Byla 2A-8/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Dainiui Burduliui, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo klausimą dėl papildomos teismo nutarties priėmimo civilinėje byloje, išnagrinėtoje pagal atsakovo ,,Fonnship AS“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimo, kuriuo ieškinys ir priešieškinis tenkinti iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-41-159/2005 pagal ieškovo akcinės bendrovės ,,Vakarų laivų gamykla“ patikslintą ieškinį atsakovui ,,Fonnship AS“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo bei atsakovo ,,Fonnship AS“ patikslintą priešieškinį ieškovui akcinei bendrovei ,,Vakarų laivų gamykla“, atsakovui BLRT GRUPP AS dėl nuostolių, nuomos mokesčio, įrangos, medžiagų bei atsarginių dalių priteisimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

2Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka pagal atsakovo „Fonnship AS“ apeliacinį skundą, 2009 m. sausio 22 d. nutartimi pakeitė Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimo dalį: priteisė iš atsakovo „Fonnship AS“ ieškovui akcinei bendrovei „Vakarų laivų gamykla“ 72 194,03 EUR (249 271,55 Lt) už laivo rekonstrukciją, 1 500 EUR delspinigių už laikotarpį nuo 2003 m. rugsėjo 25 d. iki 2003 m. lapkričio 14 d. ir 10 000 EUR delspinigių už laikotarpį nuo 2003 m. lapkričio 15 d. iki 2005 m. balandžio 25 d., 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 72 194,03 EUR sumą nuo 2005 m. balandžio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitus ieškinio reikalavimus atmetė, sprendimo dalį, kuria buvo atmestas priešieškinio reikalavimas dėl laivo triumo aptvarų vertės atlyginimo, panaikino, priėmė atsisakymą nuo šio reikalavimo bei bylos dalį dėl šio reikalavimo nutraukė, kitas sprendimo dalis, kuriomis akcinė bendrovė „Vakarų laivų gamykla“ buvo įpareigota sugrąžinti „Fonnship AS“ 224 000 EUR vertės aštuonias sekcijas laivo triumų dangčių, o, jų negrąžinus, išieškoti jų vertę – 224 000 EUR, bei kiti priešieškinio reikalavimai atmesti, paliko nepakeistas.

3Bylą išnagrinėjus apeliacinės instancijos teisme paaiškėjo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeitęs apeliacinės instancijos teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų klausimo.

4Pagal CPK 277 straipsnio pirmosios dalies 3 punktą teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu arba savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu neišsprendė bylinėjimosi išlaidų klausimo. Kadangi bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nebuvo išspręstas, teismas jį sprendžia savo iniciatyva.

5CPK 93 straipsnyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 straipsnio 1, 2, 4 dalys). Kadangi apeliacinės instancijos teismas pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimą, tačiau neišsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo pirmosios instancijos teisme klausimo bei neišsprendė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo apeliacinės instancijos teisme, šie klausimai išspręstini papildoma nutartimi.

6Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo pirmosios instancijos teisme

7Byloje buvo pareikštas ieškovo AB „Vakarų laivų gamykla“ ieškinys atsakovui „Fonnship AS“, kurio bendra reikalavimo suma sudarė 739 376,10 EUR, bei atsakovo priešieškinis ieškovui, kurio bendra reikalavimų suma sudarė 2 522 618 EUR. Apeliacinės instancijos teismas iš dalies pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimą, tenkino ieškovo reikalavimus, kurių bendra suma sudaro 83 694,03 EUR, bei paliko pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas 224 000 EUR vertės priešieškinio reikalavimas. Iš minėtų aplinkybių matyti, kad galutine apeliacinės instancijos teismo nutartimi buvo patenkinta 11,3 proc. ieškinio reikalavimų ir 8,9 proc. priešieškinio reikalavimų.

8Ieškovas yra byloje sumokėjęs 30 000 Lt žyminį mokestį už pareikštą ieškinį, todėl proporcingai patenkintai ieškinio daliai jam turėtų būti priteista iš atsakovo 3 390 Lt žyminio mokesčio pirmosios instancijos teisme. Atsakovas už teismui pareikštą priešieškinį taip pat yra sumokėjęs 30 000 Lt, todėl proporcingai patenkintai priešieškinio daliai jam turėtų būti priteista iš ieškovo 2 670 Lt žyminio mokesčio pirmosios instancijos teisme. Kadangi abi ginčo šalys viena kitai turi sumokėti žyminį mokestį pirmosios instancijos teisme, kolegija priteistinas sumas įskaito ir priteisia iš atsakovo 720 Lt (3 390 Lt – 2 670 Lt) žyminio mokesčio pirmosios instancijos teisme ieškovui.

9Ginčo šalys taip pat prašė priteisti advokatų atstovavimo išlaidas pirmosios instancijos teisme. Byloje pateikti įrodymai, kad ieškovo advokatų atstovavimo išlaidos sudaro 97 018 Lt, o atsakovo – 116 150,29 Lt. Proporcingai patenkintų ieškinio ir priešieškinio reikalavimų daliai ieškovui turėtų būti priteista 10 963 Lt, o atsakovui – 10 337,40 Lt. Kolegija minėtas sumas įskaito ir priteisia ieškovui iš atsakovo 625,60 Lt (10 963 Lt – 10 337,40 Lt) advokatų atstovavimo išlaidų pirmosios instancijos teisme.

10Šalys taip pat prašė atlyginti ir kitas jų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Pagal CPK 88 straipsnio 1 dalies 1 punktą prie bylinėjimosi išlaidų priskiriamos ir ekspertams bei ekspertinėms įstaigoms sumokėtos sumos. Kolegija nustatė, kad byloje yra atliktos ekspertizės (vertinimai) abiejų šalių iniciatyva bei viena ekspertizė buvo paskirta pirmosios instancijos teismo nutartimi. Kolegija sprendžia, kad visos šios ekspertizės buvo reikalingos tiek ieškinio, tiek priešieškinio reikalavimams išspręsti, todėl išlaidas turi atlyginti abi šalys. Bendra atliktų ekspertizių kaina sudaro 106 018,47 Lt (76 677,37 Lt + 13 191 Lt + 6 945,91 Lt + 2 934,88 Lt (850 EUR) + 2 500 Lt + 3 769,31 Lt (1 091,67 EUR)). Teisėjų kolegija, nustatydama priteistinas sumas ekspertizių atlikimo išlaidoms atlyginti, įvertina tai, kad ieškovo ieškinys buvo daugiau patenkintas negu atsakovo priešieškinis, todėl ieškovas turėtų sumokėti 50 464,80 Lt, o atsakovas 55 553,68 Lt ekspertizių atlikimo išlaidų. Iš bylos dokumentų nustatyta, kad ieškovas yra sumokėjęs 96 814,28 Lt (76 677,37 Lt + 13 191 Lt + 6 945,91 Lt) ekspertizės išlaidų pirmosios instancijos teisme ir iki kreipimosi į teismą, o atsakovas – 9 204,19 Lt (2 934,88 Lt (850 EUR) + 2 500 Lt + 3 769,31 Lt (1 091,67 EUR)), todėl iš atsakovo priteisiama ieškovui 46 349,48 Lt (96 814,28 Lt – 50 464,80 Lt) ekspertizių atlikimo išlaidų pirmosios instancijos teisme.

11Ieškovas bei atsakovas taip pat prašė priteisti dokumentų siuntimo išlaidas pirmosios instancijos teisme. Ieškovas prašė priteisti 84,96 Lt, o atsakovas 395,73 Lt, todėl proporcingai patenkintiems ieškinio reikalavimams ieškovui priteistina 9,60 Lt, o atsakovui proporcingai patenkintam priešieškinio reikalavimui – 35,22 Lt dokumentų siuntimo pirmosios instancijos teisme išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Įskaičius iš ieškovo priteistina atsakovui 25,62 Lt dokumentų siuntimo pirmosios instancijos teisme išlaidų.

12Atsakovas prašė atlyginti vertimo išlaidas, tai yra 2 737,59 Lt, todėl teismas proporcingai patenkintam priešieškinio reikalavimui priteisia iš ieškovo atsakovui 243,65 Lt dokumentų vertimo išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Atsakovas taip pat prašė atlyginti 10 579,316 EUR (36 528,26 Lt) išlaidas užsienio advokatams. Kolegijos nuomone, šios išlaidos buvo būtinos ir pagrįstos, todėl proporcingai patenkintai priešieškinio daliai iš ieškovo priteistina atsakovui 3 251 Lt užsienio advokatų išlaidoms padengti (CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

14Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai teismas taip pat paskirsto procesinių dokumentų siuntimo pirmosios instancijos teisme išlaidas ir priteisia iš ieškovo 32 Lt, o iš atsakovo 35,90 Lt procesinių dokumentų siuntimo pirmosios instancijos teisme išlaidų.

15Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos teisme

16Apeliaciniu skundu atsakovas prašė atmesti patenkintus ieškovo reikalavimus (469 801 EUR) bei patenkinti jo priešieškinio reikalavimus, kurie nebuvo patenkinti (2 522 618 EUR – 224 000 EUR = 2 298 618 EUR), tai yra bendra skundu ginčijama suma sudarė 2 768 419 EUR (469 801 EUR + 2 298 618 EUR). Apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo priteistą 469 801 EUR sumą sumažino iki 83 694,03 EUR, tai yra atsakovo apeliacinis skundas buvo patenkintas dėl 386 107 EUR vertės reikalavimų, tai yra 13,9 proc.

17Atsakovas už teismui pateiktą apeliacinį skundą sumokėjo 30 000 Lt žyminį mokestį, todėl proporcingai patenkintam apeliaciniam skundui iš ieškovo priteistina atsakovui 4 170 Lt žyminio mokesčio apeliacinės instancijos teisme.

18Ginčo šalys taip pat pateikė įrodymus apie jų turėtas advokatų atstovavimo išlaidas ir prašė jas atlyginti. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad ieškovas turėjo 49 552,28 Lt, o atsakovas 170 830,26 Lt advokatų atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų. Kolegijos nuomone, atsakovo nurodytos atstovavimo išlaidos yra per didelės, jos neatitinka teisingumo ir protingumo principų, todėl įvertinus tą aplinkybę, kad atsakovas buvo apeliantas šioje byloje, teismas mano, kad jo išlaidos neturėtų viršyti 60 000 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo apeliacinis skundas tenkintas 13,9 proc., o 86,1 proc. yra atmesta, atsakovui galėtų būti priteista 8 340 Lt (13,9 proc. nuo 60 000 Lt sumos), o ieškovui 42 664,50 Lt (86,1 proc. nuo 49 552,28 Lt sumos) advokatų atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų. Įskaičius priteistinas sumas iš atsakovo priteistina ieškovui 34 324,50 Lt (42 664,50 Lt – 8 340 Lt) advokato atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

19Ieškovas taip pat prašė teismo priteisti jam specialisto atstovavimo teisme išlaidas. Pagal CPK 55 straipsnio 3 dalį juridiniams asmenims teisme gali atstovauti kartu su advokatu ir atitinkamos srities specialistai. Ieškovui teisme atstovavo specialistas, jis suteikė paslaugas, kurių vertė 27 927,06 Lt, todėl proporcingai atmestai apeliacinio skundo daliai iš atsakovo priteistina ieškovui 24 045,20 Lt specialisto atstovavimo išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

20Apeliacinės instancijos teisme taip pat buvo atlikta dar viena ekspertizė, kurios vertė 30 240 Lt. Ekspertai taip pat paprašė atlyginti 240 Lt kelionės išlaidų. Šios ekspertizės išlaidoms padengti abi šalys buvo įmokėjusios po 17 000 Lt (iš viso 34 000 Lt). Proporcingai patenkintiems apeliacinio skundo reikalavimams ieškovas turėtų sumokėti 4 203,36 Lt, o atsakovas – 26 036,64 Lt ekspertizės atlikimo išlaidų bei ieškovas turėtų sumokėti 33,36 Lt, o atsakovas 206,64 Lt ekspertų kelionės išlaidų. Kadangi ekspertizės išlaidoms padengti į teismo depozitinę sąskaitą buvo sumokėta daugiau lėšų negu kainavo ekspertizė, 240 Lt ekspertų kelionės išlaidos apmokėtinos iš teismo depozitinėje sąskaitoje esančių lėšų. Ieškovas už ekspertizę apeliacinės instancijos teisme turėjo sumokėti 4 203,36 Lt bei 33,36 Lt ekspertų kelionės išlaidas (iš viso 4 236,72 Lt), o jis sumokėjo į teismo depozitinę sąskaitą 17 000 Lt, todėl teismo depozitinėje sąskaitoje likusi 3 520 Lt (34 000 Lt – 30 240 Lt – 240 Lt) suma grąžinama ieškovui bei jam iš atsakovo priteisiama 9 243,28 Lt ekspertizės išlaidoms apeliacinės instancijos teisme padengti (CPK 88 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Proporcingai patenkintai ir atmestai apeliacinio skundo reikalavimų daliai iš šalių priteistinos procesinių dokumentų siuntimo apeliacinės instancijos teisme išlaidos, tai yra 30 Lt iš atsakovo ir 5,10 Lt iš ieškovo valstybei.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 277 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

23Priteisti iš atsakovo „Fonnship AS“, įmonės identifikavimo kodas Nr. 975075929, ieškovui akcinei bendrovei „Vakarų laivų gamykla“, įmonės kodas 4034588, 720 Lt (septynių šimtų dvidešimties litų) žyminį mokestį, 625,60 Lt (šešis šimtus dvidešimt penkis litus 60 ct) advokato atstovavimo išlaidų, 46 349,48 Lt (keturiasdešimt šešis tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt devynis litus 48 ct) ekspertizių atlikimo išlaidų pirmosios instancijos teisme.

24Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės „Vakarų laivų gamykla“, įmonės kodas 4034588, atsakovui „Fonnship AS“, įmonės identifikavimo kodas Nr. 975075929, 25,62 Lt (dvidešimt penkis litus 62 ct) dokumentų siuntimo išlaidų, 243,65 Lt (du šimtus keturiasdešimt tris litus 65 ct) dokumentų vertimo išlaidų, 3 251 Lt (tris tūkstančius du šimtus penkiasdešimt vieną litą) užsienio advokatų pagalbos išlaidų pirmosios instancijos teisme.

