Byla S-575-97-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų, Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. M. apeliacinio skundo dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. M. skundą atsakovams Vilniaus pataisos namams, Pravieniškių valstybės įmonei prie pataisos namų, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų ir Vilniaus pataisos namų, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais bei neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, priėmimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimu pareiškėjo V. M. skundą, kuriuo jis prašė: 1) pripažinti, kad įstatymo nustatytą terminą skundui į teismą paduoti praleido dėl svarbių priežasčių ir šį terminą atnaujinti; 2) priteisti iš atsakovo Pravieniškių valstybės įmonės prie Pravieniškių 1-ųįų pataisos namų 196,46 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt šešis Lt 46 ct) neišmokėto darbo užmokesčio; 3) priteisti iš atsakovo Vilniaus pataisos namų 185,25 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt penkis Lt 25 ct) neteisingai išskaičiuotų iš pareiškėjo darbo užmokesčio privalomojo sveikatos draudimo įmokų; 4) priteisti iš atsakovų Pravieniškių valstybės įmonės prie Pravieniškių 1-ųįų pataisos namų ir Vilniaus pataisos namų solidariai 23000 Lt (dvidešimt tris tūkstančius Lt) dydžio neturtinę žalą; 5) priteisti iš atsakovų valstybei visas bylinėjimosi išlaidas; 6) priteisti iš atsakovų pareiškėjui jo patirtas bylinėjimosi (įskaitant pašto išlaidas pagal pareiškėjo teismui pateiktus paskaičiavimus) išlaidas, atmetė kaip nepagrįstą ir iš pareiškėjo V. M. atsakovui Pravieniškių valstybės įmonei prie pataisos namų priteisė 73,67 Lt (septyniasdešimt tris Lt 67 ct) su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų.

5V. M. 2012 m. sausio 9 d. (pagal pašto spaudą ant voko) padavė teismui apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

6Teisėjų kolegija

konstatuoja:

7II.

8Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnyje numatyta, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

9Kauno apygardos administracinis teismas ginčijamą sprendimą priėmė ir paskelbė 2011 m. gruodžio 23 d., todėl paskutinė apeliacinio skundo dėl šio sprendimo pateikimo teismui diena, vadovaujantis minėto ABTĮ 127 straipsnio 1 dalimi, buvo 2012 m. sausio 6 d. V. M. savo apeliacinį skundą teismui padavė 2012 m. sausio 9 d. (pagal pašto spaudą ant voko), tai yra praleidęs įstatyme numatytą apeliacinio skundo padavimo terminą.

10ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą numatytas kaip būtina sąlyga tam, kad teismas galėtų įstatymo nustatyta tvarka spręsti praleisto termino atnaujinimo klausimą. V. M. prašymo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti nepareiškė, todėl jo apeliacinis skundas yra nepriimamas ir kartu su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

11Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta galimybės V. M. pakartotinai pateikti teismui apeliacinį skundą kartu su prašymu atnaujinti praleistą terminą jam paduoti, prašyme nurodant ir įrodymais pagrindžiant termino praleidimo priežastis iki skundo pateikimo dienos.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

13Atsisakyti priimti V. M. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimo ir kartu su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai