Byla eCIK-916/2019
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. balandžio 30 d. nutarties peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Alės Bukavinienės ir Antano Simniškio (kolegijos pirmininkas),

2susipažinusi su 2019 m. liepos 8 d. gautu atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ kasaciniu skundu dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. balandžio 30 d. nutarties peržiūrėjimo,

Nustatė

3Atsakovė UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ pateikė kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. balandžio 30 d. nutarties peržiūrėjimo. Lietuvos apeliacinis teismas šia nutartimi pakeitė Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 11 d. sprendimą, kuriuo patenkintas iš dalies ieškovės UAB „NEG Recycling“ ieškinys atsakovei dėl skolos ir delspinigių priteisimo: papildomai (lyginant su pirmosios instancijos teismo sprendimu) priteisė ieškovei iš atsakovės 16 404,04 Eur skolą ir padidino priteistų delspinigių sumą nuo 3539,90 Eur iki 3736,74 Eur.

4Atsakovė savo kasaciniame skunde nurodo, jog apeliacinės instancijos teismo išvada, kad, pakeičiant (indeksuojant) viešojo pirkimo sutarties kainą, nebūtina nei laikytis sutartyje įtvirtintos sutarties keitimo procedūros, nei kreiptis į teismą dėl sutarties pakeitimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.223 straipsnio 2 dalis), o pakanka nustatyti, kad egzistuoja sutartyje nurodytos faktinės aplinkybės indeksuoti eksploatavimo paslaugų kainą, neatitinka kasacinio teismo praktikos. Atsakovė argumentuoja, kad kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešojo pirkimo sutartis gali būti pakeista tik griežtai laikantis įstatymo reikalavimų, be to, rašytinės formos sutarties pakeitimas turi būti įformintas raštu (CK 6.192 straipsnio 4 dalis). Be to, kasacinis teismas yra nurodęs, jog PVM sąskaita–faktūra negali būti traktuojama kaip sutartį pakeičiantis dokumentas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-75/2013). Todėl, kaip savo kasaciniame skunde teigia atsakovė, ieškovei manant, kad atsakovė be pagrindo atsisakė indeksuoti paslaugų kainą, ji turėjo teisę inicijuoti sutarties pakeitimo procedūrą teisme. Ieškovė nepareiškė reikalavimo dėl sutarties pakeitimo, todėl atsakovei nekilo pareiga mokėti ieškovės vienašališkai padidintą paslaugų kainą.

5Pirmiau išdėstyti kasacinio skundo argumentai sudaro pagrindą teigti, kad skundas yra paduotas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 346 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintu kasacijos pagrindu.

6Pažymėtina, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais, egzistuojant bent vienam CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytam kasacijos pagrindui (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama ne visais, o tik ypatingais teisės klausimais, siekiant, kad kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Teisėjų atrankos kolegija apibendrindama nurodo, jog kasacinis skundas gali būti priimtas tik tada, jeigu skunde nurodytas bent vienas kasacijos pagrindas, įtvirtintas CPK 346 straipsnyje, ir nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, patvirtinantys nurodyto kasacijos pagrindo buvimą.

7Teisėjų kolegija papildomai nurodo, jog tais atvejais, kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, suformuotą bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka, faktines aplinkybes, ir argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Toks pagrindimas atliekamas, analizuojant apskųstuose teismų sprendimuose išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika.

8Teisėjų atrankos kolegija, susipažinusi su atsakovės kasacinio skundo argumentais, apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo motyvais ir išvadomis, konstatuoja, kad kasacinio skundo argumentai nėra pakankami spręsti, kad CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto prasme egzistuoja pagrindas kasacine tvarka peržiūrėti skundžiamą nutartį. Teisėjų atrankos kolegijos vertinimu, kasacinio skundo argumentais nepagrindžiama, kad apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, nurodytos atsakovės kasaciniame skunde.

9Teisėjų atrankos kolegija, remdamasi pirmiau išdėstytais argumentais, atsisako priimti kasacinį skundą kaip neatitinkantį CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų.

10Atsisakius priimti kasacinį skundą, atsakovei grąžinamas žyminis mokestis (CPK 350 straipsnio 4 dalis).

11Teisėjų atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi,

Nutarė

12Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

13Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (j. a. k. 151479265) 374 (trijų šimtų septyniasdešimt keturių) Eur žyminį mokestį, 2019 m. liepos 2 d. sumokėtą į valstybės biudžetą (mokėjimo nurodymas Nr. 270).

14Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai