Byla 2FB-14693-592/2014
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „Žvilgsnis iš arčiau“, AB „Swedbank“, AB SEB bankas, UAB saugos tarnyba „Argus“, antstolė Asta Rimaitė Žičkuvienė, antstolis Dainius Šidlauskas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo K. G. bankroto proceso pabaigos klausimą civilinėje byloje pagal pareiškėjos K. G. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „Žvilgsnis iš arčiau“, AB „Swedbank“, AB SEB bankas, UAB saugos tarnyba „Argus“, antstolė Asta Rimaitė Žičkuvienė, antstolis Dainius Šidlauskas.

2Teismas

Nustatė

3Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartimi iškelta R. B. bankroto byla, o 2014 m. gegužės 8 d. nutartimi iškelta K. G. (ankstesnė pavardė – B.) bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Audata“ (1 t., b. l. 117-121; 2 t., b. l. 162-167). 2014 m. liepos 11 d. nutartimi patvirtinti R. B. ir K. G. kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai (2 t., b. l. 16).

42014 m. gruodžio 29 d. nutartimi teismas patvirtino bankrutuojančių R. B. ir K. G. 2014 m. spalio 2 d. mokumo atkūrimo planą (toliau ir – mokumo atkūrimo planas) (3 t., b. l. 91-94). 2016 m. sausio 18 d. R. B. mirus, teismas 2016 m. vasario 25 d. nutartimi nutraukė civilinės bylos Nr. 2FB-14693-592/2014 dalį dėl bankroto bylos iškėlimo R. B. ir išaiškino pareiškėjai K. G. teisę tikslinti mokumo atkūrimo planą (3 t., b. l. 121).

52017 m. liepos 24 d. nutartimi teismas patvirtino patikslintą bankrutuojančios K. G. 2017 m. balandžio 20 d. mokumo atkūrimo planą, kuriuo 2014 m. gruodžio 29 d. nutartimi patvirtinto mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmė buvo sutrumpinta nuo 5 iki 3 metų (4 t., b. l. 43-45).

6Teisme gautas pareiškėjos bankroto administratoriaus UAB „Audata“ prašymas priimti nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą.

7Prašymas tenkintinas, priimtina nutartis dėl fizinio asmens bankroto bylos pabaigos.

8Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas (toliau – FABĮ) 30 straipsnio 1 dalis nustato, kad kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Teismas, gavęs plano įgyvendinimo aktą, pasirašytą fizinio asmens, bankroto administratoriaus ir kreditorių susirinkimo pirmininko, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą (FABĮ 30 straipsnio 2 dalis).

9Bankroto administratorius kartu su prašymu baigti bankroto bylą pateikė 2018 m. balandžio 13 d. mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, pasirašytą bankrutuojančios K. G., bankroto administratoriaus UAB „Audata“ įgalioto asmens ir kreditorių susirinkimo pirmininko AB „Swedbank“ įgalioto asmens. Nustatyta, kad bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo planas įgyvendintas. Iš mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akto matyti, jog hipotekos kreditoriaus AB „Swedbank“ patenkintų finansinių reikalavimų suma sudaro 107 524,56 Eur, likusi šio kreditoriaus nepatenkintų kreditoriaus reikalavimų dalis sudaro 212 117,93 Eur (207 021,54 Eur + 5096,39 Eur). Kitų kreditorių finansiniai reikalavimai (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – 9399,30 Eur, AB SEB banko – 2822,78 Eur, UAB „Žvilgsnis iš arčiau“ – 88 291,10 Eur, UAB saugos tarnyba „Argus“ – 124,20 Eur) patenkinti nebuvo. Darytina išvada, kad bankroto administratorius, vadovaudamasis FABĮ 30 straipsnio 1 dalimi, atliko visus būtinus veiksmus, kad būtų priimta nutartis baigti pareiškėjos K. G. bankroto bylą.

10Pažymėtina, jog FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, išskyrus FABĮ 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą atvejį, nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties ir piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) bei reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas, ir įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, nebent FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytame susitarime susitarta kitaip.

11Atsižvelgdamas į tai, kad K. G. mokumo atkūrimo planas įvykdytas ir kad nenustatyta FABĮ 10 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų, dėl kurių fizinio asmens bankroto byla galėtų būti nutraukta, teismas sprendžia, kad K. G. bankroto procesas baigtinas ir likę nepatenkinti K. G. kreditorių reikalavimai 312 755,31 Eur sumai, iš kurių AB „Swedbank“ – 212 117,93 Eur, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – 9399,30 Eur, AB SEB banko – 2822,78 Eur, UAB „Žvilgsnis iš arčiau“ – 88 291,10 Eur, UAB saugos tarnyba „Argus“ – 124,20 Eur, nurašytini.

12Bankroto administratoriui UAB „Audata“ išaiškintinos FABĮ 30 straipsnio 5 ir 6 dalių nuostatos.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnio 7 dalimi ir 30 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

14Patenkinti prašymą dėl fizinio asmens bankroto bylos pabaigos.

15Baigti K. G., a. k. ( - ), bankroto bylą.

16Nurašyti likusius nepatenkintus K. G., a. k. ( - ) kreditorių reikalavimus 312 755,31 Eur (trijų šimtų dvylikos tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt penkių eurų ir 31 ct) sumai, iš kurių AB „Swedbank“ – 212 117,93 Eur ,Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – 9399,30 Eur, AB SEB banko – 2822,78 Eur, UAB „Žvilgsnis iš arčiau“ – 88 291,10 Eur, UAB saugos tarnyba „Argus“ – 124,20 Eur.

17Išaiškinti bankroto administratoriui UAB „Audata“, kad apie teismo sprendimą (nutartį) baigti fizinių asmenų bankroto bylą bankroto administratorius per 5 darbo dienas nuo sprendimo (nutarties) įsiteisėjimo dienos privalo pranešti kreditoriams ir Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai, taip pat išaiškinti, kad bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo (nutarties) baigti fizinių asmenų bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoda fiziniam asmeniui K. G. saugotinus dokumentus, susijusius su fizinių asmenų bankroto procesu, perveda depozitinėje sąskaitoje likusias lėšas į fizinio asmens asmeninę sąskaitą.

18Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai