Byla e2-247-186/2019
Dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė HeidelbergCement Northern Europe

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo N. V. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-2446-480/2018 pagal ieškovo N. V. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Gerdukas“, P. B., G. K. B., I. L., J. O. G. dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė HeidelbergCement Northern Europe.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas N. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Gerdukas“, P. B., G. K. B., I. L., J. O. G., prašydamas pradėti UAB „Gerdukas“ veiklos tyrimą ir nustačius, kad UAB „Gerdukas“ veikla yra netinkama, pašalinti P. B. iš UAB „Gerdukas“ vadovo pareigų ir G. K. B., I. L. ir J. O. G. iš UAB „Gerdukas“ valdybos, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat ieškovas ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki galutinio ir įsiteisėjusio teismo sprendimo priėmimo šioje byloje nušalinti atsakovą P. B. nuo UAB „Gerdukas“ vadovo (direktoriaus) pareigų bei sustabdyti galiojimą bet kokių jo, kaip vadovo (direktoriaus), išduotų įgaliojimų kitiems asmenims atlikti visas ar dalį administracijos vadovo funkcijų ar atlikti tam tikrus veiksmus šių bendrovių vardu, ir skirti ieškovą N. V. laikinai einančiu UAB „Gerdukas“ generaliniu direktoriumi, suteikiant jam teises atlikti visus vadovo veiksmus, numatytus UAB „Gerdukas“ įstatuose, vadovo pareiginiuose nuostatuose bei teisės aktuose.

72.

8Ieškovas nurodė, kad 2007 m. birželio 19 d. jis ir akcinė bendrovė (toliau – AB) HeidelbergCement Northern Europe AB (toliau – ir HC NE) sudarė UAB „Gerdukas“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovas perdavė nuosavybės teisę į 70 proc. UAB „Gerdukas“ akcijų, ieškovui liko 30 proc. UAB „Gerdukas“ akcijų. HC NE 2010 m. birželio 14 d. įsteigė UAB „HeidelbergCement Klaipėda“. P. B. yra UAB „Gerdukas“ ir UAB „HeidelbergCement Klaipėda“ direktorius bei turi visišką šių bendrovių kontrolę, todėl abiejų juridinių asmenų atžvilgiu gali priimti lemiamus sprendimus. HC NE 2015 m. rugsėjo 8 d. įsteigė UAB „HC Betonas“. P. B. yra šios bendrovės direktorius ir valdybos narys, todėl taip pat gali priimti šios bendrovės atžvilgiu lemiamus sprendimus. UAB „HC Betonas“, UAB „HeidelbergCement Klaipėda“ vykdo identišką veiklą kaip ir UAB „Gerdukas“, jos laikytinos konkuruojančios įmonės UAB „Gerdukas“ atžvilgiu. Dėl šios priežasties yra pagrindas nušalinti P. B. nuo UAB „Gerdukas“ direktoriaus pareigų. Pažymėjo, kad P. B. pradėjus valdyti UAB „Gerdukas“, šios bendrovės apyvarta, pelnas sumažėjo, veikla buvo nuostolinga. P. B. nuo paskyrimo UAB „HeidelbergCement Klaipėda“ direktoriumi pažeidžia fiduciarines pareigas UAB „Gerdukas“, painioja asmeninius ir įmonės interesus ir daro jai žalą. Todėl UAB „Gerdukas“ patiriama žala nuolatos didėja. P. B. vadovaujant trims bendrovėms ir valdant visų bendrovių komercinę informaciją, neįmanoma išvengti interesų konflikto, ypač šioms įmonėms sudarant tarpusavio sandorius. Nušalinus dabartinį UAB „Gerdukas“ direktorių P. B. nuo vadovo pareigų, vienintelis kitas galimas kandidatas, kuris geriausiai žinotų įmonės veiklos specifiką, būtų išimtinai ieškovas, kuris gerai išmano cemento importo ir eksporto rinką, tiekėjus, pirkėjus, tarpininkus ir kt. Ieškovas turi daug vertingos informacijos ir žinių, kurios galėtų būti panaudotos siekiant koordinuoti ir susidariusį UAB „Gerdukas“ nuostolį P. B. vadovavimo metu, šiuo metu nuostolingai veikiančią įmonę valdyti taip, kad būtų siekiama generuoti pelną UAB „Gerdukas“, o ne konkuruojančių įmonių naudai. Siekiant užtikrinti ieškovo teisių bei teisėtų interesų gynybą bei galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, turi būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės.

93.

10Atsakovai P. B. ir UAB „Gerdukas“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė atmesti ieškovo N. V. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje. Atsakovų įsitikinimu, ieškovo reiškiami reikalavimai yra nepagrįsti, paremti prielaidomis. Ieškovas be šios civilinės bylos yra inicijavęs dar 3 savarankiškas bylas teismuose ir 1 bylą arbitraže UAB „Gerdukas“ ir su ja susijusių asmenų (vadovo P. B., akcininko HeidelbergCement Northern Europe AB (HCNE)) atžvilgiu, kuriose nagrinėjami ginčai dėl tų pačių veiksmų, kurie šiame ieškinyje yra nurodomi kaip neteisėti. Teismas turėtų užkirsti kelią neteisėtam ieškovo siekiui šia byla naudotis kaip įrankiu perimti įmonės valdymą bei siekti kitų subjektyvių tikslų (brangiai parduoti ieškovo turimas UAB „Gerdukas“ akcijas kitam akcininkui arba priversti jį parduoti kitų juridinių asmenų akcijas ieškovui). Pareikštu prašymu ieškovas siekia asmeninių tikslų – siekia perimti įmonės valdymą. Prašymo patenkinimas nulemtų kitose ieškovo inicijuotose bylose interesų konfliktą – ieškovo (akcininko) įmonei inicijuotose bylose reiškiantis reikalavimą subjektas ir atsakovas faktiškai sutaptų, tokiu būdu liktų neužtikrinti UAB „Gerdukas“ interesai. Ieškovas prašomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekia perimti bendrovės valdymą išimtinai savo dispozijon. Atsakovų nuomone, ieškovas naudojasi teismu, kaip instrumentu, surinkti menamai neteisėtus atsakovų veiksmus pagrindžiančius įrodymus. Ši aplinkybė įrodo ieškovo nesąžiningumą.

114.

12Trečiasis asmuo HeidelbergCement Northern Europe AB procesiniame dokumente nurodė, kad patenkinus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir jų pagrindu UAB „Gerdukas“ vadovu paskyrus ieškovą, atsirastų interesų konfliktas – tokiu atveju ieškovas ir atsakovas sutaptų.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Kauno apygardos teismas 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi atmetė ieškovo N. V. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

166.

17Teismas, preliminariai įvertinęs ieškovo pareikšto ieškinio pagrįstumą, sprendė, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, kad pagal ieškovo pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas jam palankus sprendimas. Teismas, įvertinęs ieškinio formą ir turinį (faktinį ir teisinį pagrindus) bei pateiktus įrodymus, taip pat tai, kad ieškovas pasinaudojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.126 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, padarė išvadą, jog yra pakankamas pagrindas spręsti, kad ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus.

187.

19Teismas nurodė, jog CK 2.131 straipsnio 1 dalies teisinis reglamentavimas suponuoja išvadą, kad teismas ieškovo prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones gali taikyti tik tada, kai jau yra atliktas juridinio asmens veiklos tyrimas, tačiau ne sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Todėl nušalinus atsakovą P. B. nuo UAB „Gerdukas“ vadovo pareigų bei laikinai eiti UAB „Gerdukas“ generalinio direktoriaus pareigas paskyrus ieškovą N. V., reikštų teismo išankstinę poziciją byloje dėl minėtos įmonės valdymo organo veiklos tinkamumo, tuo tarpu ieškinio pagrįstumo klausimas gali būti išspręstas tik iš esmės išnagrinėjus bylą ir priėmus sprendimą. Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovas nenurodė aplinkybių bei nepateikė jokių įrodymų, kad nepritaikius jo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, galimai ieškovui palankaus sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys neįmanomas. Dėl šios priežasties pripažino, kad ieškovas neįrodė grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Teismas taip pat konstatavo, kad prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas prieštarautų proporcingumo, sąžiningumo ir ekonomiškumo principams bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslui. Teismas sprendė, jog aptartos aplinkybės sudaro pagrindą atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

218.

22Ieškovas N. V. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti jo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

238.1.

24Bylose dėl juridinio asmens veiklos tyrimo sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nėra vertinamas galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės egzistavimas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas šios kategorijos bylose – bylos nagrinėjimo metu nustatyti įmonės, jos valdymo organų ar jų narių veiklos apribojimus, kurie apsaugotų juridinio asmens dalyvius nuo įmonės turtinės padėties pabloginimo ar kitokių jų teisių ar teisėtų interesų pažeidimo.

258.2.

26Teismas, spręsdamas dėl direktoriaus nušalinimo nuo bendrovės vadovo pareigų, kaip laikinosios apsaugos priemonės taikymo, nepasisako dėl bylos esmės, nes šioje byloje nagrinėjimo stadijoje nėra ekspertų išvadų bei rekomendacijų ir toks teismo sprendimas neturėtų jokios prejudicinės galios.

278.3.

28P. B. yra nesąžiningas. P. B. padarė UAB „Gerdukas“ žalą, perkeldamas bendrovės turtą su juo susijusiems asmenims, kaip antai, UAB „HC Betonas“ ir UAB „HeidelbergCement Klaipėda“. Atkreipia dėmesį į tai, kad P. B. pradėjus vadovauti UAB „Gerdukas“, bendrovės apyvarta pradėjo mažėti. Kyla grėsmė, kad iki UAB „Gerdukas“ veiklos tyrimo UAB „Gerdukas“ turtas P. B. neteisėtais veiksmais bus dar labiau sumažintas arba veiklos tyrimas nebus atliktas P. B. pradėjus naikinti ar klastoti UAB „Gerdukas“ dokumentus. Pažymi, kad yra tikimybė, jog P. B. sieks išvengti UAB „Gerdukas“ veiklos tyrimo – sieks bendrovei sukelti nemokumą.

298.4.

30P. B. nušalinimas nuo UAB „Gerdukas“ valdymo iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos yra pagrįstas ne tik šalių interesų pusiausvyros derinimo taisykle, bet ir poreikiu išsaugoti nepakitusią situaciją dėl ginčo objekto.

318.5.

32Nušalinus dabartinį UAB „Gerdukas“ direktorių P. B. nuo bendrovės vadovo pareigų, vienintelis kitas galimas kandidatas, kuris geriausiai žinotų UAB „Gerdukas“ veiklos specifiką, būtų ieškovas, nes jis iki 2007 m. pabaigos buvo vienintelis šios bendrovės akcininkas ir direktorius.

339.

34Trečiasis asmuo HeidelbergCement Northern Europe AB ir atsakovai UAB „Gerdukas“, P. B., G. K. B., I. L., J. O. G. atsiliepimuose į atskirąjį skundą prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimus grindžia tokiais atsikirtimais:

359.1.

36Priešingai nei nurodo apeliantas, nagrinėjamu atveju turi būti įrodytos visos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti būtinos sąlygos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalis).

379.2.

38Ieškovo argumentai, kad atsakovai neva atliko neteisėtus veiksmus, negali įrodyti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę.

399.3.

40Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad yra keičiamas UAB „Gerdukas“ status quo ir yra ketinama sukurti kliūtis galimam juridinio asmens veiklos tyrimui.

419.4.

42Ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka pareikšto reikalavimo esmės ir yra nesusijusios su būsimo teismo sprendimo įvykdymo nagrinėjamoje byloje užtikrinimu. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės sutampa su ieškinio reikalavimu.

439.5.

44Įmonės vadovo nušalinimas nuo pareigų yra kraštutinė priemonė, todėl ieškovui neįrodžius pagrindų taikyti tokią laikinąją apsaugos priemonę, atsakovo P. B. nušalinimas nuo pareigų neatitiktų proporcingumo, ekonomiškumo principų.

459.6.

46Ieškovas yra aiškiai nesąžiningas ir pareikštais reikalavimais siekia savanaudiškų tikslų – perimti bendrovės valdymą. Tokiu atveju ieškovo inicijuotose bylose atsirastų interesų konfliktas, nes ieškovas veiktų UAB „Gerdukas“ vardu ir interesais.

479.7.

48Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitiktų protingumo, sąžiningumo principų. Pagal apeliacinio teismo suformuotą praktiką, taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti tokios, kad iš esmės nestabdytų ir netrikdytų įmonių komercinės ūkinės veiklos.

49IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5010.

51Nenustačius CPK 329 straipsnyje įtvirtintų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų byla nagrinėjama neperžengiant atskirajame skunde nustatytų ribų (CPK 338, 320 straipsniai).

5211.

53Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti būtinos dvi sąlygos: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nenustačius bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

5412.

55Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad yra pagrindas ieškovo ieškinį laikyti tikėtinai pagrįstu, tačiau sprendė, jog ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra pagrindo tenkinti dėl to, kad nebuvo įrodytas antros sąlygos, t. y. galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės, egzistavimas.

5613.

57Ieškovas byloje prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: nušalinti atsakovą P. B. nuo UAB „Gerdukas“ vadovo (direktoriaus) pareigų bei sustabdyti galiojimą bet kokių jo, kaip vadovo (direktoriaus), išduotų įgaliojimų kitiems asmenims atlikti visas ar dalį administracijos vadovo funkcijų ar atlikti tam tikrus veiksmus šių bendrovių vardu, ir skirti ieškovą N. V. laikinai einančiu UAB „Gerdukas“ generaliniu direktoriumi, suteikiant jam teises atlikti visus vadovo veiksmus, numatytus UAB „Gerdukas“ įstatuose, vadovo pareiginiuose nuostatuose bei teisės aktuose; kurios savo turiniu, esme ir sukeliamomis teisinėmis pasekmėmis iš esmės prilygsta CK 2.131 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose įtvirtintoms priemonėms, kurias teismas gali taikyti tik gavęs ir pritaręs ekspertų ataskaitai, kurioje nurodyta, kad juridinio asmens (juridinio asmens valdymo organų ar jų narių) veikla yra netinkama. Ieškovas šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę įrodinėja tuo, kad atsakovas P. B. netinkamai valdo UAB „Gerdukas“. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, P. B. valdymo tinkamumas bus įvertintas, kai bus atliktas UAB „Gerdukas“ veiklos tyrimas CK X skyriaus nustatyta tvarka, t. y. kai ieškovo pateiktas pareiškimas bus išnagrinėtas iš esmės ir bus priimtas procesinis sprendimas. Taigi, ieškovo akcentuojamos faktinės aplinkybės apie nuostolingą juridinio asmens veiklą, atsakovo galimus neteisėtus veiksmus valdant juridinį asmenį sudarė pagrindą teikti teismui ieškinį dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, tačiau negali būti laikomas savarankišku pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, teismas ieškovo prašomas taikyti priemones galės taikyti tik tada, kai bus atliktas juridinio asmens veiklos tyrimas ir paaiškės netinkama juridinio asmens veikla, bet ne dabartinėje (pradinėje) bylos stadijoje.

5814.

59Kita vertus, nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė galimai jam palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės egzistavimą taip, kaip jis suprantamas CPK 145 straipsnio 1 dalies prasme. Šiame kontekste apeliacinis teismas pažymi, kad ieškovas, teikdamas, kad tokio pobūdžio bylose (kai kreipiamasi su pareiškimu pradėti juridinio asmens veiklos tyrimą) pareiškus prašymą taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones nereikia įrodinėti, jog egzistuoja galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo rizika, netinkamai aiškina civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus. Kaip teisingai pastebėta atsakovų ir trečiojo asmens, įstatymuose nėra numatyta jokių išlygų sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą bylose dėl juridinio asmens veiklos tyrimo. Be to, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė tokio pobūdžio bylose vertinama (nustatinėjama) ir aktualioje teismų praktikoje (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1537-516/2018; 2017 m. kovo 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-542-302/2017).

6015.

61Pagal bendrąją taisyklę, pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą tenka prašymą dėl jos taikymo pateikusiam proceso dalyviui, todėl nagrinėjamu atveju būtent jis turi įrodyti poreikio taikyti tokio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones egzistavimą, t. y. kad yra būtina suteikti efektyvią apsaugą juridiniam asmeniui (CPK 178 straipsnis).

6216.

63Ieškovas atskirajame skunde nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį įrodo P. B. nesąžiningi veiksmai: žalą UAB „Gerdukas“ daro perkeldamas bendrovės turtą su juo susijusiems asmenims (kaip antai, UAB „HC Betonas“ ir UAB „HeidelbergCement Klaipėda“); nuo jo valdymo pradžios bendrovės apyvarta pradėjo mažėti. Jo įsitikinimu, egzistuoja grėsmė, kad iki UAB „Gerdukas“ veiklos tyrimo P. B. neteisėtais veiksmais dar labiau sumažins bendrovės turtą ir sieks sukelti jos nemokumą arba veiklos tyrimas nebus atliktas dėl to, kad jis sunaikins ar suklastos UAB „Gerdukas“ dokumentus.

6417.

65Kaip jau minėta, ar iki kreipimosi į teismą su pareiškimu dėl UAB „Gerdukas“ veiklos tyrimo P. B. tinkamai ar netinkamai valdė bendrovę bus nustatyta tik teismui išnagrinėjus pareiškimą iš esmės ir priėmus procesinį sprendimą. Šioje stadijoje, kai yra sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų. Dėl šios priežasties ieškovo nurodytų argumentų apie neva jau atliktus P. B. nesąžiningus veiksmus apeliacinis teismas nevertina, nes tai yra pačios bylos nagrinėjimo dalykas. Kadangi ieškovas nepateikė įrodymų ir nenurodė įtikinamų argumentų, kuriais remiantis galima būtų pagrįstai manyti, jog iš tiesų egzistuoja tikimybė, kad P. B. siekia ar sieks UAB „Gerdukas“ privesti prie bankroto, sudaryti apsimestinius sandorius ar kitaip sumažinti bendrovės turtą, slėpti ar pakeisti netinkamą bendrovės valdymą patvirtinančius dokumentus, apeliacinės instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje neįžvelgia grėsmės būsimo, galbūt ieškovui palankaus, teismo sprendimo įvykdymui.

6618.

67Apeliacinis teismas taip pat pažymi, kad patenkinus ieškovo prašymą paskirti jį laikinai einančiu UAB „Gerdukas“ generaliniu direktoriumi, suteikiant jam teises atlikti visus veiksmus, kuriuos vadovui atlikti suteikiama UAB „Gerdukas“ įstatuose, vadovo pareiginiuose nuostatuose bei teisės aktuose, susiklostytų procesiškai ydinga situacija, kadangi šioje byloje ieškovas galėtų atstovauti UAB „Gerdukas“ interesus, veikti šios bendrovės vardu.

6819.

69Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti iš esmės teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ieškovo atskirasis skundas atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

70Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

71Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo N.... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas N. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams uždarajai akcinei... 7. 2.... 8. Ieškovas nurodė, kad 2007 m. birželio 19 d. jis ir akcinė bendrovė (toliau... 9. 3.... 10. Atsakovai P. B. ir UAB „Gerdukas“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė... 11. 4.... 12. Trečiasis asmuo HeidelbergCement Northern Europe AB procesiniame dokumente... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Kauno apygardos teismas 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi atmetė ieškovo N.... 16. 6.... 17. Teismas, preliminariai įvertinęs ieškovo pareikšto ieškinio pagrįstumą,... 18. 7.... 19. Teismas nurodė, jog CK 2.131 straipsnio 1 dalies teisinis reglamentavimas... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 21. 8.... 22. Ieškovas N. V. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 23. 8.1.... 24. Bylose dėl juridinio asmens veiklos tyrimo sprendžiant laikinųjų apsaugos... 25. 8.2.... 26. Teismas, spręsdamas dėl direktoriaus nušalinimo nuo bendrovės vadovo... 27. 8.3.... 28. P. B. yra nesąžiningas. P. B. padarė UAB „Gerdukas“ žalą, perkeldamas... 29. 8.4.... 30. P. B. nušalinimas nuo UAB „Gerdukas“ valdymo iki bylos nagrinėjimo iš... 31. 8.5.... 32. Nušalinus dabartinį UAB „Gerdukas“ direktorių P. B. nuo bendrovės... 33. 9.... 34. Trečiasis asmuo HeidelbergCement Northern Europe AB ir atsakovai UAB... 35. 9.1.... 36. Priešingai nei nurodo apeliantas, nagrinėjamu atveju turi būti įrodytos... 37. 9.2.... 38. Ieškovo argumentai, kad atsakovai neva atliko neteisėtus veiksmus, negali... 39. 9.3.... 40. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad yra keičiamas UAB... 41. 9.4.... 42. Ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka... 43. 9.5.... 44. Įmonės vadovo nušalinimas nuo pareigų yra kraštutinė priemonė, todėl... 45. 9.6.... 46. Ieškovas yra aiškiai nesąžiningas ir pareikštais reikalavimais siekia... 47. 9.7.... 48. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitiktų protingumo, sąžiningumo... 49. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 50. 10.... 51. Nenustačius CPK 329 straipsnyje įtvirtintų absoliučių sprendimo... 52. 11.... 53. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti... 54. 12.... 55. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad yra pagrindas... 56. 13.... 57. Ieškovas byloje prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: nušalinti... 58. 14.... 59. Kita vertus, nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė galimai jam palankaus... 60. 15.... 61. Pagal bendrąją taisyklę, pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių... 62. 16.... 63. Ieškovas atskirajame skunde nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 64. 17.... 65. Kaip jau minėta, ar iki kreipimosi į teismą su pareiškimu dėl UAB... 66. 18.... 67. Apeliacinis teismas taip pat pažymi, kad patenkinus ieškovo prašymą... 68. 19.... 69. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovo atskirojo... 70. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 71. Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti nepakeistą....