Byla 2A-774-605/2012
Dėl nuostolių priteisimo. Teisėjų kolegija

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Nijolios Indreikienės (pirmininkės), Aušros Baubienės, Neringos Venckienės (pranešėjos), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-9636-429/2011 pagal ieškovo L. G. ieškinį atsakovui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, tretiesiems asmenims V. Z., Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai dėl nuostolių priteisimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

2Ieškovas prašė (1 t., b.l. 3-6, 71-74) priteisti iš atsakovo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 92784,83 Lt nuostolių, atsiradusių dėl neišmokėtų vykdomųjų bylų administravimo išlaidų bei išlaidų, susijusių su vykdymo veiksmų atlikimu, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodyta, kad ieškovas nuo 2003 metų sausio 1 d. iki 2007 metų rugsėjo 28 d. dirbo antstoliu savo privačiai įkurtoje kontoroje. 2003 m. kovo 19 d. tarp jo ir Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos buvo pasirašytas susitarimas Nr. 5 dėl vykdomųjų dokumentų vykdymo išlaidų apmokėjimo atidėjimo. Šio susitarimo 1 punkte numatyta, kad antstolis iki 2004 m. sausio 1 d. atideda vykdymo išlaidas (bylos administravimo išlaidas bei išlaidas, susijusias su vykdymo veiksmų atlikimu), mokėtinas nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2003 m. gruodžio 31 d. už išieškojimą į valstybės biudžetą vykdomosiose bylose, kuriose Kauno apskrities VMI yra išieškotoja. 2003 m. lapkričio 10 d. buvo pasirašytas naujas susitarimas Nr. 3 „Dėl vykdomųjų dokumentų vykdymo išlaidų“, kuriame numatyta, kad nutraukiamas šalių 2003-03-19 susitarimas Nr. 5, ir kad šio susitarimo nutraukimas neatleidžia šalių nuo teisių ir pareigų, atsiradusių šio susitarimo galiojimo metu, vykdymo. Šalių teisės ir pareigos, atsiradusios pagal susitarimą galioja visiems vykdomiesiems dokumentams, kurie buvo pateikti antstoliui vykdyti laikotarpiu nuo 2003-01-01 iki dienos prieš šio susitarimo įsigaliojimo dieną: vykdymo išlaidas, kurių mokėjimas remiantis susitarimu buvo atidėtas, Inspekcija baigtose vykdomosiose bylose sumoka po 2004-01-01. Šios vykdymo išlaidos apmokamos per 14 dienų nuo mokėjimo dokumento ir nustatytos formos ataskaitos apie vykdant vykdomąją bylą išieškotas sumas bei susidariusias vykdymo išlaidas pateikimo Inspekcijai dienos. 2007 m. balandžio 5 d. tarp šalių pasirašytas naujas susitarimas Nr. 9, kurio 2.1 punkte numatyta, kad vykdant nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2003 m. lapkričio 9 d. antstolio gautus vykdomuosius dokumentus, taikomos šalių 2003 m. kovo 19 d. sudarytame susitarime Nr. 5 „Dėl vykdomųjų dokumentų vykdymo išlaidų atidėjimo“ nurodytos teisės ir pareigos. Teisingumo ministro įsakymu Nr.7P-75 nuo 2007 m. spalio 1 d. ieškovas buvo atleistas iš antstolio pareigų kaip neįgijęs Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyto išsilavinimo. Vykdydamas Teisingumo ministro 2007-10-02 įsakymą Nr.7P-104, 2007-10-31 ieškovas vykdomąsias bylas perdavė antstoliui V. Z.. 2009 m. spalio 21 d. ieškovas pateikė prašymą Kauno AVMI apmokėti turėtas išlaidas, tačiau iki dabar atsakovas sutartyse numatytų įsipareigojimų neįvykdė, negrąžino vykdomųjų bylų vykdymui investuotų asmeninių ieškovo lėšų, dėl ko šis patyrė realių nuostolių.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu (2 t., b.l. 23-29) ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškovui L. G. 92167 Lt nuostolių, atsiradusių dėl neišmokėtų vykdomųjų bylų administravimo išlaidų bei išlaidų, susijusių su vykdymo veiksmų atlikimu. Priteisė ieškovui iš atsakovo 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2011-05-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat priteisė ieškovui iš atsakovo 400 Lt bylinėjimosi išlaidų.

5Sprendime nurodyta, kad nustatyta, jog ieškovas nuo 1997 m. dirbo antstoliu. 2002-09-23 Lietuvos Respublikos teisingumo ministras įsakymu Nr. 254 leido jam įkurti „Antstolio L. G. kontorą“ adresu: Kęstučio g. 87-207, Kaunas. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2003-01-03 įsakymu „Dėl įrašymo į Lietuvos antstolių sąrašą“ Nr. 38 ieškovą įtraukė į Lietuvos antstolių sąrašą. 2006-10-23 įsakymu Nr. 7P-79 nuspręsta pratęsti antstolio L. G. kontoros antstolio L. G. įgaliojimus iki 2007-10-23 įskaitytinai (Vilniaus apygardos administracinio teismo byla Nr. I-2379-661/2008, teismo sprendimas t.1, b.l. 42-44). Teisingumo ministro 2007-09-28 įsakymu Nr.7P-75 L. G. nuo 2007-10-01 buvo atleistas iš antstolio pareigų ir išbrauktas iš antstolių sąrašo, neįgijus Antstolių įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyto išsilavinimo (t.1, b.l. 130), o pagal 2007-10-02 įsakymą Nr. 7P-104 jo nebaigtas vykdyti vykdomąsias bylas ir kitus dokumentus, neišmokėtas išieškotas pinigines lėšas ar turtą, nebaigtose vykdomosiose bylose gautas ir nepanaudotas vykdymo išlaidas bei archyvą perėmė antstolis V. Z. (t.1, b.l. 55,56). L. G. ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ginčas dėl jo išbraukimo iš antstolių sąrašų baigtas nagrinėti 2008-12-19 (t.1, b.l. 42-44, 45-48). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartyje nustatė, kad L. G. iš antstolių buvo atleistas nuo 2007-11-05 (t.1, b.l. 48), taigi būtent šią dieną jo kaip antstolio įgaliojimai pasibaigė (prijungta Vilniaus m. 2-os apylinkės teismo civ. byla Nr. 2-479-141/2010). Skundžiamame sprendime teismas ieškovo ir atsakovo pasirašytus 2003-03-19, 2003-11-10, 2007-04-05 susitarimus dėl vykdomųjų dokumentų vykdymo ir vykdymo išlaidų apmokėjimo laikė sandoriais, kuriuose šalys sulygo, jog šios vykdymo išlaidos apmokamos per 14 dienų nuo mokėjimo dokumento ir nustatytos formos ataskaitos apie vykdant vykdomąją bylą išieškotas sumas bei susidariusias vykdymo išlaidas pateikimo Inspekcijai dienos. Teismas, įvertinęs ieškovo, atsakovo įgalioto atstovo, trečiojo asmens antstolio V. Z. duotus paaiškinimus bei apklaustų teismo posėdyje A. B. ir A. B. duotus parodymus, padarė išvadą, kad ieškovas įrodė, jog vykdant išieškojimą bylose, kuriose išieškotojas yra valstybė, jis perdavė antstoliui V. Z. 1112 nebaigtų vykdomųjų bylų, kuriose pagal LR ATPK buvo skirtos baudos ir kuriose išieškotojas yra valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Teismas sprendė, jog tai, kad atsakovui atliekant patikrinimą antstolio V. Z. kontoroje pagal ieškovo pareikštus prašymus dėl pasirašytų su atsakovu susitarimų pagrindu prašomos išmokėti 92784,83 Lt sumos buvo rastos ne visos vykdomosios bylos, neįrodo, kad šių bylų antstolis V. Z. nepriėmė savo žinion, ir kad ieškovas neturi teisės reikalauti už priimtas antstolio V. Z. žinion, tačiau nerastas vykdomąsias bylas vykdymo išlaidų pagrįsto patvarkymais apmokėjimo. 2003-11-10 šalių susitarime Nr. 3 ir 2007-04-05 šalių susitarime Nr. 9 nurodyta, kad vykdomojo dokumento pateikimo antstoliui data laikoma šio dokumento antstolio kontoroje gavimo data. Atsižvelgus į tai, kad pats atsakovas atsiliepimu pripažįsta, jog vykdymo išlaidos ieškovo paskaičiuotos remiantis vykdymo instrukcijose nustatytais dydžiais, sprendime konstatuota, kad pats atsakovas neginčija jo paties prievolės sumokėti pagal pasirašytus susitarimus vykdymo išlaidas ieškovui, nes šios išlaidos yra pagrįstos Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelės 85 punktu. Atsakovo teiginiai, kad atlikus jam patikrinimą, šio patikrinimo pažymos ieškovas neskundė, teismo vertinimu, neįrodo fakto, kad atsakovas pagal šalių pasirašytus susitarimus, tai yra sandorius, neprivalo mokėti ieškovui 29137 Lt vykdomųjų bylų administravimo išlaidų ir 39188 Lt mokesčio už atskirus vykdymo veiksmus bei 360 Lt faktinių vykdymo veiksmų atlikimo išlaidų. Teismui pateikti ieškovo rašytiniai įrodymai - vykdomųjų bylų sąrašai, vykdomųjų dokumentų gavimo lydraščiai ir spaudai juose apie jų gavimą antstolio kontoroje ir vykdymo išlaidų paskaičiavimo patvarkymai - patvirtina ir įrodo, kad antstolis, gavęs vykdomuosius dokumentus vykdymui, juos registruodavo savo kontoroje, ši data beveik visais atvejais sutampa su vykdomojo dokumento pateikimo antstoliui data, nei vienu atveju nėra pažeistas trijų mėnesių senaties terminas priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui. Skiriantis ieškovo prašomai reikalavimo sumai nuo atsakovo paskaičiuotos (atsakovas paskaičiavo 617,83 Lt mažiau), teismas rėmėsi atsakovo atliktų specialistų paskaičiavimo dydžio patikimumu, nes šis paskaičiavimas buvo vykdomas ir atliktas dviejų asmenų, ir pripažino, kad jis yra teisingesnis. Teismas pripažino, jog ieškovas įrodė, kad investavo asmenines lėšas į vykdomąsias bylas. Įvertinęs šalių, jų atstovų duotus paaiškinimus, liudytojų parodymus, byloje esančius rašytinius įrodymus, apžiūrėtą prijungtą Vilniaus m. 2-osos apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-479-141/2010, vykdomųjų bylų sąrašus nuo bylos Nr. 1 iki 1112 ir vykdomųjų bylų išlaidų paskaičiavimą, teismas padarė išvadą, kad ieškovas ieškinį pagrindė ir įrodė dalinai 92167 Lt sumai, kitoje dalyje dėl 617,83 Lt sumos neįrodė, nes ieškovo paskaičiavimas nėra tikslus.

6Atsakovas apeliaciniu skundu (2 t., b.l. 37-39) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - priimti naują sprendimą: ieškinį patenkinti iš dalies ir priteisti ieškovui Kauno AVMI patikrinimo metu nustatytą kaip pagrįstą ir mokėtiną 23482 Lt turėtų vykdymo išlaidų sumą. Nurodo, kad teismas atsakovu nurodo Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, tačiau įmonės kodą ir adresą nurodo Kauno AVMI, todėl lieka neaišku, iš ko būtent ieškovui priteisti nuostoliai. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas byloje tik atstovavo pagal įgaliojimą Kauno AVMI, tačiau šalys procese pakeistos nebuvo. Ieškovas L. G. savo ieškinyje taip pat atsakovu nurodo Kauno AVMI, kadangi su ja jis buvo pasirašęs susitarimus dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo. Atsakovas Kauno AVMI patikrino ieškovo vykdytas vykdomąsias bylas ir 2011-09-30 surašė pažymą, kadangi vykdymo išlaidos gali būti apmokamos tik patikrinus jų apskaičiavimo teisėtumą. Atsakovas patikrinimą atliko tik tada, kai vykdomosios bylos buvo paruoštos ir pateiktos patikrinimui, todėl ieškovo teiginys, kad jis į Kauno AVMI dėl išlaidų apmokėjimo kreipėsi dar 2009 m. ir jos iki šios dienos dėl nežinomų priežasčių neapmokėtos, yra nepagrįstas. Teismas konstatavo, kad atlikdamas patikrinimą atsakovas patvirtino, kad pas antstolį V. Z. yra visos tikrinamos 1112 bylos, todėl ginčo dėl bylų sąrašo nėra, nors akto prieduose buvo tik išvardintos tikrintinos bylos ir prie nerastų, sąrašo grafoje apie priežastis, dėl kurių vykdomojo dokumento vykdymo išlaidų suma nepripažintina kaip mokėtina, buvo padarytas prierašas apie jų nepateikimą patikrinti. Taip pat teismas, priteisdamas ieškovui 92167 Lt neva patirtų nuostolių sumą, rėmėsi patikrinimo pažyma, nes šis paskaičiavimas buvo vykdomas ir atliktas dviejų specialistų, tačiau neįvertino aplinkybės, kad patikrinimo metu buvo betarpiškai patikrinta kiekviena pateikta byla, ant vykdomųjų dokumentų pateikimo lydraščių nebuvo rasti spaudai apie gavimą ir eilė bylų buvo užvestos jau praleidus LR ( - ) straipsnyje numatytą trijų mėnesių nutarimo vykdymo terminą, kas buvo ir pažymėta prie kiekvienos konkrečios bylos. Taip pat nustatyta eilė atvejų, kai vykdymo išlaidos buvo priskaičiuotos nepagrįstai, tai yra realiai neatlikus vykdymo veiksmų – nesant byloje tai patvirtinančių dokumentų, bei kaip vykdomoji byla neturėjo būti vedama, vadovaujantis tuo metu galiojusiomis LR CPK 652 straipsnio nuostatomis. Visi šie faktai buvo teismui paaiškinti dariusių patikrinimą apklausų teismo posėdžio metu, tačiau į tai atsižvelgta nebuvo. Taip pat teismas netinkamai interpretavo trečiojo asmens antstolio V. Z. parodymus teisme, nurodydamas, kad jis pripažino, jog gavo visas minėtas 1112 tikrintinas bylas, nors jis buvo paaiškinęs, kad viso iš buvusio antstolio L. G. gavo apie 10 000 vykdomųjų bylų, kurių visų realiai patikrinti nebuvo galimybės. Be to, teismas netinkamai vertino atsakovo atsiliepimą, nurodydamas, kad atsiliepimu pripažįstamas priskaičiuotų išlaidų pagrįstumas.

