Byla 2S-441-945/2020
Dėl darbo užmokesčio, dienpinigių ir netesybų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bartninkas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. I. (A. I.) atskirąjį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo 2020 m. sausio 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-7877-470/2019 pagal ieškovo A. I. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Aiketra“ dėl darbo užmokesčio, dienpinigių ir netesybų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl darbo užmokesčio, dienpinigių ir netesybų priteisimo (b. l. 1–2).

82.

9Alytaus apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 12 d. nutartimi (b. l. 31–32) ieškinį atsisakė priimti, konstatavęs, kad ieškovas praleido Lietuvos Respublikos darbo kodekso 231 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą pareikšti teisme ieškinį dėl darbo ginčo išnagrinėjimo.

103.

112020 m. sausio 7 d. teisme buvo gautas ieškovo atskirasis skundas dėl Alytaus apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 12 d. nutarties (b. l. 36).

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

144.

15Alytaus apylinkės teismas 2020 m. sausio 8 d. nutartimi (b. l. 38–39) atsisakė priimti ieškovo atskirąjį skundą. Teismas konstatavo, kad ieškovas praleido įstatymo nustatytą terminą atskirajam skundui paduoti.

16III.

17Atskirojo skundo teisiniai argumentai

185.

19Ieškovas atskiruoju skundu (b. l. 41) prašo Alytaus apylinkės teismo 2020 m. sausio 8 d. nutartį panaikinti ir atskirojo skundo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo bei nurodo, kad skundžiama nutartis pažeidžia Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnyje ir 113 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą konstitucinį teisminės gynybos prieinamumo principą. Ieškovas nežinojo apie jam suprantama kalba parašytą Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus darbo ginčų komisijos 2019 m. spalio 9 d. sprendimą Nr. DGKS-6241, nebuvo informuotas apie šio sprendimo apskundimo tvarką ir teismo nutartis.

20Teismas

konstatuoja:

21IV.

22Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

236.

24Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 dalimi, 338 straipsniu, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

257.

26Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo atskirąjį skundą, kaip paduotą praleidus įstatymo nustatytą terminą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

278.

28Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą. Kita vertus, bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką, o apeliacijos teisė turi būti įgyvendinta per įstatymo nustatytą terminą, tai yra ją (teisę) riboja laikas. Įstatymo leidėjas, siekdamas skatinti dalyvaujančius byloje asmenis rūpintis proceso eiga, užkirsti kelią nepagrįstai vilkinti procesą bei turėdamas tikslą užtikrinti greitą ir efektyvų teisminių ginčų nagrinėjimą, byloje dalyvaujančių asmenų procesiniams veiksmams atlikti nustatė konkrečius procesinius terminus (CPK 73 straipsnio 1 dalis).

299.

30Pagal CPK 335 straipsnio 1 dalį atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Kai teismo nutartis priimama rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad CPK 335 straipsnyje įtvirtintas trumpas teismo nutarties apskundimo terminas yra ne tik proceso koncentruotumo principo (CPK 7 straipsnis) išraiška, bet ir reikalavimas byloje dalyvaujantiems asmenims operatyviai įgyvendinti jų teises (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-368-687/2018).

3110.

32Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Alytaus apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 12 d. nutartis, kuria buvo atsisakyta priimti ieškinį, ieškovą atstovaujančios Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos teisininkei R. K. įteikta 2019 m. gruodžio 18 d. (b. l. 33), minėtos profesinės sąjungos pirmininkui P. G. – 2019 m. gruodžio 20 d. (b. l. 34). Kadangi ta pati nutartis buvo įteikta dviem ieškovą atstovaujančios Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos atstovams skirtingu laiku, susidariusi situacija vertintina kaip daugkartinis įteikimas, todėl laikoma, kad 2019 m. gruodžio 12 d. nutartis buvo įteikta pirmojo jos įteikimo dieną, t. y. 2019 m. gruodžio 18 d. (CPK 128 straipsnis) ir nuo šios dienos skaičiuotinas terminas atskirajam skundui paduoti. Alytaus apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 12 d. nutartis buvo priimta rašytinio proceso tvarka, todėl terminas atskirajam skundui dėl šios nutarties paduoti baigėsi 2019 m. gruodžio 27 d. 24.00 val. (CPK 74 straipsnio 5 ir 6 dalys). Pažymėtina, kad, net ir tuo atveju, jeigu apskundimo terminas būtų skaičiuojamas nuo 2019 m. gruodžio 12 d. nutarties įteikimo ieškovą atstovaujančios Lietuvos vežėjų procesinės sąjungos pirmininkui P. G. (2019 m. gruodžio 20 d.), terminas atskirajam skundui dėl šios nutarties paduoti taip pat būtų pasibaigęs 2019 m. gruodžio 27 d. 24.00 val.

3311.

34Atskirasis skundas dėl Alytaus apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 12 d. nutarties buvo atsiųstas paštu. Iš ant voko esančio pašto spaudo matyti, kad jis pašto įstaigai buvo įteiktas tik 2020 m. sausio 6 d. (b. l. 37). Taigi CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas atskirajam skundui paduoti yra akivaizdžiai praleistas, ką visiškai pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje.

3512.

36Kitokios išvados nesuponuoja ir atskirajame skunde nurodoma aplinkybė, kad ieškovas negavo šioje byloje priimtų teismo nutarčių. CPK 118 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai šalis ar trečiasis asmuo veda bylą per atstovą, su byla susiję procesiniai dokumentai įteikiami tik atstovui, o kai šalis ar trečiasis asmuo teismui raštu nurodo, jog procesinius dokumentus pageidauja gauti patys, – tik šaliai ar trečiajam asmeniui, išskyrus atvejus, kai teismas konstatuoja, kad atstovui procesiniai dokumentai bus įteikiami operatyviau. Šiuo atveju ieškovo pateiktame ieškinyje buvo nurodyta, kad ieškovą teisme atstovaus P. G. ir R. K., prašant procesinius dokumentus siųsti būtent jiems. Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą ir pačiame ieškinyje pareikštą prašymą procesinius dokumentus siųsti atstovams, byloje nesant jokių duomenų, kad ieškovas būtų pakeitęs savo valią ir pareiškęs pageidavimą procesinius dokumentus gauti pats, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai šioje byloje priimtus procesinius sprendimus (taigi ir 2019 m. gruodžio 12 d. nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti ieškovo ieškinį) siuntė tik ieškovo atstovams ir toks procesinių dokumentų įteikimas yra tinkamas.

3713.

38Kaip galima spręsti iš atskirojo skundo turinio, skundžiamos nutarties neteisėtumą ieškovas ginčija ir tuo pagrindu, kad byloje priimtos nutartys nebuvo išvertos į ieškovui suprantamą kalbą (nurodomas CPK 113 straipsnio 3 dalies, numatančios, kad, tuo atveju, kai dalyvaujantys byloje asmenys, kuriems turi būti įteikti procesiniai dokumentai, nemoka valstybinės kalbos, teismui turi būti pateikti šių dokumentų vertimai į jiems suprantamą kalbą, pažeidimas). Apeliacinės instancijos teismas su šiuo skundo argumentu nesutinka.

3914.

40Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 117 straipsnio antroje dalyje nustatyta, jog teismo procesas Lietuvos Respublikoje vyksta valstybine kalba. Ši konstitucinė nuostata pakartota CPK 11 straipsnyje, papildomai nurodant, kad asmenims, nemokantiems valstybinės kalbos, garantuojama teisė naudotis vertėjo paslaugomis teismo procese, už vertėjo paslaugas teismo posėdžio metu atlyginama iš valstybės biudžeto. Lietuvos apeliacinis teismas yra konstatavęs, kad sistemiškai aiškinant proceso kalbos normas darytinos tokios išvados: valstybės biudžeto lėšomis atlyginama už vertėjo paslaugas atliekamas teismo posėdžio metu; procesiniai teismo dokumentai neverčiami į dalyvaujančiam asmeniui suprantamą kalbą, kai bylą jis veda per atstovą (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. vasario 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2- 117/2007).

4115.

42Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas buvo atstovaujamas Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens – Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos (CPK 56 straipsnio 1 dalies 4 punktas), kurios vardu veikė jos vienasmenis valdymo organas – pirmininkas P. G. (b. l. 23) ir teisininkė R. K., kuriems ir buvo įteikiami su byla susiję procesiniai dokumentai. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes bei vadovaudamasis įstatymų nuostatomis, reglamentuojančiomis proceso kalbą ir jas aiškinančia teismų praktika, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ta aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismo priimti procesiniai dokumentai nebuvo išversti į ieškovui suprantamą kalbą, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas padarė proceso teisės normų pažeidimą ir pažeidė ieškovo teisę į tinkamą procesą.

4316.

44CPK 75 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui, o procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus tam terminui, grąžinami juos padavusiems asmenims. CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus nustatytą skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas (CPK 338 straipsnis).

4517.

46Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovas (jo atstovai) atnaujinti praleisto termino atskirajam skundui paduoti neprašė. Jokių svarbių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą šį terminą atnaujinti teismo iniciatyva, apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, taip pat nenustatė. Todėl konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl 2019 m. gruodžio 12 d. nutarties (CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 338 straipsnis).

4718.

48Dėl atskirojo skundo argumento, kad skundžiama nutartis pažeidžia CPK 5 straipsnyje įtvirtintą konstitucinį teisminės gynybos prieinamumo principą, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, jog būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, bet kokia forma ir bet kokiais terminais. Kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, asmens teisė pateikti atskirąjį skundą turi būti įgyvendinama laikantis įstatymo nustatytos tvarkos. Nagrinėjamu atveju ieškovas (veikdamas per atstovą) procesinę teisę atskiruoju skundu apskųsti pirmosios instancijos teismo 2019 m. gruodžio 12 d. nutartį įgyvendino nesilaikydamas įstatyme nustatytos tvarkos, t. y. skundą padavė akivaizdžiai praleidęs įstatymo nustatytą terminą šiam veiksmui atlikti (terminas praleistas net 10 dienų), todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą šį atskirąjį skundą atsisakyti priimti. Kitokio procesinio sprendimo pirmosios instancijos teismas šioje situacijoje net ir negalėjo priimti, nes, kaip jau minėta, ieškovas (jo atstovai) atnaujinti termino atskirajam skundui paduoti neprašė ir jokių svarbių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą šį terminą atnaujinti teismo iniciatyva, byloje nenustatyta. Todėl ieškovo argumentai dėl teisės į teisminę gynybą principo pažeidimo atmestini kaip nepagrįsti.

4919.

50Atskirojo skundo argumentai, susiję su tuo, kad ieškovas negavo jam suprantama kalba surašyto Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus darbo ginčų komisijos 2019 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. DGKS-6241 ir nebuvo informuotas apie šio sprendimo apskundimo tvarką, būtų reikšmingi teismui sprendžiant klausimą dėl praleisto įstatymo nustatyto termino pareikšti ieškinį dėl darbo ginčo išnagrinėjimo teisme atnaujinimo (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 231 straipsnio 2 dalis), tačiau neturi jokios teisinės reikšmės vertinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo 2020 m. sausio 8 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti ieškovo atskirąjį skundą, kaip paduotą praleidus įstatymo nustatytą terminą, teisėtumą ir pagrįstumą. Todėl apeliacinės instancijos teismas dėl šių argumentų plačiau nepasisako.

5120.

52Atsižvelgdamas nurodytas faktines aplinkybes ir išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti atskirąjį skundą. Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

53Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

54Atskirąjį skundą atmesti.

55Alytaus apylinkės teismo 2020 m. sausio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

56Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bartninkas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl darbo užmokesčio,... 8. 2.... 9. Alytaus apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 12 d. nutartimi (b. l. 31–32)... 10. 3.... 11. 2020 m. sausio 7 d. teisme buvo gautas ieškovo atskirasis skundas dėl Alytaus... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 4.... 15. Alytaus apylinkės teismas 2020 m. sausio 8 d. nutartimi (b. l. 38–39)... 16. III.... 17. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 18. 5.... 19. Ieškovas atskiruoju skundu (b. l. 41) prašo Alytaus apylinkės teismo 2020 m.... 20. Teismas... 21. IV.... 22. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 23. 6.... 24. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 dalimi, 338 straipsniu, bylos nagrinėjimo... 25. 7.... 26. Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 27. 8.... 28. Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio... 29. 9.... 30. Pagal CPK 335 straipsnio 1 dalį atskirieji skundai paduodami per tą teismą,... 31. 10.... 32. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Alytaus apylinkės teismo 2019 m. gruodžio... 33. 11.... 34. Atskirasis skundas dėl Alytaus apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 12 d.... 35. 12.... 36. Kitokios išvados nesuponuoja ir atskirajame skunde nurodoma aplinkybė, kad... 37. 13.... 38. Kaip galima spręsti iš atskirojo skundo turinio, skundžiamos nutarties... 39. 14.... 40. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikos... 41. 15.... 42. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas buvo atstovaujamas Lietuvos... 43. 16.... 44. CPK 75 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teisė atlikti procesinius veiksmus... 45. 17.... 46. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovas (jo atstovai)... 47. 18.... 48. Dėl atskirojo skundo argumento, kad skundžiama nutartis pažeidžia CPK 5... 49. 19.... 50. Atskirojo skundo argumentai, susiję su tuo, kad ieškovas negavo jam... 51. 20.... 52. Atsižvelgdamas nurodytas faktines aplinkybes ir išdėstytus argumentus,... 53. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 54. Atskirąjį skundą atmesti.... 55. Alytaus apylinkės teismo 2020 m. sausio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.... 56. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....