Byla 2S-944-340/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Tatjanos Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų Rūtos Veniulytės-Jankūnienės, Algirdo Auruškevičiaus,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Amber Promotions“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 30 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovės J. J. ieškinį atsakovui UAB „Amber Promotions“ dėl paslaugų teikimo sutarties nutraukimo ir sumokėtų pinigų grąžinimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovė kreipėsi į teismą prašydama nutraukti tarp šalių 2010-02-16 sudarytą Paslaugų teikimo sutartį Nr. 0010-201-AS bei grąžinti šalis į iki sutarties sudarymo buvusią padėtį, priteisiant iš atsakovo 2 070 Lt, taip pat bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimui užtikrinti prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo turtą bei pinigines lėšas 2 070 Lt sumai.

7Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-12-30 nutartimi prašymą tenkino iš dalies ieškovės J. J. reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštavo atsakovui UAB „Amber Promotions“, nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą 2 070 Lt sumai, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims; nesant tokio turto ar esant jo nepakankamai, areštavo trūkstamai sumai pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas jį ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti; leido atsakovui UAB „Amber Promotions“ šios nutarties pagrindu areštuotu turtu (lėšomis) atsiskaityti su ieškove J. J., mokėti darbuotojams darbo užmokestį, su juo susijusias įmokas į Valstybinio socialinio draudimo fondą, mokesčius ir kitus privalomus mokėjimus į valstybės ir savivaldybės biudžetus. Teismas laikė, kad prievolė yra turtinė, reikalavimo suma, atsižvelgiant į aplinkybę, kad atsakovas vengia atsiskaityti su ieškove, yra pakankamai didelė, be to, Lietuvos teismų informacinės bazės duomenimis, atsakovui yra pareikšti reikalavimai daugelyje civilinių bylų, atsakovas – juridinis asmuo, jo mokumas nėra žinomas. Teismas preziumavo, kad atsakovas nevykdydamas pareigos grąžinti ieškovei sumokėtus pinigus, turi žinoti apie prievolių nevykdymo pasekmes. Įvertinęs šias aplinkybes teismas konstatavo, kad didelė reikalavimo suma bei kitos ieškinyje nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

8Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-12-30 nutartį ir panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad ieškovė nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės, nepateikė įrodymų, leidžiančių manyti, jog galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar tapti neįmanomu. Apelianto teigimu, konstatuotina, kad apeliantas yra pelningai veikianti įmonė, galinti atsiskaityti tiek su ieškove, tiek su visais kitais kreditoriais. Ieškovės reikalavimo dydis nėra toks, kurio sumokėjimas galėtų tapti probleminiu atsakovui ir kuris keltų grėsmę galimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui.

9Nustatytu terminu atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.

10Atskirasis skundas atmetamas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisingai įvertino bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso normas.

12Civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus (CPK 3 str. 7 d.), taigi atskirojo skundo nagrinėjimui taikytinos Civilinio proceso kodekso normos su pakeitimais, numatytais Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo 2011 m. birželio 21 d. įstatymu Nr. XI-1480, ir įsigaliojusiais nuo 2011-10-01; tačiau skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas vadovaujantis nutarties priėmimo metu galiojusiomis Civilinio proceso kodekso normomis.

13Vadovaudamasis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas neatlieka įrodymų vertinimo, nevertina ir procesinio dokumento reikalavimų pagrįstumo, nepasisako dėl ginčo esmės, teismas tik vertina, ar yra tikimybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Teismas, taikydamas CPK 145 str. numatytas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima arba, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai tokią realią grėsmę įžvelgė ir konstatavo. Dėl to pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones nepažeidė nei šalių interesų pusiausvyros, nei proporcingumo principų, nenukrypo nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslų ir teismų praktikos.

14Nagrinėjamoje byloje ieškovė pareiškė reikalavimą dėl 2 070 Lt skolos priteisimo. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka, jog tokia suma pagal teismų praktikoje suformuotą taisyklę paprastai nelaikytina didele, tačiau tai nesudaro pagrindo savaime netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių – kiekvieną kartą turi būti atsižvelgiama į tai, ar reikalavimo suma yra didelė konkrečiam asmeniui, taip pat, be ieškinio dydžio kriterijaus, pavojus, kad būsimas teismo sprendimas gali likti priešingos šalies neįvykdytas, vertinamas individuliai kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į esamą atsakovo finansinę padėtį, veiklos perspektyvas ir kitas aplinkybes, kurios leistų teismui vertinti atsakovo įmonės finansinį stabilumą (patikimumą). Apelianto argumentai, kad jis yra sėkmingai veikianti įmonė, vykdo visus savo įsipareigojimus, dar neleidžia konstatuoti apelianto įmonės finansinės padėties stabilumo (patikimumo). Savo mokumui pagrįsti apeliantas pateikė 2010-07-31 metų balansą, patvirtinanti apelianto finansines galimybes atsiskaityti su ieškove. Tačiau šių įrodymų nepakanka, nes kitų objektyvių duomenų, pavyzdžiui, duomenų iš viešų registrų apie apelianto vardu registruotus nekilnojamus ir kilnojamus daiktus, duomenų iš viešųjų registrų apie registruotinam turtui taikytus suvaržymus, turto arešto aktų registro duomenų, apeliantas nepateikė (CPK 178 str.). Sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo, teisinę reikšmę įgyja viso atsakovo turimo turto santykis su jo įsipareigojimais. Apie įsipareigojimų egzistavimą galima spręsti ir iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, iš kurių matyti, kad atsakovui yra iškeltos kelios dešimtys bylų dėl piniginių reikalavimų, kas neabejotinai leidžia spęsti apie jo ūkinės veiklos nestabilumą ir padidina šioje byloje priimto teismo sprendimo galimo neįvykdymo riziką. Kita vertus, ne vienoje šių bylų buvo taikytos ir laikinosios apsaugos priemonės, konstatuojant, kad sprendimo neįvykdymo rizika realiai egzistuoja.

15Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstu apelianto skundo argumentą, kad ieškovė, reikšdama prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepateikė jokių duomenų ir įrodymų apie tai, jog apeliantas gali siekti sumažinti savo mokumo galimybes. Bendra įrodinėjimo pareigos paskirstymo tarp šalių taisyklė įtvirtinta CPK 178 str. Tačiau paskirstydamas įrodinėjimo naštą teismas taip pat atsižvelgia ir į tai, kuriai iš bylos šalių lengviau įrodyti nustatytinas aplinkybes. Šiuo atveju, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmosios instancijos teismas preliminariai įvertino ieškovės į bylą pateiktus įrodymus (CPK 185 str. 1 d.), pagrindžiančius turtinį reikalavimą apeliantui bei apelianto įsipareigojimų nevykdymo terminą. Tuo tarpu apeliantas teisę būti išklausytam, netaikant CPK 314 straipsnio apribojimų, galėjo įgyvendinti apeliacinės instancijos teisme, pateikdamas priešingus duomenis.

16Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant 2010-12-30 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartį nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

17Iš apelianto (atsakovo) UAB „Amber promotions“ valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos – 5,60 Lt (b.l. 46) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p., 339 str., kolegija

Nutarė

19Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Priteisti iš atsakovo UAB „Amber promotions“ 5,60 Lt (penkis litus, 60 centų) pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės biudžetui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Tatjanos Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų Rūtos Veniulytės-Jankūnienės, Algirdo Auruškevičiaus,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama nutraukti tarp šalių 2010-02-16... 7. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-12-30 nutartimi prašymą tenkino iš... 8. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo... 9. Nustatytu terminu atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.... 10. Atskirasis skundas atmetamas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių... 13. Vadovaudamasis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 14. Nagrinėjamoje byloje ieškovė pareiškė reikalavimą dėl 2 070 Lt skolos... 15. Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstu apelianto skundo argumentą, kad... 16. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos... 17. Iš apelianto (atsakovo) UAB „Amber promotions“ valstybės naudai... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p., 339... 19. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 30 d. nutartį palikti... 20. Priteisti iš atsakovo UAB „Amber promotions“ 5,60 Lt (penkis litus, 60...