Byla e2-7292-1003/2018
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Danas Lisas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovams V. B., R. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

21. ieškovė UAB „Šiaulių būstas“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti solidariai iš atsakovų V. B., R. B. 191,60 Eur skolą, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovė teikia namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas butui, esančiam ( - ), kuris bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausė atsakovams. Kiekvieną mėnesį ieškovė patalpų savininkams atsakovams apskaičiuodavo ir paskirstydavo mokesčius už gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendrosios nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir kitas komunalines paslaugas. Atsakovai nustatyta tvarka ir terminais su ieškove už paslaugas neatsiskaitė, laikotarpiu nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. gruodžio mėnesio ieškovei įsiskolino 191,60 Eur.

32. Atsakovei R. B. procesiniai dokumentai įteikti 2018 m. birželio 22 d. CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – paliekant pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus atsakovės R. B. gyvenamojoje vietoje ( - ), ir procesiniai dokumentai laikomi įteiktais praėjus 30 dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje (39 b. l). Atsakovui V. B. procesiniai dokumentai įteikti 2018 m. liepos 5 d. CPK 130 str. nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt pranešimą (41 b. l.), jame išaiškinant atsakovo teisę per 14 dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus. Atsakovai per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Atsakovams be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimų į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

54. Ieškovė kreipdamasi į teismą nurodė, kad atsakovai V. B. ir R. B. skolos laikotarpiu, t. y. nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. gruodžio mėnesio, buvo buto, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), savininkai, jiems butas priklausė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, bei iš atsakovų prašo solidariai priteisti 191,60 Eur skolą ieškovės naudai. Iš byloje esančio Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (7-10 b .l.) matyti, kad butas, unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ), laikotarpiu nuo 2008 m. gegužės 21 d. iki 2017 m. gruodžio 18 d., priklausė atsakovams dalinės nuosavybės teise – lygiomis dalimis po ½ buto dalį. Todėl darytina išvada, kad iš atsakovų skola priteisiama ne solidariai, kaip prašo ieškovė, o lygiomis dalimis atsižvelgiant į atsakovų turėtą turto dalį, t. y. po 95,80 Eur skolos iš kiekvieno atsakovo.

65. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų bei kitų byloje esančių įrodymų – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (7-10 b. l.), Gyventojų registro tarnybos išrašo apie asmenį (11, 25 b. l.), paslaugų priėmimo-perdavimo akto (12 b. l.), PVM sąskaitos faktūros VV Nr. ( - ) (13 b. l.), turto perdavimo – priėmimo akto (14, 15 b. l.), turto pardavimo iš varžytinių akto (16 b. l.), pirkimo – pardavimo sutarties (18-24 b. l.), skolų valdymo ataskaitos (29-30 b. l.) – vertinimą bei atsakovams nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl 191,60 Eur skola už suteiktas komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. gruodžio mėnesio priteistina iš atsakovų ieškovei lygiomis dalimis, t. y. po 95,80 Eur skolos (CK 4.82-4.84 straipsniai, 6.2 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.205 straipsnis).

76. Iš atsakovų, laiku neatsiskaičius su ieškove, priteistinos ieškovei 5 (penkių) proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. gegužės 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

87. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos 77,55 Eur, kurias sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur išlaidos už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 1,68 Eur išlaidos už Gyventojų registro išrašą, 60 Eur išlaidos už teisines paslaugas (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis)

98. Nors pašto išlaidos valstybei sudaro 5 Eur, tačiau kiekvienam atsakovui tenkanti išlaidų suma sudaro 2,50 Eur, o tai yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina 3 Eur bylinėjimosi išlaidų suma, todėl jos iš atsakovų valstybei nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

109. Kadangi atsakovo gyvenamoji ir darbo vieta yra nežinoma, teismo sprendimas už akių atsakovui įteiktinas viešo paskelbimo būdu.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnio 1 dalis, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti UAB „Šiaulių būstas“, buveinė Žemaitės g. 20, Šiauliuose, juridinio asmens kodas 144619514, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, iš V. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 95,80 Eur (devyniasdešimt penkių eurų 80 ct) skolą, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (95,80 Eur) skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. gegužės 7 d.) iki teismo visiško sprendimo visiško įvykdymo ir 38,78 Eur (trisdešimt aštuonių eurų 78 ct) bylinėjimosi išlaidas.

14Priteisti UAB „Šiaulių būstas“, buveinė Žemaitės g. 20, Šiauliuose, juridinio asmens kodas 144619514, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), iš R. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 95,80 Eur (devyniasdešimt penkių eurų 80 ct) skolą, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (95,80 Eur) skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. gegužės 7 d.) iki teismo visiško sprendimo visiško įvykdymo ir 38,77 Eur (trisdešimt aštuonių eurų 77 ct) bylinėjimosi išlaidas.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovui sprendimą už akių per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos įteikti viešo paskelbimo būdu, o ieškovei – išsiųsti sprendimo už akių patvirtintą kopiją.

17Specialiame interneto tinklapyje per 3 dienas nuo teismo sprendimo už akių priėmimo dienos paskelbti tokio turinio pranešimą:

18„Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose 2018 m. liepos 24 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-7292-1003/2018 (teisminio proceso Nr. 2-70-3-03008-2018-4), iškeltoje pagal ieškovės UAB „Šiaulių būstas“, juridinio asmens kodas 144619514, ieškinį atsakovams V. B., gim. ( - ), R. B., gim. ( - ), dėl skolos priteisimo. Atsakovo V. B. gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl jam sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojama, kad sprendimas už akių laikomas jai įteiktu pranešimo specialiame interneto tinklapyje dieną. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Informacijos teirautis tel. (8-41) 421 434.“

19Atsakovai, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jie turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė turi teisę per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Danas Lisas, rašytinio... 2. 1. ieškovė UAB „Šiaulių būstas“ kreipėsi į teismą, prašydama... 3. 2. Atsakovei R. B. procesiniai dokumentai įteikti 2018 m. birželio 22 d. CPK... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. 4. Ieškovė kreipdamasi į teismą nurodė, kad atsakovai V. B. ir R. B.... 6. 5. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų bei kitų byloje esančių... 7. 6. Iš atsakovų, laiku neatsiskaičius su ieškove, priteistinos ieškovei 5... 8. 7. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos... 9. 8. Nors pašto išlaidos valstybei sudaro 5 Eur, tačiau kiekvienam atsakovui... 10. 9. Kadangi atsakovo gyvenamoji ir darbo vieta yra nežinoma, teismo sprendimas... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnio 1... 12. ieškinį tenkinti iš dalies.... 13. Priteisti UAB „Šiaulių būstas“, buveinė Žemaitės g. 20, Šiauliuose,... 14. Priteisti UAB „Šiaulių būstas“, buveinė Žemaitės g. 20, Šiauliuose,... 15. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 16. Atsakovui sprendimą už akių per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos įteikti... 17. Specialiame interneto tinklapyje per 3 dienas nuo teismo sprendimo už akių... 18. „Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose 2018 m. liepos 24 d. priimtas... 19. Atsakovai, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškovė turi teisę per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...