Byla e2-9585-772/2017
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovui R. J

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys, viešame teismo posėdyje, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovui R. J..

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1606,85 EUR skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

4Atsakovui ieškinys su priedais įteiktas tinkamai (viešo paskelbimo būdu), tačiau atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui įteiktame pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo išaiškinta, kad nepateikus atsiliepimo į ieškinį, gali būti priimtas sprendimas už akių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi, nesant atsakovo prašymo nepriimti sprendimo už akių, o ieškovui prašant priimti tokį sprendimą, priimtinas sprendimas už akių.

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalimi).

6Ieškinys tenkintinas visiškai. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalimi).

7Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovas UAB „Šiaulių būstas“ teikia namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas veikdamas 2012 m. spalio d. Jungtinės veiklos sutarties, sudarytos tarp daugiabučio namo ( - ) gyventojų ir ieškovo pagrindu. Atsakovas minėtame name asmeninės nuosavybės teise valdo turtą- butą, esantį ( - ). Atsakovas už laikotarpį nuo 2014 m. vasario 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. už ieškovo suteiktas paslaugas neatsiskaitė. Ieškovas reikalavimą grindžia skolų valdymo ataskaita, iš kurios matyti, kad atsakovo skola yra 1606,85 EUR.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Vadovaujantis CK 4.76 straipsniu, kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Atsakovui ir kitiems butų savininkams kyla įstatyminė pareiga nustatytomis formomis bendrojo naudojimo objektus valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti (CK 4.83 straipsnio 3 dalis). Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 4.82 straipsnio 3 dalis) bei administravimo išlaidas (CK 4.84 straipsnio 9 dalis). Ieškovas yra paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratoriumi (CK 4.84 straipsnis).

9Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas teikia namo, esančio ( - ), savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, kuriame yra atsakovui R. J. asmeninės nuosavybės teise priklausantis butas. Atsakovas tinkamai neatsiskaitė su ieškovu už jo laikotarpiu nuo 2014 m. vasario 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. suteiktas paslaugas, todėl už šį laikotarpį susidarė 1606,85 EUR skola. Kadangi atsakovas nevykdė pareigos atsiskaityti už jam suteiktas paslaugas, todėl, remiantis aukščiau nurodytomis teisės normomis, ieškovui iš atsakovo priteistina 1606,85 EUR skola.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1606,85 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugpjūčio 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 36,00 EUR žyminis mokestis, 0,87 EUR mokestis už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 0,84 EUR mokestis už Gyventojų registro tarnybos išrašą, ir 60,00 EUR mokestis už suteiktas teisines paslaugas (CPK 88 str., 93 str. 1 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo R. J., gim. ( - ), ieškovui UAB ,,Šiaulių būstas”, į. k. 144619514, 1606,85 EUR (vieno tūkstančio šešių šimtų šešių eurų 85 ct) skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo teismo priteistos 1606,85 EUR sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2017 m. rugpjūčio 28 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos ir 97,71 EUR (devyniasdešimt septynių eurų, 71 euro cento) bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 straipsnio nustatyta tvarka.

16Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai