Byla 2-16461-676/2013
Dėl baudos paskyrimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo pareiškimą suinteresuotiems asmenims G. M., AB „L“, UAB „T“, UAB „T“ vadovui M. B., dėl baudos paskyrimo,

Nustatė

2antstolis prašo skirti UAB „T“ vadovui M. B. iki 1000,00 Lt baudą už kiekvieną antstolio patvarkymo nevykdymo dieną. Nurodo, kad antstolio kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. 0010/12/03708 pagal 2012-10-30 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-11903-826/2012, dėl 1390,67 Lt skolos išieškojimo iš skolininko M. G. išieškotojo AB „L“ naudai. 2013-12-04 patvarkymu Nr.S1-242983 dėl informacijos pateikimo įpareigojo UAB „T“ per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti informaciją, kodėl nėra atliekami atskaitymai iš skolininko M. G. gaunamų pajamų. Minėtas patvarkymas išsiųstas įmonės buveinės adresu ( - ), Klaipėda, įteiktas įmonės buhalterei E. B. 2013-12-07 pasirašytinai. Patvarkymas nevykdomas, išskaitos iš skolininko pajamų nevykdomos, apie vėlavimo priežastis antstoliui nepranešta.

3Pareiškimas tenkintinas (CPK 585, 593 str.).

4Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 1000,00 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 2,3 d.).

5Iš byloje esančių duomenų matyti, jog antstolio kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. . 0010/12/03708 pagal 2012-10-30 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-11903-826/2012, dėl 1390,67 Lt skolos išieškojimo iš skolininko M. G. išieškotojo AB „L“ naudai (v.b.l. 2-3). 2013-01-11 patvarkymu Nr. S1-180342 dėl skolos išieškojimo UAB „T“ įpareigotas iš skolininko M. G. darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintinų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios LRV nustatytą 1 MMA ir 20 procentų (pagal kelis vykdomuosius dokumentus – ne daugiau kaip 50 procentų) nuo darbo užmokesčio dalies neviršijančios 1 M. J. pinigus bus vėluojama pervesti daugiau kaip 15 dienų apie pranešti antstoliui ir nurodyti vėlavimo priežastis (v.b.l. 27-28). 2013-12-04 patvarkymu Nr. S1-242983 dėl informacijos pateikimo UAB „Ti“ vadovas įpareigotas nedelsiant nuo patvarkymo gavimo momento informuoti antstolį, dėl kokių priežasčių pagal 2013-01-11 patvarkymą Nr. S1-180342 laiku nebuvo vykdomi atskaitymai iš skolininko M. G. gaunamų pajamų (v.b.l. 31). Minėtas patvarkymas įteiktas UAB „T“ buhalterei E. B. 2013-12-07 (v.b.l. 30). Procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos (CPK 604 str.). Kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo (CPK 123 str. 4 d.). Iš 2013-12-13 VĮ Registrų centro išrašų apie juridinį asmenį matyti, kad UAB „T“ direktoriumi nuo 1992-11-03 paskirtas M. B., įmonei nuo 2013-08-05 iškelta bankroto byla (b.l. 5-10). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad teismo 2013-10-09 nutartimi atsisakyta iškelti UAB „T“ bankroto bylą, nutartis įsiteisėjusi. Daroma išvada, kad UAB „T“ direktorius M. B. savo neveikimu ir antstolio reikalavimų nevykdymu, apsunkino išieškojimo procesą, pateisinančių antstolio įpareigojimų nevykdymo įrodymų nepateikė, todėl už reikalavimo nevykdymą UAB „T“ direktoriui M. B. skirtina bauda (CPK 585 str.). Nustatant baudos dydį, atsižvelgiama į vykdomo sprendimo pobūdį, antstolio reikalavimo nevykdymo trukmę, reikalavimą neįvykdęs asmuo yra juridinio asmens vadovas. Teismas pažymi, kad civilinio proceso įstatymu numatyta maksimali bauda gali būti skiriama, esant išimtinėms aplinkybėms, šiuo atveju teismo nuomone, tokių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgiant į protingumo bei teisingumo principus, UAB „T“ direktoriui M. B. skirtina 100,00 Lt dydžio bauda (CPK 585 str., CK 1.5 str.).

6UAB „T“ direktoriui M. B. išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus (CPK 75 str. 2 d.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 585 str., 616 str., teismas

Nutarė

8pareiškimą tenkinti.

9UAB „T“, buveinė – ( - ), Klaipėda, į.k. ( - ), vadovui M. B., a.k. ( - ) už 2013-12-04 patvarkymo Nr. S1-242983 dėl informacijos pateikimo nevykdymą skirti 100,00 Lt baudos.

10Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0010/12/03708 grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai