Byla 2-695/2012
Dėl teisių pažeidimo ir žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Alvydo Poškaus ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 4 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-663-479/2012 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos apeliaciniam teismui ir šio teismo teisėjams E. Ž., A. D., Panevėžio apygardos teismui ir šio teismo teisėjai Z. M. dėl teisių pažeidimo ir žalos atlyginimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3ieškovas A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos apeliaciniam teismui, šio teismo teisėjams E. Ž., A. D., Panevėžio apygardos teismui, šio teismo teisėjai Z. M., kurį patikslinęs, prašė: 1) pripažinti, kad atsakovai Lietuvos apeliacinis teismas ir teisėjai E. Ž., A. D., Panevėžio apygardos teismas ir teisėja Z. M. Lietuvos Respublikos vardu pažeidė jo teises ir taikė dvigubus teisingumo standartus bei diskriminavo jį civilinių bylų Nr. 2-343-212/2011 ir Nr. 2-530-198/2011 nagrinėjimo Vilniaus apygardos teisme ir Panevėžio apygardos teisme metu; 2) įpareigoti atsakovus Lietuvos apeliacinį teismą ir Panevėžio apygardos teismą pašalinti padarytus jo teisių pažeidimus civilinėse bylose Nr. 2-343-212/2011 ir Nr. 2-530-198/2011; 3) priteisti jam iš atsakovo Lietuvos Respublikos

4250 121 Lt turtinės ir 100 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo už jo teisių pažeidimą civilinių bylų Nr. 2-343-212/2011 ir Nr. 2-530-198/2011 nagrinėjimo metu. Sprendimo vykdymą pavesti atsakovo Lietuvos Respublikos atstovui Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. Priteistą žalos atlyginimą išieškoti regreso tvarka iš teisėjų Z. M., E. Ž. ir A. D..

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. sausio 4 d. nutartimi nustatė valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tinkama atsakove civilinėje byloje pagal ieškovo A. B. ieškinį dėl teisių pažeidimo ir žalos atlyginimo.

6Tokią nutartį teismas priėmė, vadovaudamasis CK 6.272 straipsniu, pagal kurį už teisėjų ar teismo veiksmais padarytą žalą atsako valstybė.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 4 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 5, 6, 7, 45, 141, 225, 291 straipsnius, nes netinkamai aiškino ir taikė CK 6.272 straipsnį. Teismas, tik bylos nagrinėjimo metu nustatęs, jog ieškinys yra pareikštas ne tam asmeniui, kuris turi atsakyti pagal ieškinį, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu pakeisti atsakovą kitu asmeniu. Pagal CPK 225 straipsnį, teismui nėra suteikta teisė spręsti atsakovo pakeitimo tinkamu atsakovu klausimą ieškinio priėmimo metu.
  2. Nutartimi pažeidžiamas CPK 141 straipsnis, kadangi teismas keičia ieškinio pagrindą ir dalyką be ieškovo sutikimo jau ieškinio priėmimo stadijoje ir tuo pažeidžia CPK 176-185 straipsnių nuostatas bei ieškovo teisę į įrodinėjimą ir šalių lygiateisiškumą, nes be ieškovo nurodytų atsakovų atsiliepimų į ieškinį negalima visapusiškai ir objektyviai įvertinti visas bylos aplinkybes ir įrodymus. Be to, nutartyje nepagrįstai teigiama, kad neįvardyti tyčiniai neteisėti atsakovų veiksmai.
  3. Nutartyje nukrypstama nuo Konstitucinio Teismo suformuotos precedento taikymo praktikos civiliniame procese, kai teismai, nagrinėdami bylas, privalo vadovautis ne tik Konstitucija, įstatymais bei Lietuvos Aukščiausio Teismo suformuota praktika, bet ir kitų teismų priimtais sprendimais dėl nustatytų faktų ir aplinkybių.
  4. Nutartyje nėra motyvų, kuriais grindžiamos išvados, jog patikslintame ieškinyje nėra įvardijami tyčiniai atsakovų veiksmai, ar argumentų, kuriais atmetami pateikti kartu su ieškiniu rašytiniai įrodymai dėl tyčinių neteisėtų teisėjų veiksmų, kas patvirtina absoliučius nutarties negaliojimo pagrindus. Teismas jau ieškinio priėmimo stadijoje reikalauja įrodyti tyčinius neteisėtus atsakovų veiksmus ir iš anksto bando šališkai vertinti pateiktus įrodymus dėl atsakovų ir teisėjų tyčinių neteisėtų veiksmų pripažinimo, tokiu būdu pažeisdamas CPK 259, 260, 263, 270 straipsnių reikalavimus.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

10Atsiliepime nurodo, kad įgyvendindama CK 6.273 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 932 2 punktu nustatė, kad kai žala atsirado dėl teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų, valstybę atstovauja Teisingumo ministerija. Teismų įstatymo 47 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad teisėjas ar teismas neatsako už žalą, atsiradusią proceso šaliai dėl to, kad byloje priimtas neteisėtas ir nepagrįstas sprendimas. Dėl teisėjo nusikalstamos veikos, vykdant teisingumą, atsiradusią ir asmeniui valstybės atlygintą turtinę ir neturtinę žalą valstybė regreso tvarka išieško iš teisėjo. Kadangi teisėjų kaltė (tyčia) nėra konstatuota jokiu procesiniu sprendimu, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis laikytina teisėta ir pagrįsta.

11Teisėjų kolegija konstatuoja:

12Apeliacinis procesas nutrauktinas.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Lietuvos Respublikos civilinio proceso teisėje nenumatyta galimybė apeliacine tvarka skųsti visus pirmosios instancijos teismo priimtus tarpinius procesinius sprendimus byloje. Pagal CPK 334 straipsnio pirmąją dalį atskirai nuo teismo sprendimo galima skųsti pirmosios instancijos teismo nutartis CPK numatytais atvejais bei tuomet, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Jeigu teismo priimtu tarpiniu procesiniu sprendimu nėra užkertama galimybė tolesnei bylos eigai ir tokio procesinio sprendimo apskundimo apeliacine tvarka galimybės nenumato konkreti CPK norma, apeliacinis procesas negali prasidėti, o pradėtas procesas turi būti nutrauktas (CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d.).

15Ieškovas apeliacine tvarka skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria nutarta nustatyti valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tinkama atsakove civilinėje byloje. Šios nutarties teisėtumas ir pagrįstumas iš esmės ginčijamas tuo pagrindu, kad ji buvo priimta pažeidžiant teisės normas, reglamentuojančias netinkamos šalies pakeitimą tinkama.

16Pagal CPK 45 straipsnio, reglamentuojančio netinkamos šalies pakeitimą tinkama, 1 dalį, teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį ieškovą arba atsakovą tinkamu ieškovu arba atsakovu. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog jeigu ieškovas nesutinka, kad atsakovas būtų pakeistas kitu asmeniu, teismas nagrinėja bylą iš esmės.

17Nagrinėjamu atveju ieškovas patikslintame ieškinyje atsakovais nurodė valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos apeliacinį teismą ir šio teismo teisėjus E. Ž., A. D., Panevėžio apygardos teismą ir šio teismo teisėją Z. M. (50-51 b. l.). Pirmosios instancijos teismas skundžiamos nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodęs, jog, vadovaujantis CK 6.272 straipsniu, nėra pagrindo ieškovo nurodytus teismus bei teisėjus traukti atsakovais šioje byloje, nutarties rezoliucine dalimi nepakeitė atsakovais nurodytų teismų ir teisėjų procesinės padėties, t. y. jie nebuvo išbraukti iš atsakovų sąrašo.

18Taigi, pirmosios instancijos teismas, nustatydamas tinkamu atsakovu valstybę, iki nutarties priėmimo buvusią kitų ieškinyje atsakovais nurodytų asmenų procesinę padėtį paliko nepakeistą, todėl yra pagrindas teigti, jog skundžiama nutartimi nebuvo užkirsta glimybė tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d. 2 p.).

19Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti apelianto A. B. atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria nutarta nustatyti valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tinkama atsakove civilinėje byloje, nesant apeliacijos objekto (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 338 str.). Paaiškėjus šiam trūkumui bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka metu, procesas nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d., 338 str.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso

21315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

22Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 4 d. nutarties, kuria nutarta nustatyti valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tinkama atsakove civilinėje byloje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. ieškovas A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Lietuvos... 4. 250 121 Lt turtinės ir 100 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo už jo teisių... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. sausio 4 d. nutartimi nustatė valstybę,... 6. Tokią nutartį teismas priėmė, vadovaudamasis CK 6.272 straipsniu, pagal... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos teisingumo... 10. Atsiliepime nurodo, kad įgyvendindama CK 6.273 straipsnio 1 dalį, Lietuvos... 11. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 12. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 14. Lietuvos Respublikos civilinio proceso teisėje nenumatyta galimybė apeliacine... 15. Ieškovas apeliacine tvarka skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį,... 16. Pagal CPK 45 straipsnio, reglamentuojančio netinkamos šalies pakeitimą... 17. Nagrinėjamu atveju ieškovas patikslintame ieškinyje atsakovais nurodė... 18. Taigi, pirmosios instancijos teismas, nustatydamas tinkamu atsakovu valstybę,... 19. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,... 22. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo A. B. atskirąjį...