25Priteisti iš atsakovo „Fonnship AS“, įmonės identifikavimo kodas Nr. 975075929, 35,90 Lt (trisdešimt penkis litus 90 ct) bei iš ieškovo akcinės bendrovės „Vakarų laivų gamykla“, įmonės kodas 4034588, 32 Lt (trisdešimt du litus) procesinių dokumentų siuntimo pirmosios instancijos teisme išlaidų valstybei.

26Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės „Vakarų laivų gamykla“, įmonės kodas 4034588, atsakovui „Fonnship AS“, įmonės identifikavimo kodas Nr. 975075929, 4 170 Lt (keturių tūkstančių vieno šimto septyniasdešimties litų) žyminį mokestį už apeliacinį skundą.

27Priteisti iš atsakovo „Fonnship AS“, įmonės identifikavimo kodas Nr. 975075929, ieškovui akcinei bendrovei „Vakarų laivų gamykla“, įmonės kodas 4034588, 34 324,50 Lt (trisdešimt keturis tūkstančius tris šimtus dvidešimt keturis litus 50 ct) advokato atstovavimo išlaidų, 24 045,20 Lt (dvidešimt keturis tūkstančius keturiasdešimt penkis litus 20 ct) specialisto atstovavimo išlaidų, 9 243,28 Lt (devynis tūkstančius du šimtus keturiasdešimt tris litus 28 ct) ekspertizės išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

28Iš Lietuvos apeliacinio teismo depozitinės sąskaitos pervesti 240 Lt (du šimtus keturiasdešimt litų) Kauno universiteto Jūrų technikos fakulteto ekspertams kelionės išlaidoms padengti bei 3 520 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus dvidešimt litų) grąžinti ieškovui akcinei bendrovei „Vakarų laivų gamykla“, įmonės kodas 4034588.

29Priteisti iš atsakovo „Fonnship AS“, įmonės identifikavimo kodas Nr. 975075929, 30 Lt (trisdešimt litų) bei iš ieškovo akcinės bendrovės „Vakarų laivų gamykla“, įmonės kodas 4034588, 5,10 Lt (penkis litus 10 ct) procesinių dokumentų siuntimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka pagal... 3. Bylą išnagrinėjus apeliacinės instancijos teisme paaiškėjo, kad pirmosios... 4. Pagal CPK 277 straipsnio pirmosios dalies 3 punktą teismas, priėmęs byloje... 5. CPK 93 straipsnyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 6. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo pirmosios instancijos teisme... 7. Byloje buvo pareikštas ieškovo AB „Vakarų laivų gamykla“ ieškinys... 8. Ieškovas yra byloje sumokėjęs 30 000 Lt žyminį mokestį už pareikštą... 9. Ginčo šalys taip pat prašė priteisti advokatų atstovavimo išlaidas... 10. Šalys taip pat prašė atlyginti ir kitas jų turėtas bylinėjimosi... 11. Ieškovas bei atsakovas taip pat prašė priteisti dokumentų siuntimo... 12. Atsakovas prašė atlyginti vertimo išlaidas, tai yra 2 737,59 Lt, todėl... 13. Atsakovas taip pat prašė atlyginti 10 579,316 EUR (36 528,26 Lt) išlaidas... 14. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai teismas taip pat paskirsto... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos teisme... 16. Apeliaciniu skundu atsakovas prašė atmesti patenkintus ieškovo reikalavimus... 17. Atsakovas už teismui pateiktą apeliacinį skundą sumokėjo 30 000 Lt... 18. Ginčo šalys taip pat pateikė įrodymus apie jų turėtas advokatų... 19. Ieškovas taip pat prašė teismo priteisti jam specialisto atstovavimo teisme... 20. Apeliacinės instancijos teisme taip pat buvo atlikta dar viena ekspertizė,... 21. Proporcingai patenkintai ir atmestai apeliacinio skundo reikalavimų daliai iš... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Priteisti iš atsakovo „Fonnship AS“, įmonės identifikavimo kodas Nr.... 24. Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės „Vakarų laivų gamykla“,... 25. Priteisti iš atsakovo „Fonnship AS“, įmonės identifikavimo kodas Nr.... 26. Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės „Vakarų laivų gamykla“,... 27. Priteisti iš atsakovo „Fonnship AS“, įmonės identifikavimo kodas Nr.... 28. Iš Lietuvos apeliacinio teismo depozitinės sąskaitos pervesti 240 Lt (du... 29. Priteisti iš atsakovo „Fonnship AS“, įmonės identifikavimo kodas Nr....