Byla 2KT-29-943/2016
Dėl šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė, susipažinusi su Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 26 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-2357-257/2016,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartimi UAB „Magesta“ iškelta bankroto byla. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 1 d. nutartimi E. M. firma į bylą įtraukta trečiuoju asmeniu. Klausimas dėl E. M. firmos kreditorinio reikalavimo tvirtinimo nagrinėjamas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-2357-275/2016. Nustatyta, kad trečiojo asmens E. M. firmos savininko E. M. buvusi sutuoktinė V. M. yra Vilniaus apygardos teismo teisėja, todėl Vilniaus apygardos teismas perdavė Lietuvos apeliaciniam teismui spręsti klausimą dėl šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui.

3Byla perduotina nagrinėti kitam apygardos teismui.

4Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 34 straipsnio penktojoje dalyje nustatyta, kad, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), arba kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiškėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę ją nagrinėti, byla perduodama nagrinėti kitam teismui. Klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apygardos teismo kitam apygardos teismui išsprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d.).

5Šiame straipsnyje numatytas baigtinis sąrašas aplinkybių, kurioms esant byla privalomai perduodama kitam teismui. Tačiau tai nereiškia, kad esant kitoms, šiame sąraše nenumatytoms pagal savo prigimtį panašioms aplinkybėms, teismas, įvertindamas konkrečią situaciją negali perduoti bylos nagrinėti kitam teismui. Aptariama teisės norma teismų praktikoje apima ir tuos atvejus, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra buvęs teisėjo, dirbančio bylą nagrinėjančiame teisme, sutuoktinis (CPK 3 str. 6 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartis byloje Nr. 2KT-142/2011).

6Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas vertina E. M. firmos finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Magesta“ bankroto byloje klausimą. E. M. firmos savininkas - E. M., yra buvęs Vilniaus apygardos teismo teisėjos V. M. sutuoktinis. Atsižvelgiant į šią aplinkybę ir minėtą CPK 34 straipsnio 5 dalies nuostatos aiškinimą, siekiant pašalinti prielaidas abejoti teismo (teisėjų) nešališkumu, ši civilinė byla turi būti perduodama kitam tos pačios pakopos teismui.

7Esant tokiai situacijai, konstatuojama, kad yra pagrindas civilinę bylą Nr. B2-2357-257/2016 iš Vilniaus apygardos teismo perduoti nagrinėti apeliacine tvarka kitam tos pačios pakopos teismui – Kauno apygardos teismui.

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 34 straipsnio trečiąja ir penktąja dalimis, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

9civilinę bylą Nr. B2-2357-257/2016 iš Vilniaus apygardos teismo perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai