Byla e2-7800-800/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė,

2sekretoriaujant Ramunei Bulavaitei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno centro būstas“ atstovei Agnei Andriūnaitei,

4atsakovei I. B.,

5viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno centro būstas“ ieškinį atsakovei I. B. dėl skolos priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7Ieškovė 2017-02-01 kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės I. B. 312,37 Eur skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškinyje nurodė, kad atsakovė nuosavybės teise turi butą ir jai bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso ( - ), namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovė privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Patalpų savininko pareiga išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti susijusius mokesčius kyla iš įstatymo (LR CK 4.82 str. 3 d. ir 4.84 str.). LR CK 4.82 str. 3 d. 4 d., 4.84 str. 9 d., imperatyviai nurodo, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Atsakovės įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. liepos 31 d. priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, tenkantis atsakovei nuosavybės teise priklausiusiam butui yra 312,37 Eur.

9Atsakovė su ieškiniu nesutiko, atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovo UAB „Kauno centro būstas“ paslaugomis naudojosi nuo 2006-10-24 iki 2013-06-27. Ieškovo pateiktose sąskaitose neteisėtai buvo prirašoma už teritorijos priežiūrą. Nuo 2010 m. užginčytą prierašą pagal Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą nutraukė, tačiau 252,18 Lt arba 73,04 Eur pamiršo iki pat 2013 m. birželio mėnesio ir rodė pateikiamose sąskaitose skolą. Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo duomenų banko išraše matyti, kad teritorijos neturi, o iš laiptinės yra vienas išėjimas į Savanorių pr. šaligatvį. Prie ieškinio nėra dokumentų įrodančių skolos susidarymą, o skolų valdymo ataskaita prieštarauja ieškinio reikalavimui, nes iš jos matyti, kad paslaugos buvo apmokamos už kiekvieną praėjusį mėnesį. Neapmokėtas tik neteisėtas prirašymas už 2013 m. liepos mėnesį.

102017-06-27 rašytiniuose paaiškinimuose (b. l. 66) atsakovė papildomai nurodė, kad ieškovas nesilaikė teisės aktuose nustatytų daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo pareigų ir netinkamai atlikdavo įsipareigojimus. Remiantis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės nuostatais buvęs administratorius privalėjo rengti bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbų ir lėšų poreikio planus, juos viešai skelbti laiptinės skelbimų lentoje. Ieškovas, buvęs administratorius, neatsiskaitė nei už vienus metus kokiems darbams buvo naudojamos surinktos lėšos ir koks lėšų likutis ataskaitinių metų gale. 2013 m. birželio 22 d. buvo pasirašyta Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. Ieškovas iki pat 2013 m. birželio mėnesio sąskaitoje rodė skolą už teritorijos priežiūrą. Vadovaujantis LR CK 4.83 straipsnio 4 d. atsisako mokėti 73,04 Eur, to nereikalauja ir Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pirmas skyrius 3 punktas. 2017 m. lapkričio 3 d. rašytiniuose paaiškinimuose atsakovė papildomai paaiškino, kad sąskaitoje Nr. ŽAI13038657 pateiktas atliktų darbų aktas 9656,16 Lt dėl šilumos punkto remonto neturi juridinės galios. Nesurašytas šilumos punkto apžiūros aktas, nenurodyta darbų atlikimo data, nėra ir akto surašymo datos, nenurodyta pareigos vardas ir pavardė kas vykdė ir turėjo priduoti darbus užsakovui, nėra darbus pridavusio UAB „Pastatų priežiūros tarnybos“ atstovų parašų, nėra darbus priėmusio UAB „Žaidas“ atstovo nei vardo nei pavardės nei parašų, atliktų darbų priėmimo aktas abiejų šalių vadovų nepatvirtintas.

11Nurodo, kad ieškovas tikrą avarinį remontą įforminti mokėjo. 2013-04-22 atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų aktas dėl kanalizacijos vamzdyno remonto 5139,80 Lt įformintas teisingai su visais privalomais parašais, patvirtintas abiejų vadovų tai yra 114,86 Eur apmokėti 2013-05-17.

12Teismo posėdžio metu atsakovė su ieškiniu nesutiko, pakartojo aplinkybes išdėstytas pateiktuose teismui rašytiniuose paaiškinimuose (b. l. 121-122).

13Ieškovo atstovė teismui pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriais rėmėsi ir bylą nagrinėjant iš esmės. Ieškovė nurodė, kad nesutinka su atsakovės pozicija, kad ieškovė namą, esantį ( - ) administravo tik iki 2013-06-27. Šioms aplinkybėms paneigti pateikė Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo perdavimo ir priėmimo aktą Nr. JK -048 sudarytą 2013-07-15. Šiuo aktu susitarimo šalys t. y. namo administratorius perdavė namo administravimą kartu ir namo techninės priežiūros dokumentaciją ( - )Jungtinės veiklos įgaliotai atstovei būtent 2013-07-15, todėl pagrįstai vertintina, kad vieninteliu namo administratoriumi iki 2013-07-15 buvo tik ieškovė, kuri teikė paslaugas, todėl atitinkamai ir atsakovei kyla pareiga atsiskaityti už paslaugas suteiktas iki 2013-07-15. Nesutinka su atsakovės pozicija, kur ji nurodo, kad skolos laikotarpiu yra atsiskaičiusi už visas suteiktas paslaugas, išskyrus už paslaugas suteiktas 2013-07 mėn. Nurodė, kad 2013-02-01 ieškinyje, ieškovė rėmėsi CK 6.55 str. 2 d. nustatančia, kad: „Jeigu skolininkas nepareiškia, kokiai prievolei įvykdyti skiria įmoką ir nėra kitokio šalių susitarimo, tai laikoma, kad grąžinta skola, kurios grąžinimo terminas suėjęs. Kai yra kelios skolos, kurių grąžinimo terminai suėję, ir nė viena iš jų nėra užtikrinta, laikoma, kad grąžinta seniausia skola“. Todėl vertintina, kad atsakovės 2013-04 - 2013-07 mėn. laikotarpiu atlikti mokėjimai buvo skirti padengti seniausiai skolai, t. y. 2013-04 mėn. skolų valdymo ataskaitoje esančiam 81,34 Eur skolos likučiui, kuris atsakovės mokėjimais buvo pilnai padengtas, todėl skola atitinkamai susidarė nuo 2013-04-01 iki 2013-07-15. Atsakovė nesutinka su 2013-07 mėn. jai priskaitytomis išlaidomis už Šilumos punkto remonto darbus. Ieškovė pateikė byloje medžiagą, atsakovei teiktą 2013-09-03 atsakymą į raštą, kuriame atsakovei buvo paaiškinta dėl šilumos punkto remonto darbų. Ieškovė nurodo, kad atlikdama darbus vadovavosi CK 4.82 str. 1 d., 4.83 str. 3 d., 4 d., CK 4.85 str., Statybos įstatymu, aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351 patvirtintu Statybos techninį reglamentą STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ ir konstatavo, kad atliekami darbai buvo susiję su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, numatytais Statybos įstatyme, Reglamente (13 p.), ir buvo būtini, todėl ieškovė, kaip gyvenamojo namo administratorė, turėjo imtis priemonių minėtiems reikalavimams užtikrinti (Reglamento 23 p.). Taigi atsakovė, negali atsisakyti šių išlaidų apmokėti, kadangi darbų atlikimo metu ieškovas namą administravo. Be kita ko atsakovė neįrodė, jog ginčo darbai turėjo būti apmokėti iš sukauptų lėšų šilumos ūkio techninei priežiūrai, kadangi nepateikė įrodymų, kad reikiamos lėšos buvo sukauptos, be kita ko atlikti remonto darbai buvo didelio masto (apimties) ką įrodo ir pateikiamas atliktų darbų priėmimo aktas (priedas Nr. 3) todėl šie darbai negalėjo būti vykdomi iš techninės priežiūros įmokų, kurios kiekvieną mėnesį pagal pateiktą skolų valdymo ataskaitą tesudarė 4,12 Eur. Ieškovė taip pat į byloje pateikė ir 2013-04 mėn. Fekalinės kanalizacijos remonto darbų priėmimo - perdavimo aktą bei 2013-04-05 Statinio apžiūros aktą, siekdamas pagrįsti ieškinio reikalavimus.

14Ieškinys tenkintinas.

15Iš bylos medžiagos nustatyta, jog atsakovei asmeninės nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ) (e. b. l. 24). Nors atsakovė ginčijo ieškovo administravimo laikotarpį, tačiau į bylą pateiktas daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo perdavimo ir priėmimo aktas Nr. JK-048 patvirtina, kad namą ieškovė administravo iki 2013-07-15 (e. b. l. 169).

16Atsakovė, ginčydama skolą įrodinėjo, kad viena skolos dalis, t. y. 73,04 Eur suma arba sąskaitose minima 252,18 Lt buvo skaičiuojama už teritorijos priežiūrą, nors joks mokestis negalėjo būti skaičiuojamas ir todėl skola skaičiuojama nepagrįstai. Ieškovė, įrodinėdama skolos susidarymo laikotarpį pateikė skolų valdymo ataskaitas, kuriose detalizavo šios skolos susidarymą.

17Ieškovė ieškinyje nurodė, kad skola susidarė už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-07-31 ir šiai aplinkybei pagrįsti pateikė skolų valdymo ataskaitas skirtingais laikotarpiais. Iš į bylą pateiktos skolų valdymo ataskaitos laikotarpiu nuo 2009-06 iki 2013-07 matyti, kad 2009 birželio mėnesio sąskaitoje viso buvo priskaityta 24,69 Eur, kuriuos sudarė 1,10 Eur administravimo mokestis, 14,31 Eur priežiūra/eksploatacija, 4,99 Eur remontas, keitimas montavimas. Byloje pateiktuose atsakovės apmokėjimą už paslaugas patvirtinančiuose dokumentuose, nėra duomenų, kad ši suma būtų apmokėta. Iš ieškovės į bylą pateiktos skolų valdymo ataskaitos taip pat nustatyta, kad 2009-11 mėn. buvo priskaityta 52,85 Eur suma (iš kurios 45,07 Eur įrašyta grafoje remontas, keitimas, montavimas), kurią atsakovė apmokėjo tik iš dalies, t. y. sumokėjo tik 7,78 Eur. Iš šios ataskaitos taip pat matyti, kad 2010-07 mėn. atsakovei buvo priskaityta 7,78 Eur, tuo tarpu pati atsakovė pervedė 15,55 Eur, taip pat matyti, kad atitinkamai 2010 m. 10, 11, 12, mėn. priskaičiuotų sumų po 7,54 Eur atsakovė laiku neapmokėjo, o šį įsiskolinimą sumokėjo tik 2011-01 mėn. sumokėdama 22,61 Eur. Iš skolų valdymo ataskaitos taip pat matyti, kad atsakovei laiku neatsiskaitant jai buvo skaičiuojamos palūkanos už pradelstą mokėjimą, kurios per ginčo laikotarpį sudaro 3,40 Eur. Iš pateiktų duomenų analizės nustatyta, kad atsakovės ginčijamą sumą sudaro dvi neapmokėtos sąskaitos ir delspinigiai t.y. 2009-06 mėn. sąskaita 24,69 Eur sumai, iš dalies apmokėta 2009-11 mėn. sąskaita (neapmokėtos sąskaitos likutis 45,07 Eur), bei 3,4 Eur delspinigių, t.y. viso 73,16 Eur (45,07+3,4+24,69=73,16) (e. b. l. 198, t. 1).

18Dėl mokesčio už remontą, keitimą, montavimą.

19Kita skolos dalis kurią ginčija atsakovė yra 2013-07 mėn. sąskaitoje įrašyti 229,32 Eur (654,38 Lt) už šilumokaičio remontą.

20Atsakovė savo rašytiniuose paaiškinimuose, bei teismo posėdžio metu nurodė, kad jokie darbai 2013 m. liepos mėnesį negalėjo būti atlikti ir nebuvo atlikti, nes ieškovė namo jau nebeadministravo. Taip pat rėmėsi ta aplinkybe, kad byloje ieškovės pateikti dokumentai nėra tinkami, t. y. be atsakingų asmenų parašų ir kitų privalomų rekvizitų, skiriasi ieškovės pateiktuose dokumentuose nurodytų darbų atlikimo kaina.

21Ieškovė, atsikirsdama į atsakovės argumentus, nurodė, kad Šilumokaičio remontas buvo atliekamas sudarytų sutarčių su UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ pagrindu, bei kitų sutarčių pagrindu ieškovei administruojant namą iki 2017-07-15. Taip pat ieškovė byloje pateikė 2013 m. liepos mėn. atliktų darbų priėmimo aktą Nr. Š-V13-102176, kuriame nurodyta, kad atliktas „Šilumos punkto remontas“ viso 9656,16 Lt sumai. Ieškovė rašytiniuose paaiškinimuose, o taip pat teismo posėdžio metu jos atstovė nurodė, kad gyventojams nurodytą 11172,63 Lt sumą už šilumokaičio remontą nurodė, todėl, kad ši suma susidarė iš: šilumos punkto paprastojo remonto projekto – 1000 Lt + PVM, viso 1210 Lt, siurblio perjungimas, automatinio jungiklio keitimas 306,63 Lt, bei 9656,16 Lt šilumos punkto remontas, viso 11172,79 Lt (e. b. l. 199, t. 1). Nurodė, kad atsakovei tenkanti apmokėti suma už darbus buvo paskaičiuota visą remontui skirtą 11172,79 Lt sumą padalinus iš 608, kv. m. (namo ploto) × 43,09 kv. m. (atsakovės buto ploto) = 791,80 Lt arba 229,32 Eur (e. b. l. 173-174, t. 1). Nurodė, kad darbai atlikti, už paslaugas apmokėta, todėl atsakovė privalo apmokėti jai tenkančią dalį (e. b. l. 196-200, t. 1).

22Ieškovei kreipusis į teismą dėl skolos iš atsakovės priteisimo, atsakovė nurodo, kad visus jai paskaičiuotus ir pagrįstus mokesčius yra sumokėjusi, o nėra apmokėjusi tų sumų, kurios nėra pagrįstos rašytiniais įrodymais. Iš ieškovės, bei atsakovės pateiktų rašytinių dokumentų teismas nustatė, kad atsakovė faktiškai visuomet laiku apmokėjo ieškovės pateiktas sąskaitas, tačiau trys sąskaitos nebuvo apmokėtos. Atsakovė patvirtino, kad jų nėra apmokėjusi, ginčijo darbų atlikimą, tačiau nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jog minėti remonto darbai nebuvo atlikti ir/ar kad jų kaina yra nepagrįstai didelė, ar ieškovė už šiuos darbus nėra apmokėjusi. Priešingai, ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai patvirtino, kad darbai buvo atlikti, o už atliktus darbus ieškovė atsiskaitė su darbus atlikusiomis įmonėmis.

23Vadovaujantis nurodytais motyvais teismas vertina, kad ieškovė įrodė ieškinį 312,37 Eur sumoje, todėl ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

24Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.76 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. CK 4.82 straipsnio 3 dalyje numatyta butų ir kitų patalpų savininkų pareiga proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė turi specifinių bruožų. Vadovaujantis CK nuostatomis, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį (CK 4.83 straipsnio 3 dalis), o tais atvejais, kai gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija neįsteigta arba nėra sudaryta jungtinės veiklos sutartis, arba jei bendrija yra likviduota arba jungtinės veiklos sutartis yra nutraukta, yra skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (CK 4.84 straipsnio 1 dalis), o administravimo išlaidų apmokėjimo pareiga yra numatyta butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 straipsnio 4 dalis). CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad daugiabučiuose namuose esančių butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Su tuo susijusias išlaidas bendraturčiai privalo apmokėti proporcingai savo daliai (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Teismų praktikoje pripažįstama, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas akcentuoja principinę nuostatą, jog įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, kad bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009).

25Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnis reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

26Teismas šioje byloje laiko įrodyta, kad ieškovė teikė administravimo, techninės priežiūros bei šilumos punkto techninės priežiūros paslaugas name, esančiame ( - ), atsakovei nuosavybės teise priklauso šiame name esantis butas Nr. 7, todėl jai kilo įstatyminė pareiga proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Atsakovė yra patalpų savininkė ir atsako už prievolių įvykdymą ieškovei. Nors atsakovė ginčijo aplinkybes dėl skolos susidarymo, darbų atlikimo, tačiau jokių šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą teismas daro išvadą, kad ieškovės reikalavimai yra pagrįsti ir įrodyti, todėl yra tenkintini.

27Vadovaujantis aukščiau nurodytais motyvais, ieškovės reikalavimas tenkintinas iš atsakovės I. B. priteistinas 312,37 Eur įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-07-31.

28CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo ieškinio priėmimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis).

29Dėl bylinėjimosi išlaidų.

30Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur žyminis mokestis. 2017-10-16 rašytiniuose paaiškinimuose ieškovė nurodė, kad atsisako reikalavimo priteisti 0,84 Eur už gyventojų registro tarnybos išrašą, o taip pat 24,20 Eur už pareiškimo parengimą (b. l. 99), todėl šios sumos nepriteistinos (e. b. l. 166, t. 1).

31Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovės priteistina 4,17 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei, už procesinių dokumentų įteikimo (pašto) išlaidas (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsnio 2 dalimi, teismas,

Nutarė

33Ieškinį tenkinti visiškai.

34Priteisti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno centro būstas“, į. k. 149650823, naudai iš atsakovės I. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 312,37 Eur (tris šimtus dvylika eurų 37 ct) skolos, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (312,37 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. sausio 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio.

35Priteisti iš atsakovės I. B., asmens kodas ( - ) 4,17 Eur (keturis eurus 17 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei. Procesinių dokumentų įteikimo (pašto) išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas 5660.

36Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė,... 2. sekretoriaujant Ramunei Bulavaitei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno centro... 4. atsakovei I. B.,... 5. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 6. Teismas... 7. Ieškovė 2017-02-01 kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš... 8. Ieškinyje nurodė, kad atsakovė nuosavybės teise turi butą ir jai... 9. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovo... 10. 2017-06-27 rašytiniuose paaiškinimuose (b. l. 66) atsakovė papildomai... 11. Nurodo, kad ieškovas tikrą avarinį remontą įforminti mokėjo. 2013-04-22... 12. Teismo posėdžio metu atsakovė su ieškiniu nesutiko, pakartojo aplinkybes... 13. Ieškovo atstovė teismui pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriais rėmėsi... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog atsakovei asmeninės nuosavybės teise... 16. Atsakovė, ginčydama skolą įrodinėjo, kad viena skolos dalis, t. y. 73,04... 17. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad skola susidarė už laikotarpį nuo... 18. Dėl mokesčio už remontą, keitimą, montavimą.... 19. Kita skolos dalis kurią ginčija atsakovė yra 2013-07 mėn. sąskaitoje... 20. Atsakovė savo rašytiniuose paaiškinimuose, bei teismo posėdžio metu... 21. Ieškovė, atsikirsdama į atsakovės argumentus, nurodė, kad Šilumokaičio... 22. Ieškovei kreipusis į teismą dėl skolos iš atsakovės priteisimo, atsakovė... 23. Vadovaujantis nurodytais motyvais teismas vertina, kad ieškovė įrodė... 24. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.76 straipsnyje... 25. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Lietuvos Respublikos... 26. Teismas šioje byloje laiko įrodyta, kad ieškovė teikė administravimo,... 27. Vadovaujantis aukščiau nurodytais motyvais, ieškovės reikalavimas... 28. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo,... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 30. Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovės ieškovei priteistinos... 31. Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovės priteistina 4,17 Eur bylinėjimosi... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 33. Ieškinį tenkinti visiškai.... 34. Priteisti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno centro... 35. Priteisti iš atsakovės I. B., asmens kodas ( - ) 4,17 Eur (keturis eurus 17... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...