Byla eB2-1668-324/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Ateities kuras“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Ateities kuras“,

Nustatė

2bankroto bylą prašoma iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu. Ieškovas nurodo, kad atsakovės įmonės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2015 m. sausio mėn. ir 2016 m. vasario 15 d. skola sudarė 8011,34 Eur. Siekdamas išieškoti skolą, ieškovas atsakovei taikė priverstinio poveikio priemones – nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas ieškovo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose. Paskutinį kartą iš atsakovės sąskaitos pinigai buvo nurašyti 2015 m. vasario 6 d. Įsiskolinimas nebuvo padengtas. Dėl to mano, kad atsakovės įmonė yra nemoki.

32016 m. balandžio 5 d. gautu pareiškimu atsakovės įmonė prašo pareiškimą patenkinti. Nurodo, kad atsakovė yra paėmusi paskolą, o turimas ilgalaikis turtas yra įkeistas kredito unijai „Amber“. Įmonės įsipareigojimai viršija įmonės turtą, dėl ko įmonei keltina bankroto byla.

4Pareiškimas patenkintinas.

5Iš atsakovės 2016 m. kovo 7 d. balanso matyti, kad 2015 metais ji turėjo turto už 1107225 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 538586 Eur, iš 2016 m. kovo 7 d. sudarytų įmonės finansinės ataskaitos duomenų – kad 2016 m. kovo 7 d. įmonės balanse įrašytas turtas vertas 823192 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų dydis yra 378993 Eur, po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 451327 Eur. Aplinkybę, jog po vienerių metų mokėtina suma ir ilgalaikiai įsipareigojimai 451327 Eur yra pradelsti, patvirtina 2016 m. vasario 4 d. antstolės raginimas Nr. S16-4592 įvykdyti teismo procesinį sprendimą dėl skolos išieškojimo kredito unijai „Amber“. Iš atsakovės pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad pradelsti atsakovės įsipareigojimai sudaro 830320 Eur. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Ateities kuras“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti kreditoriaus pareiškimą ir iškelti UAB „Ateities kuras“ bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punktas, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius K. S., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

6Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291 straipsniu,

Nutarė

7iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Ateities kuras“, įmonės kodas 302534251, esančiai Tuopų g. 22, Išdagų k., Šakių r. sav.

8Įmonės bankroto administratoriumi paskirti K. S., įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA257.

9Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties įsiteisėjimo tai padaryti pakartotinai.

10Nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo išsiųsti ieškovui, atsakovei, administratoriui.

11Įpareigoti administratorių ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti apie iškeltą bankroto bylą juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonei, kreditoriams, Lietuvos bankui, jeigu bankroto byla iškelta įmonei, kuri yra Lietuvos banko pagal Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymą skelbiamame sistemų dalyvių sąraše, taip pat jeigu bankroto byla iškelta draudimo įmonei, perdraudimo įmonei, finansų maklerio įmonei, valdymo įmonei, investicinei bendrovei arba akcinei bendrovei, kuri laikoma vertybinių popierių emitentu pagal Vertybinių popierių įstatymą.

12Įpareigoti administratorių ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pranešti juridinių asmenų registrui apie įsiteisėjusią nutartį iškelti bankroto bylą ir paskirto administratoriaus duomenis (vardą, pavardę (pavadinimą), asmens kodą (juridinio asmens kodą), gyvenamąją vietą (buveinę).

13Įpareigoti administratorių per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos raštu pranešti apie įsiteisėjusią nutartį iškelti bankroto bylą kreditoriams, visiems asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems įmonės turtą, Finansų ministerijai, jeigu įmonė yra paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų arba paskolos, kuriai suteikta valstybės garantija, gavėja, mokesčių, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, kredito įstaigoms, finansų maklerio įmonėms ir draudimo įmonėms, aptarnaujančioms šią įmonę, valstybės, savivaldybės bankrutuojančios įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai ar teismams, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstolių kontoroms, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

14Įsiteisėjus teismo nutarčiai, administratoriui įteikti įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašų, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinio, informacijos apie įmonei teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus kopijas. Administratorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po įsiteisėjusios nutarties iškelti įmonei bankroto bylą nuorašo gavimo dienos privalo atvykti į bankrutuojančios įmonės buveinę, nurodytą teismo nutartyje iškelti įmonei bankroto bylą, ir organizuoti įmonės turto bei jos dokumentų perėmimą ir apsaugą Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punkte nustatyta tvarka.

15Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

17Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorius turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

18Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai