek jame dirbančių administratorių – fizinių asmenų stažą, jis yra didžiausias lyginant su kitomis administratorių kandidatūromis. Pavyzdžiui, paskirtasis administratorius UAB „Atveika“ šiuo metu yra baigęs 220 bankroto procedūrų, jame dirbančios dvi administratorės – atitinkamai 98 ir 74 bankroto procedūras; UAB „Bankroto departamentas LT“ turi 4 nutrauktas bankroto procedūras, iš trijų jame dirbančių fizinių bankroto administratorių vienas yra pabaigęs administruoti 9 procedūras, o kiti du nėra pabaigę nė vienos; UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ nėra baigęs administruoti nė vienos procedūros, tik viena iš dviejų dirbančių fizinių bankroto administratorių yra baigusi 2 procedūras; UAB „Bankroto valdymas“ turi 4 panaikintas bylas, du jame dirbantys fiziniai administratoriai nėra baigę nė vienos bankroto procedūros. Akivaizdu, kad UAB „Atveika“ baigtas procedūrų skaičius liudija ne tik turimą didelį stažą, bet ir įgytą patirtį. Šiuo atveju byloje neginčijama, kad bankrutuojanti įmonė yra pakankamai didelė, todėl visiškai atmesti turimos patirties reikšmės negalima.

40Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai atsižvelgė į tai, kad administratorių UAB „Bankroto departamentas LT“ ir UAB „Bankroto valdymas“ buveinės yra Vilniuje, o bankrutuojančios bendrovės – Mažeikiuose. Nors, kaip nurodoma viename iš atskirųjų skundų, administravimo išlaidas tvirtina kreditorių susirinkimas, tačiau yra akivaizdu, kad pakankamai tolimas atstumas tarp šių administratorių ir bankrutuojančios įmonės objektyviai padidins administravimo išlaidas.

41Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su kai kurių apeliantų argumentu, kad teismas būtinai turėjo skirti bankrutuojančios bendrovės darbuotojų siūlomą bankroto administratorių. Minėta, jokių kriterijų įstatymo reikalavimus atitinkančiam bankroto administratoriui nėra nustatyta. Atskirąjį skundą pateikią darbuotojai nenurodo jokių svarbių argumentų, galinčių pagrįsti jų deklaruojamą nepasitikėjimą VSDFV Mažeikių skyriaus pasiūlyto administratoriaus kandidatūra. Taip pat nieko nepagrįsti ir jų teiginiai dėl teismo šališkumo šio ieškovo atžvilgiu.

42Atskiruosiuose skunduose akcentuojama ir tai, kad pirmosios instancijos teismas nevertino paskirto administratoriaus užimtumo. Tačiau vien ši aplinkybė, atsižvelgiant į aptariamo administratoriaus didžiulę patirtį ir buveinės vietą, nepaneigia jo tinkamumo administruoti atsakovą.

43Teisėjų kolegija, apibendrindama aukščiau išdėstytą, konstatuoja, kad naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirųjų skundų argumentais nėra pagrindo, todėl jie atmestini, o nutartis paliktina nepakeista.

44Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

45Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų uždarosios... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 7. Byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos UAB „Mažeikių... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi iškėlė... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 11. Apeliantas UAB „Tavo alga“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 12. 1. Teismas turėjo vertinti ne bankroto administratoriaus – juridinio asmens... 13. 2. Aplinkybė, kad UAB „Atveika“ veikia Šiauliuose bei šios įmonės... 14. 3. Teismas turėjo paskirti apelianto pasiūlytą administratorių, nes... 15. Apeliantas UAB „Noble Group“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 16. 1. Apeliantas reikalavimo teisę perėmė iš atsakovo darbuotojo, todėl... 17. 2. Asmens kvalifikaciją teikti bankroto administravimo paslaugas nustato ne... 18. 3. Mažeikiai nuo Klaipėdos, kuriuose yra UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų... 19. 4. Teismas visiškai neatsižvelgė į bankroto administratorių užimtumą,... 20. Apeliantas UAB „VILRUFAS“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 21. 1. Teismas nepagrįstai rėmėsi profesinės patirties kriterijumi. Bankroto... 22. 2. Teismas nepagrįstai paskirto administratoriaus privalomumu nurodė... 23. 3. Teismas nepagrįstai nevertino siūlomų administratorių darbo krūvių.... 24. 4. Byloje nėra pateiktas paskirtojo UAB „Atveika“ leidimas teikti bankroto... 25. 5. Teismas pažeidė rungimosi ir šalių procesinio lygiateisiškumo... 26. Apeliantai UAB „Mažeikių magma“ darbuotojai prašo panaikinti pirmosios... 27. 1. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad administratoriaus darbo stažas... 28. 2. Teismas visiškai neatsižvelgė į UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų... 29. 3. Teismas neatsižvelgė į didžiausių ir pagrindinių įmonės kreditorių... 30. 4. Teismas turėjo atsižvelgti į siūlomų administratorių užimtumą. UAB... 31. 5. Teismas buvo šališkas VSDFV Klaipėdos skyriaus atžvilgiu. Nutartyje... 32. VSDFV Klaipėdos skyrius prašo skundus atmesti. Nurodo, kad teismas priėmė... 33. AB SEB bankas prašo spręsti atskiruosius skundus teismo nuožiūra.... 34. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskiruosius skundus... 35. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 36. Nagrinėjamoje apeliacinėje byloje keliamas pirmosios instancijos teismo... 37. Bylos duomenys patvirtina, kad paskirtasis bankroto administratorius atitinka... 38. Priešingai nei teigiama atskiruosiuose skunduose, vertindamas įstatymo... 39. Viešai prieinami duomenys akivaizdžiai patvirtina, kad tiek vertinant... 40. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai atsižvelgė į tai, kad... 41. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su kai kurių apeliantų argumentu, kad... 42. Atskiruosiuose skunduose akcentuojama ir tai, kad pirmosios instancijos teismas... 43. Teisėjų kolegija, apibendrindama aukščiau išdėstytą, konstatuoja, kad... 44. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 45. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą....