Byla 2-15578-563/2011
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Violeta Olcvikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Naftos grupė“ ieškinį atsakovams UAB „Ketvikas“ ir UAB Blum Baltic dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 31719,40 Lt skolą, 12950,04 Lt baudą, 11609,30 Lt delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Esant įstatyme numatytiems pagrindams, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovams įteikti tinkamai, atsakovai per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, nustatyta, kad 2008-04-02 ieškovas su atsakovu UAB „Ketvikas“ sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. NG/NM-SUT08-04/02-2, pagal kurią ieškovas sutartyje nustatytomis sąlygomis iki 2010-04-15 išnuomojo atsakovui 60,97 kv. m. ploto negyvenamąsias patalpas, esančias adresu Šaulių g. 21, Klaipėda, o atsakovas įsipareigojo už nuomojamas patalpas mokėti nuomos mokestį ir, pasibaigus nuomos terminui, jas grąžinti sutartyje nustatyta tvarka. Atsakovas UAB „Ketvikas“ sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, su ieškovu atsiskaitė tik iš dalies ir liko skolingas 31719,40 Lt. Pagal sutarties 6.2 punktą atsakovas priskaičiavo 11609,30 Lt delspinigių, o pagal 6.5 punktą 12950,04 Lt baudą už netinkamą sutartinių prievolių vykdymą.

62010-02-01 ieškovas su atsakovu UAB „Ketvikas“ minėtą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį nutraukė ir visas nuomininko teise ir pareigas perkėlė UAB Blum Baltic, su kuria 2010-02-01 buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. NG/NM-SUT10-02/01-5.

7Ieškovas su atsakovu UAB Blum Baltic 2010-02-01 taip pat sudarė laidavimo sutartį Nr. NG-SUT 10-02/01-3, pagal kurią laiduotojas UAB Blum Baltic įsipareigojo įvykdyti skolininko UAB „Ketvikas“ įsipareigojimus kreditoriui UAB „Naftos grupė“, jeigu skolininkas UAB „Ketvikas“ neįvykdys savo įsipareigojimų kreditoriui ir nesumokės įsiskolinimo. Pagal minėtos laidavimo sutarties 2.2 ir 2.3 punktus, skolininko ir laiduotojo atsakomybė yra solidari ir laiduotojas atsako už pagrindinės prievolės įvykdymą, palūkanų, netesybų sumokėjimą ir nuostolių atlyginimą.

8Įstatymas nustato, kad kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d., 6.81 str.). Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, o byloje esantys įrodymai patvirtina prievolės neįvykdymą, todėl ieškovo reikalavimas dėl 31719,40 Lt skolos priteisimo solidariai iš atsakovų yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Ieškovas taip pat prašo priteisti solidariai iš atsakovų netesybas - 12950,04 Lt baudą ir 11609,30 Lt delspinigius. Pažymėtina, kad netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės prievolės įvykdymą. Netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jokiu būdu netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2003). Šiuo atveju prašomos priteisti netesybos – 0,2 procento dydžio delspinigiai ir bauda, kuri yra lygi šešių mėnesių nuomos mokesčio dydžiui, yra akivaizdžiai per didelės. Pagal LR CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį teismas turi teisę sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai ir neprotingai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Atsižvelgiant į nesumokėtos skolos sumos, nuo kurios paskaičiuoti delspinigiai, ir prašomų priteisti delspinigių santykį, į tai, kad ieškovas prašo priteisti ne tik delspinigius, bet ir baudą, kuri šiuo atveju yra pakankamai didelė, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, teismas, išanalizavęs šalių sudarytos sutarties sąlygas, daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl delspinigių dydžio nustato neproporcingai didelę atsakovų civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra, todėl darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų 0,2 procento dydžio delspinigius yra nepagrįstas. Teismo iniciatyva delspinigių dydis yra mažintinas iki teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančio 0,02 procento delspinigių dydžio ir ieškovui solidariai iš atsakovų priteistina 1160,93 Lt delspinigių ir 12950,04 Lt bauda (LR CK 6.258 str., 1.5 str. 4 d.).

10Ieškovui solidariai iš atsakovų priteistinos 6 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

11Ieškovas sumokėjo 1688,00 Lt žyminio mokesčio ir turėjo 2420,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Ieškovo reikalavimai patenkinti 81,43 procento, todėl bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis proporcingai patenkintų reikalavimų daliai: 1374,54 Lt žyminio mokesčio (po 687,27 Lt iš kiekvieno atsakovo) ir 1970,60 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (po 985,30 Lt iš kiekvieno atsakovo) (CPK 93 str. 2 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 270, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Ketvikas“ ir UAB Blum Baltic 31719,40 Lt skolą, 12950,04 Lt baudą, 1160,93 Lt delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 45830,37 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-10-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir lygiomis dalimis iš kiekvieno atsakovo po 1672,57 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Naftos grupė“.

15Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai