Byla e2-4970-345/2016
Dėl pasiūlymo konkurse atmetimo, trečiasis asmuo UAB „Delta“ turizmo centras

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „ZIP Travel“ ieškinį atsakovui LR Sveikatos apsaugos ministerijai dėl pasiūlymo konkurse atmetimo, trečiasis asmuo UAB „Delta“ turizmo centras,

Nustatė

3Ieškovas UAB „ZIP Travel“ kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti atsakovo sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo, pripažinti negaliojančia atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Delta“ turizmo centras ginčo pirkime sudarytą viešoj pirkimo sutartį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad ieškovas dalyvavo atsakovo viešajame pirkime dėl tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo. Konkurso procedūrų vykdymo metu ieškovo pasiūlymas buvo atmestas dėl tariamai netinkamos ieškovo kvalifikacijos. Ieškovas kartu su pasiūlymu pateikė atsakovui 2016-02-17 Kelionių organizatoriaus pažymėjimą Nr. 010668, kuriuo pažymima, kad ieškovas turi teisę verstis kelionių organizatoriaus veikla. 2016-04-21 raštu atsakovas paprašė ieškovo paaiškinti apie savo kvalifikaciją. 2016-04-21 atsakydamas į atsakovo raštą ieškovas išsiuntė atsakovui pranešimą, prisegdamas prie jo ir kitą ieškovui 2014-10-15 išduotą kelionių organizatoriaus pažymėjimą Nr. 14140, pažymėjimas išduotas UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialui. 2016-05-02 raštu atsakovas informavo ieškovą apie jo pasiūlymo atmetimą dėl netinkamos kvalifikacijos, nes nors kelionių organizatoriaus pažymėjimas formaliai ir galiojantis, tačiau ieškovas Valstybinio turizmo departamentui nebuvo pateikęs Turizmo įstatymo 8 str. numatyto privalomo kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo. Ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, kurioje nurodė, kad UAB „ZIP Travel“ yra išduoti du kelionių organizatoriaus pažymėjimai, kurie kartu apima tiek atvykstamojo, tiek išvykstamojo, tiek vietinio turizmo veiklas, reiškia, kad UAB „ZIP Travel“ turi teisę verstis visomis iš jų. Pažymi, kad ieškovas turi ERGO Insurance SE išduotą laidavimo draudimą dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo Nr. 741-100693, galiojantį 2015-10-23 – 2016-10-22. Šis draudimas apima visą UAB „ZIP Travel“ veiklą – tiek vykdomą per centrinę buveinę, tiek per Vilniaus filialą. Tai 2016-05-25 raštiškai patvirtino ERGO Insurance SE. Draudimo polisas buvo pateiktas Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos (toliau - Valstybinis turizmo departamentas), o jo atstovė yra patvirtinusi jo gavimą. Ieškovas nesutinka su atsakovu, jog nors ieškovas ir turėjo kelionių organizatoriaus pažymėjimą, tačiau šis neturėjo teisės vykdyti atitinkamos veiklos. Ieškovui 2016-05-29 buvo išduotas naujas Kelionių organizatoriaus pažymėjimas Nr. 14768, kuriame nurodyti abu UAB „ZIP Travel“ veiklos adresai, išvardintos visos UAB „ZIP TRAVEL“ kaip kelionių organizatoriaus veiklos.

5Atsakovas LR Sveikatos apsaugos ministerija atsiliepime į ieškinį prašo ieškovo jį atmesti. Nurodo, kad 2016-02-15 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Ministerija paskelbė tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektą. 2016-03-29 CVP IS buvo paskelbtas supaprastintas atviras Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas. UAB „ZIP Travel“ neteikė jokių pastabų ar paklausimų dėl techninės specifikacijos projekto ar pirkimo sąlygų. 2016-04-11 perkančioji organizacija atvėrė pasiūlymų su kainomis vokus, dalyvavo ir ieškovo atstovė. Ieškovas kartu su 2016-03-29 pateiktu pasiūlymu pateikė Valstybinio turizmo departamento 2012-02-17 išduotą pažymėjimą Nr. 010668, kuriame nurodytas UAB „ZIP Travel“ veiklos adresas Kaune, o veiklos forma – išvykstantis turizmas. Perkančioji organizacija 2016-04-19 kreipėsi į Valstybinį turizmo departamentą, kuris pažymėjo, kad kelionių organizatorius gali vykdyti tas veiklas, kurios nurodytos išduotame pažymėjime. Perkančioji organizacija siekdama įvertinti, ar ieškovas atitinka pirkimo sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, 2016-04-21 raštu kreipėsi į ieškovą ir prašė paaiškinti, ar ieškovas turi teisę teikti tarnybinių kelionių organizavimo paslaugas ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje tokia apimtimi, kokia yra nurodyta konkurso sąlygose. 2016-04-21 CVP IS priemonėmis buvo pateiktas ieškovo paaiškinimas, kuriame kaip pagrindimas buvo pridėtas 2014-10-15 Valstybinio turizmo departamento išduotas pažymėjimas Nr. 14140 UAB „ZIP Travel“ vardu, veiklos vykdymo vietos adresas nurodytas Vilniuje, o veiklos formos – atvykstantis, išvykstantis ir vietinis turizmas. Perkančioji organizacija prisijungė prie Valstybinio turizmo departamento viešai skelbiamos duomenų bazės apie kelionių organizatorius ir pamatė, kad tokiu įmonės kodu, tokio teikėjo kelionių organizatorių sąraše nėra. Prisijungus prie VĮ Registrų centro duomenų bazės ir atliekant paiešką pagal 2014-10-15 išduotame pažymėjime nurodytą asmens kodą, yra pateikiamas kitas pavadinimas - UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialas, t.y. kitoks pavadinimas nei nurodytas ieškovo pateiktame pažymėjime. Perkančioji organizacija 2016-04-25 raštu kreipėsi į Valstybinį turizmo departamentą ir prašė paaiškinti bei suteikti informaciją, ar kelionių organizatoriaus UAB „ZIP Travel“ pateiktas pažymėjimas yra galiojantis. Valstybinis turizmo departamentas 2016-04-26 elektroniniu paštu pateikė atsakymą, kuriame nurodė, kad nurodytas kelionių organizatorius UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialas 2016-04-11 nebuvo kelionių organizatorių, kurie turi galiojančius pažymėjimus, sąraše. Perkančioji organizacija kreipėsi į Valstybinį turizmo departamentą, kuris 2016-04-29 pateikė raštą, kuriame nurodė UAB „ZIP TRAVEL“ Vilniaus filialas neteikė duomenų VTD apie savo veiklą, departamento duomenų bazėje nebuvo kelionių organizatoriaus pavadinimu UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialas. Taip pat nurodė, kad 2016-04-11 pažymėjimas buvo išduotas kelionių organizatoriui pavadinimu UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialas ir formaliai 2016-04-11 buvo galiojantis, tačiau kelionių organizatorius UAB „ZIP TRAVEL“ Vilniaus filialas nebuvo pateikęs departamentui privalomo kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo, todėl neturėjo teisės vykdyti kelionių organizavimo veiklos. Pasiūlymo pateikimo dieną ieškovas turėjo galiojantį tik vieną pažymėjimą Nr. 100668 ir galėjo teikti tik išvykstamojo turizmo paslauga, kas neatitiko pirkimo sąlygose numatytų reikalavimų. Valstybinio turizmo departamento nustatytoje tvarkoje yra reglamentuota, kad kelionių organizatorių pažymėjimas yra išduodamas tik pateikus prievolių įvykdymo užtikrinimą. Šiuo atveju ieškovas turėjo du pažymėjimus ir vieną galiojantį prievolių užtikrinimą. Vienas pažymėjimas išduotas UAB „ZIP Travel“, nors ir turėjo galiojantį prievolių užtikrinimą, tačiau neatitiko perkančiosios organizacijos keliamų reikalavimų, o antrasis pažymėjimas išduotas UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialui, nors ir apėmė visas reikiamas veiklos formas, tačiau buvo negaliojantis, nes neturėjo galiojančio prievolių užtikrinimo.

6Ieškovas UAB „ZIP Travel“ byloje pateikė dubliką ir prašė ieškinį patenkinti visiškai, pripažinti negaliojančia atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Delta“ turizmo centras ginčo pirkime sudarytą viešojo pirkimo sutartį bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas nepaneigė to, kad ieškovas pasiūlymo atsakovui pateikimo dieną (2016-04-11) turėjo du galiojančius kelionių organizatoriaus pažymėjimus, pagal kuriuos galėjo vykdyti veiklą, reikalingą pagal pirkimo dokumentus. Atsakovas turėjo pagrindo abejoti 2016-04-29 Valstybinio turizmo departamento rašte Nr. SD-278 išdėstytais teiginiais, kad ieškovas neturi reikiamo draudimo, kadangi tiek su pasiūlymu, tiek su pretenzija ieškovas atsakovui pateikė ERGO Insurance SE 2015-09-08 išduotą Laidavimo draudimo liudijimą dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo.

7Atsakovas LR Sveikatos apsaugos ministerija byloje pateikė tripliką, prašė ieškovo ieškinį atmesti. Nurodo, kad apskritai nesutiktina su ieškovo teiginiu, kad pasiūlymo pateikimo dieną (2016-04-11) ieškovas turėjo su galiojančius pažymėjimus ir taip atitiko konkurso sąlygas. Ieškovas pasiūlymo pateikimo dieną kartu su pasiūlymu perkančiajai organizacijai pateikė tik vieną kelionių organizatoriaus pažymėjimą ir kuris buvo nurodytas viešai skelbiamame kelionių organizatorių sąraše. Tik atsakovui prašant paaiškinti ieškovo dėl minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikimo konkurso sąlygoms, ieškovas pateikė kitą kelionių organizatoriaus pažymėjimą, tačiau jis nebuvo įtrauktas į kelionių organizatorių sąrašą. Valstybinis turizmo departamentas raštu nurodė, kad ieškovo turimas kelionių organizatoriaus pažymėjimas (Nr. 14140) pasiūlymo pateikimo dieną negaliojo, nes ieškovas nebuvo pateikęs prievolių įvykdymo laidavimo draudimo. Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiu, kad perkančioji organizacija nepakankamai atidžiai ir rūpestingai vertino ieškovo kvalifikaciją, nes atsakovas visomis įmanomomis priemonėmis siekė išsiaiškinti ar ieškovas yra kompetentingas. Atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacinių reikalavimų, yra esminis šioje byloje, todėl ieškovo dublike minimas VPĮ 41 str. 1 d. galimas pažeidimas nelaikytinas esminiu, dėl ko ieškovo teisėti interesai būtų pažeisti.

8Trečiasis asmuo UAB „Delta“ turizmo centras per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

9Ieškinys atmestinas.

10Nustatyta, kad atsakovas LR Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų atvirą konkursą (toliau – Pirkimas), kuriame pasiūlymą pateikė ieškovas UAB „ZIP Travel“. Perkančioji organizacija siekia įsigyti atsakovo darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo oro transportu, sausumos transportu, kelionės draudimo, vizų ir kitų kelionei būtinų dokumentų įforminimo, išdavimo bei pristatymo organizavimo, konsultavimo kelionių klausimais, pagalbos kelionės metu suteikimo, tarpininkavimo tarp keleivio ir galutinio teikėjo užtikrinant apgyvendinimą ir pagalbą atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo ar atidėjimo atvejais ir kitas susijusias paslaugas. Perkančioji organizacija įvertinusi tiekėjų pateiktus pasiūlymus, 2016-05-02 raštu informavo ieškovą, kad atmeta pasiūlymą, kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Ieškovas nesutikdamas su perkančiosios argumentacijos išvada, 2016-05-17 pateikė pretenziją, kurios perkančioji organizacija netenkino.

11Ginčas byloje kilo dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentų minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams.

12Ieškovas teigia, kad perkančioji organizacija nepagrįstai laikė, jog atsakovo kvalifikacija Konkurse yra nepakankama, kadangi ieškovas pasiūlymo perkančiajai organizacijai pateikimo dieną - 2016-04-11, turėjo du galiojančius kelionių organizatoriaus pažymėjimus, išduotus UAB „ZIP Travel“ ir UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialo vardu, pagal kuriuos galėjo vykdyti atvykstamąjį ir vietinį turizmą.

13Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 32 straipsnio 1 dalis). Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina inter alia pagal tiekėjų kvalifikacijos sąlygas, kurios įtvirtintos VPĮ 34–37 straipsniuose (teisė verstis tam tikra veikla, ekonominis, finansinis, techninis, profesinis pajėgumas, tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimas ir pan.).

14Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 1 priedo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų techninėje specifikacijos 5 punkte nurodė, kad perkančioji organizacija planuoja tarnybines keliones Lietuvos ir užsienyje. Pirkimo sąlygų 20 punkto 1 lentelės 6 dalyje nustatyta, kad tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis kelionių organizavimo veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Šiam reikalavimui pagrįsti tiekėjas, be kita ko, turi pateikti Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotą galiojantį pažymėjimą, patvirtinantį, kad teikėjas turi teisę teikti kelionių organizavimo paslaugas ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentą, ar kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis kelionių organizavimo paslaugomis, arba priesaikos deklaraciją, liudijančią teikėjo teisę verstis atitinkama veikla.

15Nagrinėjamu atveju siekiant nustatyti ieškovo argumentų pagrįstumą, analizuotini tiek ieškovo pateikti įrodymai, tiek Valstybinio turimo departamento pateikta informacija apie ieškovo galimybes teikti kelionių organizatoriaus paslaugas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

16Bylos duomenys tvirtina, kad ieškovas kartu su pasiūlymu perkančiajai organizacijai pateikė Valstybinio turizmo departamento 2012-02-17 išduotą pažymėjimą Nr. 010668 UAB „ZIP Travel“ vardu, ir 2015-09-08 sutartį, sudarytą tarp ERGO Insurnce SE ir UAB „ZIP Travel“, kuriuo draudikas suteikė laidavimo draudimą Valstybiniam turizmo departamentui, jog draudėjas UAB „ZIP Travel“ išpildys visus reikalavimus, nurodytus laidavimo draudimo liudijime dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo.

17Pažymėtina, kad perkančiajai organizacijai nesuteikta neribotos diskrecijos teisė konstatuoti pasiūlymo atitikties įrodymo ar neįrodymo, t. y. įrodymų pakankamumo fakto; tam tikras aplinkybes įrodančiais tiekėjo dokumentais gali būti pripažįstami tokie dokumentai, kurių turinys dėl įrodinėjamų aplinkybių yra pagrįstas objektyviais, patikrinamais duomenimis, jei šio turinio pagrindu bet kuris nešališkas, protingas asmuo gali objektyviai padaryti išvadą, kad dokumentas įrodinėjamas aplinkybes patikimai patvirtina (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB TEO LT v. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, bylos Nr. 3K-3-458/2011).

18Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 4 straipsnio 2 dalis nurodo, kad vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą gali Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo padalinys, taip pat valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas (įregistruotas) Lietuvos Respublikoje (toliau – pareiškėjas), turintis Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos išduotą kelionių organizatoriaus pažymėjimą, patvirtinantį teisę vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą. Šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalis numato, kad kiekvieno kelionių organizatoriaus turimas pažymėjimas turi būti užtikrintas kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo laidavimo draudimu arba finansų įstaigos laidavimu ar garantija. Šią sąlygą detalizuota 2014-12-29 Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio misterijos direktoriaus įsakymo Nr. V-305 7.2 punktas. Pagal nurodytus teisės aktus, laikytina, jog tam ,kad juridinis asmuo galėtų vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą turi turėti Valstybinio turizmo departamento išduotą pažymėjimą, kuris turi būti užtikrintas kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo laidavimo dokumentu (LR Turizmo įstatymo 4 straipsnio 4 d. 2 p.).

19Perkančioji organizacija, atsižvelgusi į tai, kad ieškovo pateiktame pažymėjime nurodyta, jog pažymėjimas Nr. 010668 kelionių organizatoriui suteikia teisę teikti išvykstamojo turizmo paslaugas, siekdama įvertinti, ar ieškovas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, o būtent Pirkimo sąlygų 20 punkto 1 lentelės 6 dalies reikalavimą, kreipėsi į ieškovą, prašydama paaiškinti, ar ieškovas turi teisę teikti tarnybinių kelionių organizavimo paslaugas tiek užsienyje, tiek Lietuvoje. Ieškovas atsakydamas į perkančiosios organizacijos raštą pridėjo 2014-10-15 Valstybinio turizmo departamento išduotą pažymėjimą Nr. 14140 UAB „ZIP Travel“ vardu, kuriame nurodyta, jog kelionių organizatoriaus veiklos forma yra atvykstamasis, išvykstamasis ir vietinis turizmas. Pagal viešai prieinamus duomenis perkančioji organizacija įvedusi pateiktame pažymėjime įrašytą juridinio asmens kodą nustatė, kad pagal pažymėjime nurodytą juridinio asmens kodą juridinio asmens pavadinimas yra UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialas. Perkančioji organizacija pakartotinai kreipėsi į Valstybinį turizmo departamentą, prašydama paaiškinti, ar ieškovui išduotas pažymėjimas galiojo pasiūlymo pateikimo dieną – 2016-04-11. Valstybinis turizmo departamentas perkančiajai organizacijai nurodė, kad kelionių organizatorius UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialas 2016-04-11 nebuvo kelionių organizatorių, kurie turi galiojančius pažymėjimus, sąraše, ir nors kelionių organizatoriui UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialas išduotas pažymėjimas, tačiau neturėjo teisės vykdyti kelionių organizavimo veiklos, nes nebuvo pateikęs privalomo kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo. Taigi sutiktina su atsakovu, kad iki pasiūlymo termino pabaigos ieškovas turėjo galiojantį vieną Valstybinio turizmo departamento išduotą pažymėjimą kelionių organizatoriui UAB „ZIP Travel“ ir galėjo teikti tik išvykstamojo turizmo paslaugas, t.y. keliones po užsienio valstybes.

20Ieškovas teigia, kad perkančioji organizacija turėjo pagrindą abejoti Valstybinio turizmo departamento rašte išdėstytais teiginiais, kad ieškovas neturi reikiamo draudimo, kadangi pateikė ERGO Insurance SE 2015-09-08 išduotą laidavimo draudimo liudijimą dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo. Pagal VPĮ 32 straipsnį dėl tiekėjo kvalifikacijos patikrinimo ir šio straipsnio 5 dalį dėl tiekėjo kvalifikacijos duomenų trūkumų ištaisymo turi būti įvertinama kvalifikacijos duomenų visuma, o ne atskira jų grupė ar dokumentas. Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo teisėtumo atmesti pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu – kai tiekėjo kvalifikacija neatitinka minimalių reikalavimų – sprendžiama ir pagal tai, pakankama ar ne ieškovo kvalifikacija perkamoms paslaugoms atlikti, remiantis ir kita perkančiajai organizacijai prieinama informacija ( VPĮ 32 straipsnio 4 dalis), o ne tik pagal tai, ar perkančioji organizacija tinkamai vertino jai pateiktų tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų turinį ir ar dėl to priėmė pagrįstą sprendimą. Kaip minėta, ieškovas perkančiajai organizacijai pateikė du pažymėjimus (Nr. 14140 ir Nr. 010668), abiejuose pažymėjimuose veiklos forma buvo skirtinga. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo nuostatos ieškovui nustato pareigą Valstybiniam turizmo departamentui pateikti kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo laidavimo dokumentą. Valstybinis turizmo departamentas 2016-04-29 raštu perkančiąją organizaciją informavo, jog UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialas pasiūlymo pateikimo dienai nepateikė kelionių organizatoriui privalomo prievolių įvykdymo užtikrinimo ir neturėjo teisės vykdyti kelionių organizatoriaus veiklos. Taigi perkančioji organizacija, įvertinusi turimų duomenų, tvirtinančių ieškovo kvalifikacijos atitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimui teikti kelionių organizatoriaus paslaugas tiek užsienyje, tiek Lietuvoje, visumą, ir atsižvelgusi į LR Turizmo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies reikalavimą, Pirkimo sąlygų 20 punkto 1 lentelės 6 dalies reikalavimą, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 59.1 punktu, pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą.

21Nors ieškovas nurodo, kad laidavimo draudimas apima tiek UAB „ZIP Travel“, tiek UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialo veiklą, tačiau pirkimo procedūrų metu tokios išvados negalima buvo daryti. Perkančioji organizacija vertindama ieškovo pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimams, kai perkančioji organizacija ieškovo pasiūlymo vertinimo metu, net ir pareikalavus, paaiškinti savo kvalifikacinius reikalavimus, neturėjo duomenų, ar ieškovas turėdamas du pažymėjimus (Nr. 14140 ir Nr. 010668) turi teisę teikti kelionių organizatoriaus paslaugas Lietuvoje ir užsienyje, taip pat Valstybiniam turizmo departamentui perkančiajai organizacijai patvirtinus, jog UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialas neturėjo teisės vykdyti kelionių organizavimo veiklos, perkančioji organizacija neturėjo pagrindo abejoti Valstybinio turizmo departamento, kaip įstaigos, dalyvaujančios formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką ūkio ministrui pavestose turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros srityse ir aptarnauti šios politikos formavimą ir įgyvendinimą, nurodyta informacija ir konstatuoti, kad ieškovas iki pasiūlymo pateikimo termino turėjo reikalingą Pirkimo sąlygose numatytą kvalifikaciją (20 p. 1 lentelės 6 d.). Tuo tarpu ieškovas įrodymus, patvirtinančius susirašinėjimą su Valstybinio turizmo departamentu dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų pateikimą, taip pat draudiko ERGO Insurance SE 2016-05-25 raštą dėl kelionių organizatoriaus prievolių užtikrinimo laidavimo draudimo taikymo tiek UAB „ZIP Travel“, tiek UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialui pateikė tik kreipiantis į teismą, to neneigia ir pats ieškovas, todėl teismo vertinimu, kad perkančioji organizacija, kuri ėmėsi visų įmanomų priemonių išsiaiškinti ieškovo kvalifikacijos atitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimui, nepažeidė pasiūlymo vertinimo procedūrų.

22Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad perkančioji organizacija vertindama ieškovo pasiūlymą nepažeidė lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų (VPĮ 3 str. 1 d.), neapribojo tiekėjų konkurencijos (VPĮ 32 str.) bei nepažeidė VPĮ tikslo, todėl ieškovo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str., 185 str.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais,423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

24atmesti UAB „ZIP Travel“ ieškinį atsakovui LR Sveikatos apsaugos ministerijai dėl pasiūlymo konkurse atmetimo, trečiasis asmuo UAB „Delta“ turizmo centras.

25Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą... 3. Ieškovas UAB „ZIP Travel“ kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti... 4. Nurodė, kad ieškovas dalyvavo atsakovo viešajame pirkime dėl tarnybinių... 5. Atsakovas LR Sveikatos apsaugos ministerija atsiliepime į ieškinį prašo... 6. Ieškovas UAB „ZIP Travel“ byloje pateikė dubliką ir prašė ieškinį... 7. Atsakovas LR Sveikatos apsaugos ministerija byloje pateikė tripliką, prašė... 8. Trečiasis asmuo UAB „Delta“ turizmo centras per nustatytą terminą... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Nustatyta, kad atsakovas LR Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė... 11. Ginčas byloje kilo dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentų... 12. Ieškovas teigia, kad perkančioji organizacija nepagrįstai laikė, jog... 13. Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar... 14. Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 1 priedo Tarnybinių kelionių... 15. Nagrinėjamu atveju siekiant nustatyti ieškovo argumentų pagrįstumą,... 16. Bylos duomenys tvirtina, kad ieškovas kartu su pasiūlymu perkančiajai... 17. Pažymėtina, kad perkančiajai organizacijai nesuteikta neribotos diskrecijos... 18. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 4 straipsnio 2 dalis nurodo, kad vykdyti... 19. Perkančioji organizacija, atsižvelgusi į tai, kad ieškovo pateiktame... 20. Ieškovas teigia, kad perkančioji organizacija turėjo pagrindą abejoti... 21. Nors ieškovas nurodo, kad laidavimo draudimas apima tiek UAB „ZIP Travel“,... 22. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad perkančioji... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 24. atmesti UAB „ZIP Travel“ ieškinį atsakovui LR Sveikatos apsaugos... 25. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...