Byla eB2-5477-560/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Biotechnologinė platforma“, trečiasis asmuo Valstybės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Biotechnologinė platforma“, trečiasis asmuo Valstybės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

2Ieškovas prašo iškelti atsakovei bankroto bylą. Nurodo, kad atsakovė nevykdo savo prievolių, yra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 10 653,02 Eur.

3Trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad įmonė valstybės (savivaldybės) biudžetui skolinga 1 152,84 Eur, su pareiškimu sutinka.

4Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo bei reikalaujamų dokumentų.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

6Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Juridinių asmenų registre atsakovė įregistruota 2011 m., paskutinį kartą įmonė pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui už 2015 m. laikotarpį. Pagal tuo metu pateiktų dokumentų duomenis įmonė galimai buvo nemoki, jos įsipareigojimai viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės. Atsakovei nepateikus teismui atsiliepimo ir reikalaujamų dokumentų, jokių aktualių duomenų įvertinti įmonės finansinę padėtį ar realiai valdomą turtą teismas neturi. Ieškovo pateiktais duomenimis atsakovė nuo 2017 m. nesilaikė nustatytos VSD įmokų mokėjimo tvarkos; įsiskolinimas nuolat didėjo. Ieškovo taikytos priverstinio poveikio priemonės dėl skolos išieškojimo rezultato nedavė. Atsakovė 2017-08-25 pateikė ieškovui garantinį raštą, kuriame nurodė, kad įsiskolinimas susidarė dėl sunkios įmonės finansinės padėties ir įsipareigojo visą skolą sumokėti iki 2017-09-18. Pagal pateiktą garantinį raštą bendrovė 2017-08-30 įmokėjo 1 450,00 Eur ir 2017-09-12 įmokėjo 1 000,00 Eur (skola turėjo būti padengta iš akcininko S. G. paskolos). Darytina išvada, kad lėšų sumokėti įsiskolinimą įmonė neturi. Viešųjų registrų duomenimis atsakovė neturi registruotino nekilnojamo turto ir transporto priemonių. Byloje nėra duomenų, kad įmonė gautų pajamas, valdytų nuosavybės teise kokį nors kitą materialų turtą, turėtų lėšų banko sąskaitoje ar kasoje. Nutarties priėmimo dienai įmonėje nėra apdraustųjų asmenų, todėl teismas sprendžia, jog ji nevykdo veiklos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui ieškovo pateiktus argumentus ir duomenis, iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad įmonė yra nemoki, ji negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai, 2 straipsnio 8 punktas).

8ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinkta bankroto administratorė UAB „Elmeda“, kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

10Iškelti UAB „Biotechnologinė platforma“ (į. k. 302671232, registracijos adresas: Stiklių g. 16-11, Vilnius) bankroto bylą.

11Įmonės administratore paskirti UAB „Elmeda“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA065).

12Iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos areštuoti bankrutuojančios UAB „Biotechnologinė platforma“ nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialų turtą.

13Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

14Pavesti paskirtai bankroto administratorei:

151) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

162) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

173) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

18Įpareigoti paskirtą bankroto administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

19Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

21Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, rašytinio proceso... 2. Ieškovas prašo iškelti atsakovei bankroto bylą. Nurodo, kad atsakovė... 3. Trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad įmonė valstybės... 4. Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo bei reikalaujamų dokumentų.... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas. ... 6. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 7. Juridinių asmenų registre atsakovė įregistruota 2011 m., paskutinį kartą... 8. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad, priėmęs nutartį... 9. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10... 10. Iškelti UAB „Biotechnologinė platforma“ (į. k. 302671232, registracijos... 11. Įmonės administratore paskirti UAB „Elmeda“ (bankroto administravimo... 12. Iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos areštuoti bankrutuojančios UAB... 13. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 14. Pavesti paskirtai bankroto administratorei:... 15. 1) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4... 16. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 17. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 18. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas... 19. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 20. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 21. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...