Byla e2-300-1054/2017
Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, bendravimo tvarkos nustatymo, išvadą byloje teikiančios institucijos Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Palangos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Giedrė Kandratavičienė rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo Z. V. ieškinį atsakovei D. Ž. dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, bendravimo tvarkos nustatymo, išvadą byloje teikiančios institucijos Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Palangos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2Skuodo rajono apylinkės teisme priimtas ieškovo ieškinys atsakovei dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, bendravimo tvarkos nustatymo.

32017 m. spalio 30 d. parengiamojo teismo posėdžio metu gautas ieškovo Z. V. atstovės J. V., veikiančios pagal 2017 m. rugsėjo 20 d. ieškovo išduotą ir notariškai patvirtintą įgaliojimą, prašymas dėl ieškinio dalyje dėl nepilnamečio vaiko M. V. išlaikymo priteisimo atsiėmimo ir ieškinio toje dalyje palikimo nenagrinėtu, atsakovės D. Ž. sutikimas dėl ieškinio atsiėmimo dalyje bei 2017 m. spalio 30 d. tarp ieškovo, atstovaujamo atstovės pagal įgaliojimą J. V., ir atsakovės sudaryta taikos sutartis dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo, kurią šalys prašo teismo patvirtinti ir bylą nutraukti. Taikos sutartyje šalys patvirtino, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo, taip pat civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – CPK).

4Teismas

konstatuoja:

5Prašymas dėl dalies ieškinio atsiėmimo tenkintinas ir ieškinys šioje dalyje paliktinas nenagrinėtu

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 139 straipsnio 1 dalis numato, kad ieškovas tol, kol teismas neišsiuntė ieškinio kopijos atsakovui, turi teisę atsiimti pareikštą ieškinį. Vėliau ieškinį atsiimti galima tik turint atsakovo sutikimą ir ne vėliau kaip iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo.

7Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė rašytiniu teismui pateiktu sutikimu sutinka dėl ieškovo atstovės J. V., veikiančios pagal 2017 m. rugsėjo 20 d. ieškovo išduotą ir notariškai patvirtintą įgaliojimą, pateikto ieškinio dalyje dėl nepilnamečio vaiko M. V. išlaikymo priteisimo atsiėmimo, prašymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui (CPK 42 straipsnis), darytina išvada, kad ieškovas per jo atstovę pagal įgaliojimą turi teisę atsiimti ieškinį dalyje reikalavimų dėl išlaikymo priteisimo, pareikštą atsakovei, ir vadovaujantis CPK 139 straipsnio 2 dalies nuostatomis, ieškinys toje dalyje paliekamas nenagrinėtu (CPK 139 straipsnis, 296 straipsnio 1 dalies 10 punktas).

8Taikos sutartis tvirtintina ir byla šioje dalyje nutrauktina.

9CPK 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi.

10Iš teismui pateiktos šalių sudarytos taikos sutarties matyti, kad šią sutartį sudariusios šalys siekia taikiai išspręsti tarp šalių kilusį ginčą dėl šalių teisių ir pareigų. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių, jų atstovų ir institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovės žodinius paaiškinimus, konstatuotina, kad taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia šalių nepilnamečio vaiko ir trečiųjų asmenų teisių, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983-6.986 straipsniai), todėl yra pagrindas ieškovo, atstovaujamo atstovės pagal įgaliojimą, ir atsakovės, sudarytą taikos sutartį patvirtinti bei civilinę bylą šioje dalyje nutraukti.

11Teismas, tvirtindamas taikos sutartį, išsprendžia ir bylinėjimosi išlaidų klausimą. Ieškovas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo yra atleistas, jam 2017 m. kovo 23 d. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus sprendimu teikiama 100 procentų valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba. Ieškovo pateiktas ieškinys yra neturtinio pobūdžio, už neturtinio pobūdžio reikalavimus mokėtinas žyminis mokestis sudaro 100 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas), o pateikiant procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis, mokėtinas žyminis mokestis yra 75 Eur (CPK 80 straipsnio 7 dalis). Ieškinį tenkinus visiškai, 75 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas yra atleistas, turėtų būti priteistas iš atsakovės (CPK 96 straipsnio 1 dalis)). Pažymėtina, jog CPK 96 straipsnio 5 dalyje numatyta teismo teisė nukrypti nuo CPK 96 straipsnio 1 dalyje nustatytos bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei taisyklės, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Teismas įvertina tai, kad atsakovės finansinė padėtis nėra gera, jos procesinis elgesys buvo tinkamas. Teismo vertinimu, šiuo atveju bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš atsakovės neatitiktų protingumo kriterijaus. Atsižvelgiant į tai, bylinėjimosi išlaidos (75 Eur žyminis mokestis), nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, iš atsakovės nepriteistinos, taip pat nepriteistinos teisme patirtos 4,05 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (Skuodo rajono apylinkės teismo pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu).

12Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

13Vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 294 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

14ieškovo Z. V. atstovės prašymą dėl ieškinio dalyje dėl nepilnamečio vaiko M. V. išlaikymo priteisimo atsiėmimo tenkinti ir ieškinį šioje dalyje palikti nenagrinėtą.

15Prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkinti ir civilinę bylą Nr. e2-300-1054/2017 šioje dalyje nutraukti.

16Patvirtinti ieškovo Z. V., atstovaujamo pagal įgaliojimą J. V., ir atsakovės D. Ž., sudarytą taikos sutartį šiomis šalių sulygtomis sąlygomis:

 1. Sutarties Objektas
  1. Sutarties šalys taikiai išsprendžia teisminius ginčus dalyje, vykstančius civilinėje byloje Nr. e2-300-1054/2017 pagal ieškovo Z. V. ieškinį atsakovei D. Ž. dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo tvarkos nustatymo ir šia taikos sutartimi šalys susitaria dėl ieškinio reikalavimų dalyje civilinėje byloje Nr. e2-300-1054/2017 dėl nepilnamečio vaiko M. V., gim. 2013 m. spalio 5 d., a. k. ( - ), gyvenamosios vietos bei bendravimo tvarkos nustatymo, kuri yra nagrinėjama Skuodo rajon o apylinkės teisme ir užkerta kelią tolimesniems teisminiams ginčams ateityje.
 2. Šalių įsipareigojimai
  1. Šalys susitaria, kad nepilnamečio vaiko M. V., gim. 2013 m. spalio 5 d., a. k. ( - ) gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikoje nustatoma su motina/atsakove D. Ž., a. k. ( - ) jos pasirinktoje gyvenamojoje vietoje. Šalims yra žinoma CK 3.174 straipsnio 3 dalies norma, kurioje nustatyta, kad teisę nepilnametį vaiką, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, išvežti į užsienio valstybę nuolat gyventi turi tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, tik gavęs rašytinį antrojo iš tėvų sutikimą. jeigu antrasis iš tėvų atsisako duoti šį sutikimą, ginčą sprendžia teismas. Taip pat pareiškėjams yra žinoma, kad pasikeitus aplinkybėms ar vienam iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, atidavus vaiką auginti ir gyventi kartu su kitais asmenimis, CK 3.174 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys (vaiko tėvas, motina, taip pat nepilnamečių tėvų, neturinčių visiško veiksnumo, tėvai, globėjai (rūpintojai)) gali reikšti pakartotinį ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.
  2. Konkreti bendravimo tvarka tarp nepilnamečio vaiko M. V. ir tėvo Z. V. nenustatoma, nes šiuo metu dėl to ginčas nekyla. Motina D. Ž. įsipareigoja netrukdyti tėvui Z. V. bendrauti su dukra M. V.. Visus ginčus, kurie ateityje gali kilti dėl dalyvavimo vaiko auklėjime, šalys susitaria spręsti derybų būdu, jeigu nepavyksta, tuomet Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  3. Šalys susitaria, kad tuo laikotarpiu kai vaikas, M. V., faktiškai gyvens su Z. V., už tą laikotarpį proporcingai nemokės išlaikymo D. Ž..
 3. Kitos sąlygos
  1. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos ir suprantamos bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 294 straipsnio 2 dalyje, t. y. bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, tačiau šalys taip pat supranta ir žino, kad dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo/pakeitimo bei dėl bendravimo tvarkos nustatymo/pakeitimo turi teisę kreiptis pasikeitus aplinkybėms, tiek ieškovas tiek ir atsakovė.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai