Byla e2-4579-560/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs šalių prašymą patvirtinti tarp jų sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje pagal ieškovo Retro Holding MMC ieškinį atsakovui UAB „WEY mašinos“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti jo naudai iš atsakovo UAB „WEY mašinos“ 148 000 EUR skolą, 3 260,22 EUR įstatyminių palūkanų už naudojimąsi piniginėmis lėšomis, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Vilniaus apygardos teisme buvo gautas šalių prašymas patvirtinti tarp jų sudarytą taikos sutartį. Prašyme nurodoma, jog šalys abipusių nuolaidų būdu byloje pasiekė bendrą priimtiną susitarimą. Nurodo, jog taikos sutarties tvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės šalims yra žinomos.

4Prašymas patvirtinti sudarytą taikos sutartį tenkintinas, civilinė byla nutrauktina.

5Tarp šalių sudaryta taikos sutartimi kitų asmenų teisės ir įstatymo saugomi interesai bei įstatymai nepažeidžiami, todėl sudaryta taikos sutartis tvirtintina ir byla nutrauktina (CPK 42 str. 2d.).

6Taikos sutartyje šalys nurodė, kad civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 294 str., tai yra kad jos negali kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko, jiems yra žinomos.

7Vadovaudamasis LR CPK 166 str. 1 d. 2 p., 167 str., 290-291 str., 294 str., teismas

Nutarė

8Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo Retro Holding MMC (į. k. 1701008561, reg. buveinės adresas Sabir 22, AZ-Baku, Azerbaidžanas, toliau - Ieškovas) ir atsakovo UAB „WEY mašinos“ (į. k. 300020867, buveinės adresas Metalo g. 11, Vilnius, toliau – Atsakovas), tokiomis sąlygomis:

 1. Ieškovas atsisako visų savo Ieškinio reikalavimų, pareikštų Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-4579-560/2017 Atsakovo atžvilgiu.
 2. Atsakovas pripažįsta, kad neįvykdė Ieškovo ir Atsakovo 2016-06-11 pasirašytos Sutarties Nr. 16-494 ir sutartais terminais nepristatė Ieškovui popierinių maišelių gaminimo įrangos (modelis Seriana 31/ S.T.E Nr. 494), todėl privalo sumokėti Ieškovui Ieškiniu reikalaujamą priteisti 151 260,22 EUR (vieno šimto penkiasdešimt vieno tūkstančio dviejų šimtų šešiasdešimties eurų, 22 ct) sumą.
 3. Atsižvelgdamos į Taikos sutarties 2 punktą, Šalys susitaria, kad 151 260,22 EUR (vieno šimto penkiasdešimt vieno tūkstančio dviejų šimtų šešiasdešimties eurų, 22 ct) sumą Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui žemiau nurodyta tvarka ir terminais:
  1. Atsakovas šios Taikos sutarties pasirašymo dieną įsipareigoja Ieškovui perduoti Atsakovui nuosavybės teise priklausantį turtą, t. y. naudotą įrangą Manzoni Seriana 102/40 (serijos Nr.: 2001, tipas: LSI200, mašina: NESĄ 504, pagaminimo metai: 2005) su visomis komplektuojančiomis detalėmis (toliau tekste - ir „Įranga“), kurią Šalys bendru susitarimu įvertina 130 000,00 EUR (vieno šimto trisdešimties tūkstančių eurų, 00 ct) suma. Šalys susitaria, kad nuosavybės teisė į Įrangą pereina Ieškovui nuo momento, kai Šalys pasirašo Įrangos perdavimo - priėmimo aktą (toliau tekste - ir „Aktas Nr. 1“);
  2. 21 260,22 EUR (dvidešimt vieną tūkstantį du šimtus šešiasdešimt eurų, 22 ct) Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui dalimis:

93.2.1. 3 000,00 EUR (tris tūkstančius eurų, 00 ct) Atsakovas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo šios Taikos sutarties pasirašymo momento įsipareigoja sumokėti Ieškovui grynais pinigais, pasirašant Pinigų perdavimo - priėmimo aktą, ir / ar pervesti į Ieškovo atsiskaitomąją banko sąskaitą;

   1. 2 000,00 EUR (du tūkstančius eurų, 00 ct) Atsakovas ne vėliau kaip iki 2017-07-10 įsipareigoja pervesti į Ieškovo atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. Nr. AZ82NABZ01350100000000071944, esančią Pasha bank, SWIFT kodas: PAHAAZ22;
   2. 8 760,22 EUR (aštuonis tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt eurų, 22 ct) Atsakovas ne vėliau kaip iki 2017-07-22 įsipareigoja pervesti į Ieškovo atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. AZ82NABZ01350100000000071944, esančią Pasha bank, SWIFT kodas: PAHAAZ22;
   3. 7 500,00 EUR (septynis tūkstančius penkis šimtus eurų, 00 ct) Atsakovas ne vėliau kaip iki 2017-08-22 įsipareigoja pervesti į Ieškovo atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. Nr. AZ82NABZ01350100000000071944, esančią Pasha bank, SWIFT kodas: PAHAAZ22.
 1. Atsakovas įsipareigoja savo jėgomis ir sąskaita atvykti į Ieškovo gamyklą, esančią adresu 20, M. Mirzayev g., Širvan, Azerbaidžanas, bei sumontuoti ir paruošti eksploatacijai Įrangą. Atsakovas bus laikomas tinkamai įvykdęs šiame punkte numatytą įsipareigojimą, kai Įranga bus paruošta eksploatacijai pagal jos tikslinę paskirtį ir tinkamai funkcionuos pagal visus jos specifikacijoje nurodytus reikalavimus (parametrus), o Ieškovas, patvirtindamas šias aplinkybes, ne vėliau kaip 2017-08-31 d. pasirašys Įrangos paruošimo eksploatacijai aktą (toliau tekste - ir „Aktas Nr. 2“). Šalys susitaria, kad Aktas Nr. 2 pasirašomas, jeigu Įranga veikia pagal šiuos kriterijus: gamina sulankstytus popierinius maišelius - ilgis 290 mm, plotis 220 mm; perdirbamo popieriaus plotis 580 mm, popieriaus svoris 60-70 gr / m2; gamybos našumas - 60 maišelių per minutę, klišė cilindras - 2 vnt., D 108 mm.
 2. Visos Atsakovo patirtos išlaidos, susijusios su Taikos sutarties 4 punkte numatyto įsipareigojimo įvykdymu, Ieškovo neatlyginamos. Šalys susitaria, kad jeigu Ieškovas nepristato Įrangos į Taikos sutarties 4. punkte nurodytą Ieškovo gamyklą ne vėliau kaip 2017-07-31, Taikos sutarties 4 punkte nurodytas Akto Nr. 2 pasirašymo terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek dienų Ieškovas vėluoja pristatyti Įrangą į savo gamyklą.
 3. Šalys susitaria, kad Atsakovui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Taikos sutarties 3.1. punkte ir / ar 4 punkte numatytus įsipareigojimus, t. y. Šalims aukščiau aptartais terminais nepasirašius Akto Nr. 1 ir / ar Akto Nr. 2, bus laikoma, kad Atsakovas nuo kitos dienos, kai turėjo būti pasirašytas atitinkamas aktas, turi vykdytiną 130 000,00 EUR {vieno šimto trisdešimties tūkstančių eurų, 00 ct) dydžio piniginę prievolę Ieškovo atžvilgiu. Tokiu atveju, jeigu Šalys pasirašė tik Aktą Nr. 1 ir Įranga Ieškovo jėgomis ir sąskaita buvo pakrauta ir pristatyta į Azerbaidžaną, Atsakovas įsipareigoja savo sąskaita ir jėgomis atsiimti Įrangą iš Ieškovo gamyklos ir pasirašyti Turto perdavimo - priėmimo aktą, kuriuo Atsakovui grįžta nuosavybės teisė į Įrangą.
 4. Taikos sutartyje nustatytų piniginių įsipareigojimų vykdymo terminus pažeidęs Atsakovas įsipareigoja mokėti Ieškovui palūkanas, skaičiuojamas nuo laiku nesumokėtos sumos. Šalių susitarimu nustatomas metinis palūkanų dydis yra lygus 7 % (septyniems procentams).
 5. Šalys susitaria, kad Atsakovui tinkamai įvykdžius Taikos sutarties 3.1 punkte numatytą įsipareigojimą, t. y. Šalims pasirašius Aktą Nr. 1, Ieškovas įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Akto Nr. 1 pasirašymo momento, pateikti antstoliui R. V. prašymą panaikinti Atsakovo piniginėms lėšoms civilinėje byloje Nr. e2-4579-560/2017 (ankstesnis bylos Nr. eL2-19794-934/2017) pritaikytą areštą.
 6. Laikinosios apsaugos priemonės taikytos 2017-04-03 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eL2-19794-934/2017 panaikinamos įsiteisėjus Teismo nutarčiai, kuria yra patvirtinama ši Taikos sutartis.
 7. Šalys pasilieka prie savo patirtų bylinėjimosi išlaidų civilinėje byloje Nr. e2-4579-560/2017 (ankstesnis bylos Nr. eL2-19794-934/2017) ir neprašo viena kitos jų atlyginti.
 8. Šalys susitaria, kad bylinėjimosi išlaidas valstybei, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu civilinėje byloje Nr. e2-4579-560/2017 (ankstesnis bylos Nr. eL2-19794-934/2017), apmoka Atsakovas.
 9. Atsakovas patvirtina ir sutinka, kad jam netinkamai vykdant šios Taikos sutarties sąlygas, Ieškovas be Atsakovo atskiro rašytinio pritarimo turi teisę vienašališkai kreiptis į Teismą dėl vykdomojo (-ųjų) rašto (-ų) išdavimo. Šalys susitaria, kad Ieškovo prašymas teismui išduoti vykdomąjį raštą deklaruojant, kad yra pagrindas priverstine tvarka išieškoti sumas, nurodytas šios Taikos sutarties 3 ir / ar 6 punktuose, yra pakankamas Teismui išduoti Ieškovui vykdomąjį raštą Ieškovo prašomoms sumoms.
 10. Šalys besąlygiškai įsipareigoja po šios Taikos sutarties pasirašymo ir visiško įvykdymo viena kitai nereikšti jokių pretenzijų, reikalavimų bei nereikalauti viena iš kitos jokių galimų nuostolių atlyginimo dėl reikalavimų, pareikštų civilinėje byloje Nr. e2-4579-560/2017, bei dėl šios civilinės bylos baigties, išskyrus reikalavimus, atsirandančius pagal šią Taikos sutartį.

10Civilinę bylą Nr. e2-4579-560/2017 nutraukti.

11Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai