Byla 2A-1179/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Karolinos turas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 13 d. sprendimo bylinėjimosi išlaidų klausimu, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1343-125/2012 pagal ieškovų K. P., D. A., P. B., A. B., J. P., Marijos D. P., J. R. K., O. R., R. V., L. G., K. P., A. P., R. P., Z. M., G. P., M. K., L. K. B., K. K., P. A., D. D., Z. B., P. B., R. J., F. B., R. R., A. R. L., B. B., Veronikos D. S., Irenos G. K., R. R., E. K., N. J., L. N., L. P., R. J. ieškinį atsakovui UAB „Karolinos turas“ dėl žemės nuomos sutarties nutraukimo, trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (Klaipėdos apskrities viršininko administracijos teisių perėmėja),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3K. P, D. A., P. B., A. B., J. P., M. D. P., J. R. K., O. R., R. V., L. G., K. P., A. P., R. P., Z. M., G. P., M. K., Leontina K. B., K. K., P. A., D. D., Z. B., P. B., R. J., F. B., R. R., A. R. L., B. B., V. D. S., I. G. K., R. R., E. K., N. J., L. N., L. P., R. J. (toliau - ieškovai) ieškiniu, pareikštu atsakovui UAB „Karolinos turas“, prašė nutraukti prieš terminą Palangos miesto valdybos ir atsakovo UAB „Karolinos turas“ 1995-02-06 sudarytą 3,4048 ha valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), nuomos sutartį Nr. N25/95-0233, priteisti iš atsakovo ieškovų naudai bylinėjimosi išlaidas (2 b. t., 67-75 l., 3 b. t., 4-11 l.).

4Nurodė, kad nuomos sutartimi yra pažeidžiamos ieškovų teisės ir teisėti interesai, nes sudaromos kliūtys disponuoti privačia nuosavybe (CK 4.98 straipsnis), kadangi atsakovas nenaudoja žemės pagal sutartį ir tikslinę žemės naudojimo paskirtį, ilgiau kaip tris mėnesius nemoka nuomos mokesčio. Klaipėdos apskrities viršininko 2007-11-29 įsakymu Nr. 4-6914-(1.3) pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, ieškovams atkurtos nuosavybės teisės į nuomojamą žemės sklypą, todėl 1995-02-06 nuomos sutartimi išnuomotas valstybinės žemės sklypas yra privati ieškovų nuosavybė minėto įsakymo pagrindu.

5Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. birželio 22 d. sprendimu patenkino ieškovų ieškinį, nutraukė Palangos miesto valdybos ir atsakovo 1995-02-06 sudarytą 3,4048 ha valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį Nr. N25/95-0233 nuo sprendimo priėmimo dienos, priteisdamas iš atsakovo ieškovams jų sumokėtą žyminį mokestį (130 Lt K. P., 3 478 Lt D. A., 507 Lt J. P., 192 Lt L. N., 180 Lt E. K., 3644 Lt R. J., 2412 Lt O. R., 1845 Lt P. A., 26570 Lt A. J.), 191,55 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei, o ieškovų atstovui A. J. grąžino 18 Lt žyminio mokesčio (3 b. t., 114-119 b. l.). Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. spalio 17 d. nutartimi paliko nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2010-06-22 sprendimą (3 b. t., 163-167 l.).

6Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. gegužės 18 d. nutartimi pakeitė Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartį ir panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. sprendimo dalį, kuria iš atsakovo UAB ,,Karolinos turas“ priteista ieškovams K. P. 130 Lt, D. A. 3478 Lt, J. P. 507 Lt, L. N. 192 Lt, E. K. 180 Lt, R. J. 3644 Lt, O. R. 2412 Lt, P. A. 1845 Lt, A. J. 26 570 Lt žyminio mokesčio, ir grąžino šią bylos dalį Klaipėdos apygardos teismui nagrinėti iš naujo; kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą (3 b. t., 215-229 l). Kasacinis teismas konstatavo, jog ginčas dėl nuomos sutarties nutraukimo vertintinas kaip turtinis, tačiau ginčo įkainojimui taikytinas CPK 85 straipsnio 1 dalies 4 punktas, kuriame įtvirtintos ieškinio sumos apskaičiavimo bylose dėl terminuotų išmokų ar davinių taisyklės, o ne CPK 85 straipsnio 1 dalies 9 punkto taisyklės. Todėl ieškinio suma turėjo būti nustatoma, atsižvelgiant į kasatoriaus (atsakovo) mokėto žemės nuomos mokesčio dydį, dėl ko tiek pirmos instancijos teismas, tiek apeliacinės instancijos teismas neteisingai apskaičiavo byloje mokėtiną žyminį mokestį.

7Klaipėdos apygardos teisme buvo paskirtas teismo posėdis Lietuvos Aukščiausiasis Teismo perduotam iš naujo nagrinėti bylinėjimosi išlaidų klausimui (4 b. t., 2 – 7 l.).

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 13 d. sprendime nurodė, jog patenkina ieškinio dalį dėl žyminio mokesčio priteisimo ir grąžinimo:

101) įpareigojo Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti permokėtą žyminio mokesčio dalį: K. P. 71 Lt (0,33 proc.), D. A. 1921 Lt (8,93 proc.), J. P. 280 Lt (1,3 proc.), L. N. 105 Lt (0,49 proc.), E. K. 99 Lt (0,46 proc.), R. J. 2015 Lt (9,36 proc.), O. R. 1333 Lt (6,19 proc.), P. A. 1017 Lt (4,74 proc.), A. J. 14 690 Lt (68,23 proc.);

112) priteisė iš atsakovo UAB „Karolinos turas“ ieškovams: K. P. 2910 Lt (16,7 proc.), D. A. 1621 Lt (9,2 proc.), A. B. 17 Lt (0,1 proc.), P. B. 174 Lt (1 proc.), J. P. 235 Lt (1,3 proc.), M. D. P. 235 Lt (1,3 proc.), J. R. K. 156 Lt (0,9 proc.), O. R. 1063 Lt (6,1 proc.), R. V. 889 Lt (5,1 proc.), L. G. 1063 Lt (6,1 proc.), K. P. 400 Lt (2,3 proc.), A. P. 400 Lt (2,3 proc.), R. P. 206 Lt (1,1 proc.), Z. M. 206 Lt (1,1 proc.), G. P. 383 Lt (2,2 proc.), M. K. 235 Lt (1,3 proc.), L. K. B. 235 Lt (1,3 proc.), K. K. 235 Lt (1,3 proc.), P. A. 861 Lt (4,5 proc.), D. D. 1962 Lt (11 proc.), Z. B. 69 Lt (0,4 proc.), P. B. 174 Lt (1 proc.), R. J. 1150 Lt (6,6 proc.), F. B. 174 Lt (1 proc.), R. R. 580 Lt (3,3 proc.), A. R. L. 34 Lt (0,2 proc.), B. B. 34 Lt (0,2 proc.), V. D. S. 157 Lt (0,90 proc.), I. G. K. 157 Lt (0,90 proc.), R. R. 609 Lt (3,5 proc.), E. K. 69 Lt (0,4 proc.), N. J. 427 Lt (2,7 proc.), L. N. 87 Lt (0,5 proc.), L. P. 206 Lt (1,1 proc.), R. J. 206 Lt (1,1 proc.) žyminio mokesčio (4 b. t., 13-17 l).

12Nurodė, kad, atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-05-18 nutarties argumentus, ieškinio suma nustatoma pagal CPK 85 straipsnio 1 dalies 4 punktą; kad ieškinys gautas 2010-04-08, o pagal 2010-09-30 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-266, 3 punktą už 2010 m. žemės nuomos mokestis turi būti sumokėtas iki einamųjų metų lapkričio 30 d., tai ieškinio padavimo dieną atsakovas neturėjo pareigos sumokėti už einamuosius metus žemės nuomos mokesčio, todėl ieškinio suma apskaičiuotina pagal sumokėto žemės nuomos mokesčio dydį, sumokėtą nuo 2007 m. iki 2009 m. Teismo teigimu, 2007 metais už valstybės nuomojamus žemės sklypus, esančius ( - ), atsakovas sumokėjo 111 474,93 Lt nuomos mokesčio, tačiau nagrinėjamu klausimu aktuali žemės nuomos kaina tik už sklypą, adresu ( - ),, sudarantį 46 % dviejų žemės sklypų ploto, o pagal tai apskaičiuojama ir žemės sklypo nuomos kaina už 2007 metus; byloje nėra daugiau duomenų apie sumokėtą žemės mokestį nagrinėjamu laikotarpiu, todėl žemės nuomos mokestis apskaičiuojamas pagal 2009-09-10 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T2-227, kurio 1.1.2. punkte reglamentuojama, jog fiziniams ir juridiniams asmenims už nuomojamą valstybinę žemę taikomas 2 procentų dydžio žemės vertės nuomos mokestis. Teismas konstatavo, kad pagal VĮ Registrų centro duomenis (2 b. t., 50-51 l.) 3,4048 ha valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ),, vertė 2008 m. buvo 23 716 170 Lt (žemės nuomos mokestis sudarė 474 323,40 Lt), o 2009 m. - 40 854 000 Lt (žemės nuomos mokestis sudarė 817 080 Lt); todėl bendra ieškinio suma pagal CPK 85 straipsnio 1 dalies 4 punktą yra 1 342 681,87 Lt, ir žyminis mokestis, apskaičiuojamas pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktą (turtiniuose ginčuose, kai ieškinio suma viršija tris šimtus tūkstančių litų žyminis mokestis yra septyni tūkstančiai litų plius vienas procentas nuo ieškinio sumos), sudaro 17 427 Lt. Teismas sprendė, kad ieškovai už ieškinį sumokėjo 38 958 Lt, todėl jiems grąžintina 21 531 Lt, paskirstant šią sumą proporcingai sumokėtai žyminio mokesčio daliai, o likusi žyminio mokesčio dalis priteistina iš atsakovo ieškovams proporcingai jų nuosavybes teise priklausančiam žemės sklypo, esančio Palangoje, Ašaralio g. 6, plotui.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

14Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Karolinos turas“ prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 13 d. sprendimą, įpareigojant Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti permokėtą žyminio mokesčio dalį - 35932 Lt ieškovams proporcingai jų nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypo, adresu Palangoje, Ašaralio g. 6, plotui, priteisiant iš atsakovo ieškovų naudai 3026 Lt žyminio mokesčio proporcingai nuosavybės teise turimai minėto sklypo daliai (4 b. t., 20-25 b. l.). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Teismas neteisingai nustatė ieškinio priėmimo datą teisme, nurodydamas, kad ieškinys priimtas 2010-04-08. Civilinė byla buvo pradėta pagal ieškovės N. J. 2009-07-23 ieškinį, L. N. ir E. K. 2009-08-03 ieškinį ir ieškovo K. P. 2009-08-06 ieškinį atsakovui, pateiktus Palangos miesto apylinkės teisme, kurios buvo sujungtos Palangos miesto apylinkės teismo 2009-09-15 nutartimi kaip vienarūšės. Palangos miesto apylinkės teismo 2010-03-25 nutartimi nutarta perduoti bylą nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui, o 2010-04-08 civilinė byla Nr. 2-1733-370/2010 perduota Klaipėdos apygardos teismui. Byla iškeliama ir ieškinys priimamas teisėjo rezoliucija (CPK 137 str.), todėl laikytina, kad byla iškelta 2009 m. rugpjūčio 27 d.;

162. Teismas neteisingai apskaičiavo ieškinio sumą ir netinkamai taikė procesinės teisės normas. Kadangi ieškinio priėmimo data yra 2009 metų rugpjūčio mėnuo, o teismas nustatė, kad nuomos mokestis neturėjo būti mokamas už einamus metus, ieškinio suma turėjo būti apskaičiuota pagal valstybinės žemės nuomos mokestį, mokamą už 2006-2008 metų laikotarpį, kadangi pagal 2009-09-10 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-227 2 punktą už 2009 metus nustatytas nuomos mokesčio terminas iki 2009-11-30. Žemės sklypo nuomos mokestis už 2006 metus sudarė 51287,92 Lt, už 2007 metus – taip pat 51287,92 Lt, kadangi žemės sklypo vertė nepakito; už 2008 metus žemės sklypo nuomos mokestis neskaičiuojamas, kadangi ieškovai atsisakė jį priimti, be to, 2008 metais grąžinus sklypą ieškovams, valstybinės žemės nuomos mokestis nemokamas, o nuomos mokesčio dydis yra žemės sklypo savininko ir nuomininko susitarimas. Teismas neturėjo pagrindo privačios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo nuomos mokesčio skaičiuoti, remdamasis nuomojamiems valstybiniams žemės sklypams taikytinais teisės aktais, todėl ieškinio suma yra 102556,92 Lt ir žyminis mokestis už ieškinį sudaro 3025,56 Lt;

173. Teismas nepagrįstai skaičiavo žemės nuomos mokesčio dydį už 2008 metus pagal žemės sklypo vidutinę rinkos vertę. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008-07-31 nutarimo Nr. 2T-179 1.2.1 punkte numatyta, kad nuomos mokestis skaičiuojamas, taikant 2 proc. žemės vertės. Todėl, jeigu teismas vertintų, kad nuomos mokesčio dydis turėtų būti skaičiuojamas už 2008 metus, jis sudarytų 276 840 Lt, ieškinio suma sudarytų 379 396,92 Lt, o mokėtinas žyminis mokestis – 7794 Lt.

18Ieškovai atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o Klaipėdos apygardos teismo 2012-07-13 sprendimą palikti nepakeistą (4 b. t., 36-37 l.). Nesutinka su apelianto argumentu, kad ieškovai atsisakė priimti nuomos mokestį, priešingai, ieškovai reikalavo nuomos mokesčio ir reikalavimo pagrįstumą konstatavo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, 2012-05-18 nutartyje nurodęs, kad, 2007-11-29 Klaipėdos apskrities viršininkui priėmus sprendimą grąžinti ginčo žemę natūra, šios žemės nuomos sutarties galiojimo naujiems savininkams klausimas turėjo būti sprendžiamas, remiantis Žemės įstatymo 9 straipsnio 11 dalimi, o ne užtikrinamas žemės nuomos santykių tęstinumas. Todėl Klaipėdos apygardos teismas pagrįstai privačios nuosavybės valdomo žemės sklypo nuomos mokesčius 2008 metais ir 2009 metais skaičiavo pagal nuomojamiems valstybiniams žemės sklypams taikytinus teisės aktus.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

21Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

22Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų klausimą, teisingai nurodė civilinio proceso taisykles, taikytinas nagrinėjamoje byloje nustatant ieškinio sumą bei mokėtiną už ieškinį žyminį mokestį, tačiau suklydo, nurodydamas ieškovų kreipimosi į teismą su ieškiniu datą, nustatydamas ieškinio sumą, už ieškinį mokėtino žyminio mokesčio dydį, grąžintiną ieškovams žyminio mokesčio dalį bei priteistiną iš atsakovo ieškovams žyminio mokesčio dalį, dėl ko skundžiamas apygardos teismo sprendimas bylinėjimosi išlaidų klausimu negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu.

23Nagrinėjamoje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-05-18 nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-231/2012) konstatavo, jog nagrinėjamu atveju ginčo įkainojimui taikytinas CPK 85 straipsnio 1 dalies 4 punktas, kuriame įtvirtintos ieškinio sumos apskaičiavimo bylose dėl terminuotų išmokų ar davinių taisyklės, jog ieškinio suma turėjo būti nustatoma, atsižvelgiant į atsakovo mokėto žemės nuomos mokesčio dydį (3 b. t., 215-226 l.).

24Pagal CPK 85 straipsnio 1 dalies 4 punktą ieškinio suma bylose dėl terminuotų išmokų ar davinių nustatoma pagal bendrą visų išmokų ar davinių sumą, skaičiuojamą ne daugiau kaip už trejus metus.

25Taigi nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog ieškinio suma turi būti apskaičiuojama pagal atsakovo UAB „Karolinos turas“ sumokėtą žemės nuomos mokestį už trejus metus (CPK 85 str. 1 d. 4 p.), o žyminis mokestis apskaičiuojamas pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

26Tačiau apygardos teismas skundžiamame sprendime neteisingai nurodė ieškinio padavimo teisme datą, nepagrįstai ją skaičiuodamas nuo bylos gavimo apygardos teisme datos - 2010-04-08, dėl ko klaidingai skaičiavo ir ieškinio sumą bei už jį mokėtiną žyminį mokestį.

27Bylos duomenimis, ieškovai į teismą kreipėsi anksčiau nei nurodė apygardos teismas: N. J. - 2009-07-24 (1 b. t., 56 l.), L. N. ir E. K. - 2009-08-05 (1 b. t., 29 l.), K. P. – 2009-08-07 (1 b. t., 3 l.), ir jų ieškiniai priimti Palangos miesto apylinkės teismo 2009-08-27 nutartimi (1 b. t., 2 l.), o likę ieškovai kreipėsi su ieškiniu į teismą 2009-12-31, jų ieškinys priimtas 2010-01-04 (2 b. t., 67 l.). Todėl ieškinio suma ir mokėtinas žyminis mokestis turėtų būti skaičiuojamas pagal kiekvieno ieškovo ieškinio priėmimo teisme datą, o aplinkybė, jog Klaipėdos apygardos teismas perduotą pagal teismingumą civilinę bylą gavo 2010-04-08, šiuo atveju neturi reikšmės, nustatant ieškinio sumą bei žyminio mokesčio dydį (CPK 85 str. 1 d. 4 p., 80 str. 1 d. 1 p.).

28Pagrįsti ir apelianto motyvai, jog apygardos teismas neteisingai skaičiavo atsakovo sumokėto nuomos mokesčio dydį už 2008 - 2009 metus, remdamasis valstybinių žemės sklypų nuomai taikytinais teisės aktais. Nustatyta, kad Klaipėdos apskrities viršininko 2007-11-29 įsakymu Nr. 4-6914-(1.3) ieškovams buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypą ( - ),; be to, pagal kasacinio teismo išaiškinimą nagrinėjamoje byloje, ieškinio suma skaičiuotina pagal sumokėto žemės nuomos mokesčio dydį, tačiau atsakovas nemokėjo žemės nuomos mokesčio už minėtą žemės sklypą nurodytu laikotarpiu (1 b. t., 145-149 l., 2 b. t., 157-159 l., 3 b. t., 37 l., 39 l., 105-113 l.).

29Minėta, kad ieškovų N. J., L. N., E. K. ir K. P. ieškiniai buvo priimti Palangos miesto apylinkės teismo 2009-08-27 nutartimi (1 b. t., 2 l.), todėl šių ieškovų ieškinio suma skaičiuotina pagal 2006 - 2008 metais atsakovo sumokėtą nurodyto žemės sklypo žemės nuomos mokestį ir sudaro 102 575,84 Lt (2006 m. ir 2007 m. sumokėta po 51287,92 Lt nuomos mokesčio, o 2008 m. nuomos mokestis nemokėtas; 1 b. t., 140 - 141 l; 4 b. t., 26 - 32 l.). Taigi šių ieškovų ieškinio suma – 102575,84 Lt (51287,92 Lt + 51287,92 Lt + 0 Lt), o mokėtinas žyminis mokestis už jų reikalavimus sudaro 3052 Lt (3000 Lt + 2575,84x2 proc.; CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

30Be to, kitų ieškovų ieškinys teisme priimtas 2010-01-04, todėl skaičiuojant ieškinio sumą ir mokėtino žyminio mokesčio dydį turėtų būti vertinamas 2007-2009 metais atsakovo sumokėto nuomos mokesčio dydis. Todėl šių ieškovų ieškinio suma yra 51287,92 Lt (2007 m. Palangos miesto savivaldybės administracijai atsakovo sumokėtas 51287,92 Lt dydžio žemės nuomos mokestis; 1 b. t., 141 l; 4 b. t., 28-29 l.; 2008 -2009 metais žemės nuomos mokestis nemokėtas), o žyminis mokestis – 1539 Lt. Taigi iš viso už visus ieškovų ieškinius mokėtinas žyminis mokestis sudaro 4591 Lt (3052 Lt + 1539 Lt) (CPK 80 str. 1 d. 1 p).

31Bylos duomenimis, už ieškovų ieškinio reikalavimus sumokėta iš viso 38958 Lt žyminio mokesčio (1 b. t., 8 l., 34 l., 61 l.; 3 b. t., 66-77 l.), todėl permokėta žyminio mokesčio dalis - 34367 Lt (38958 Lt – 4591 Lt), grąžintina ieškovams, apskaičiuojant ją proporcingai jų sumokėtam žyminiam mokesčiui (CPK 87 str. 1 d. 1 p.), išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo nutartimi. Atsižvelgiant į tai, ieškovams CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu grąžintina: K. P. - 113 Lt (0,33 proc.), D. A. 3069 Lt (8,93 proc.), A. P. - 447 Lt (1,30 proc.), O. R. – 2127 Lt (6,19 proc.), P. A. – 1629 Lt (4,74 proc.); R. J. už B. B., V. D. S., I. G. K. ir R. J. sumokėtą žyminį mokestį (iš viso 3217 Lt; 9,36 proc.), o ieškovų atstovui A. J. grąžintina iš viso 23765 Lt žyminio mokesčio, jo sumokėto už ieškovus L. N., E. K., K. P., N. J., P. B., A. B., M. D. P., J. R. K., R. V., L. G., K. P., A. P., Z. M., G. P., M. K., L. K. B., K. K., D. D., Z. B., F. B., R. R., R. R., L. P., R. J. ir R. P..

32Ieškovų ieškinys dėl žemės nuomos sutarties nutraukimo buvo patenkintas (Klaipėdos apygardos teismo 2010-06-22 sprendimas; Lietuvos apeliacinio teismo 2011-10-17 nutartis; Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012-05-18 nutartis; 3 b. t., 114-119 l., 163-167 l.; 215-227 l.), todėl likusi ieškovų sumokėto žyminio mokesčio dalis – 4591 Lt priteistina ieškovams iš atsakovo CPK 93 straipsnio 1 dalies pagrindu: 1) apskaičiuota proporcingai sumokėto žyminio mokesčio daliai: K. P. - 534 Lt, L. N. – 24 Lt, E. K. – 22 Lt, D. A. - 409 Lt, J. P. - 60 Lt, O. R. – 285 Lt, R. A. – 216 Lt; 2) apskaičiuota proporcingai turimam žemės sklypo plotui: B. B. – 13 Lt, V. D. S. – 48 Lt, I. G. K. – 48 Lt; R. J. - 318 Lt, N. J. – 137 Lt, P. B. – 52 Lt, A. B. – 8 Lt, M. D. P. – 68 Lt, J. R. K. – 46 Lt, R. V. – 280 Lt, L. G. -280 Lt, K. P. – 74 Lt, A. P. – 74 Lt, Z. M. – 56 Lt, G. P. – 113 Lt, M. K. – 74 Lt, L. K. B. – 74 Lt, K. K. – 74 Lt, D. D. – 653 Lt, Z. B. – 26 Lt, F. B. – 52 Lt, R. R. – 168 Lt, R. R. -190 Lt, L. P. – 23 Lt, R. J. – 37 Lt ir R. P. - 56 Lt.

33Dėl pasakyto pakeistinas Klaipėdos apygardos teismo 2012-07-13 sprendimas, panaikinant jo dalį, kuria išspręsti žyminio mokesčio klausimai, ir iš naujo išdėstant teismo sprendimo rezoliucinę dalį (CPK 263 str., 329 str. 1 d.).

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

35Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 13 d. sprendimą.

36Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 13 d. sprendimo dalį, kuria Valstybinė mokesčių inspekcija įpareigota grąžinti permokėtą žyminio mokesčio dalį: K. P. 71 Lt (0,33 proc.), D. A. 1921 Lt (8,93 proc.), J. P. 280 Lt (1,3 proc.), L. N. 105 Lt (0,49 proc.), E. K. 99 Lt (0,46 proc.), R. J. 2015 Lt (9,36 proc.), O. R. 1333 Lt (6,19 proc.), P. A. 1017 Lt (4,74 proc.), A. J. 14 690 Lt (68,23 proc.); priteista iš atsakovo UAB „Karolinos turas“ ieškovams: K. P. 2910 Lt (16,7 proc.), D. A. 1621 Lt (9,2 proc.), A. B. 17 Lt (0,1 proc.), P. B. 174 Lt (1 proc.), J. P. 235 Lt (1,3 proc.), M. D. P. 235 Lt (1,3 proc.), J. R. K. 156 Lt (0,9 proc.), O. R. 1063 Lt (6,1 proc.), R. V. 889 Lt (5,1 proc.), L. G. 1063 Lt (6,1 proc.), K. P. 400 Lt (2,3 proc.), A. P. 400 Lt (2,3 proc.), R. P. 206 Lt (1,1 proc.), Z. M. 206 Lt (1,1 proc.), G. P. 383 Lt (2,2 proc.), M. K. 235 Lt (1,3 proc.), L. K. B. 235 Lt (1,3 proc.), K. K. 235 Lt (1,3 proc.), P. A. 861 Lt (4,5 proc.), D. D. 1962 Lt (11 proc.), Z. B. 69 Lt (0,4 proc.), P. B. 174 Lt (1 proc.), R. J. 1150 Lt (6,6 proc.), F. B. 174 Lt (1 proc.), R. R. 580 Lt (3,3 proc.), A. R. L. 34 Lt (0,2 proc.), B. B. 34 Lt (0,2 proc.), V. D. S. 157 Lt (0,90 proc.), I. G. K. 157 Lt (0,90 proc.), R. R. 609 Lt (3,5 proc.), E. K. 69 Lt (0,4 proc.), N. J. 427 Lt (2,7 proc.), L. N. 87 Lt (0,5 proc.), L. P. 206 Lt (1,1 proc.), R. J. 206 Lt (1,1 proc.) žyminio mokesčio.

37Teismo sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

38„Grąžinti ieškovams permokėtą žyminio mokesčio dalį: K. P., a. k. ( - ) 113 Lt, D. A., a. k. ( - ) 3069 Lt, J. P., a. k. ( - ) 447 Lt, O. R., a. k. ( - ) 2127 Lt, P. A., a. k. ( - ) 1629 Lt, R. J., a. k. ( - ) 3217 Lt, ieškovų atstovui A. J., a. k. ( - ) 23 765 Lt žyminio mokesčio.

39Priteisti iš atsakovo UAB „Karolinos turas“, j. a. k. 120337848, buveinės adresas Vilniuje, Sausio 13-osios g. 2, žyminio mokesčio ieškovams: K. P., a. k. ( - ) 534 Lt, L. N., a. k. ( - ) 24 Lt, E. K., a. k. ( - ) 22 Lt, D. A., a. k. ( - ) 409 Lt, J. P., a. k. ( - ) 60 Lt, O. R., a. k. ( - ) 285 Lt, P. A., a. k. ( - ) 216 Lt, B. B., a. k. ( - ) 13 Lt, V. D. S., a. k. ( - ) 48 Lt, I. G. K., a. k. ( - ) 48 Lt, R. J., a. k. ( - ) 318 Lt, N. J., a. k. ( - ) 137 Lt, P. B., a. k. ( - ) 52 Lt, A. B., a. k. ( - ) 8 Lt, M. D. P., a. k. ( - ) 68 Lt, J. R. K., a. k. ( - ) 46 Lt, R. V., a. k. ( - ) 280 Lt, L. G., a. k. ( - ) 280 Lt, K. P., a. k. ( - ) 74 Lt, A. P., a. k. ( - ) 74 Lt, Z. M., a. k. ( - ) 56 Lt, G. P., a. k. ( - ) 113 Lt, M. K., a. k. ( - ) 74 Lt, L. K. B., a. k. ( - ) 74 Lt, K. K., a. k. ( - ) 74 Lt, D. D., a. k. ( - ) 653 Lt, Z. B., a. k. ( - ) 26 Lt, F. B., a. k. ( - ) 52 Lt, R. R., a. k. ( - ) 168 Lt, R. R., gim. ( - ), 190 Lt, L. P., a. k. ( - ) 23 Lt, R. J., a. k. ( - ) 37 Lt ir R. P., a. k. ( - ) 56 Lt (iš viso - keturi tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt vienas litas)“.

40Palikti nepakeistą kitą apygardos teismo sprendimo dalį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. K. P, D. A., P. B., A. B., J. P., M. D. P., J. R. K., O. R., R. V., L. G., K.... 4. Nurodė, kad nuomos sutartimi yra pažeidžiamos ieškovų teisės ir teisėti... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. birželio 22 d. sprendimu patenkino... 6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. gegužės 18 d. nutartimi pakeitė... 7. Klaipėdos apygardos teisme buvo paskirtas teismo posėdis Lietuvos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 13 d. sprendime nurodė, jog... 10. 1) įpareigojo Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti permokėtą... 11. 2) priteisė iš atsakovo UAB „Karolinos turas“ ieškovams: K. P. 2910 Lt... 12. Nurodė, kad, atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-05-18... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 14. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Karolinos turas“ prašo pakeisti... 15. 1. Teismas neteisingai nustatė ieškinio priėmimo datą teisme, nurodydamas,... 16. 2. Teismas neteisingai apskaičiavo ieškinio sumą ir netinkamai taikė... 17. 3. Teismas nepagrįstai skaičiavo žemės nuomos mokesčio dydį už 2008... 18. Ieškovai atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 21. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 22. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 23. Nagrinėjamoje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-05-18 nutartyje... 24. Pagal CPK 85 straipsnio 1 dalies 4 punktą ieškinio suma bylose dėl... 25. Taigi nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog... 26. Tačiau apygardos teismas skundžiamame sprendime neteisingai nurodė ieškinio... 27. Bylos duomenimis, ieškovai į teismą kreipėsi anksčiau nei nurodė... 28. Pagrįsti ir apelianto motyvai, jog apygardos teismas neteisingai skaičiavo... 29. Minėta, kad ieškovų N. J., L. N., E. K. ir K. P. ieškiniai buvo priimti... 30. Be to, kitų ieškovų ieškinys teisme priimtas 2010-01-04, todėl... 31. Bylos duomenimis, už ieškovų ieškinio reikalavimus sumokėta iš viso 38958... 32. Ieškovų ieškinys dėl žemės nuomos sutarties nutraukimo buvo patenkintas... 33. Dėl pasakyto pakeistinas Klaipėdos apygardos teismo 2012-07-13 sprendimas,... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 35. Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 13 d. sprendimą.... 36. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 13 d. sprendimo dalį,... 37. Teismo sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:... 38. „Grąžinti ieškovams permokėtą žyminio mokesčio dalį: K. P., a. k. ( -... 39. Priteisti iš atsakovo UAB „Karolinos turas“, j. a. k. 120337848, buveinės... 40. Palikti nepakeistą kitą apygardos teismo sprendimo dalį....