Byla 2-4446-571/2017
Dėl skolos priteisimo solidariai

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovams G. B. ir R. B. dėl skolos priteisimo solidariai.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti solidariai iš atsakovų 162,08 Eur skolą už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 70,83 Eur už eksploatacijos išlaidas ir komunalinius patarnavimus, 14,84 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: 20 Eur žyminį mokestį ir 0,86 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane.

5Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

6Atsakovams adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2017 m. birželio 19 d. asmeniškai atsakovui bei 2017 m. birželio 21 d. atsakovės šeimos nariui. Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

7Ieškinys tenkintinas priimant sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad vieno kambario gyvenamoji patalpa, esanti adresu ( - ), yra neprivatizuota ir nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei. Su atsakove 2003 m. liepos 17 d. buvo sudaryta Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 29-294-(2.8). Pagal gyvenamosios patalpos nuomos sutarties 1 punktą atsakovė, kaip nuomininkė, įsipareigojo naudotis gyvenamąją patalpa pagal paskirtį ir mokėti už ją nuomos mokestį. Sutarties 5 punkte numatyta, kad už gyvenamąją patalpą nuomininkas moka nuomos mokestį, sutarties 7 punkte numatyta, kad gyvenamosios patalpos nuomos mokestį nuomininkas turi sumokėti kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito, po išgyvento, mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos, pagal sutarties 8 punktą, atsakovė kaip gyvenamosios patalpos nuomininkė atskirai turėjo mokėti mokesčius už elektros energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, teritorijos valymą ir kt.) kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito, po išgyvento, mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos.

10I. M. savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-849 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio – kaupiamųjų lėšų skaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintų Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio – kaupiamųjų lėšų skaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo 3 punkto, 4 punkto, 9 punkto, pagrindu renka Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį – kaupiamąsias lėšas. Ieškovės paskaičiavimais atsakovų skola už laikotarpį nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. sudaro 162,08 Eur skola už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 70,83 Eur už eksploatacijos išlaidas ir komunalinius patarnavimus. Ieškovė remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 straipsniu atsakovams paskaičiavo 14,84 Eur delspinigių (delspinigių norma 0,02 proc.).

11Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – mokėjimo nurodymas (b. 1. 4), mokėtino žyminio mokesčio dydžių sąrašas (b. l. 5), uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės būtų ūkis“ valdybos posėdžio protokolo išrašas (b. l. 6), buto apyvartos žiniaraštis (b. l. 7-8), registro išrašas (b.l.11), nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutartis (b.l.9-10) Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas (b. l. 12-14), Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas (b. l. 15-16), gyvenamosios patalpos nuomos sutartis (b. l. 17-18), kita bylos medžiaga.

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis).

13Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovų solidariai priteistina 162,08 Eur skola už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 70,83 Eur už eksploatacijos išlaidas ir komunalinius patarnavimus, 14,84 Eur delspinigiai.

14CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovų solidariai priteistina įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. birželio 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15CPK normos, reglamentuojančios bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, nenumato galimybės šias išlaidas priteisti iš kelių asmenų solidariai (CK 6.6 straipsnio 1 dalis), todėl jos priteisiamos ne solidariai, o iš kiekvieno asmens atitinkama išlaidų dalis, išreikšta konkrečia pinigų suma. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė patyrė 20,86 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 20 Eur sumokėtas žyminis mokestis valstybei ir 0,86 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, todėl jos iš atsakovų priteisiamos lygiomis dalimis, t. y. po 10,43 Eur iš kiekvieno atsakovo (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

16Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Finansų ir Teisingumo ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, todėl jos valstybei nepriteistinos.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti solidariai iš atsakovų G. B., asmens kodas ( - ) R. B., gim. 1966-09-12, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, Šaulių g. 4, Marijampolė, a. s. Nr. ( - ), AB DNB bankas, 247,75 Eur (dviejų šimtų keturiasdešimt septynių eurų 75 ct) skolą su netesybomis, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (be bylinėjimosi išlaidų) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. birželio 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovės patirtas 20,86 Eur (dvidešimt eurų 86) bylinėjimosi išlaidas iš atsakovų priteisti lygiomis dalimis t. y. po 10,43 Eur (dešimt eurų 43 ct) iš kiekvieno atsakovo.

20Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 1-4 dalies, 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

21Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti solidariai iš... 5. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas... 6. Atsakovams adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas,... 7. Ieškinys tenkintinas priimant sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad vieno kambario gyvenamoji patalpa, esanti... 10. I. M. savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-849 „Dėl... 11. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai –... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 straipsnis numato, kad... 13. Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovų solidariai priteistina 162,08 Eur... 14. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 15. CPK normos, reglamentuojančios bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, nenumato... 16. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Finansų ir Teisingumo... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti solidariai iš atsakovų G. B., asmens kodas ( - ) R. B., gim.... 20. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...