7Atsiliepime į apeliacinį skundą (2 t., b.l. 44-46) ieškovas nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka. Atsakovas nepagrįstai sutapatina nutarimo gavimo ir vykdomosios bylos užvedimo datas. Susitarimo Nr. 3 trečiame punkte nurodyta, kad vykdomojo dokumento pateikimo Antstoliui data laikoma šio dokumento gavimo antstolio kontoroje data. Antstolio kontoroje gautų nutarimų lydraščių spaudai patvirtina tikslią datą, kada dokumentai buvo gauti antstolio L. G. kontoroje. Šie spaudai įrodo, kad trijų mėnesių terminas pagal LR ( - ) straipsnį pažeistas nebuvo. Atsakovas neteisėtai vadovaujasi vykdomosios bylos užvedimo data, kuri buvo vėlesnė dėl antstolių kontorų reorganizavimo. Ieškovas LR CPK 652 straipsnio reikalavimų nepažeidė. 2007 m. spalio 31 d. dalyvaujant Lietuvos Antstolių rūmų paskirtam atsakingam antstoliui R. B., antstoliui V. Z. pagal sąrašą buvo perduota visos 9048 vykdomosios bylos, archyvas, neišmokėtos išieškotos piniginės lėšos - 188 803,63 Lt, baigta vykdyti 10 905 vykdomųjų bylų. Vykdomųjų bylų priėmimo - perdavimo aktas yra patvirtintas V. Z., R. B. ir L. G. parašais ir antspaudais. Kad antstolis V. Z. gavo visas vykdomąsias bylas, įrodo ir jo paaiškinimas teismo posėdžio metu, kad iš antstolio L. G. gavo apie 10 000 bylų. Skundžiamame sprendime yra nurodytas įmonės kodas - 188729019, kuris reiškia, kad atsakovas yra Kauno AVMI.

8Atsiliepime į apeliacinį skundą (2 t., b.l. 47) tretysis asmuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija nurodo, kad su apeliaciniu skundu sutinka. Atsakovo argumentai dėl priteistinos sumos dydžio yra pagrįsti. Ieškovo reikalavimas visa apimtimi gali būti patenkintas tik tuo atveju, jeigu vykdymo išlaidos yra paskaičiuotos pagal teisės aktų reikalavimus ir jų dydis yra pagrįstas.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

11Valstybė, pasirinkdama po 2003-01-01 pradėjusį veikti sprendimų priverstinio vykdymo modelį, nustatė antstoliui teisę gauti atlygį už vykdomųjų bylų įvykdymą, į būtinųjų ir faktinių išlaidų atlyginimą (CPK 609 str. - 611 str.). Pagal Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 21 straipsnį vykdymo išlaidas sudaro: 1) vykdomosios bylos administravimo išlaidos; šias sudaro kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti būtinos išlaidos ir papildomos išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje; 2) atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu. Vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, šiuo atveju teisė ją nustatyti Vyriausybės 2002-06-04 nutarimo Nr. 816 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą“ 1.3 punkto pagrindu buvo deleguota teisingumo ministrui, kuris savo įsakymu patvirtino Sprendimų vykdymo instrukciją (ankstesnę ir šiuo metu galiojančią akto redakciją).

12Atsakovas, nesutikdamas su priteistu vykdymo išlaidų dydžiu, apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas 2011-09-30 Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surašytą vykdomųjų dokumentų vykdymo išlaidų apskaičiavimo teisėtumo patikrinimo pažymą su priedais vertino netinkamai. Teisėjų kolegija, šį apeliacinio skundo argumentą atmesdama kaip nepagrįstą, daro išvadą, kad paminėtos 2011-09-30 Kauno apskrities VMI vykdomųjų dokumentų vykdymo išlaidų apskaičiavimo teisėtumo patikrinimo pažymos Nr. N17-2 2 priede (1 t., b.l. 135-136, 146-167) nurodyta 92 167 Lt dydžio vykdymo išlaidų suma atitinka antstolio L. G. realiai patirtų būtinųjų ir faktinių išlaidų dydį, kas teisingai konstatuota skundžiamame sprendime. Tokia išvada darytina, įvertinus pirmosios instancijos teismo nustatytas faktines bylos aplinkybes, kad ieškovas L. G. perdavė antstoliui V. Z. 1112 nebaigtų vykdomųjų bylų, kuriose pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą buvo skirtos baudos, ir kuriose išieškotojas yra valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo turinio, pirmosios instancijos teismas vertino tą aplinkybę, kad Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo metu buvo rastos ne visos vykdomosios bylos, ir sprendė, kad šis faktas neįrodo, jog šių bylų antstolis V. Z. nepriėmė savo žinion, ir kad ieškovas neturi teisės reikalauti už priimtas antstolio žinion, tačiau nerastas vykdomąsias bylas patvarkymais pagrįsto vykdymo išlaidų apmokėjimo. Teisėjų kolegija, sutikdama su šia pirmosios instancijos teismo išvada, atkreipia dėmesį į tai, kad 2007-10-31 antstolio L. G. vykdomųjų bylų priėmimo – perdavimo akte, patvirtintame antstolių L. G., V. Z. ir R. B. parašais bei antspaudais (1 t., b.l. 19), užfiksuota, kad antstolis L. G. perdavė, o antstolis V. Z. perėmė 9048 nebaigtas vykdomąsias bylas, 10905 baigtas vykdyti vykdomąsias bylas. Iš trečiojo asmens šioje byloje antstolio V. Z. paaiškinimų teisme matyti, kad jis ant perimtų bylų sąrašo pasirašė, antstolis L. G. jam perdavė apie 10 000 „veikiančių“ bylų, antstolio L. G. perduotų vykdomųjų bylų nebuvo sunaikinęs (2 t., b.l. 16, 17). Pažymėtina, kad atsakovas minėto 2007-10-31 antstolio L. G. vykdomųjų bylų priėmimo – perdavimo akto įstatymų nustatyta tvarka neginčijo.

13Teisėjų kolegija sprendžia, kad, priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, įstatyme nustatytas trijų mėnesių senaties terminas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti šiuo atveju nėra pažeistas, tai patvirtina vykdomųjų dokumentų gavimo lydraščiai ir spaudai juose apie jų gavimą antstolio kontoroje. Apeliantas, skaičiuodamas šį terminą, nepagrįstai vadovavosi vykdomosios bylos užvedimo data, kadangi 2003 m. lapkričio 10 d. susitarimu Nr. 3 „Dėl vykdomųjų dokumentų vykdymo išlaidų“ (1 t., b.l. 12-13) ir 2007 m. balandžio 5 d. susitarimu Nr. 9 „Dėl vykdomųjų dokumentų vykdymo išlaidų“ (1 t., b.l. 14-16) šalys sulygo, kad vykdomojo dokumento pateikimo antstoliui data laikoma šio dokumento gavimo antstolio (antstolių) kontoroje data (atitinkamai susitarimų 3 ir 6 punktai).

14Teisėjų kolegija, nesutikdama su apeliacinio skundo argumentu, kad šiuo atveju ieškovas pažeidė tuo metu galiojusias Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 652 straipsnio nuostatas, kadangi dalis skolininkų tuo metu dirbo, pažymi, kad antstolio veiksmai, susiję su duomenų apie skolininko darbovietę gavimu, galimi tik esant užvestai vykdomajai bylai, siunčiant užklausimus Sodrai, dėl ko patiriamos išlaidos. Be to, atsakovas pats turėjo realią galimybę patikrinti, ar skolininkai dirba, tačiau to nepadaręs, privalo atlyginti su duomenų gavimu patirtas antstolio išlaidas.

15Teisėjų kolegija, įvertinusi visas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai rėmėsi atsakovo atlikto paskaičiavimo dydžio, kaip atlikto dviejų specialistų, patikimumu, ir pagrįstai priteisė iš atsakovo bendrą paskaičiuotų vykdymo išlaidų sumą – 92167 Lt.

16Skundžiamame sprendime atsakovu įvardinama ne Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, o Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, nuostoliai, susiję su vykdymo veiksmų atlikimu, šiuo sprendimu taip pat priteisti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, nurodant Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos įmonės kodą ir adresą. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju neteisingai nurodytas atsakovo pavadinimas laikytinas rašymo apsirikimu, kuris ištaisytinas (CPK 276 str. 2 d.).

17Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, daro išvadą, jog pirmosios instancijos priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo motyvais pagrindo nėra.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 276 straipsnio 2 dalimi, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

20Ištaisyti rašymo apsirikimą atsakovo pavadinime, nurodant, kad atsakovas yra Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, į.k. 188729019, Europos pr. 105, Kaunas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas prašė (1 t., b.l. 3-6, 71-74) priteisti iš atsakovo Kauno... 3. Ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodyta, kad ieškovas nuo 2003 metų... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu (2 t., b.l.... 5. Sprendime nurodyta, kad nustatyta, jog ieškovas nuo 1997 m. dirbo antstoliu.... 6. Atsakovas apeliaciniu skundu (2 t., b.l. 37-39) prašo Kauno miesto apylinkės... 7. Atsiliepime į apeliacinį skundą (2 t., b.l. 44-46) ieškovas nurodo, kad su... 8. Atsiliepime į apeliacinį skundą (2 t., b.l. 47) tretysis asmuo Lietuvos... 9. Apeliacinis skundas atmestinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 11. Valstybė, pasirinkdama po 2003-01-01 pradėjusį veikti sprendimų... 12. Atsakovas, nesutikdamas su priteistu vykdymo išlaidų dydžiu, apeliaciniame... 13. Teisėjų kolegija sprendžia, kad, priešingai nei teigiama apeliaciniame... 14. Teisėjų kolegija, nesutikdama su apeliacinio skundo argumentu, kad šiuo... 15. Teisėjų kolegija, įvertinusi visas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios... 16. Skundžiamame sprendime atsakovu įvardinama ne Kauno apskrities valstybinė... 17. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, daro išvadą, jog... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą palikti... 20. Ištaisyti rašymo apsirikimą atsakovo pavadinime, nurodant, kad atsakovas yra...