Byla 2-948-867/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja I.Sakalauskaitė, vadovaudamasi LR CPK 142str. 4d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą ieškinį atsakovei B. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovės 8503,48 EUR skolos, 11 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nurodė aplinkybes, kad atsakovei pagal vartojimo kredito sutartį suteiktas 5792,00 eurų kreditas, kurį atsakovės įsipareigojo grąžinti dalimis iki 2012-02-06, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė.

3Atsakovei skirti procesiniaid dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka, tai yra viešo paskelbimo būdu, tačiau ji atsiliepimo į ieškinį nepateikė (LR CPK 130 str. 1d.).

4Ieškovas ieškinyje pateikė prašymą, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (LR CPK 285str. 2d.).

7Iš byloje esančių rašytinių nustatyta, kad 2008-02-06 tarp AB SAMPO bankas ir atsakovės buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr.VKLIE480803223, pagal kurią ieškovas atsakovei suteikė 5792,00 eurų kreditą iki 2012-02-06, o atsakovė įsipareigojo ieškovui kreditą grąžinti sutartyje numatytais terminais ir tvarka, mokant 10 procentą dydžio metines palūkanas, o praleidusi mokėjimo terminus, mokėti 0,15 procento per dieną delspinigius nuo sumos, kurios terminas praleistas (b.l. 7-11). 2008-06-01 tarp ieškovo ir AB SAMPO bankas buvo sudarytas turto, teisių ir pareigų perdavimo – perdavimo aktas, kurio pagrindu ieškovas perėmė visas AB SAMPO bankas teisies ir pareigas (b.l. 14-18). Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus pilnai įvykdė, tai yra suteikė atsakovei kreditą, o atsakovė savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdė. Ieškovas nurodo, kad pagal vartojimo kredito sutartį Nr.VKLIE480803223, yra susidariusi 8503,48 eurų skola, kurią sudaro: 4296,08 eurų negrąžinto kredito, 646,75 eurų palūkanų, ir 3560,65 eurų delspinigių (b.l. 12).

8Įvertinus nustatytas faktines bylos aplinkybes, pripažįstama, kad tarp ieškovo ir atsakovės susiklostės santykiai, kylantys iš vartojimo kredito sutarties, kurios pagrindu ieškovas atsakovei suteikė sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o atsakovė įsipareigojo ieškovui gautą sumą grąžinti sutartyje numatytu terminu bei sumokėti sutartyje numatytas palūkanas nustatytu terminu ir tvarka. Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, tai yra sutartyje numatytu terminu negrąžino panaudoto kredito, nesumokėjo palūkanų, taip pažeidė savo prievolę, atsiradusią jai tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl atsakovė laikomas pažeidusiu prievolę (LR CK 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė savo prievolę ieškovui įvykdė, be to atsakovė nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymą. Ieškovas pagrįstai įrodė ir paskaičiavo įsiskolinimo, įsipareigojimų nevykdymo palūkanų bei skolos išieškojimo sąnaudų dydį, todėl ieškovo reikalavimas priteisti skolą tenkintinas ir iš atsakovės ieškovui priteistina 4296,08 eurų negrąžinto kredito ir 646,75 eurų palūkanų, viso 4942,83 eurų (LR CK 6.38 str. 1 d., 6.6 str. 1 d., 5 d., 6.63 str., 6.71 str. 1 d., 6.200 str., 6.205 str., 6.258 str. 1 d., 6.872 str., 6.886 str.).

9Dėl ieškovo reikalavimo priteisti 3560,65 eurų delspinigių. Kaip matyti iš byloje nustatytų aplinkybių, pagal sutarties sąlygas numatyta, kad atsakovė praleidusi mokėjimo terminą, įsiapreigojo ieškovui mokėti 0,15 procento delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Netesybos skaičiuojamos iki tos dienos, kada atsakovas grąžina ieškovui atitinkamą įsiskolinimą, arba ieškovas pateikia pareiškimą (ieškinį) dėl skolos išieškojimo įstatymų nustatyta tvarka. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (LR CK 6.71 str. 1 d.). Jeigu nustatytos netesybos, tai kreditorius negali reikalauti iš skolininko kartu ir netesybų ir realiai įvykdyti prievolę, išskyrus atvejus, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę; jos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma. LR CK 6.71-6.75str., reglamentuojančiuose netesybas, baudinės netesybos nenumatytos. Netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, todėl LR CK 6.73str. 2d. nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis LR CK 6.73str. 2d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Vartojimo kredito įstatymo 11str. 8d. įtvirtina nuostata, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procentai pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, o paskaičiuota delspinigių suma artima negrąžinto kredito sumai, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini tris kartus, t.y., iki Vartojimo kredito įstatymo 11str. 8d. įtvirtintos delspinigių normos. Įvertinus šias aplinkybes ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 1186,90 eurų (3560,65 eurų : 3 = 1186,90 eurų), teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

10Kadangi atsakovė pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminą, ieškovui iš atsakovės taip pat priteistinos 11 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 6129,73 eurų sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2012-04-30 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (LR CPK 6.37 str. ir 6.210 str., vartojimo kredito sutarties 34p.).

11Ieškinį tenkinus iš dalies (72 procentų) proporcingai patenkintų reikalavimų sumai priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, todėl iš atsakovės yra pagrindas ieškovui priteisti 636,00 Lt žyminio mokesčio (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.).

12Iš atsakovės priteistina 15,24Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (LR CPK 92 str.).

13Ieškovui prašant, sprendimo įvykdymo užtikrinimui atsakovės turtui 2012-04-30 teismo nutarties pagrindu buvo taikytos laikinosiss apsaugos priemonė, turto arešto akto Nr. 0212003610, kurios sprendimą įvykdžius panaikintinos (LR CPK 150str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str.1 d., 2 d., 286 str., teismas

Nutarė

15ieškinį patenkinti iš dalies.

16Prieteisti iš atsakovės B. B., a.k( - ) gyv. ( - ), Klaipėdos r., 4296,08 eurų negrąžinto kredito, 646,75 eurų palūkanų ir 1186,90 eurų, delspinigių, viso 6129,73 eurų skolą, 11 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 6129,73 eurų sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2012-04-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 636,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, į. k. 301694694, Saltoniškių g. 2, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.( - ).

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Priteisti iš atsakovės B. B. 15,24Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.( - ), SWEDBANKAS AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitus apie sumokėtas bylinėjimosi išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

19Sprendimą įvykdžius panaikinti atsakovės B. B. turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones turto arešto akto numeris 0212003610.

20Atsakovė B. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja I.Sakalauskaitė, vadovaudamasi LR... 2. ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovės 8503,48... 3. Atsakovei skirti procesiniaid dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka,... 4. Ieškovas ieškinyje pateikė prašymą, atsakovei nepateikus atsiliepimo į... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai... 7. Iš byloje esančių rašytinių nustatyta, kad 2008-02-06 tarp AB SAMPO bankas... 8. Įvertinus nustatytas faktines bylos aplinkybes, pripažįstama, kad tarp... 9. Dėl ieškovo reikalavimo priteisti 3560,65 eurų delspinigių. Kaip matyti iš... 10. Kadangi atsakovė pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminą,... 11. Ieškinį tenkinus iš dalies (72 procentų) proporcingai patenkintų... 12. Iš atsakovės priteistina 15,24Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 13. Ieškovui prašant, sprendimo įvykdymo užtikrinimui atsakovės turtui... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str.1 d., 2 d., 286 str., teismas... 15. ieškinį patenkinti iš dalies.... 16. Prieteisti iš atsakovės B. B., a.k( - ) gyv. ( - ), Klaipėdos r., 4296,08... 17. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 18. Priteisti iš atsakovės B. B. 15,24Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su... 19. Sprendimą įvykdžius panaikinti atsakovės B. B. turtui taikytas laikinąsias... 20. Atsakovė B. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 21. Ieškovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą per...