Byla e2-1716-273/2017
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VICI investments“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba“ dėl sutartinių minimalių nuostolių atlyginimo priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VICI investments“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba“ dėl sutartinių minimalių nuostolių atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „VICI investments“ kreipėsi su ieškiniu į teismą prašydama iš atsakovės UAB „Kauno dujotiekio statyba“ priteisti 368 000 Eur sutartinių minimalių nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad ieškovė su UAB „Ireko“, kuri vėliau buvo reorganizuota į UAB „Kauno dujotiekio statyba“ 2015 m. spalio 1 d. sudarė dvi Statybos rangos sutartis, pagal kurias atsakovė įsipareigojo savo rizika, savo medžiagomis ir įranga per Sutartyje nustatytą terminą parengti Darbo projektą ir atlikti visus Sutartyse numatytus Statybos darbus žemės sklype esančiame ( - ) (naujas adresas ( - )). Kita sutartimi žemės sklype, esančiame ( - ) (naujas adresas ( - )) atsakovė įsipareigojo pastatyti du poilsio pastatus su požemine transporto stovėjimo aikštele, kitus statybos objektus pagal techninį projektą bei atlikti teritorijos aplinkotvarkos darbus. Nurodė, kad atsakovė pagal nevykdo pagal sutartis prisiimtų įsipareigojimų, todėl ieškovė prašo priteisti iš atsakovės netesybas (minimalius nuostolius) už paskutinių šešių mėnesių laikotarpį (184 dienas), kas sudaro 368 000 Eur (184x1000x2).

4Atsiliepime į ieškinį atsakovė prašė ieškinį atmesti pilnai, o teismui nusprendus, kad yra pagrindas priteisti netesybas, jas sumažinti iki 0,02 % už dieną, skaičiuojant nuo laiku neatliktų darbų vertės ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

52017 m. kovo 27 d. teisme gautas atsakovės prašymas dėl šalių 2017 m. kovo 24 d. sudarytos taikos sutarties patvirtinimo rašytinio proceso tvarka. Taikos sutartyje šalys konstatavo, kad pagal Sutartis statybos darbų kaina

6847 424 Eur be PVM adresu ( - ) (naujasis adresas ( - )) ir statybos darbų kaina 1 192 877 Eur be PVM adresu ( - ) (naujasis adresas ( - )). Ieškovė pripažino, kad nėra atsiskaičiusi su atsakove už jos atliktus ir perduotus darbus pagal Sutartis ir yra skolinga atsakovei 362 625,65 Eur be PVM, o atsakovė ieškovei yra skolinga 4 013,15 Eur už statybos metu į objektus tiekiamas komunalines paslaugas. Atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei 180 905 Eur baudą už darbų atlikimą ne pagal Sutartyse nurodytus terminus. Šalys susitarė, kad jos įskaito atsakovės mokėtinas netesybas į ieškovės atsakovei mokėtiną sumą už atliktus darbus ir patvirtina, kad po šio įskaitymo ieškovė lieka skolinga atsakovei 177 707,50 Eur už atsakovės pagal Sutartis atliktus ir ieškovei perduotus darbus. 177 707,50 Eur sumą ieškovė sumoka atsakovei ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis įsiteisėjimo. Taikos sutartyje šalys prašo grąžinti ieškovei 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio, patvirtinti taikos sutartį ir bylą nutraukti.

7Prašymas tenkintinas.

8Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalies nuostatą, šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.). Teismas gali atsisakyti tvirtinti šalių taikos sutartį, jei jos sąlygos prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Pagal CPK 293 straipsnio 5 punktą, patvirtinus taikos sutartį, teismas nutraukia bylos nagrinėjimą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.). Teismas, išanalizavęs šalių pateiktos taikos sutarties sąlygas, nustatė, jog taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių, kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Šalys nurodė taikos sutartyje, kad joms yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, t. y., jog sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus bei bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Teismas sprendžia, jog yra teisinis pagrindas šią taikos sutartį patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 d., 3 d., 293 str. 5 p.). Šalims kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleistina (CPK 294 str. 2 d.). Iš šalių bylinėjimosi išlaidos vienai iš kitos nepriteistinos, kadangi šalys taikos sutartimi susitarė bylinėjimosi išlaidų viena iš kitos nereikalauti. Ieškovė 2017 m. sausio 23 d. mokėjimo nurodymu Nr. 225 per banką AB SEB banką už ieškinį sumokėjo 3 629 Eur žyminį mokestį. Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovei grąžintina 2 721,75 Eur (3629 Eur x75%) sumokėto žyminio mokesčio. Byloje patirtos 1,39 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. sausio 1 d.) nustatytos minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, todėl jos iš šalių nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42 straipsnio 2 dalimi, 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 294-295 straipsniais,

Nutarė

10Patvirtinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VICI investments“ (į. k. 301001535) ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ (į. k. 133276384) 2017 m. kovo 24 d. taikos sutartį, kuria šalys išsprendė tarpusavio ginčą civilinėje byloje e2-1716-273/2017 tokiomis sąlygomis:

111. Tarp ieškovės ir UAB „Ireko“ (į. k. 162949691, A. Tumėno g. 4, Vilnius) 2015 m. spalio 1 d. buvo pasirašytos dvi statybos rangos sutartys dėl statybos darbų adresu ( - ) (naujas adresas ( - )) ir ( - ) (naujas adresas ( - )), atlikimo su visais vėlesniais sutarčių pakeitimais ir papildymais (toliau - Sutartys);

122. UAB „Ireko“ 2016 m. liepos 1 d. buvo prijungta prie atsakovės, kuri perėmė visas UAB „Ireko“ teises ir pareigas pagal Sutartis;

133. Ieškovė šiuo pareiškia ir patvirtina, kad pagal Sutartis visi darbai, išskyrus nurodytus Taikos sutarties 10 punkte, yra baigti ir perduoti ieškovei. Atsižvelgiant į šį patvirtinimą, šalys susitaria, kad tarp šalių Baigiamasis rangos darbų perdavimo - priėmimo aktas nebus pasirašomas. Galutinė atliktų darbų pagal Sutartis kaina be PVM yra:

143.1. 847 424 Eur be PVM - statybos darbų adresu ( - ) (naujasis adresas ( - ));

153.2. 1 192 877 Eur be PVM - statybos darbų adresu ( - ) (naujasis adresas ( - ));

164. Ieškovė patvirtina, jog nėra atsikaičiusi su atsakove už jos atliktus ir ieškovei perduotus darbus pagal Sutartis yra skolinga atsakovei 362 625,65 Eur be PVM. Atsakovė yra skolinga ieškovei 4 013,15 Eur už statybos metu į objektus tiekiamas komunalines paslaugas;

175. Atsakovė šia Sutartimi įsipareigoja sumokėti ieškovei 180 905 Eur baudą už darbų atlikimą ne pagal Sutartyse nurodytus terminus. Šalys patvirtina, kad šiame punkte nurodyta baudos suma yra protinga, iš anksto tarp šalių aptarta ir negali būti mažinama;

186. Šalys susitaria, kad nuo Taikos sutarties įsigaliojimo jos įskaito atsakovės mokėtinas netesybas į ieškovės atsakovei mokėtiną sumą už atliktus darbus ir patvirtina, kad po šio įskaitymo ieškovė lieka skolinga atsakovei 177 707,50 Eur už atsakovės pagal Sutartis atliktus ir ieškovei perduotus darbus;

197. Ieškovė patvirtina, kad visi atsakovės atlikti darbai, išskyrus nurodytus šios Taikos sutarties 10 punkte, yra atlikti tinkamai, perduoti ieškovei ir ji dėl jų neturi jokių pretenzijų bei neturi jokio pagrindo mažinti už juos mokėtinos kainos. Šis ieškovės patvirtinimas neapriboja jos teisių reikšti reikalavimų dėl kokybės garantijos laikotarpiu paaiškėjusių darbų trūkumų;

208. Ieškovė ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo trišalės sutarties (sudarytos tarp Banko, ieškovės ir atsakovės) dėl depozitinės sąskaitos atidarymo (toliau - Depozitinė sutartis) sudarymo pervedą į Depozitinėje sutartyje nurodytą sąskaitą 177 707,50 Eur. Taikos sutartyje ir Depozitinės sutartyje nustatoma, jog atsakovei lėšos sumoje 177 707,50 Eur į atsakovės laisvai disponuojamą banko sąskaitą perdamos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama Taikos sutarties, įsigaliojimo dienos. Atsakovė patvirtina, jog gavusi 177 707,50 Eur sumą pretenzijų dėl mokėjimų ieškovei už atliktus darbus pagal Sutartį (įskaitant, bet neapsiribojant delspinigių mokėjimu, mokėjimų sustabdymu) nebeturi ir ateityje nebereikš.

219. Atsakovė ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nutarties, kuria patvirtinta Taikos sutartis, įsigaliojimo pateikia ieškovei garantinio laikotarpio laidavimo draudimo dokumentus, kurie galioja 24 mėn. bei yra ne mažesnės nei 10 proc. atliktų darbų pagal Sutartis vertės be PVM. Garantinio laikotarpio laidavimo draudimas negalios šios Taikos sutarties 10 punkte išvardintiems defektams;

2210. Atsakovė įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 1 d., pašalinti šiuos atliktų darbų trūkumus, nurodytus 2016 m. lapkričio 23 d. statinio defektų nustatymo aktų punktuose:

Akto Nr.Akto punktas, kuriame nurodyti defektai nepašalinti
1-141, 2
1-62, 5
7-102
11-142
15-343, 5, 7, 8, 13, 14, 16, 18
356, 7, 8

23Po išvardintų defektų pašalinimo bei ieškovės rašytinio patvirtinimo apie jų pašalinimą, atsakovė per 3 darbo dienas įsipareigoja pateikti ieškovei atnaujintą garantinio laikotarpio laidavimo draudimo dokumentų originalą, kuris apimtų ir darbus, kurių trūkumai buvo pašalinti vadovaujantis šiuo punktu.

2411. Šia Sutartimi nėra keičiami atsakovės garantiniai įsipareigojimai pagal Sutartis atliktų darbų atžvilgiu.

2512. Šalys pripažįsta, kad Taikos sutartimi tarp jų kilęs ginčas yra išspręstas pilna apimtimi ir šalys atsisako nuo bet kokių ginčų ir teisių į ginčo objektą, taip ir nuo be kokių kitų ginčų kylančių iš Sutarčių, išskyrus šios sutarties 11 punkte nurodytą atvejį.

2613. Šalys patvirtina, kad jos prisiima visas savo patirtas bylinėjimosi susijusias su civiline byla, taip pat visas kitas išlaidas, sąlygotas ginčų dėl Sutarčių vykdymo ir tokių išlaidų atlyginimo iš kitos šalies nereikalauja.

27Civilinę bylą Nr. e2-1716-273/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VICI investments“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba“ dėl sutartinių minimalių nuostolių atlyginimo priteisimo nutraukti.

28Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „VICI investments“ (į. k. 301001535) 2 721,75 Eur (du tūkstančius septynis šimtus dvidešimt vieną eurą 75 ct) 2017 m. sausio 23 d. mokėjimo nurodymu Nr. 225 per akcinę bendrovę SEB banką sumokėto žyminio mokesčio.

29Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi šia teismo nutartimi.

30Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė rašytinio proceso tvarka,... 2. Ieškovė UAB „VICI investments“ kreipėsi su ieškiniu į teismą... 3. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė su UAB „Ireko“, kuri vėliau buvo... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovė prašė ieškinį atmesti pilnai, o teismui... 5. 2017 m. kovo 27 d. teisme gautas atsakovės prašymas dėl šalių 2017 m. kovo... 6. 847 424 Eur be PVM adresu ( - ) (naujasis adresas ( - )) ir statybos darbų... 7. Prašymas tenkintinas.... 8. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalies nuostatą, šalys bet kurioje proceso... 9. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42 straipsnio 2 dalimi, 87... 10. Patvirtinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VICI investments“... 11. 1. Tarp ieškovės ir UAB „Ireko“ (į. k. 162949691, A. Tumėno g. 4,... 12. 2. UAB „Ireko“ 2016 m. liepos 1 d. buvo prijungta prie atsakovės, kuri... 13. 3. Ieškovė šiuo pareiškia ir patvirtina, kad pagal Sutartis visi darbai,... 14. 3.1. 847 424 Eur be PVM - statybos darbų adresu ( - ) (naujasis adresas ( -... 15. 3.2. 1 192 877 Eur be PVM - statybos darbų adresu ( - ) (naujasis adresas ( -... 16. 4. Ieškovė patvirtina, jog nėra atsikaičiusi su atsakove už jos atliktus... 17. 5. Atsakovė šia Sutartimi įsipareigoja sumokėti ieškovei 180 905 Eur... 18. 6. Šalys susitaria, kad nuo Taikos sutarties įsigaliojimo jos įskaito... 19. 7. Ieškovė patvirtina, kad visi atsakovės atlikti darbai, išskyrus... 20. 8. Ieškovė ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo trišalės sutarties... 21. 9. Atsakovė ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nutarties, kuria... 22. 10. Atsakovė įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 1 d.,... 23. Po išvardintų defektų pašalinimo bei ieškovės rašytinio patvirtinimo... 24. 11. Šia Sutartimi nėra keičiami atsakovės garantiniai įsipareigojimai... 25. 12. Šalys pripažįsta, kad Taikos sutartimi tarp jų kilęs ginčas yra... 26. 13. Šalys patvirtina, kad jos prisiima visas savo patirtas bylinėjimosi... 27. Civilinę bylą Nr. e2-1716-273/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės... 28. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „VICI investments“ (į.... 29. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi šia... 30. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...