Byla 2S-839-623/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Marijono Greičiaus, teisėjų Romualdos Janovičienės, Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 1 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį civilinėje byloje pagal ieškovo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje ieškinį atsakovams Elektrėnų savivaldybės tarybai, UAB ,,Irlanda“, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Vilniaus apskrities viršininko administracija, dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. TS-123 1 punkto dalies panaikinimo bei Elektrėnų savivaldybės ir UAB ,,Irlanda“ 2006 m. liepos 12 d. koncesijos sutarties Nr. 01S-10 dalies pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. TS-123 „Dėl pritarimo koncesijos sutarties projektui“ 1 punkto dalį, kuria pritarta Elektrėnų savivaldybės ir UAB „Irlanda" Elektrėnų miesto teritorijos tarp Šviesos gatvės ir kelio Vilnius-Kaunas (A-l) infrastruktūros ir verslo objektų statybos, plėtros, valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos sutarties 15 punktui ir 7.3, 17, 18, 19, 27.2, 32, 50 bei 52 punktų dalims, kuriose numatyti valstybinės žemės perdavimas neatlygintinai naudotis koncesininkui ir (ar) koncesininko neatlygintinis naudojimasis valstybine žeme; pripažinti negaliojančiais Elektrėnų savivaldybės ir UAB „Irlanda" 2006 m. liepos 12 d. Elektrėnų miesto teritorijos tarp Šviesos gatvės ir kelio Vilnius-Kaunas (A-l) infrastruktūros ir verslo objektų statybos, plėtros, valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos sutarties Nr. 01S-10 15 punktą bei 7.3, 17, 18, 19, 27.2, 32, 50 bei 52 punktų dalis, kuriose numatyti valstybinės žemės perdavimas neatlygintinai naudotis koncesininkui ir (ar) koncesininko neatlygintinis naudojimasis valstybine žeme.

4Trakų rajono apylinkės teismas 2010 m. vasario 1 d. nutartimi atsisakė priimti ieškinį kaip neteismingą šiam teismui. Teismas nurodė, jog Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimas priskiriamas administracinių aktų kategorijai. Nors ieškovas reiškia reikalavimą dėl sutarties punktų pripažinimo negaliojančiais, t. y. pateikė savo prigimtimi civilinio teisinio pobūdžio reikalavimą, teismas laikė, jog šios bylos kontekste ieškovo reikalavimai yra susiję su viešojo administravimo subjekto priimto akto ginčijimu, todėl jis yra pagrindinis ir tik išsprendus šio akto teisėtumo klausimą, teismas galės įvertinti ieškovo civilinio teisinio pobūdžio reikalavimo – pripažinti sutarties punktus negaliojančiais – pagrįstumą. Teismas konstatavo, jog šioje byloje taikyti absorbcijos principą netikslinga, todėl ginčas nagrinėtinas administraciniame teisme.

5Ieškovas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje pateikė atskirąjį skundą (b.l. 10-11) prašydamas panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartį ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Ieškovas nurodo, kad šioje byloje ginčas kyla iš civilinių teisinių santykių, todėl nepaisant to, jog viena iš šio ginčo šalių yra savivaldybės institucija, ginčas yra civilinis ir turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

6Remiantis Elektrėnų savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. TS-123, 2006-07-12 buvo sudaryta Elektrėnų savivaldybės ir UAB ,,Irlanda“ koncesijos sutartis, taigi sprendimo pobūdis ir turinys yra tiesiogiai susiję su civiliniais teisiniais santykiais.

7Apeliantas nurodo, jog ta aplinkybė, jog nurodytą sprendimą priėmė viešojo administravimo subjektas, nekeičia tarp Elektrėnų savivaldybės ir UAB ,,Irlanda“ atsiradusių santykių pobūdžio.

8Apelianto teigimu, Trakų rajono apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, rėmėsi Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2008-01-22 ir 2008-04-25 nutartimis. Ginčų, kurių rūšinių teismingumo klausimai buvo išspręsti Trakų rajono apylinkės teismo nurodytomis Specialiosios teisėjų kolegijos nutartimis, aplinkybės skiriasi nuo šioje byloje kilusio ginčo aplinkybių, todėl mano, kad sprendžiant šio ieškinio priėmimo klausimą, negalima vadovautis šiose nutartyse pateiktais išaiškinimais.

9Atskirasis skundas tenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama (CPK 337 str. 3 p.).

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

11CPK 26 straipsnio 2 dalis įtvirtina nuostatą, jog bendrosios kompetencijos teismų kompetencija yra pagal savo pobūdį platesnė už administracinių teismų kompetenciją (kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio) ir turi apimti tuos atvejus, kai byloje vienas iš pareikštų reikalavimų yra susijęs su individualaus pobūdžio administraciniu teisės aktu, kurio teisėtumas ginčijamas civilinėje byloje.

12Kaip matyti iš ieškinio, ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. TS-123 „Dėl pritarimo koncesijos sutarties projektui“ 1 punkto dalį, kuria pritarta Elektrėnų savivaldybės ir UAB „Irlanda" Elektrėnų miesto teritorijos tarp Šviesos gatvės ir kelio Vilnius-Kaunas (A-l) infrastruktūros ir verslo objektų statybos, plėtros, valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos sutarties 15 punktui ir 7.3, 17, 18, 19, 27.2, 32, 50 bei 52 punktų dalims, kuriose numatyti valstybinės žemės perdavimas neatlygintinai naudotis koncesininkui ir (ar) koncesininko neatlygintinis naudojimasis valstybine žeme; pripažinti negaliojančiais Elektrėnų savivaldybės ir UAB „Irlanda" 2006 m. liepos 12 d. Elektrėnų miesto teritorijos tarp Šviesos gatvės ir kelio Vilnius-Kaunas (A-l) infrastruktūros ir verslo objektų statybos, plėtros, valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos sutarties Nr. 01S-10 15 punktą bei 7.3, 17, 18, 19, 27.2, 32, 50 bei 52 punktų dalis, kuriose numatyti valstybinės žemės perdavimas neatlygintinai naudotis koncesininkui ir (ar) koncesininko neatlygintinis naudojimasis valstybine žeme.

13Ieškovo reiškiamas reikalavimas panaikinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimo Nr. TS-123 ,,Dėl pritarimo koncesijos sutarties projektui“ 1 punkto dalį yra administracinio pobūdžio ir paprastai turėtų būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 26 d. nutartis, priimta byloje S. P. v. Telšių apskrities viršininko administracija; 2009 m. liepos 16 d. nutartis, priimta byloje M. Ž. v. Kauno apskrities viršininko administracija; 2008 m. liepos 29 d. nutartis, priimta byloje UAB „Bema“ v. Utenos apskrities viršininko administracija; 2008 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta byloje UAB „Belvilis“ v. Utenos apskrities viršininko administracija).

14Tačiau šioje byloje ieškovas taip pat kelia reikalavimus dėl koncesijos sutarties punktų pripažinimo negaliojančiais. Todėl ginčas nagrinėjamu atveju yra platesnio pobūdžio ir apima ne tik administracinius, bet ir civilinius teisinius santykius. Dėl šių aplinkybių aptariama byla turi būti nagrinėjama bendrosios kompetencijos teisme, kurio kompetencija pagal savo pobūdį yra platesnė ir apima tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio (Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 10 d. nutartis, priimta byloje F. Š. v. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos; 2010 m. sausio 26 d. nutartis, priimta byloje S. P. v. Telšių apskrities viršininko administracija; 2009 m. liepos 16 d. nutartis, priimta byloje M. Ž. v. Kauno apskrities viršininko administracija; 2009 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta byloje Vilkyškių Šv. Onos parapija v. Tauragės apskrities viršininko administracija; 2008 m. liepos 29 d. nutartis, priimta byloje UAB „Bema“ v. Utenos apskrities viršininko administracija).

15Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsižvelgiant į tai, kad šios bylos kontekste ieškovo reikalavimas, susijęs su viešojo administravimo subjekto priimto akto ginčijimu, yra pagrindinis ir tik išsprendus šio akto teisėtumo klausimą teismas galės vertinti koncesijos sutarties pripažinimo negaliojančia pagrįstumo klausimą, todėl byla turėtų būti nagrinėjama administraciniame teisme. Priešingai, kolegija sprendžia, kad pagal savo pobūdį reikalavimas pripažinti koncesijos sutarties punktus negaliojančiais nėra išvestinis iš reikalavimo pripažinti administracinį aktą negaliojančiu, t.y. nėra taip betarpiškai su juo susijęs, jog jo neišsprendus, nebūtų galima spręsti klausimo dėl koncesijos sutarties punktų pripažinimo negaliojančiais.

16Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai laikė ieškovo pareikštą ieškinį neteismingą bendrosios kompetencijos teismams.

17Teismo nutartimi nepagrįstai atsisakius priimti ieškinį, yra pagrindas ieškinio priėmimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kadangi teismas, atsisakydamas priimti ieškinį kaip neteismingą tam teismui, netikrino, ar kiti ieškinio formai ir turiniui keliami reikalavimai, taip pat ir ieškinio dalykas bei pagrindas, atitinka procesinės teisės normas.

18Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiama Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis yra naikintina, o ieškinio priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktas).

19Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 3 p., kolegija

Nutarė

20Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartį panaikinti ir ieškovo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje ieškinio atsakovams Elektrėnų savivaldybės tarybai, UAB ,,Irlanda“, priėmimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas kreipėsi į teismą su... 4. Trakų rajono apylinkės teismas 2010 m. vasario 1 d. nutartimi atsisakė... 5. Ieškovas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje pateikė atskirąjį... 6. Remiantis Elektrėnų savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. TS-123,... 7. Apeliantas nurodo, jog ta aplinkybė, jog nurodytą sprendimą priėmė... 8. Apelianto teigimu, Trakų rajono apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą... 9. Atskirasis skundas tenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 11. CPK 26 straipsnio 2 dalis įtvirtina nuostatą, jog bendrosios kompetencijos... 12. Kaip matyti iš ieškinio, ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas... 13. Ieškovo reiškiamas reikalavimas panaikinti Elektrėnų savivaldybės tarybos... 14. Tačiau šioje byloje ieškovas taip pat kelia reikalavimus dėl koncesijos... 15. Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsižvelgiant... 16. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 17. Teismo nutartimi nepagrįstai atsisakius priimti ieškinį, yra pagrindas... 18. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiama Trakų rajono... 19. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 3 p., kolegija... 20. Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartį panaikinti ir...