Byla eB2-1387-273/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei Rasos Mickūnienės įmonei

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei Rasos Mickūnienės įmonei,

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei Rasos Mickūnienės įmonei dėl nemokumo. Pareiškime nurodė, kad atsakovė yra skolinga ieškovui 4 275,99 Eur.

3Atsakovė atsiliepimo nepateikė, jai ir įmonės savininkei siųsti procesiniai dokumentai grąžinti teismui neįteikti.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad Rasos Mickūnienės įmonė įregistruota 1996 m. rugsėjo 26 d. Rasos Mickūnienės įmonė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės duomenų nėra pateikusi. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis iki 2018 m. sausio 4 d. Rasos Mickūnienės įmonė yra skolinga valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 4 275,99 Eur, duomenų apie įmonėje apdraustuosius asmenis socialiniu draudimu nepateikta. Kauno apskrities valstybinė inspekcija pateikė informaciją, kad Rasos Mickūnienės įmonė mokesčių įstatymais privalomų teikti mokesčių deklaracijų neteikia, mokesčių nemoka, todėl inspekcija neturi duomenų apie atsakovės skolą valstybės ir savivaldybių biudžetams ir fondams. VĮ „Registrų centras“ ir VĮ „Regitra“ duomenimis, Rasos Mickūnienės įmonės vardu registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių nėra. Įmonės savininkei R. M. nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas – butas, esantis ( - ) , kuris yra areštuotas. Įmonės savininkė transporto priemonių neturi.

7Įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė Rasos Mickūnienės įmonė nevykdo įsipareigojimų, nemoka mokesčių valstybei, duomenų apie realią įmonės turtinę ir finansinę padėtį teismas neturi, tačiau byloje surinkti duomenys patvirtina, jog tokia Rasos Mickūnienės įmonės būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Įvertinus nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

8Rasos Mickūnienės įmonės administratoriumi skirtinas UAB „Debitus“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 4, 6 ir 7 dalimis, teismas

Nutarė

10Iškelti Rasos Mickūnienės įmonei (įmonės kodas 159910358, reg. adresas Kauno r. sav. Rokų k. Nemuno g. 56-10) bankroto bylą.

11Paskirti Rasos Mickūnienės įmonės administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Debitus“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA004).

12Nustatyti 40 dienų terminą Rasos Mickūnienės įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti, kad Rasos Mickūnienės įmonės valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

14Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

15Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

16Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai