Byla 2A-2003-661/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Barkauskas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovui R. Ž. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ prašė priteisti iš atsakovo 384,40 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-01-05 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-8 buvo paskirtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Atsakovas yra buto, esančio ( - ), Vilniuje, nuomininkas. Atsakovas prievolę mokėti už butui teiktas paslaugas vykdė netinkamai, todėl nuo 2013 m. liepos mėnesio iki 2014 m. rugsėjo mėnesio liko skolingas ieškovui už suteiktas paslaugas 384,40 Lt.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimu už akių ieškovo ieškinį patenkino visiškai. Teismas nusprendė: priteisti ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į. k. 121452134, naudai iš atsakovo R. Ž., gim. ( - ), gyv. ( - ), 384,40 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis litus 40 ct) skolos, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (384,40 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-11-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 193 Lt (šimtą devyniasdešimt tris litus) bylinėjimosi išlaidų.

7II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo už akių dalį dėl bylinėjimosi išlaidų pakeisti ir priteisti ieškovo patirtas išlaidas advokato pagalbai. Apeliantas UAB „Senamiesčio ūkis“ nesutinka su teismo sprendimo dalimi dėl bylinėjimosi išlaidų, konkrečiai - išlaidų, advokato pagalbai už pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimą, nepriteisimo. Apeliantas prašė priteisti 283,75 Lt advokato pagalba apmokėti, tačiau teismas priteisė 193 Lt. Apeliantas nurodo, jog teismas pateikė argumentus, kad apeliantas prašo iš atsakovo priteisti 90,75 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų ne nagrinėjamoje byloje, tačiau kitoje byloje kurioje ieškovas kreipėsi su pareiškimu dėl teismo įsakymo atsakovui R. Ž. išdavimo. Tačiau šie teismo argumentai yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo mažinti ieškovo išlaidų už advokato pagalbą.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

10Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 263 straipsnio 1 dalis). Teisėjas nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2, 3 dalys).

11Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, todėl teismas pasisako tik apeliacinio skundo ribose.

12Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 straipsnio 1 dalis). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Teismas, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, gali nukrypti nuo šio straipsnio 1-3 dalyse nustatytų paskirstymo taisyklių. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Be to, visais atvejais bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas kaip ir bet kuris kitas klausimas, iškilęs civiliniame procese, turi būti sprendžiamas vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalis). Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje taip pat svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010).

13Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo dėl skolos priteisimo iš atsakovo. Šio pareiškimo pagrindu buvo išduotas teismo įsakymas, kuris vėliau buvo panaikintas, jo neįteikus atsakovui (civilinė byla Nr. L2-37276-861/2014). 2014 m. lapkričio 11 d. ieškovas teismui pateikė ieškinį atsakovui dėl skolos priteisimo. Teismui, nepavykus atsakovui įteikti ieškinio ir jo priedų, apie bylos iškėlimą skelbė teismo internetiniame tinklapyje (b. l. 18-19), tačiau negavęs atsakovo atsiliepimo, bylą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka, priėmė sprendimą už akių.

14Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškovas patyrė išlaidų dėl to, kad atsakovas netinkamai vykdė prievoles, todėl ieškovas buvo priverstas savo interesus ginti teisme. Neįteikus teismo įsakymo atsakovui ir nepavykus pabaigti bylos supaprastinto proceso tvarka, procesas buvo tęsiamas ne dėl nuo ieškovo priklausančių aplinkybių. Nesant objektyvių duomenų, kurie sudarytų pagrindą spręsti dėl ieškovo nesąžiningumo byloje (nepagrįstai pareikšto ieškinio), proceso vilkinimo, piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas sumažindamas iš atsakovo priteistinas bylinėjimosi išlaidas už advokato pagalbą netinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas byloje (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

15Ieškovas nurodė ir pateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus: jo patirtos bylinėjimosi išlaidas sudaro 20,85 Eur (72 Lt) sumokėtas žyminis mokestis (b. l. 7), 26,28 Eur (90,75 Lt) – už dokumentų parengimą teismo įsakymui išduoti (b. l. 10–11) ir 35,04 Eur (121 Lt) – už ieškinio parengimą (b. l. 8–9), iš viso – 82,18 Eur (283,75 Lt). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas visiškai, kad ieškovo turėtos išlaidos yra pagrįstos (CPK 98 straipsnio 1 dalis), ieškovo procesinis elgesys buvo tinkamas (CPK 93 straipsnio 4 dalis), buvo bandoma išspręsti ginčą greičiausiu ir pigiausiu būdu (teismo įsakymu), o prašoma priteisti suma neviršija nustatytų maksimalių dydžių, nustatytų LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, pirmosios instancijos teismo 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimo už akių dalis, kuria buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos, keistina – padidinant priteistinas bylinėjimosi išlaidas už advokatų pagalbą iki 82,18 Eur (283,75 Lt) (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

16Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

17Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimo už akių dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

18Padidinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimu už akių iš atsakovo R. Ž., gim. ( - ), ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Senamiesčio ūkis“, įmonės kodas 121452134, priteistą 55,89 Eur (193 Lt) bylinėjimosi išlaidų sumą iki 82,18 Eur (283,75 Lt).

19Likusią Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimo už akių dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai