Byla 2-1-715/2011

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Silvai Plungienei, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Lilijai Drizgienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Saurida“ atstovui advokatui G. G., atsakovės UAB „Prekybos namai Kupolė“ atstovui E. Z.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Saurida“ ieškinį atsakovei UAB „Prekybos namai Kupolė“ dėl skolos priteisimo bei pagal atsakovės UAB „Prekybos namai Kupolė“ priešieškinį ieškovei UAB „Saurida“ dėl pripažinimo, kad prievolės įvykdytos ir sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

4Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 16 682,81 Lt skolos, 5 908,51 Lt delspinigių, metines procesines palūkanas – vieno mėnesio VILIBOR, padidinta 7 procentiniais punktais, visas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, pateikė priešieškinį. Priešieškiniu atsakovė prašė 1) pripažinti raštelį/sąskaitą Nr. 0034/2009 2009-08-27 niekine nuo išrašymo momento; 2) pripažinti, kad atsakovė apmokėjo pagrindinę prievolę pagal PVM sąskaitas faktūras: RID Nr. 0062767 visiškai, RID Nr. 0057028 visiškai, RID Nr. 0056768 visiškai, RID Nr. 0055910 visiškai, RID Nr. 0054142 visiškai, RID Nr. 0053393 visiškai, RID Nr. 0053120 visiškai, RID Nr. 0052335 visiškai, RID Nr. 0051511 visiškai, RID Nr. 0049851 visiškai, RID Nr. 0049119 visiškai, RID Nr. 0048370 visiškai, RID Nr. 0047110 visiškai, RID Nr. 0046738 visiškai, RID Nr. 0045462 visiškai, RID Nr. 0044771 visiškai, RID Nr. 0044003 visiškai, RID Nr. 0043405 visiškai, RID Nr. 0042721 visiškai, RID Nr. 0041430 visiškai, RID Nr. 0040784 visiškai, RID Nr. 0040533 visiškai, RID Nr. 0062072 visiškai, RID Nr. 0061025 visiškai, RID Nr. 0060367 visiškai, RID Nr. 0059705 visiškai; 3) pripažinti, kad atsakovė apmokėjo pagrindinę prievolę ieškovei laiku pagal PVM sąskaitas faktūras RID Nr. 0062767, RID Nr. 0057028, RID Nr. 0056768, RID Nr. 0055910, RID Nr. 0054142, RID Nr. 0053393, RID Nr. 0053120, RID Nr. 0052335, RID Nr. 0051511, RID Nr. 0049851, RID Nr. 0049119, RID Nr. 0048370, RID Nr. 0047110, RID Nr. 0046738, RID Nr. 0045462, RID Nr. 0044771, RID Nr. 0044003, RID Nr. 0043405, RID Nr. 0042721, RID Nr. 0041430, RID Nr. 0040784, RID Nr. 0040533, RID Nr. 0062072, RID Nr. 0061025, RID Nr. 0060367, RID Nr. 0059705; 4) pripažinti, kad ieškovės bendrovėje apskaitytas pagrindinės prievolės apmokėjimas pagal atsakovės pavedimus pagal PVM sąskaitas faktūras RID Nr. 0062767 visiškai, RID Nr. 0057028 visiškai, RID Nr. 0056768 visiškai, RID Nr. 0055910 visiškai, RID Nr. 0054142 visiška, RID Nr. 0053393 visiškai, RID Nr. 0053120 visiškai, RID Nr. 0052335 visiškai, RID Nr.. 0051511 visiškai, RID Nr. 0049851 visiškai, RID Nr. 0049119 visiškai, RID Nr. 0048370 visiškai, RID Nr. 0047110 visiškai, RID Nr. 0046738 visiška, RID Nr. 0045462 visiškai, RID Nr. 0044771 visiškai, RID Nr. 0044003 visiškai, RID Nr. 0043405 visiškai, RID Nr. 0042721 visiškai, RID Nr. 0041430 visiškai, RID Nr. 0040784 visiškai, RID Nr. 0040533 visiškai, RID Nr. 0062072 visiškai, RID Nr. 0061025 visiškai, RID Nr. 0060367 visiškai, RID Nr. 0059705 visiškai; 5) pripažinti, kad ieškovės bendrovėje apskaitytas pagrindinės prievolės apmokėjimas pagal atsakovės pavedimus laiku pagal PVM sąskaitas faktūras RID Nr. 0062767, RID Nr. 0057028, RID Nr. 0056768, RID Nr. 0055910, RID Nr. 0054142, RID Nr. 0053393, RID Nr. 0053120, RID Nr. 0052335, RID Nr. 0051511, RID Nr. 0049851, RID Nr. 0049119, RID Nr. 0048370, RID Nr. 0047110, RID Nr. 0046738, RID Nr. 0045462, RID Nr. 0044771, RID Nr. 0044003, RID Nr. 0043405, RID Nr. 0042721, RID Nr. 0041430, RID Nr. 0040784, RID Nr. 0040533, RID Nr. 0062072, RID Nr. 0061025, RID Nr. 0060367, RID Nr. 0059705; 6) pripažinti šalių sutartį Nr. 44 niekine ir negaliojančia nuo 2007 metų vasario 19 dienos; 7) pripažinti šalių sutartį NR. 273 niekine ir negaliojančia nuo 2006 m. lapkričio 17 dienos.

6Ieškinys ir priešieškinis atmestini.

7Byloje nustatyta, kad šalys 2007-02-19 sudarė sutartį Nr. 44 (toliau – Sutartis), kuria atsakovė įsipareigojo pirkti, o ieškovė – parduoti benzinus, dyzeliną ir dujas (1 t., b. l. 37-38); Sutarties 3.4 punktas nustato pirkėjo pareigą atsiskaityti už prekes per 15 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos; Sutarties 3.5 punktas nustato, jog laiku neatsiskaičius, pirkėjas moka 0,3 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną; Sutarties 3.6 punkte numatyta, jog pavėluoto atsiskaitymo atveju kiekviena pirkėjo pervedama suma yra pirma eile užskaitoma kaip delspinigiai, sumokėjus delspinigius, sekančios sumos skaičiuojamos kaip apmokėjimas už naftos produktus; per laikotarpį nuo 2007-01-31 iki 2009-07-31 atsakovė įsigijo prekių ir ieškovė išrašė PVM sąskaitas faktūras atsakovei už 65048,19 Lt (1 t., b. l. 69-70, 6-36, 80-109, 2 t., b. l. 12-17, 65-94); atsakovė, pažeisdama Sutartyje nustatytus atsiskaitymo terminus, už parduotas prekes sumokėjo 65048,19 Lt (1 t., b. l. 69-70, 110-126, 2 t. b. l. 28-63); 2009-08-27 ieškovė išrašė atsakovei sąskaitą 15554,67 Lt dydžio delspinigiams (1 t., b. l. 36).

8Dėl ieškinio reikalavimų.

9Nagrinėjamo ginčo atveju sutarties 3.6 punkte šalys susitarė, kad pavėluoto atsiskaitymo atveju kiekviena pirkėjo (atsakovės) pervedama suma pirma eile užskaitoma kaip delspinigiai, o likusios sumos skaičiuojamos kaip apmokėjimas už prekes. Iš šios sutarties nuostatos matyti, kad šalių susitarimu nustatyta įmokų paskirstymo tvarka sutampa su LR CK 6.54 straipsnyje įtvirtinta tvarka, nes pagal nurodyto straipsnio 3, 4 dalis trečiąja dalimi įmokos skiriamos netesyboms (delspinigiams ir baudoms) mokėti, o ketvirtąja eile – pagrindinei prievolei įvykdyti. LR CK 6.54 straipsnio 5, 6 dalyse nustatyta, kaip turi elgtis kreditorius tuo atveju, jeigu skolininkas pasiūlo ar moka įmokas kita tvarka. Pirma, kreditorius turi teisę atsisakyti priimti skolininko siūlomą įmoką, jeigu skolininkas nurodo kitokį įmokų paskirstymą, negu nustatytas šalių susitarimu, o jeigu jo nėra, – kitokį negu nustatytas LR CK 6.54 straipsnyje. Antra, kreditorius gali atsisakyti priimti pagrindinei prievolei įvykdyti mokamą sumą, jeigu tuo pat metu nesumokamos einamosios palūkanos, kurių mokėjimo terminas suėjęs. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė nepasinaudojo įmokos atsisakymo teise, nes priėmė atsakovės mokėtas įmokas. Tą patvirtina byloje pateiktas įsiskolinimo ir delspinigių paskaičiavimas (1 t., b. l. 69-70).

10LR CK 6.54 straipsnio aiškinimo ir taikymo srityje kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog, taikant nurodytos teisės normos reglamentuojamą įmokų paskirstymo tvarką (taip pat ir šalių susitarimu nustatytą kitokią įmokų paskirstymo tvarką), būtina atsižvelgti į susiklosčiusius šalių santykius vykdant prievolę pagal prekių (paslaugų) tiekimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Glass Market“ v. UAB „Lygiakraštis“, byla Nr. 3K-3-1070/2003). Sprendžiant įmokų paskirstymo klausimą, turi būti nustatoma, buvo išreikšta sutarties šalių valia dėl įmokų paskirstymo tvarkos ar ne, kokia ši tvarka buvo nustatyta, ar, vykdant sutartį, šalių valia nepasikeitė. Sutartinių santykių dalyvių valios išraiška turi būti nustatoma aiškinant šalių sudarytą sutartį, vadovaujantis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, įtvirtintomis CK 6.193 straipsnyje bei suformuotomis kasacinio teismo praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „ Aldaujana“, byla Nr. 3K-7-409/2010). Viena iš sutarčių aiškinimo taisyklių yra ta, kad, aiškinant sutartį, turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo (LR CK 6.193 straipsnio 5 dalis).

11Ieškovė teigia, kad ji iš atsakovės gautas įmokas pirmiausia skyrė delspinigiams dengti, o likusią įmokų dalį – pagrindinei skolai mažinti. Atsakovė nurodo priešingai, t. y. kad atsakovė, mokėdama įmokas ieškovei, mokėjimo nurodymuose (pavedimuose) nurodydavo, jog moka už pagrindinę skolą, bet ne už delspinigius, o ieškovė nuo 2007 m. vasario iki 2009 m. rugpjūčio priėmė pagrindinės prievolės įvykdymui sumokėtus pinigus ir dėl to neprieštaravo. Taigi nagrinėjamu atveju skiriasi šalių pozicija, kaip buvo paskirstytos įmokos.

12Pagal šalių Sutarties 6.2 punktą sutarties pakeitimai ir papildymai galimi tik tuo atveju, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Sutarties šalių ar jų įgaliotų asmenų. Ši sutarties nuostata kvalifikuotina kaip sutarties pakeitimo išlyga. LR CK 6.183 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad rašytinė sutartis, kurioje yra išlyga, kad sutartį pakeisti ar papildyti arba nutraukti galima tik raštu, negali būti pakeista, papildyta ar nutraukta kitokiu būdu. Pagal nurodyto straipsnio 2 dalį viena sutarties šalis dėl savo elgesio gali prarasti teisę remtis sutarties pakeitimo išlyga, jeigu kita sutarties šalis atitinkamai veikė, remdamasi pirmosios elgesiu. Nagrinėjamoje byloje vertintina, ar, nesant rašytinio šalių sutarties 3.6 sąlygos dėl įmokų paskirstymo tvarkos pakeitimo, šalys savo elgesiu pakeitė įmokų paskirstymo tvarką ar ne.

13Byloje nustatyta, kad visą sutarties vykdymo laiką ieškovė praktikavo įmokų paskirstymo tvarką įmokas įskaityti pagrindinei skolai dengti, bet prieš pretenzijos atsakovei pateikimą ir ieškinio teisme pareiškimą iš naujo paskirstė įmokas kita tvarka. Šią aplinkybę patvirtina pačios ieškovės pateikti įrodymai: sąskaita apmokėjimui Nr. 0034/2009, į kurią ieškovė įtraukė visą delspinigių sumą, paskaičiuotą už visą sutarties galiojimo laikotarpį (1 t., b. l. 36) ir kuri buvo išrašyta tik 2009-08-27, t. y. likus 18 dienų iki pareiškimo pateikimo teismui; įsiskolinimo ir delspinigių paskaičiavimas, kuris buvo sudarytas 2009-09-09, t. y. likus penkioms dienoms iki pareiškimo pateikimo teismui.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog sutarties šalies elgesys negali būti laikomas sąžiningu, jeigu ji, tik nutrūkus prievoliniams santykiams su kita šalimi, pateikė kitokią siūlomą įmokų paskirstymo tvarką negu abipusiu šalių elgesiu sutarties vykdymo metu buvo toleruojama tvarka, t. y. nurodė, kad pirmiausia buvo įskaitomi delspinigiai, bet ne apmokama pagrindinė prievolė (LR CK 6.200 straipsnio 1 dalis). Sutartys turi būti aiškinamos vienodai tiek joms galiojant, tiek ir joms pasibaigus. Jos turi būti aiškinamos sąžiningai (LR CK 6.193 straipsnio 3 dalis). Tų pačių sutarties sąlygų traktavimas vienaip, kai sutartis yra galiojanti, ir traktavimas kitaip, kai sutartis yra pasibaigusi, vertintinas kaip nesąžiningas, neatitinkantis geros verslo praktikos elgesys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Medikona“ v UAB „ Lucerna vaistinės“, byla Nr. 3K-3-15/2008). Įmokų paskirstymo teise kreditorius turi pasinaudoti iš karto gavęs skolininko įmokas. Toks reikalavimas išplaukia iš Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio reikalavimų, nustatytų juridinių asmenų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimui ir registravimui. Pagal nurodytos teisės normos 1 dalį visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. Aptariamojo straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais. Be to, pagal šio straipsnio 4 dalį apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti. Aptartosios įstatymo nuostatos patvirtina pateiktą išvadą, kad, įmokų gavimo metu nepaskirstydamas įmokų arba paskirdamas jas pagrindinei prievolei apmokėti, bet vėliau iš naujo perskirstydamas įmokas taip, kad jomis būtų pirmiausia apmokami delspinigiai ir tik po to pagrindinė skola, kreditorius elgiasi nesąžiningai. Tokios pozicijos laikomasi ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Glass Market“ v. UAB „Lygiakraštis“, byla Nr. 3K-3-1070/2003).

15Nepaisant teismo pasiūlymo pateikti papildomus įrodymus, patvirtinančius tai, kad ieškovė įmokų paskirstymo teise pasinaudojo iš karto gavusi atsakovės įmokas, ieškovė nepateikė ūkines operacijas, atitinkančias Buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytus reikalavimus, pagrindžiančių įrodymų, kurie patvirtintų aplinkybę, jog gautomis įmokomis ieškovė iš karto mažindavo ne tik atsakovės pagrindinę skolą, bet ir delspinigius. Todėl, nenustačius aplinkybės, jog ieškovė iš karto po įmokų iš atsakovės gavimo naudojosi Sutarties 3.6 p. suteikta teise paskirstyti gautas įmokas, darytina išvada, jog šalys savo elgesiu, kai atsakovė, pažeidinėdama Sutartyje numatytus atsiskaitymo terminus, mokėdavo tik pagrindinę skolą, o ieškovė šias įmokas priimdavo ir nepaskirstydavo jų delspinigiams padengti, pakeitė Sutartimi nustatytą įmokų paskirstymo tvarką. Be to, konstatuotina ir tai, jog ieškovė prarado teisę remtis Sutarties 6.2 punkte numatyta sąlyga, kadangi atsakovė, remdamasi tuo, kad įmokos, mokamos vykdant pagrindinę prievolę, yra priimamos, ir toliau mokėdavo tik PVM sąskaitose faktūrose už prekes nurodytas sumas (tą patvirtina atsakovės pateiktuose sąskaitų išrašuose nurodytos mokėjimų nurodymų paskirtys). Todėl laikytina, jog atsakovė, sumokėdama ieškovei 65048,19 Lt už prekes, nepažeidė šalių pasirašytos Sutarties nuostatų. Tokia išvada dera ir su kasacinio teismo pozicija šiuo klausimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2010).

16Pažymėtina ir tai, jog Sutarties objektas yra benzinai, dyzelinas ir dujos, tuo tarpu ieškovė reikalauja priteisti delspinigius ir už atsakovei parduotas kitas prekes – variklio alyvą, valytuvus, stabdžių skystį ir t. t. Byloje nėra įrodymų apie tai, jog šalys būtų sutarusios Sutarties nuostatas dėl delspinigių skaičiavimo taikyti ir šioms prekėms.

17Dėl išdėstytų motyvų ieškinio reikalavimai dėl skolos ir delspinigių priteisimo laikytini nepagrįstais, todėl yra atmestini. Atsisakius tenkinti pagrindinius materialiuosius ieškinio reikalavimus, negali būti tenkinami ir išvestiniai reikalavimai dėl procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

18Dėl priešieškinio reikalavimų.

19Atsakovė priešieškiniu prašė pripažinti raštelį/sąskaitą Nr. 0034/2009 2009-08-27 niekine nuo išrašymo momento. Kadangi įstatymai nenumato apskaitos dokumentų pripažinimo niekiniais teisme tvarkos, šis reikalavimas netenkintinas.

20Priešieškiniu taip pat prašoma pripažinti, kad atsakovė apmokėjo pagrindinę prievolę pagal nurodytas PVM sąskaitas faktūras, pripažinti, kad ieškovės bendrovėje apskaitytas pagrindinės prievolės apmokėjimas pagal atsakovės pavedimus pagal nurodytas PVM sąskaitas faktūras, pripažinti, kad atsakovė apmokėjo pagrindinę prievolę ieškovei laiku pagal nurodytas PVM sąskaitas faktūras, pripažinti, kad ieškovės bendrovėje apskaitytas pagrindinės prievolės apmokėjimas pagal atsakovės pavedimus laiku pagal nurodytas PVM sąskaitas faktūras. Visi šie priešieškinio reikalavimai yra procesinio pobūdžio, kadangi jie yra susiję su pateiktų įrodymų vertinimu ir bylai reikšmingų aplinkybių nustatymu. Teismas pateiktus įrodymus vertina ir konstatuoja tam tikrų bylai reikšmingų aplinkybių buvimą ar nebuvimą, nepaisant to, ar bylos šalis to prašo. Todėl šie reikalavimai toliau nenagrinėtini ir teismas dėl jų nepasisako.

21Be to, priešieškiniu prašoma pripažinti šalių sudarytas sutartis Nr. 44 ir Nr. 273 niekinėmis ir negaliojančiomis nuo sudarymo momento. Šiuos reikalavimus atsakovė motyvuoja tuo, kad šalys nesusitarė dėl esminių sąlygų – sutarties dalyko ir kiekio. Byloje nustatyta, jog šalys 2007-02-19 sutartimi Nr. 44 susitarė dėl benzinų, dyzelino ir dujų prikimo ir pardavimo. Šių prekių apyvarta yra teisėta ir jos laikytinos tinkamu sutarties objektu. Parduodamų ir perkamų prekių kiekio nenurodymas sutartyje nėra sandorio pripažinimo absoliučiai negaliojančiu pagrindas (LR CK 1.78-1.96 str.). Todėl reikalavimas pripažinti sutartį Nr. 44 niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento laikytinas nepagrįstu, todėl yra netenkintinas. Remiantis analogiškais motyvais atmestinas ir reikalavimas pripažinti sutartį Nr. 273 niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento.

22Atmetus priešieškinį, negali būti tenkinamas ir reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (LR CPK 93 str.).

23Vadovaujantis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

24Ieškinį ir priešieškinį atmesti.

25Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Silvai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 4. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 16 682,81 Lt skolos, 5 908,51 Lt... 5. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, pateikė priešieškinį.... 6. Ieškinys ir priešieškinis atmestini.... 7. Byloje nustatyta, kad šalys 2007-02-19 sudarė sutartį Nr. 44 (toliau –... 8. Dėl ieškinio reikalavimų.... 9. Nagrinėjamo ginčo atveju sutarties 3.6 punkte šalys susitarė, kad... 10. LR CK 6.54 straipsnio aiškinimo ir taikymo srityje kasacinis teismas yra... 11. Ieškovė teigia, kad ji iš atsakovės gautas įmokas pirmiausia skyrė... 12. Pagal šalių Sutarties 6.2 punktą sutarties pakeitimai ir papildymai galimi... 13. Byloje nustatyta, kad visą sutarties vykdymo laiką ieškovė praktikavo... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog sutarties šalies... 15. Nepaisant teismo pasiūlymo pateikti papildomus įrodymus, patvirtinančius... 16. Pažymėtina ir tai, jog Sutarties objektas yra benzinai, dyzelinas ir dujos,... 17. Dėl išdėstytų motyvų ieškinio reikalavimai dėl skolos ir delspinigių... 18. Dėl priešieškinio reikalavimų.... 19. Atsakovė priešieškiniu prašė pripažinti raštelį/sąskaitą Nr.... 20. Priešieškiniu taip pat prašoma pripažinti, kad atsakovė apmokėjo... 21. Be to, priešieškiniu prašoma pripažinti šalių sudarytas sutartis Nr. 44... 22. Atmetus priešieškinį, negali būti tenkinamas ir reikalavimas dėl... 23. Vadovaujantis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 24. Ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 25. Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...