Byla 2A-61-123/2016
Dėl žemės nuomos sutarties pakeitimo ir įpareigojimo perskaičiuoti žemės nuomos mokestį

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Virginija Nijolė Griškevičienė, kolegijos teisėjai Albina Pupeikienė, Erika Misiūnienė, sekretoriaujant Ievai Mockutei, dalyvaujant ieškovės atstovams V. Š., advokatui R. V., atsakovės atstovui advokatui T. Z., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ ieškinį atsakovei VĮ Klaipėdos valstybinė jūrų uosto direkcijai dėl žemės nuomos sutarties pakeitimo ir įpareigojimo perskaičiuoti žemės nuomos mokestį,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama: 1) pakeisti 2011-01-21 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties Nr. 20-08/2011ž priedo Nr. 3 „Uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimas“, 2 lentelės pirmą eilutę ir ją išdėstyti taip: uosto žemės nuomos bazinis mokesčio dydis „Į“ Lt (Eur) m2 – 3,14 (0,91); 3 lentelės ketvirtą ir penktą eilutes, nustatant, kad bazinis uosto žemės nuomos mokesčio dydis „Į“ yra 3,14 Lt (0,91 Eur) m2; 2) pakeisti 2011-01-21 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties Nr. 20-08/2011ž pakeitimo sutarties Nr. 20-12-2012ž priedo Nr. 1 „Uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimas“ 1 lentelės pirmą eilutę ir ją išdėstyti taip: uosto žemės nuomos bazinis mokesčio dydis „Į“ Lt (Eur) m2 – 3,14 (0,91); 2 lentelės ketvirtą eilutę, nustatant, kad bazinis uosto žemės nuomos mokesčio dydis „Į“ yra 3,14 Lt (0,91 Eur) m2; 3) įpareigoti atsakovę per 20 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perskaičiuoti 2011-01-21 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr. 20-08/2011ž, pakeista 2012-02-22 sutartimi Nr. 20-12/2012ž ir 2013-09-25 susitarimu Nr. 20-2013-404, nustatytą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio dydį už 2011, 2012, 2013, 2014 ir kitus metus pagal Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010-11-15 įsakymu Nr. 3-671 ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką; 4) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, kad atsakovė nuo 2011 m. nepagrįstai taiko 6 Lt už kvadratinį metrą uosto žemės nuomos mokestį. Uosto žemės nuomos mokesčio dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010-11-15 įsakymu Nr. 3-671. Šių taisyklių nustatytas bazinis uosto žemės nuomos mokesčio dydis yra 3,14 Lt už m2. Atitinkamai tarp šalių sudarytų sutarčių sąlygų, numatančių uosto žemės nuomos bazinio mokesčio dydį „Į“ bei metinį uosto žemės nuomos mokestį, sudarymas ir vykdymas prieštarauja imperatyvioms teisės aktų (taisyklių) nuostatoms, reglamentuojančioms uosto žemės nuomos sutarties turinio reikalavimus, ir tai yra sutarties (su vėlesniais jos pakeitimais) pažeidimas. Apskaičiuodama metinį uosto žemės nuomos mokestį už 2011, 2012 ir kitus metus, atsakovė privalėjo vadovautis taisyklių nuostatomis ir sutartyse nurodyti tokią bazinę uosto žemės nuomos mokesčio reikšmę ir jos dydį, kokie buvo imperatyviai nustatyti taisyklėse (,,Į“=3,14 Lt už m2). Sutarčių nuostatų, prieštaraujančių imperatyvioms taisyklių nuostatoms, reglamentuojančioms uosto žemės nuomos sutarties turinio reikalavimus, nustatymas prieštarauja viešosios teisės principui, ir tai yra sutarties (su vėlesniais jos pakeitimais) pažeidimas. Sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais. Konstitucinė sąžiningos konkurencijos apsaugos garantija reiškia draudimą valstybės valdžios, savivaldybių institucijoms, reguliuojančioms ūkinę veiklą, priimti sprendimus, iškreipiančius ar galinčius iškreipti sąžiningą konkurenciją. Sutarties (su vėlesniais jos pakeitimais) pažeidimai kvalifikuotini esminiais.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-09-09 sprendimu ieškovės UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ ieškinį atsakovei VĮ Klaipėdos valstybinei jūrų uosto direkcijai atmetė. Priteisė iš ieškovės UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ 1754,50 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei VĮ Klaipėdos valstybinei jūrų uosto direkcijai. Nurodė, kad tarp šalių kilo ginčas, koks bazinis uosto žemės sklypo nuomos mokesčio dydis už vieną kvadratinį metrą turi būti taikomas. Teismas nustatė, kad ieškovė buvo informuota apie minimalų žemės sklypo nuomos mokestį – 6,00 Lt už m2. Ieškovė konkurso metu ir pati pasiūlė analogiško dydžio žemės nuomos mokestį. Taigi šalys niekieno neverčiamos susitarė dėl žemės nuomos mokesčio dydžio. Konstatavo, kad ieškovės nurodomas ir pageidaujamas 3,14 Lt (0,91 Eur) m2 nuomos mokesčio bazinis dydis, nustatytas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010-11-15 įsakymu Nr. 3-671, taikytinas tais atvejais, kai žemės nuomos sutartis sudaroma ne konkurso būdu. Šis dydis konkurso atveju taip pat gali būti laikomas minimaliu pradiniu dydžiu konkurso atveju, bet ne privalomu dydžiu kiekvienos žemės nuomos sutarties atveju. Šalių 2006-04-12 sudarytos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties Nr. 20-14-2006ž 42.8. p. nurodyta, jog ieškovė įsipareigoja pasikeitus tipinei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formai atlikti visus būtinus veiksmus, kad uosto žemės nuomos sutartis dėl žemės sklypo būtų pakeista taip, kaip to reikalauja pasikeitusi tipinė uosto žemės nuomos sutartis. Dėl nurodytų aplinkybių konstatavo, kad pagrindo taikyti ieškovės nurodomą žemės nuomos mokesčio dydį nėra, tarp šalių sudarytos sutarties pažeidimų nenustatyta, todėl ieškovės ieškinį atmetė.

4Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ prašo priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį dėl žemės nuomos sutarties pakeitimo ir įpareigojimo perskaičiuoti žemės nuomos mokestį patenkinti; pakeisti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą bei priteisti ieškovės UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ naudai turėtas papildomas bylinėjimosi išlaidas – 185 Eur žyminį mokestį už apeliacinį skundą bei kitas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad šalys nesutaria dėl apskaičiuojant mokėtiną žemės nuomos mokestį taikytino koeficiento „Į“ (bazinis žemės nuomos mokesčio dydis) reikšmės ir nuomos mokesčio dalies, viršijančios 6 Lt už kv. m, dydžio. Pats teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje iš pradžių nurodė, jog tarp šalių kilo ginčas, koks bazinis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklypo nuomos mokesčio dydis už vieną kvadratinį metrą turi būti taikomas, tačiau vėliau teismas visą argumentaciją iš esmės grindžia tuo, kad ieškovas neva tai siekia pakeisti konkurso ir 2006-04-12 sutarties sąlygas bei mokėti mažesnį nei 6 Lt už kv. m žemės nuomos mokestį, nors byloje nėra jokių duomenų, kad pritaikius ieškovo nurodomą teisės aktuose numatytą bazinį žemės nuomos mokesčio dydį „Į“ – 0,91 Eur (iki 2015-01-01 – 3,14 Lt) už kv. m. būtų gautas mažesnis nei 6 Lt už kv.m. žemės nuomos mokesčio dydis. Apskaičiuojant mokėtiną žemės nuomos mokestį, taikant koeficiento „Į“ reikšmę 0,91 Eur (iki 2015- 01-01 – 3,14 Lt) už kv. m. bei kitas sudedamąsias nuomos mokesčio apskaičiavimo dalis, mokėtinas žemės nuomos mokestis būtų ne mažesnis nei 6 Lt už kv. m. Nurodo, kad taisyklėmis nustatytas bazinis Uosto žemės nuomos mokesčio dydis „Į“ yra lygus 0,91 Eur (iki 2015-01-01 – 3,14 Lt) už kv. m. Taisyklėse nustatytas bazinis žemės nuomos mokesčio dydis „Į“ yra konstanta, nekeistinas nei šalių susitarimu, nei bet kokiu kitu būdu. Jei sutartis buvo sudaryta konkurso būdu, tai nereiškia, kad atsakovas įgyja teisę vėliau sutartyje ar jos pakeitimuose numatyti bet kokias kitas nuomos sutarties sąlygas, nors jos ir nebuvo konkurso dalykas. Taisyklėse nenurodyta, kad uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo formulė nėra taikoma, jei uosto žemės nuomos sutartis yra sudaryta konkurso pagrindu, taip pat nenurodyta, kad bazinio žemės nuomos mokesčio dydžio „Į“ reikšmė (0,91 Eur (iki 2015-01-01 – 3,14 Lt) už kv. m gali būti kaip nors keičiama, įskaitant sutapatinimą su minimalia uosto žemės nuomos kaina, nustatyta konkursu. Mano, kad teismas nepagrįstai atsisakė išreikalauti ieškovės nurodytus įrodymus, kurie pagrįstų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimą kitiems žemės nuomininkams, ir kurie yra tiesiogiai susijęs su įrodinėjimo dalyku šioje byloje.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė VĮ Klaipėdos valstybinė jūrų uosto direkcija prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-09-09 sprendimą palikti nepakeistą. Priteisti iš ieškovės atsakovės naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad būtent konkursas užtikrina, kad uosto žemė būtų išnuomojama už kuo didesnę kainą, tokiu būdu gaunant maksimalią naudą. Taisyklės nustato ne konkrečią uosto žemės nuomos kainą, o tik formulę, kurioje yra įvertinami konkretaus žemės sklypo ypatumai, darantys įtaką nuomininko gaunamai naudai iš konkretaus žemės sklypo bei kitos reikšmingos aplinkybės, turinčios įtakos žemės nuomos kainai. Taisyklėse nurodytas bazinis nuomos kainos dydis „Į“ 3,14 Lt už 1 kv. m taikomas tais atvejais, kai teisės aktų numatytais atvejais uosto žemės nuomos sutartys sudaromos ne konkurso būdu. Šis dydis užtikrina, kad uosto žemės nuomininkai nemokėtų per didelės kainos, o direkcija neišnuomotų uosto žemės per maža kaina. Ieškovė konkurse dalyvavo dėl žemės nuomos, todėl ieškovės pasiūlyta žemės nuomos kaina (6 Lt) ir yra įrašoma į formulės dalį, skirtą uosto žemės nuomos kainai apskaičiuoti, kadangi bazinis nuomos kainos dydis „Į“ (3,14 Lt) yra mažesnis nei ieškovės pasiūlyta žemės nuomos kaina. Taisyklėse nurodytas „Į“ dydis (3,14 Lt) nėra konstanta ir netaikoma tais atvejais, kai žemės nuomininkas konkurso metu pasiūlo didesnę nuomos kainą nei nurodyta taisyklėse.

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai prašė apeliacinį skundą tenkinti, panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą.

7Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas prašė apeliacinį skundą atmesti, palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Apeliacinis skundas tenkintinas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis), bylą nagrinėja neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Nustatyta, kad uosto žemės sklypui, esančiam adresu ( - ), 2006-03-23 buvo patvirtintos Žemės sklypo nuomos konkurso (derybų su vienu dalyviu) sąlygos. Konkurso sąlygų 2.1. p. buvo nurodyta, jog minimalus uosto žemės nuomos mokesčio dydis yra 6 Lt už vieną kvadratinį metrą per metus, o konkurso sąlygų 2.2. p. buvo nurodyta, jog kiti konkurso privalomi reikalavimai išdėstyti konkurso sąlygose pateikiamoje žemės nuomos sutartyje, kuri visa apimtimi privaloma konkurso dalyviui (b. l. 69–74). Iš konkurso komisijos 2006-03-31 posėdžio protokolo Nr. 3 matyti, jog ieškovė pasiūlė 6 Lt už vieną kvadratinį metrą per metus nuomos kainą. 2006-03-31 raštu Nr. 2-155 ieškovė informavo atsakovę, jog ji sutinka išsinuomoti žemės sklypą pagal atsakovės pasiūlytas sąlygas (b. l. 82). 2006-04-12 buvo sudaryta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartis Nr. 20-14-2006ž, kurios pagrindu ieškovė išsinuomojo žemės sklypą už pačios konkurso (derybų su vienu dalyviu) metu pasiūlytą kainą, t. y. 6 Lt už vieną kvadratinį metrą per metus (b. l. 83-87). Sutarties 42.8. p. nurodyta, jog ieškovė įsipareigoja pasikeitus tipinei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formai atlikti visus būtinus veiksmus, kad uosto žemės nuomos sutartis dėl žemės sklypo būtų pakeista taip, kaip to reikalauja pasikeitusi tipinė uosto žemės nuomos sutartis

8(b. l. 86). Tarp šalių kilo ginčas, koks bazinis uosto žemės sklypo nuomos mokesčio dydis turi būti taikomas už vieną kvadratinį metrą. Ginčo dėl žemės nuomos sutarties sudarymo aplinkybių tarp šalių nėra. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovės UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ ieškinį dėl žemės nuomos sutarties pakeitimo ir įpareigojimo perskaičiuoti žemės nuomos mokestį. Ieškovė apeliacinį skundą iš esmės grindžia tuo, jog teismas nepagrįstai atsisakė ieškovės atžvilgiu taikyti

93,14 Lt (0,91 Eur) dydžio „Į“ koeficientą (bazinį žemės nuomos mokesčio dydį) ir įrodinėjo, kad „Į“ koeficientas 3,14 Lt (0,91 Eur) yra konstanta, kuri negali būti keičiama jokiais atvejais. Atsakovė nesutinka su ieškovės nurodytais argumentais, nes taisyklėse nurodytas „Į“ dydis (3,14 Lt) nėra konstanta ir netaikoma tais atvejais, kai žemės nuomininkas konkurso metu pasiūlo didesnę nuomos kainą nei nurodyta taisyklėse. CK 6.545 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad atskiri Lietuvos Respublikos įstatymai gali nustatyti žemės sklypų nuomos užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ar konsulinėms įstaigoms, taip pat žemės sklypų, esančių laisvosiose ekonominėse zonose, jūrų uosto teritorijoje ar kitose specifinėse vietovėse, nuomos ypatumus. Uosto žemės nuoma reglamentuojama specialiame Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme. Kadangi uosto žemės nuomos mokestis nustatomas ne šalių valia, o teisės aktų nustatyta tvarka, tai uosto žemės nuomos sutarties šalys negali pakeisti, apriboti ar panaikinti teisės aktu nustatyto uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos, t. y. negali pakeisti, apriboti ar panaikinti teisės normų galiojimo ir taikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-753/2013). Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 23 straipsnio 1 dalis numato, jog uosto žemę direkcija gali išnuomoti konkurso tvarka, išskyrus numatytas išimtis. Uosto žemės nuomos konkurso sąlygas, uosto žemės nuomos sutarties formą, uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką ir uosto žemės nuomos mokesčio dydžius direkcijos teikimu tvirtina susisiekimo ministras (KVJUĮ 23 straipsnio 2 dalis). Uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką nuo 2011-01-01 reglamentuoja taisyklės, kuriose be jokių išimčių numatyta, jog metinis uosto žemės sklypo nuomos mokestis apskaičiuojamas pagal taisyklėse nurodytą formulę. Uosto žemės konkurso sąlygas reglamentuoja 2004-01-30 LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-49 patvirtintos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos konkurso sąlygos, kurių 13 punktas numato, kad konkurso komisija prieš skelbdama konkursą nustato konkurso sąlygas – privalomus ir papildomus konkurso reikalavimus, keliamus kandidatams. Vienas iš privalomų konkurso sąlygų reikalavimų yra minimalus uosto žemės nuomos mokesčio dydis, jo keitimo sąlygos ir tvarka (15.7.3 p.). 2006-03-23 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklypo, esančio ( - ), nuomos konkurso (derybų su vienu dalyviu) sąlygų 2.1 punkte numatyta, kad minimalus uosto žemės nuomos mokesčio dydis yra

106 Lt už vieną kvadratinį metrą per metus. Uosto žemės nuomos mokesčio dydis keičiamas, kai keičiama uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka, jeigu pagal pakeistą uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką apskaičiuotas uosto žemės nuomos mokesčio dydis viršija konkursu nustatytą žemės nuomos mokesčio dydį, keičiant į dydį, apskaičiuotą pagal pakeistąją uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką (Konkurso sąlygų priedo – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties 42.9 p.). Analogiškos nuostatos numatytos ir 2006-04-12 sutarties

1142.9 punkte. Iš bylos aplinkybių matyti, kad tarp šalių nėra ginčo dėl 2006-03-31 uosto žemės sklypo, esančio ( - ), nuomos konkursu bei 2006-04-12 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto nuomos sutartimi nustatyto žemės nuomos mokesčio minimalaus dydžio – 6 Lt už kv. m. Šalys ginčijasi dėl apskaičiuojant mokėtiną žemės nuomos mokestį taikytino koeficiento „Į“ (bazinis žemės nuomos mokesčio dydis) reikšmės ir nuomos mokesčio dalies, viršijančios 6 Lt už kv. m, dydžio. 2011-01-21 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties Nr. 20-08/2011ž 36.2 punktas nustato, jog uosto žemės nuomos mokesčio dydis keičiamas tuo atveju, jeigu pagal pakeistą uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką apskaičiuotas uosto žemės nuomos mokesčio dydis viršija konkursu nustatytą uosto žemės nuomos mokesčio dydį. 2011-01-21 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartis Nr. 20-08/2011ž buvo sudaryta ne dėl uosto žemės nuomos sutarties tipinės formos pasikeitimo, bet dėl to, jog 2010-11-15 buvo priimtas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-671, kuriuo buvo patvirtintos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklės, įsigaliojusios nuo 2011-01-01, bei panaikintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007-12-29 įsakymas Nr. 3-426, kuriuo buvo patvirtintos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo ir uosto žemės nuomos mokesčio dydžių taisyklės. Po sutarties sudarymo pakeistoje tipinėje sutarties formoje yra numatyta (be jokių išimčių), kad apskaičiuojant žemės nuomos mokesčio dydį, taikytinas bazinis žemės nuomos mokesčio dydis „Į“, kuris lygus 0,91 Eur (iki 2015-01-01 – 3,14 Lt) už kv. m. Ieškovė pagrįstai nesutinka, kad bazinis uosto žemės nuomos mokesčio dydis „Į“ turėtų būti prilyginamas konkurse nustatytam minimaliam žemės nuomos mokesčio dydžiui (6 Lt už kv. m). Pažymėtina, kad konkurso metu dėl bazinio uosto žemės mokesčio dydžio „Į“ reikšmės nebuvo tariamasi ir ji 2006-04-12 sutarties šalių susitarimu negalėjo būti keičiama, nes konkurso vykdymo ir 2006-04-12 sutarties sudarymo metu bazinis žemės nuomos mokesčio dydis „Į“ neegzistavo. Apeliacinės instancijos teismo manymu, pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad taisyklėse nustatytas bazinis uosto žemės nuomos mokesčio dydis „Į“ – 0,91 Eur (iki 2015-01-01 – 3,14 Lt) už kv. m taikytinas tais atvejais, kai žemės nuomos sutartis sudaroma ne konkurso būdu. Konkursu yra susitariama dėl metinio uosto žemės nuomos mokesčio minimalaus dydžio, tačiau nesitariama dėl taisyklių netaikymo, dėl bazinio uosto žemės nuomos mokesčio dydžio „Į“ pakeitimo ar prilyginimo minimaliam uosto žemės nuomos mokesčiui, nustatytam konkursu. Konkursu taip pat susitariama dėl uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos, įtvirtintos teisės aktuose, taikymo nustatant galutinį mokėtiną uosto žemės nuomos mokestį. Jei sutartis buvo sudaryta konkurso būdu, tai nereiškia, kad atsakovas įgyja teisę vėliau sutartyje ar jos pakeitimuose numatyti bet kokias kitas nuomos sutarties sąlygas, nors jos ir nebuvo konkurso dalykas, tuo labiau prieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normoms. Taisyklėse nėra nurodyta, kad uosto žemės nuomos mokesčio formulė nėra taikoma, jei uosto žemės nuomos sutartis yra sudaryta konkurso būdu, taip pat nenurodyta, kad bazinio žemės nuomos mokesčio dydžio „Į“ reikšmė (0,91 Eur (iki 2015-01-01 – 3,14 Lt) už kv. m) gali būti kaip nors keičiama, įskaitant sutapatinimą su minimalia uosto žemės nuomos kaina, nustatyta konkursu. Mokėtinas uosto žemės nuomos mokestis, nepriklausomai nuo to, ar sutartis sudaryta konkurso ar ne konkurso būdu, yra apskaičiuojamas pagal Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo taisykles, ir tai taip pat nurodyta 2008-05-13 susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-167 patvirtintoje tvarkoje dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties tipinės formos (įsakymo redakcija, galiojanti nuo 2013-01-01) 30 p. Tokios nuostatos įtvirtintos ir pačioje konkurso sutartyje. Byloje kilus ginčui dėl uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimą ir sumokėjimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo, teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 str. 1 d.). Konstatuotina, kad nėra įtvirtina nuostatų, jog taisyklėse nurodyta bazinio uosto žemės nuomos mokesčio koeficiento „Į“ reikšmė (0,91 Eur (iki 2015-01-01 – 3,14 Lt) už kv. m.) taikytina tik sudarant uosto žemės nuomos sutartis ne konkurso būdu ir yra minimalus pradinis, bet neprivalomas uosto žemės nuomos kainos dydis konkurso atveju. Be to, šalys neturi teisės nustatyti kitokios bazinio uosto žemės nuomos mokesčio dydžio „Į“ reikšmės. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, todėl ieškovės UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ apeliacinis skundas tenkintinas – Klaipėdos miesto apylinkės teismo

122015-09-09 sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinys tenkintinas: 1) pakeistina 2011-01-21 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties Nr. 20-08/2011ž priedo Nr. 3 „Uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimas“, 2 lentelės pirma eilutė ją išdėstant taip: uosto žemės nuomos bazinis mokesčio dydis „Į“ Lt (Eur) m2 – 3,14 (0,91); 3 lentelės ketvirta ir penkta eilutės, nustatant, kad bazinis uosto žemės nuomos mokesčio dydis „Į“ yra 3,14 Lt (0,91 Eur) m2; 2) pakeistina 2011-01-21 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties Nr. 20-08/2011ž pakeitimo sutarties Nr. 20-12-2012ž priedo Nr. 1 „Uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimas“ 1 lentelės pirma eilutė ją išdėstant taip: uosto žemės nuomos bazinis mokesčio dydis „Į“ Lt (Eur) m2 – 3,14 (0,91); 2 lentelės ketvirta eilutė, nustatant, kad bazinis uosto žemės nuomos mokesčio dydis „Į“ yra 3,14 Lt (0,91 Eur) m2; 3) atsakovė įpareigotina per 20 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perskaičiuoti 2011-01-21 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr. 20-08/2011ž, pakeista 2012-02-22 sutartimi Nr. 20-12/2012ž ir 2013-09-25 susitarimu Nr. 20-2013-404, nustatytą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio dydį už 2011, 2012, 2013, 2014 ir kitus metus pagal Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010-11-15 įsakymu Nr. 3-671, ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką (CPK 326 str. 1 d. 2 p., 330 str.). Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir patenkinus ieškovės ieškinį, perskirstytinos pirmosios instancijos teisme priteistos bylinėjimosi išlaidos – ieškovei iš atsakovės priteistina 185 Eur žyminio mokesčio ir 1 448 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme (CPK 93 str. 5 d., Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio 2, 8.2 p.).

13Patenkinus ieškovės apeliacinį skundą iš atsakovės ieškovei priteistina 185 Eur žyminio mokesčio ir 1 448 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1, 3 d., Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio 2, 8.9 p.).

14Vadovaudamasi CPK 325–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimą panaikinti – ieškovės UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ ieškinį tenkinti:

161) pakeisti 2011-01-21 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties Nr.

1720-08/2011ž priedo Nr. 3 „Uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimas“, 2 lentelės pirmą eilutę ir ją išdėstyti taip: uosto žemės nuomos bazinis mokesčio dydis „Į“ Lt (Eur) m2 – 3,14 (0,91); 3 lentelės ketvirtą ir penktą eilutes, nustatant, kad bazinis uosto žemės nuomos mokesčio dydis „Į“ yra 3,14 Lt (0,91 Eur) m2; 2) pakeisti 2011-01-21 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties Nr. 20-08/2011ž pakeitimo sutarties Nr. 20-12-2012ž priedo Nr. 1 „Uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimas“ 1 lentelės pirmą eilutę ir ją išdėstyti taip: uosto žemės nuomos bazinis mokesčio dydis „Į“ Lt (Eur) m2 – 3,14 (0,91); 2 lentelės ketvirtą eilutę, nustatant, kad bazinis uosto žemės nuomos mokesčio dydis „Į“ yra 3,14 Lt (0,91 Eur) m2; 3) įpareigoti atsakovę VĮ Klaipėdos valstybinę jūrų uosto direkciją per 20 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perskaičiuoti 2011-01-21 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr. 20-08/2011ž, pakeista 2012-02-22 sutartimi Nr. 20-12/2012ž ir 2013-09-25 susitarimu Nr. 20-2013-404, nustatytą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio dydį už 2011, 2012, 2013, 2014 ir kitus metus pagal Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010-11-15 įsakymu Nr. 3-671, ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką.

18Priteisti iš atsakovės VĮ Klaipėdos valstybinės jūrų uosto direkcijos ieškovei UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ 185 Eur žyminio mokesčio ir 1 448 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme.

19Priteisti iš atsakovės VĮ Klaipėdos valstybinės jūrų uosto direkcijos ieškovei UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ 185 Eur žyminio mokesčio ir 1 448 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama: 1) pakeisti 2011-01-21 Klaipėdos... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-09-09 sprendimu ieškovės UAB... 4. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“... 5. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė VĮ Klaipėdos valstybinė jūrų... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai prašė apeliacinį skundą... 7. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas prašė apeliacinį skundą atmesti,... 8. (b. l. 86). Tarp šalių kilo ginčas, koks bazinis uosto žemės sklypo... 9. 3,14 Lt (0,91 Eur) dydžio „Į“ koeficientą (bazinį žemės nuomos... 10. 6 Lt už vieną kvadratinį metrą per metus. Uosto žemės nuomos mokesčio... 11. 42.9 punkte. Iš bylos aplinkybių matyti, kad tarp šalių nėra ginčo dėl... 12. 2015-09-09 sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinys... 13. Patenkinus ieškovės apeliacinį skundą iš atsakovės ieškovei priteistina... 14. Vadovaudamasi CPK 325–331 straipsniais, teisėjų kolegija... 15. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimą panaikinti... 16. 1) pakeisti 2011-01-21 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos... 17. 20-08/2011ž priedo Nr. 3 „Uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimas“,... 18. Priteisti iš atsakovės VĮ Klaipėdos valstybinės jūrų uosto direkcijos... 19. Priteisti iš atsakovės VĮ Klaipėdos valstybinės jūrų uosto direkcijos...