Byla 2-247-239/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei,

2dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei I. Š., atsakovei E. I. Šulcienei, atsakovės atstovui advokatui Kazimierui Baranauskui, trečiojo asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovui Vitalijui Kuzaviniui,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei E. I. Šulcienei, trečiajam asmeniui Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl savavališkos statybos pasekmių pašalinimo bei atsakovės E. I. Šulcienės priešieškinį dėl ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2010-04-14 reikalavimo Nr. RE-20 pripažinimo neteisėtu, ir

Nustatė

4ieškovas prašo įpareigoti atsakovę E. I. Šulcienę savo lėšomis per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. nugriauti savavališkai pastatytą medinę stoginę prie ūkinio pastato 5I1b Jovariškių kaime, Trakų rajono savivaldybėje, žemės sklype kadastrinis Nr. 7984/0002:154 ir sutvarkyti statybvietę, atsakovei neįvykdžius sprendimo per teismo nustatytą terminą, suteikti ieškovui teisę likviduoti savavališkos statybos padarinius pačiam, reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovės.

5Ieškovas nurodė, kad atsakovė, neturėdama statybą leidžiančio dokumento, jai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kadastrinis Nr. 7984/0002:154, esančiame Jovariškių kaime, Trakų rajone, pastatė 14,20 x 3,50 m, t.y. 49,79 m2 užstatyto ploto medinę stoginę prie ūkinio pastato 5I1b. Statybos darbai atlikti žemės sklype, esančiame Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje, pažeidžiant Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies, STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ nuostatas. Dėl to jai 2010-04-06 buvo surašyti savavališkos statybos ir statybos sustabdymo aktai. Ieškovo Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2010-04-14 reikalavimu Nr. RE-20 iš atsakovės pareikalavo likviduoti savavališkos statybos padarinius, tačiau šio reikalavimo atsakovė neįvykdė.

6Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad jokių savavalinių statybų nevykdė ir norminių teisės aktų nepažeidė, nes stoginė buvo pastatyta dar 1989-1990 metais, iki ieškovo minimų, neva, pažeistų teisės aktų priėmimo. Taip pat nurodė, kad Trakų istorinis nacionalinis parkas buvo įkurtas 1991 metais, o Jovariškių kaimas prie parko teritorijos prijungtas 1993 metais, tai yra, jau po stoginės pastatymo. Kad stoginė buvo pastatyta 1989-1990 metais patvirtina Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-07-08 nutarimas, kurio ieškovas neskundė ir su kurio išvadomis sutiko. Nurodė, kad ieškovas pateikdamas ieškinį praleido STR 1.09.06.2010 „Statybos stabdymas savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 49.2 p. nustatytą vieno mėnesio terminą ieškiniui paduoti. Atsakovė taip pat pareiškė priešieškinį, kuriuo analogiškais motyvais prašo pripažinti ieškovo 2010-04-14 reikalavimą Nr. RE-20 iš dalies neteisėtu dėl stoginės nugriovimo.

7Ieškovas su atsakovės priešieškiniu nesutiko, nurodė, kad 2010-04-06 atsakovei surašant savavališkos statybos aktą, atsakovė, statybas tikrinusiam pareigūnui, nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių statinio statybų teisėtumą, akto surašymo metu medinė stoginė nebuvo įteisinta ir įregistruota nekilnojamojo turto registre, todėl ginčo statiniui pagrįstai taikyti savavališkos statybos fakto nustatymo momentu galiojusių teisės aktų reikalavimai. Taip pat nurodė, kad 1989-1990 metais, kuomet ieškovė nurodo, jog buvo pastatyta stoginė, pagal Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1988-12-14 nutarimu Nr. 364 patvirtintų „Individualinės statybos nuostatų“ 3, 18 ir 25 punktus taip pat buvo būtinas statybą leidžiantis dokumentas. Pažymėjo, kad atsakovė nepagrįstai vadovaujasi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-07-08 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje, kadangi minėtu nutarimu buvo nagrinėjamas atsakovės administracinės atsakomybės klausimas, o ne savavališkos statybos akto ar reikalavimo dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo teisėtumo klausiamas. Be to, administracinis teismas bylą nutraukė konstatavęs, kad yra praleisti administracinės nuobaudos skyrimo terminai, nutarime nebuvo konstatuota kad ginčo statyba nelaikytina savavališka. Paaiškino, kad vieno mėnesio kreipimosi į teismą terminas nėra naikinamasis.

8Trečiojo asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovas prašė ieškovo ieškinį tenkinti, o atsakovės priešieškinį atmesti.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Atsakovei nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, gyvenamasis namas, lauko virtuvė, tvartas, garažas, ūkinis pastatas, šiltnamis ir pirtis, esantys Jovariškių k., Trakų sen., Trakų r. sav. (b.l. 12-16).

112010-04-06 atsakovei buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-100406-00001, kuriame nurodyta, kad pastatyta medinė stoginė prie ūkinio pastato 5I1b, keturi pagalbiniai pastatai, rekonstruoti ūkio pastatai 2I1p, 3I1p, 4I1p, neturint statybos leidimo bei supaprastinto statinio projekto su įgaliotų valstybės tarnautojų raštiškais pritarimais (b.l. 5-7). 2010-04-06 atsakovei taip pat buvo surašytas statybos sustabdymo aktas Nr. SSU-00-100406-00001, kuriuo buvo pareikalauta sustabdyti bet kokius medinės stoginės prie ūkinio pastato 5I1b, keturių pagalbinių pastatų ir rekonstruojamų ūkio pastatų 2I1p, 3I1p, 4I1p statybos darbus iki pagal pateiktą prašymą bus gautas leidimas juos tęsti (b.l. 8).

122010-04-14 atsakovei buvo surašytas reikalavimas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo Nr. RE-20, kuriuo iš atsakovės buvo pareikalauta likviduoti savavališkos statybos padarinius, t.y. nugriauti savavališkai pastatytą medinę stoginę prie ūkinio pastato 5I1b, keturis pagalbinius pastatus ir pertvarkyti (atstatyti) savavališkai rekonstruotus ūkio pastatus 2I1p, 3I1p, 4I1p į pirminę padėtį, esančius Jovariškių k., Trakų r. sav., iki 2010-10-01 ir sutvarkyti statybvietę. Reikalavimas 2010-04-16 buvo įteiktas atsakovės atstovui advokatui Kazimierui Baranauskui (b.l. 9).

132010-10-06 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akte Nr. RE-370 užfiksuota, kad atsakovė reikalavimo neįvykdė (b.l. 10).

14Ieškovas ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę nugriauti tik savavališkai pastatytą medinę stoginę.

15Dėl ieškinio senaties

16Pagal Statybos įstatymo 27 straipsnį Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija atlieka statybos valstybinę priežiūrą. Taigi, Statybos įstatymas nustato statybos valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai, t. y. ieškovei, bendrąją teisę pareikšti ieškinį dėl savavališkos (neteisėtos) statybos padarinių šalinimo ir, tokiu būdu, viešajam interesui apginti. Statybos įstatymo 28 straipsnio 6 d. numatyta, kad jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą reikalavimo neįvykdo ar negauna statybą leidžiančio dokumento, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos dėl įpareigojimo vykdyti reikalavimą ne vėliau kaip per mėnesį nuo įpareigojimo termino pabaigos kreipiasi į teismą. 2010-04-14 reikalavimo dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo Nr. RE-20 įvykdymo terminas baigėsi 2010-10-01 (b.l. 8). Ieškovo ieškinys teisme gautas 2010-11-23, t.y., pasibaigus įstatymo nustatytam vieno mėnesio terminui (b.l. 1).

17Įvertinus tai, kad ieškinys yra pareikštas ginant viešą interesą, bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais teismas konstatuoja, jog Statybos įstatymo 28 str. 6 d. nustatytas vieno mėnesio terminas nelaikytinas naikinamuoju, todėl taikyti ieškinio senatį nėra pagrindo.

18Dėl statybos savavališkumo

19Atsakovė nurodė, jog medinė stoginė buvo pastatyta 1989-1990 metais, tą patvirtina ir 2010-07-08 Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarimas (b.l. 27-29). Ieškovo atstovė šios aplinkybės neginčijo. Atsižvelgiant į visa tai, bei įvertinus byloje esančius duomenis teismas laiko, jog ginčo statinys buvo pastatytas atsakovės nurodytu laikotarpiu.

201989-1990 metais galiojo Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1988-12-14 nutarimu Nr. 364 patvirtinti „Individualinės statybos nuostatai“ (toliau- Nuostatai), kurių 3 punkte nustatyta, jog individualinis gyvenamasis namas, ūkiniai ir buitiniai pastatai ar įrenginiai gali būti statomi tik tam reikalui suteiktame sklype, turint nustatytąja tvarka patvirtintą statybos techninę dokumentaciją, atitinkamai notariškai patvirtintą sutartį dėl sklypo suteikimo neterminuotam naudojimui arba namo perleidimo sutartį ar paveldėjimo teisės liudijimą ir leidimą statyti. Nuostatų 18 punktas nustato, kad individualinis gyvenamasis namas, ūkiniai ir buitiniai pastatai ar įrenginiai statomi pagal Valstybinio statybos komiteto nustatyta tvarka parengtus, suderintus ir miesto, rajono vyriausiojo architekto patvirtintus projektus. Nuostatų 25 punktas taip pat nustato, kad leidimą statyti arba rekonstruoti individualinį gyvenamąjį namą, statyti priestatą, antstatą, įrengti rūsį, mansardą bei statyti ūkinius ir buitinius pastatus ar įrenginius įformina miesto arba rajono vykdomojo komiteto vyriausiojo architekto tarnyba.

21Leidimas įforminamas statytojui pateikus patvirtintą statybos techninę dokumentaciją ir valstybinės notarinės kontoros patvirtintą sutartį dėl sklypo suteikimo neterminuotam naudojimui arba namo perleidimo sutartį ar paveldėjimo teisės liudijimą. Atsakovė teismui nepateikė jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, jog ji turėjo nustatyta tvarka išduotus statybą leidžiančius dokumentus, todėl teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis bei šalių paaiškinimus konstatuoja, jog medinė stoginė prie ūkinio pastato 5I1b Jovariškių kaime, Trakų rajono savivaldybėje buvo pastatyta savavališkai, neturint statybą leidžiančių dokumentų.

22Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

23Įstatymų pasikeitimas suponuoja situaciją, kad tik įgyta teisė galėtų būti ginama teismine tvarka, tačiau asmeniui nepradėjusiam tokios teisės įgyvendinti ankstesnio įstatymo galiojimo metu, įstatymo pakeitimas reiškia, kad nepriklausomai nuo to, kada savavališka statyba pradėta, ji vis tiek lieka savavališka, t.y. neteisėta, ir jos padariniams šalinti taikytini įstatymai, galiojantys savavališkos statybos šalinimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008-10-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2008). Todėl nagrinėjant šią bylą yra taikomos CK 4.103 str. redakcija įsigaliojusi nuo 2011-01-01 (2010-07-02 įstatymas Nr. XI-993) ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo redakcija įsigaliojusi 2011-07-01 (2011-05-12 įstatymas Nr. XI-1376).

24CK 4.103 str. 1 d. numato, kad jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama. CK 4.103 str. 3 d. taip pat numato, jog teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Savavališkos statybos padarinių šalinimą reglamentuojanti Statybos įstatymo nauja redakcija įsigaliojo nuo 2011-07-01. Šios redakcijos statybos įstatymo 28 str. 7 d. numato, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis per nustatytą terminą: 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; arba 2) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 3) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Statybos įstatymo 28 str. 8 d. numato, kad teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį nugriauti statinį ar jo nenugriauti, atsižvelgia į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą.

25Taigi, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti atsakovą nugriauti statinį ar jo nenugriauti, teismas visų pirma įvertina savavališkai pastatytos medinės stoginės įteisinimo galimybes. Iš byloje esančio VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad žemės sklypui, kuriame pastatyta ginčo medinė stoginė yra numatytos specialiosios naudojimo sąlygos „Nacionaliniai ir regionai parkai“ (b.l. 15-16). Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovei priklausantis žemės sklypas, kuriame pastatyta ginčo medinė stoginė, yra Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje.

26Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas nustato visuomeninius santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis, saugomų teritorijų sistemą, saugomų teritorijų steigimo, apsaugos, tvarkymo ir kontrolės teisinius pagrindus, taip pat reglamentuoja veiklą jose. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 43 dalies nuostatą, valstybiniai (nacionaliniai ir regioniniai) parkai yra didelio ploto saugomos teritorijos, įsteigtos gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais sudėtingose, ypač vertingose teritorijose, kurių apsauga ir tvarkymas siejamas su teritorijos funkcinių bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų nustatymu.

27Saugomų teritorijų įstatymas, be kita ko, apibrėžia ir saugomų teritorijų planavimo dokumentų sąvoką, pagal kurią saugomų teritorijų planavimo dokumentai yra specialieji planavimo dokumentai, nustatantys saugomų teritorijų sistemą arba jos dalis, saugomų teritorijų ribas, funkcines ir (ar) kraštovaizdžio tvarkymo zonas, patikslinantys apribojimus bei nustatantys priemones gamtos ir (ar) kultūros paveldo teritoriniams kompleksams ir objektams (vertybėms) išsaugoti, atkurti ir racionaliai naudoti, rekreacijai, ypač pažintiniam turizmui, organizuoti, taip pat strateginio planavimo dokumentai, nustatantys veiksmus bei tvarkymo priemones, jų įgyvendinimo eiliškumą, lėšų poreikį ir atsakingas institucijas (Saugomų teritorijų įstatymo 2 straipsnio 38 dalis).

28Lietuvos Respublikos teritorijų planavimą, fizinių, juridinių asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų teises ir pareigas šiame procese Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Teritorijų planavimo įstatymas. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 24 dalies ir 15 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas, saugomų teritorijų ir jų zonų planai (projektai) yra specialiojo planavimo dokumentai, kuriuose nustatomos saugomų teritorijų arba atskirų jų dalių naudojimo ir apsaugos kryptys, funkcinio prioriteto bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų ribos ir reglamentai, konkrečios tvarkymo priemonės.

29Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir 13 straipsnio 3 ir 4 dalies nuostatas, nacionaliniai parkai yra viena iš valstybinių parkų rūšių, turinčių didesnę reikšmę, saugant ir tvarkant nacionalinės svarbos gamtinį ir kultūrinį kraštovaizdį, kurių teritorijose esantys miestai ir miesteliai tvarkomi pagal parengtus ir patvirtintus jų bendruosius bei detaliuosius planus, kurių sprendiniai neprieštarauja valstybinių parkų tvarkymo planų (planavimo schemų) sprendiniams.

30Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 buvo patvirtinta, o Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 212 paskelbta Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema (parko teritorijos su funkcinėmis zonomis planas ir aiškinamasis raštas). Šio dokumento bei aukščiau paminėtų įstatyminių normų sisteminė analizė leidžia daryti išvadą, kad Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema yra šios valstybės saugomos teritorijos specialiojo planavimo dokumentas, kurio sprendiniams negali prieštarauti detaliųjų planų sprendiniai, įskaitant draudimą keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį, jeigu tai prieštarauja Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos sprendiniams ir reglamentams.

31Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 2 straipsnio 34 dalies, 5 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja ir saugomų teritorijų, jų zonų ar dalių tipiniai ir (ar) individualūs apsaugos reglamentai, kurie yra valstybės įgaliotų institucijų patvirtinti teisės aktai, nustatantys šių teritorijų apsaugos, projektavimo ir statybų šiose teritorijose reikalavimus bei tvarkymo ir naudojimo ypatumus. Trakų istorinio nacionalinio parko individualus apsaugos reglamentas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-436 ir jis nustato specialius šios saugomos teritorijos apsaugos, projektavimo ir statybų joje reikalavimus bei tvarkymo ir naudojimo ypatumus.

32Trečiojo asmens Trakų istorinio nacionalinio parkas nurodė, kad atsakovei priklausančiame žemės sklype įregistruotų pastatų bendras užstatymo plotas viršija leistiną Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje, tai yra didesnis nei 300 kv.m. taip pat nurodė, kad atsakovės savavališkai pastatyti statiniai neatitinka tradicinės Trakų istorinio nacionalinio parko architektūros savitumų (aukštingumo, pobūdžio, formų, tradicinių statybinių medžiagų). Tačiau teismas, atsižvelgdamas į tai, kad medinė stoginė buvo pastatyta 1989-1990 metais, tai yra, dar prieš Trakų istorinio nacionalinio parko įsteigimą bei įvertinęs byloje esančius duomenis ir nurodytas aplinkybes, taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, konstatuoja pagrindą įpareigoti atsakovę pašalinti trūkumus, susijusius su medinės stoginės įteisinimu. Per nustatytą terminą to nepadarius, atsakovė įpareigotina medinę stoginę nugriauti ir sutvarkyti statybos vietą, o to jai nepadarius ieškovui suteiktina teisė savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti medinę stoginę – tam reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovės.

33Dėl priešieškinio.

34Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes bei tai, kad atsakovė medinę stoginę pastatė savavališkai, atsakovės priešieškinys dėl 2010-04-14 reikalavimo Nr. RE-20 pripažinimo iš dalies neteisėtu dėl stoginės nugriovimo laikytinas nepagrįstu, todėl yra atmestinas.

35Visi kiti byloje esantys ir teismo posėdyje aptarti įrodymai nėra reikšmingi sprendžiant šį ginčą, todėl priimant sprendimą teismo neanalizuojami ir nevertinami.

36Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas iš dalies, o priešieškinys atmestinas.

37Iš atsakovės valstybei priteistina 165,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y. 133,00 Lt žyminio mokesčio ir 32,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 79, 93, 96, 177, 185, 259, 260, 270 str. str., teismas

Nutarė

39ieškinį patenkinti iš dalies.

40Įpareigoti atsakovę E. I. Šulcienę, a.k. ( - ) per 6 (šešis) mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti trūkumus, susijusius su 14,20 x 3,50 m užstatyto ploto medinės stoginės prie ūkinio pastato 5I1b, esančios žemės sklype Jovariškių kaime, Trakų rajono savivaldybėje, kadastrinis Nr. 7984/0002:154, statybos dokumentų tinkamu įforminimu.

41Atsakovei E. I. Šulcienei nepašalinus trūkumų, susijusių su statinio statybos dokumentų tinkamu įforminimu, įpareigoti atsakovę E. I. Šulcienę, a.k. ( - ) per 3 (tris) mėnesius 14,20 x 3,50 m užstatyto ploto medinę stoginę prie ūkinio pastato 5I1b, esančią žemės sklype Jovariškių kaime, Trakų rajono savivaldybėje, kadastrinis Nr. 7984/0002:154, nugriauti ir sutvarkyti statybos vietą, o to jai nepadarius nustatyti, kad ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija turi teisę savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius tam reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovės E. I. Šulcienės.

42Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

43Priešieškinį atmesti.

44Priteisti iš atsakovės E. I. Šulcienės 165,00 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

45Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 4. ieškovas prašo įpareigoti atsakovę E. I. Šulcienę savo lėšomis per 3... 5. Ieškovas nurodė, kad atsakovė, neturėdama statybą leidžiančio dokumento,... 6. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad jokių savavalinių statybų... 7. Ieškovas su atsakovės priešieškiniu nesutiko, nurodė, kad 2010-04-06... 8. Trečiojo asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovas... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Atsakovei nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, gyvenamasis namas, lauko... 11. 2010-04-06 atsakovei buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr.... 12. 2010-04-14 atsakovei buvo surašytas reikalavimas dėl savavališkos statybos... 13. 2010-10-06 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo... 14. Ieškovas ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę nugriauti tik savavališkai... 15. Dėl ieškinio senaties... 16. Pagal Statybos įstatymo 27 straipsnį Valstybinės teritorijų planavimo ir... 17. Įvertinus tai, kad ieškinys yra pareikštas ginant viešą interesą, bei... 18. Dėl statybos savavališkumo... 19. Atsakovė nurodė, jog medinė stoginė buvo pastatyta 1989-1990 metais, tą... 20. 1989-1990 metais galiojo Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1988-12-14 nutarimu Nr.... 21. Leidimas įforminamas statytojui pateikus patvirtintą statybos techninę... 22. Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo ... 23. Įstatymų pasikeitimas suponuoja situaciją, kad tik įgyta teisė galėtų... 24. CK 4.103 str. 1 d. numato, kad jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar... 25. Taigi, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti atsakovą nugriauti statinį ar jo... 26. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas nustato visuomeninius... 27. Saugomų teritorijų įstatymas, be kita ko, apibrėžia ir saugomų... 28. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimą, fizinių, juridinių asmenų,... 29. Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 12 straipsnio 2... 30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 buvo... 31. Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 2 straipsnio 34... 32. Trečiojo asmens Trakų istorinio nacionalinio parkas nurodė, kad atsakovei... 33. Dėl priešieškinio.... 34. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes bei tai, kad atsakovė... 35. Visi kiti byloje esantys ir teismo posėdyje aptarti įrodymai nėra... 36. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys yra pagrįstas ir... 37. Iš atsakovės valstybei priteistina 165,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y.... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 79, 93, 96, 177, 185, 259, 260,... 39. ieškinį patenkinti iš dalies.... 40. Įpareigoti atsakovę E. I. Šulcienę, a.k. ( - ) per 6 (šešis) mėnesius... 41. Atsakovei E. I. Šulcienei nepašalinus trūkumų, susijusių su statinio... 42. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 43. Priešieškinį atmesti.... 44. Priteisti iš atsakovės E. I. Šulcienės 165,00 Lt bylinėjimosi išlaidų... 45. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...