Byla eB2-2149-773/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Soteros grupė“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Soteros grupė“,

Nustatė

2pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą UAB ,,Soteros grupė“. Pareiškime nurodė, kad įmonė nuo įregistravimo dienos įmokas į Fondo biudžetą mokėjo laiku, o nuo 2008 m. rugsėjo mėnesio nustojo mokėti įmokas į Fondo biudžetą. Paskutinis samdomas darbuotojas buvo atleistas 2013 m. gegužės mėnesį. 2015 m. birželio 1 d. įsiskolinimas Fondo biudžetui sudarė 8 882,87 Eur. Nurodė, kad pareiškėjas bendrovei teikė priverstinio poveikio priemones, prašė bendrovės vadovybės pateikti raštišką paaiškinimą apie veiklą, tačiau paaiškinimai nebuvo pateikti. Įmonei periodiškai buvo siunčiami raginimai skolą sumokėti geruoju. Įmonė neturi jos vardu registruoto nekilnojamojo turto ar transporto priemonių, VĮ Registrų centrui nėra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų už 2014 metus, paskutinį kartą finansinės atskaitomybės dokumentai teikti už 2008 metus. Pareiškėjas Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka įspėjo atsakovę apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu atsakovė neatsiskaitys, tačiau atsakovė įsiskolinimo nepadengė.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui, Kauno apygardos teismas 2015 m. liepos 16 d. nutartį, kuria atsakovės UAB ,,Soteros grupė“ vadovas įpareigotas pateikti teismui duomenis apie įmonės finansinę padėtį, išsiuntė įmonės registruotu buveinės adresu S. Daukanto g. 19-5, Kazlų Rūda, taip pat įmonės direktoriui D. Š. jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ). Teismo siųsti procesiniai dokumentai adresatams neįteikti, grąžinti siuntėjui su žyma ,,neatsiėmė pašte“. Kadangi dokumentų atsakovei įteikti nepavyko, atsakovės administracijos vadovo nuomonė dėl bankroto bylos UAB „Soteros grupė“ iškėlimo nepateikta, teismas bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Soteros grupė“ klausimą sprendžia vadovaudamasis civilinėje byloje Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pateiktais ir teismo iniciatyva surinktais rašytiniais įrodymais.

6Iš VĮ Registrų centras duomenų matyti, kad įmonė nekilnojamojo turto neturi (b. l. 75). VĮ ,,Regitra“ duomenys patvirtina, kad įmonės vardu registruotų transporto priemonių nėra (b. l. 20). Juridinių asmenų registro duomenimis paskutiniai UAB ,,Soteros grupė“ finansinės atskaitomybės dokumentai pateikti tik už ataskaitinius 2008 metus ir nuo to laiko jokių įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų (įmonės balansų, ataskaitų ir kt.) nėra pateikta. Šie duomenys leidžia daryti išvadą, kad UAB ,,Soteros grupė“ jokios ūkinės – komercinės veiklos nevykdo. Tai, kad įmonė nuo 2008 metų veiklos nevykdo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui 2013 m. gruodžio 9 d. adresuotame prašyme nurodė ir pats įmonės direktorius D. Š., pažymėdamas, kad bendrovės skolos susidarė dėl apyvartinių lėšų trūkumo, bendrovė negalės likviduoti susidariusio įsiskolinimo savo jėgomis, atsiradus finansinėms galimybėms kels bankroto bylą. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacijos apie atsakovės viešus duomenis matyti, kad atsakovės skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 8 882,87 Eur, iš jos 0,00 Eur skolos mokėjimo terminas atidėtas ir dar nesuėjęs (b. l. 63). Šiuo metu įmonėje nedirba nei vienas darbuotojas (apdraustųjų asmenų skaičius 0). Nurodytą aplinkybę patvirtina ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius, pareiškime pažymėdamas, kad paskutinis samdomas įmonės darbuotojas atleistas 2013 m. gegužės mėnesį. Įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sudaro 2 958,32 Eur sumą (b. l. 62).

7Teismui įvertinus įmonės Juridinių asmenų registrui teiktus finansinės atskaitomybės dokumentus nuo 2005 m. iki 2008 m. (įmonė įregistruota 2005-03-21), matyti, kad jau 2007 ir 2008 metais įmonės finansinė padėtis buvo sunki, t. y. 2007 metais įmonės nuostolis sudarė 99 316 Lt (28 764 Eur), 2008 m. nuostolis sudarė 102 840 Lt (29 785 Eur) ir jau 2007-2008 metais įmonės būsena atitiko nemokumo sąlygą, kadangi per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (kas laikytina pradelstais įmonės įsipareigojimais) viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (b. l. 64-73).

8Teismo vertinimu, aukščiau nustatytų aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą apie UAB ,,Soteros grupė” sunkią turtinę padėtį bei spręsti, kad įmonė jokios ūkinės – komercinės veiklos nevykdo, jos įsiskolinimas valstybės (savivaldybės) biudžetui sistemingai didėja. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė UAB ,,Soteros grupė” neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (IBĮ 4 str. 2 p., 3 p.). Esant tokioms aplinkybėms, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant nustatytam įmonės nemokumui, UAB ,,Soteros grupė” keltina bankroto byla.

9Administruoti atsakovės UAB ,,Soteros grupė“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius MB „Indvita“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

10Iškėlus UAB ,,Soteros grupė“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

11Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

12

13Iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,Soteros grupė“ (įmonės kodas 300098054, reg. adresas S. Daukanto g. 19-5, Kazlų Rūda) bankroto bylą.

14Paskirti uždarosios akcinės bendrovės ,,Soteros grupė“ administratoriumi mažąją bendriją „Indvita“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA258).

15Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės ,,Soteros grupė“ (įmonės kodas 300098054, reg. adresas S. Daukanto g. 19-5, Kazlų Rūda) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

17Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės ,,Soteros grupė“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovei, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

19Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis,... 2. pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 4. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 5. Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui, Kauno apygardos teismas... 6. Iš VĮ Registrų centras duomenų matyti, kad įmonė nekilnojamojo turto... 7. Teismui įvertinus įmonės Juridinių asmenų registrui teiktus finansinės... 8. Teismo vertinimu, aukščiau nustatytų aplinkybių visetas leidžia daryti... 9. Administruoti atsakovės UAB ,,Soteros grupė“ bankroto procedūrą skirtinas... 10. Iškėlus UAB ,,Soteros grupė“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas... 11. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 12. ... 13. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,Soteros grupė“ (įmonės kodas... 14. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės ,,Soteros grupė“ administratoriumi... 15. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės ,,Soteros grupė“ (įmonės kodas... 16. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 17. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės ,,Soteros grupė“ valdymo... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4... 20. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...