Byla 2-16403-285/2015
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese

1Kauno apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės Neringos Bacevičienės pareiškimą suinteresuotiems asmenims AB „Lietuvos dujos“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, M. K. dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese,

Nustatė

2Pareiškėja pareiškimu prašo vykdomojoje byloje Nr. 0176/13/01084 pakeisti išieškotoją AB „Lietuvos dujos“ į išieškotoją UAB „Lietuvos dujų tiekimas“. Pareiškime nurodoma, kad antstolės Neringos Bacevičienės kontoroje vykdomas Kauno apylinkės teismo 2013-07-13 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-10255-755/2013 dėl 236,93 Eur skolos su palūkanomis išieškojimo iš skolininkės M. K., a. k. ( - ), išieškotojo AB „Lietuvos dujos“ naudai. 2014-11-14 gautas pranešimas dėl procesinių teisių perėmimo, kuriame informuojama, kad UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ sutartimi perėmė AB „Lietuvos dujos“ materialiąsias subjektines teises ir pareigas, kartu perėmė teises, susijusias su antstolės Neringos Bacevičienės kontoroje vykdomomis bylomis AB „Lietuvos dujos“ naudai.

3Prašymas atmestinas.

4Pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, tai pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju (CPK 596 str. 1 d.). Pakeisti išieškotoją vykdymo procese yra pagrindas tik tuo atveju, jeigu teismas įvertinęs pareiškėjo pateiktus įrodymus, kuriais grindžiamas jo prašymas, nustato, jog kitam asmeniui iš tikrųjų perėjo išieškotojo materialinės subjektinės teisės, nes būtent subjektinių teisių perėmimas materialinėje teisėje yra pagrindas perimti ir procesines teises. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.101 straipsnio 2 dalis numato, kad reikalavimo įgijėjui kartu su pagrindine perleista prievole pereina ir prievolei įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės. Įstatymo normos (CPK 593, 596 str.) nenumato, kad klausimas dėl teisių perėmimo vykdymo procese turėtų būti sprendžiamas teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, todėl asmuo, kreipdamasis į teismą privalo nurodyti visas aplinkybes, tinkamai suformuluoti savo prašymą ir prašyme nurodytas aplinkybes pagrįsti įrodymais (CPK 111 str. 2 d. 5 p.).

5Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardytam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010).

6Iš vykdomojoje byloje Nr. 0176/13/01084 esančių dokumentų nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2013-07-13 išdavė vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-10255-755/2013 dėl 746,07 Lt skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (746,07 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-04-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės M. K. kreditorės AB „Lietuvos dujos“ naudai. 2014-11-12 pranešimu Nr. 426-1-66 UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ informavo antstolę apie AB „Lietuvos dujos“ procesinių teisių perėmimą.

7Iš Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM išrašo apie asmenį matyti, jog skolininkė M. K. (asmens kodas ( - )) 2013-12-10 mirė.

8Sutinkamai su CPK 38 str. 1 d. dalyvaujantys byloje asmenys turi turėti civilinį procesinį veiksnumą, kurio turinį tiesiogiai lemia fiziniam asmeniui būdingas civilinis teisnumas ir veiksnumas. Fizinio asmens civilinis teisnumas atsiranda asmens gimimo momentu ir išnyksta jam mirus (CK 2.2 str. 1 d.). Civilinis teisnumas yra neatsiejamas žmogaus teisinio statuso elementas. Žmogaus, kaip teisinių santykių subjekto, egzistavimas baigiasi jam mirus. Todėl, asmeniui mirus, baigiasi ir jo civilinis teisnumas.

9Teismas konstatuoja, kad skolininkė yra mirusi, t. y. prašymas dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese pareikštas asmeniui, kuris neturi civilinio procesinio teisnumo ir veiksnumo. Kadangi prašymas dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jo priėmimo dienos (CPK 593 str. 2 d.), pagal teisės analogiją (CPK 3 str. 6 d.), atsižvelgiant į CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, trūkumų šalinimo instituto nuostatos, reglamentuojančios procesinių dokumentų ir jų priedų trūkumų taisymą (CPK 115 str.) netaikytinos. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos prašymas atmestinas, tačiau tai neužkerta pareiškėjai kelio ištaisius nutartyje nurodytus trūkumus, t. y. nustačius skolininkės M. K. turtinių teisių perėmėjus ir patikslinus dalyvaujančius byloje asmenis, pateikti naują pareiškimą dėl išieškotojo pakeitimo.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., 593 str., 596 str., teismas

Nutarė

11Atmesti pareiškėjos antstolės Neringos Bacevičienės prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese.

12Nutarties patvirtintą kopiją siųsti pareiškėjai.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai