Byla e2-3307-832/2017
Dėl skolos priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Klemenis,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilmetas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sanera“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

42017 m. rugpjūčio 29 d. Mažeikių rajono apylinkės teisme buvo priimtas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Vilmetas“ ieškinys atsakovei UAB „Sanera“. Ieškovė prašė iš atsakovės priteisti 31 279,42 Eur skolos, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Išsiuntus atsakovei ieškinį bei pranešimą dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo, 2017 m. rugsėjo 18 d. teisme gauta šalių pasirašyta taikos sutartis, kurią šalys prašo patvirtinti rašytinio proceso tvarka, bylą nutraukti ir grąžinti ieškovei 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio paduodant ieškinį.

6Prašymas tenkintinas.

7Taikos sutartis tvirtintina joje nurodytomis sąlygomis, o iškeltoji byla šiuo pagrindu nutrauktina (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

8Iš šalių pasirašytos taikos sutarties teksto matyti, kad šalių veiksmai abipusių nuolaidų bei kompromisų būdu pasiekti abiems šalims susitarimą ir sudaryti taikos sutartį neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, atitinka kitas taikos sutarčių galiojimo sąlygas, todėl, šalims taikos sutartyje raštu pareiškus, kad joms yra žinomos ir suprantamos tokios jų valios išreiškimo teisinės pasekmės, jų sudarytoji taikos sutartis tvirtintina joje nurodytomis sąlygomis ir byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 – 6.986 straipsniai, CPK 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

9Šalims išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnis). Be to, bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

10Remiantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovei grąžinama 75 proc. pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 87, 140, 290-294 straipsniais, teismas

Nutarė

12prašymą tenkinti.

13Patvirtinti ieškovės UAB „Vilmetas“, j. a. k. 303371992, ir atsakovės UAB „Sanera“, j. a. k. 302652050 sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

14„UAB „Vilmetas“, kodas: 303371992, adresas Piliakalnio g. 43, Daubarių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., atstovaujama advokato G. Ž., veikiančio pagal teisinių paslaugų sutartį (toliau – ieškovas) ir UAB „Sanera“, kodas: 302652050, adresas Gamyklos g. 45-1, Mažeikiai, atstovaujama direktoriaus J. B., veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – atsakovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“,

15Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos LII skyriaus normomis bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p. bei 294 str., sudarė šią taikos sutartį Mažeikių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-3307-832/2017:

161. Mažeikių rajono apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. e2-3307-832/2017 dėl:

17a. 31 279,42 Eur skolos priteisimo iš atsakovo UAB „Sanera“ ieškovo UAB „Vilmetas“ naudai.

18b. 6 proc. procesinių palūkanų priteisimo iš atsakovo UAB „Sanera“ ieškovo UAB „Vilmetas“ naudai.

19c. Bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo UAB „Sanera“ ieškovo UAB „Vilmetas“ naudai.

202. Šia taikos sutartimi Šalys abipusių nuolaidų būdu taip išsprendžia kilusį ginčą:

21a. Atsakovas UAB „Sanera“ įsipareigoja sumokėti ieškovui UAB „Vilmetas“ 25 000 Eur (dvidešimt penkis tūkstančius eurų 00 ct) per 1 dieną nuo teismo procesinio sprendimo, kuriuo patvirtinama ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.

22b. Atsakovas UAB „Sanera“ per 1 dieną nuo teismo procesinio sprendimo, kuriuo patvirtinama ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos įsipareigoja kompensuoti ieškovui UAB „Vilmetas“ 25 proc. viso žyminio mokesčio, kuris buvo sumokėtas paduodant 2017-08-23 ieškinį, t. y. sumokėti Ieškovui 173,50 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt tris eurus 50 ct).

23c. Atsakovui UAB „Sanera“ pažeidus Taikos sutarties 2 p. a ir b papunkčiuose nurodytą mokėjimo terminą ir (ar) atlikus mažesnį nei Taikos sutarties 2 p. a ir b papunkčiuose nurodytą mokėjimą, ieškovas UAB „Vilmetas“ įgyją teisę nuo nesumokėtų sumų atsakovo UAB „Sanera“ atžvilgiu skaičiuoti 0,2 proc. dydžio delspinigius iki Taikos sutarties 2 p. a ir b papunkčiuose nurodyti įsipareigojimai bus įvykdyti pilna apimti.

24d. Atsakovui pažeidus Taikos sutarties 2 p. a ir b papunkčius, Ieškovas įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo dėl skolos išieškojimo visos faktiškai pagal Taikos sutartį nesumokėtos sumos apimtyje ir pateikti jį antstoliui vykdyti.

25e. Atsakovui pilna apimtimi įvykdžius Taikos sutarties 2 p. a ir b papunkčius, Ieškovas tą pačią dieną įsipareigoja perduoti Atsakovui statybos darbų žurnalą. Ieškovui nevykdant šiame punkte nurodyto įsipareigojimo Ieškovas moka Atsakovui baudą, po 50 (penkiasdešimt) eurų, už kiekvieną uždelstą dieną.

26f. Taikos sutarties 2 p. nurodytas sumas Atsakovas įsipareigoja sumokėti į Ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), Swedbank, AB. Mokėjimo nurodymo paskirtyje nurodoma: „Pagal taikos sutartį c. b. Nr. e2-3307-832/2017“.

273. Ieškovas prašo teismo grąžinti 75 procentus už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio.

284. Atsakovui sumokėjus šioje sutartyje nurodytas sumas ieškovas atsakovui jokių turtinių ir/ar neturtinių pretenzijų, dėl ieškinyje nurodyto dalyko ir pagrindo nereikš.

295. Šalys patvirtina ir pareiškia, kad šia sutartimi yra galutinai išsprendžiamas tarp jų kilęs turtinis ginčas, dėl 2017-02-22 statybos darbų rangos sutarties Nr. 54 vykdymo. Šalys taip pat pareiškia, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos CK 6.983 – 6.985 ir CPK 87, 94, 140 bei 294 straipsniuose, sudaryta sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų.

306. Šalys atsisako viena kitai bet kokių turtinių pretenzijų, dėl šioje Taikos sutartyje neaptartų, su šios civilinės bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų, įskaitant išlaidas teisinei advokato pagalbai, apmokėjimo.

317. Šalys prašo teismo šią taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka.

328. Ši Sutartis yra trim egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai ir vienas egzempliorius – Mažeikių rajono apylinkės teismui.“

33Civilinę bylą nutraukti.

34Grąžinti ieškovei UAB „Vilmetas“, j. a. k. 303371992, 75 proc. šioje byloje sumokėto žyminio mokesčio – 520,50 Eur (penkis šimtus dvidešimt eurų 50 ct).

35Išaiškinti UAB „Vilmetas“, jog žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčio inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos remdamasi teismo nutartimi.

36Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

37Teismo nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui paduodant atskirąjį skundą per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Klemenis,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. 2017 m. rugpjūčio 29 d. Mažeikių rajono apylinkės teisme buvo priimtas... 5. Išsiuntus atsakovei ieškinį bei pranešimą dėl atsiliepimo į pareikštą... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Taikos sutartis tvirtintina joje nurodytomis sąlygomis, o iškeltoji byla... 8. Iš šalių pasirašytos taikos sutarties teksto matyti, kad šalių veiksmai... 9. Šalims išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi... 10. Remiantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovei grąžinama 75 proc. pirmosios... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 87, 140,... 12. prašymą tenkinti.... 13. Patvirtinti ieškovės UAB „Vilmetas“, j. a. k. 303371992, ir atsakovės... 14. „UAB „Vilmetas“, kodas: 303371992, adresas Piliakalnio g. 43, Daubarių... 15. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos LII skyriaus... 16. 1. Mažeikių rajono apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr.... 17. a. 31 279,42 Eur skolos priteisimo iš atsakovo UAB „Sanera“ ieškovo UAB... 18. b. 6 proc. procesinių palūkanų priteisimo iš atsakovo UAB „Sanera“... 19. c. Bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo UAB „Sanera“ ieškovo... 20. 2. Šia taikos sutartimi Šalys abipusių nuolaidų būdu taip išsprendžia... 21. a. Atsakovas UAB „Sanera“ įsipareigoja sumokėti ieškovui UAB... 22. b. Atsakovas UAB „Sanera“ per 1 dieną nuo teismo procesinio sprendimo,... 23. c. Atsakovui UAB „Sanera“ pažeidus Taikos sutarties 2 p. a ir b... 24. d. Atsakovui pažeidus Taikos sutarties 2 p. a ir b papunkčius, Ieškovas... 25. e. Atsakovui pilna apimtimi įvykdžius Taikos sutarties 2 p. a ir b... 26. f. Taikos sutarties 2 p. nurodytas sumas Atsakovas įsipareigoja sumokėti į... 27. 3. Ieškovas prašo teismo grąžinti 75 procentus už ieškinį sumokėto... 28. 4. Atsakovui sumokėjus šioje sutartyje nurodytas sumas ieškovas atsakovui... 29. 5. Šalys patvirtina ir pareiškia, kad šia sutartimi yra galutinai... 30. 6. Šalys atsisako viena kitai bet kokių turtinių pretenzijų, dėl šioje... 31. 7. Šalys prašo teismo šią taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso... 32. 8. Ši Sutartis yra trim egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią,... 33. Civilinę bylą nutraukti.... 34. Grąžinti ieškovei UAB „Vilmetas“, j. a. k. 303371992, 75 proc. šioje... 35. Išaiškinti UAB „Vilmetas“, jog žyminį mokestį grąžina Valstybinė... 36. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių,... 37. Teismo nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo...