Byla e2-2193-466/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,

2rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo SIA „B2Kapital“ ieškinį atsakovei N. K. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas SIA „B2Kapital“ prašė teismo priteisti iš atsakovės N. K. 1040,29 Eur skolą, 260,53 Eur palūkanas, 117,07 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir 62,25 Eur bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo pateikimo tvarką. Remiantis minėto straipsnio 3 dalimi, procesinis dokumentas laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną, tačiau atsakovė per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2010 m. balandžio 29 d. pirminis kreditorius Bigbank AS, Lietuvoje veikiantis per Bigbank AS padalinį, ir atsakovė N. K. sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. 0900921/16ba Susitarimą Nr. 2, pagal kurį pirminis kreditorius suteikė atsakovei 1054,12 Eur (3639,67 LT) paskolą, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka grąžinti paskolą bei mokėti palūkanas, delspinigius bei kitus sutartyje nustatytus mokėjimus. Paskolos sutartis nebuvo tinkamai vykdoma, todėl 2016 m. vasario 21 d. sutartis buvo vienašališkai nutraukta. Atsakovė liko skolinga pirminiam kreditoriui 1040,29 Eur skolos bei 260,53 Eur palūkanų, tačiau minėtų sumų atsakovė nesumokėjo nei pirminiam kreditoriui, nei ieškovui. Priešingų duomenų byloje nėra (CPK 178 straipsnis).

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 1 dalį, paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento (CK 6.870 straipsnio 2 dalis). Remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Dėl nurodytų priežasčių pripažintina, kad atsakovė turi pareigą grąžinti paimtą paskolą.

10Pagal CK 6.101 straipsnio 1, 2 dalis, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. 2016 m. sausio 22 d. pirminis kreditorius Bigbank AS, Lietuvoje veikiantis per Bigbank AS padalinį, ir ieškovas SIA „B2Kapital“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią pirminis kreditorius perleido kreditorinio reikalavimo teises į atsakovės įsiskolinimą kreditoriui (ieškovui) SIA „B2Kapital“. Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovė buvo informuota raštišku pranešimu. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su pirminiu kreditoriu ar ieškovu, todėl iš atsakovės priteistina 1040,29 Eur skola bei 260,53 Eur mokėjimo (pelno) palūkanos, ieškovo naudai (CPK 178 straipsnis).

11Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Ieškovas apskaičiavo dėl laiku neįvykdytos piniginės prievolės atsakovei mokėtinus 117,07 Eur delspinigius (už kiekvieną pradelstą dieną buvo skaičiuojami 0,05 procentų dydžio delspinigiai nuo visos pradelstos sumokėti sumos, už pradelstas 180 dienas). Kadangi atsakovė laiku neįvykdė pareigos atsiskaityti su ieškovu, reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas, iš atsakovės priteisiant 117,07 Eur dydžio delspinigius.

12Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Tuo vadovaujantis iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (1417,89 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. lapkričio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Vadovaujantis CPK 80 straipsnio 1 dalimi, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovės priteistinas 32,00 Eur žyminis mokestis ir 30,25 Eur išlaidos už suteiktą teisinę pagalbą, iš viso – 62,25 Eur ieškovo naudai.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) ir CPK 92 straipsniu, 96 straipsnio 6 dalimi, iš atsakovės taip pat priteistinos 5,37 Eur pašto išlaidos valstybės naudai.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsniu, 285 – 288 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš atsakovės N. K., a. k. ( - ) 1040,29 Eur skolą, 260,53 Eur palūkanas, 117,07 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (1417,89 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. lapkričio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 62,25 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovo SIA „B2Kapital“, į. k. 40103645131, naudai.

18Priteisti valstybės naudai iš atsakovės N. K., a. k. ( - ) 5,37 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į. k. 188659752, į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5660).

19Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodyta: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su šia byla, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

20Ieškovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai