Byla e2FB-1943-671/2017
Dėl fizinių asmenų bankroto bylos užbaigimo, suinteresuoti asmenys A. M., V. M., V. N., uždaroji akcinė bendrovė „MCB Finance, uždaroji akcinė bendrovė „Bitė Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Tele2“, uždaroji akcinė bendrovė „Omnitel“. Teismas n u s t a t ė:

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Audronė Alčauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo fizinių asmenų A. M. ir V. M. bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Principo reikalas“ įgalioto asmens I. L. prašymą dėl fizinių asmenų bankroto bylos užbaigimo, suinteresuoti asmenys A. M., V. M., V. N., uždaroji akcinė bendrovė „MCB Finance, uždaroji akcinė bendrovė „Bitė Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Tele2“, uždaroji akcinė bendrovė „Omnitel“. Teismas n u s t a t ė:

2bankroto administratorė prašo nurašyti visus likusius A. M. ir V. M. kreditorių finansinius reikalavimus ir priimti nutartį baigti A. M. ir V. M. bankroto bylą. Nurodė, kad A. M. ir V. M. įvykdė Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartimi patvirtintą mokumo atkūrimo planą. Buvo parengtas mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktas, tačiau 2017 m. birželio 7 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime, kreditorių susirinkimo pirmininkas nepasirašė plano įgyvendinimo akto, nenurodydamas jokių priežasčių.

3Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į prašymą nepateikė.

4Prašymas tenkintinas.

5Telšių rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartimi A. M. ir V. M. iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Principo reikalas“. Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartimi patvirtintas A. M. ir V. M. patikslintas mokumo atkūrimo planas.

6A. M. ir V. M. mokumo atkūrimo plano vykdymo eigos ataskaitos matyti, kad mokumo atkūrimo planas turėjo būti įgyvendinamas per laikotarpį iki 2017 m. gegužės 21 d., bankrutuojantys asmenys yra įvykdę plano nuostatas.

7Iš 2017 m. birželio 6 d. ir 2017 m. birželio 7 d. vykusių bankrutuojančių A. M. ir V. M. kreditorių susirinkimų protokolų Nr. 12 ir Nr. 13 matyti, kad kreditoriai susirinkime nedalyvavo, susirinkimai neįvyko, kreditorių susirikimo pirmininkas nedalyvavo kreditorių susirinkime ir nepasirašė pateikto plano įgyvendinimo akto.

8Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – LR FABĮ) 30 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Teismas, gavęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytą aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą.

9Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintų kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties ir piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) bei reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius teisės pažeidimus arba nusikalstamas veikas (LR FABĮ 29 str. 7 d.).

10A. M. ir V. M. bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė „Principo reikalas“ pateikė teismui mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, kuriame nurodė, kad bankrutuojančių fizinių asmenų atkūrimo planas yra įgyvendintas. Iš 2017 m. birželio 7 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 13 matyti, kad kreditoriams kartu su pranešimu dėl šaukiamo kreditorių susirinkimo pateikta plano įgyvendinimo akto kopija. Kreditorių susirinkimo pirmininkas nedalyvavo kreditorių susirinkime ir nepasirašė pateikto plano įgyvendinimo akto, nenurodydamas jokių priežasčių. Darytina išvada, kad bankroto administratorė, vadovaudamasi LR FABĮ 30 straipsnio 1 dalimi, atliko visus būtinus ir reikiamus veiksmus, kad būtų priimtas sprendimas baigti pareiškėjo bankroto bylą. Aplinkybė, kad mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akto nepasirašė kreditorių susirinkimo pirmininkas nesudaro pagrindo netenkinti prašymo dėl bankroto proceso pabaigos, be to, LR FABĮ nėra numatytas reikalavimas, kad mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktui turi pritarti kreditorių susirinkimas.

11Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. gegužės 5 d. teisme patvirtintas A. M. ir V. M. patikslintas mokumo atkūrimo planas įvykdytas, byloje nėra nustatyta LR FABĮ 10 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų, dėl kurių fizinio asmens bankroto byla galėtų būti nutraukta, teismas sprendžia, kad A. M. ir V. M. bankroto procesas baigtinas ir likę nepatenkinti bankrutuojančių fizinių asmenų kreditorių reikalavimai nurašytini (LR FABĮ 29 str.7 d.).

12Pažymėtina, kad baigus fizinio asmens bankroto procesą, visi mokesčiai, taip pat palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (LR FABĮ 30 str. 4 d.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 30 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu,

Nutarė

14baigti A. M., asmens kodas ( - ) ir V. M., asmens kodas ( - ) bankroto bylą.

15Nurašyti likusius nepatenkintus A. M. ir V. M. kreditorių reikalavimus bendrai 71565,33 sumai: kreditoriaus V. N. – 67203,88 Eur sumai, kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „MCB Finance” – 1713,62 Eur sumai, kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Bitė Lietuva“ – 1354,36 Eur sumai, kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Tele2“ – 779,08 Eur sumai, kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ – 514,39 Eur sumai.

16Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai