Byla 2-6627-613/2012
Dėl baudos skyrimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio Giedriaus Jonausko pareiškimą, suinteresuoti asmenys byloje ( - ), T. V., Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Z. M. dėl baudos skyrimo,

Nustatė

2pareiškėjas antstolis Giedrius Jonauskas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas UAB ( - ) vadovui T. V. skirti baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą. Nurodė, kad vykdo vykdomąsias bylas Nr. 0091/05/01090 ir Nr. 0091/05/00449, pradėtas pagal Klaipėdos m. VPK VP Eismo priežiūros skyriaus 2005-09-07 nutarimą Nr. 7472P dėl 4000,00 Lt baudos išieškojimo ir pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2005-03-21 įsakymą dėl 3022,50 Lt skolos išieškojimo iš skolininko T. V. išieškotojos valstybės, atstovaujamos Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, ir išieškotojo Z. M. naudai. Nustačius, kad skolininkas T. V. dirba ( - ), 2011-12-09 į darbovietę buvo išsiųstas 2012-12-08 patvarkymas vykdyti vykdomuosius dokumentus. Patvarkymas registruotu laišku ( - ) buvo įteiktas 2011-12-13, tačiau ( - ) į antstolio sąskaitą išskaičiuotų sumų iš skolininko T. V. darbo užmokesčio nepervedė ir nepranešė vėlavimo priežasčių.

3S. T. V. 2012-05-16 atsiliepimu į antstolio pareiškimą nesutinka su šiuo pareiškimu ir prašo teismo jį atmesti, motyvuodamas tuo, kad skolininko T. V. banko sąskaitoms buvo taikytas areštas, kuris nebuvo apskųstas, todėl, skolininkas nurodo, kad antstolis nepagrįstai teigia, kad T. V. trukdo antstoliui atlikti procesinius veiksmus. Skolininkas teigia, kad bendrovė į T. V. sąskaitą pervedė pinigines lėšas, kurias antstolis nurašė, t.y. 2012-05-09 nuo T. V. asmeninės banko sąskaitos buvo nurašyta 2372,64 Lt. Iš T. V. buvo nurašytas pilnas darbo užmokestis, todėl iškilo konfliktinė situacija, nes antstolis neturėjo teisės taip pasielgti. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, skolininkas mano, kad jis, kaip bendrovės direktorius, tinkamai vykdo savo pareigas ir netrukdo kitiems vykdyti antstolio nurodymų.

4Pareiškimas tenkintinas iš dalies (CPK 585, 593 str.).

5Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolis, vykdydamas Klaipėdos m. VPK VP Eismo priežiūros skyriaus 2005-09-07 nutarimą Nr. 7472P dėl 4000,00 Lt baudos išieškojimo, 2005-03-21 teismo įsakymą dėl 3022,50 Lt skolos išieškojimo iš skolininko T. V. išieškotojos valstybės ir išieškotojo Z. M. naudai, 2011-12-08 patvarkymu įpareigojo skolininko darbdavį ( - ) išskaityti skolos sumą iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų. Patvarkyme buvo nurodyta, kad, jeigu pinigus bus vėluojama pervesti daugiau kaip 15 dienų, apie tai privaloma pranešti antstoliui ir nurodyti vėlavimo priežastis, taip pat nurodyta, kad atleidus skolininką iš darbo, apie tai nedelsiant privaloma pranešti antstoliui.

6Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 1000,00 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 2,3 d.). Iš byloje esančių duomenų matyti, jog 2011-12-08 patvarkymas Nr. S-16662 dėl skolos išieškojimo registruotu paštu išsiųstas ( - ) ir įteiktas 2011-12-13 (v.b. Nr. 0091/05/01090 l.84-85). Iš 2012-03-29 VĮ Registrų centro išrašo apie juridinį asmenį matyti, kad ( - ) vadovu nuo 2011-10-14 paskirtas T. V. (v.b. Nr. 0091/05/01090 l.92-94). Duomenų, kad ( - ) būtų įvykdęs antstolio reikalavimą, byloje nepateikta. Kitų priežasčių, dėl kurių ( - ) negali įvykdyti antstolio patvarkymo nenurodė. Darytina išvada, kad ( - ) vadovas T. V. savo neveikimu ir antstolio reikalavimų nevykdymu, apsunkino išieškojimo procesą, pateisinančių antstolio įpareigojimų nevykdymo įrodymų nepateikė, todėl už reikalavimo nevykdymą T. V. skirtina 200,00 Lt bauda (CPK 585 str. 2, 3 d.).

7( - ) vadovui T. V. išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus (CPK 75 str. 2 d.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 585, 593 straipsniais, teismas

Nutarė

9pareiškimą tenkinti iš dalies.

10Paskirti ( - ), į.k. ( - ), buveinė – ( - ), Kaunas, direktoriui T. V., a.k. ( - ) 200,00 Lt baudos.

11Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0091/05/01090 ir Nr. 0091/05/00449 grąžinti antstoliui Giedriui Jonauskui.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai