Byla 2-4261-730/2013
Dėl baudos skyrimo, vykdomojoje byloje Nr. 0172/13/00171, suinteresuoti asmenys (skolininkė) E. D., išieškotojas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo antstolio J. P. pareiškimą dėl baudos skyrimo, vykdomojoje byloje Nr. 0172/13/00171, suinteresuoti asmenys (skolininkė) E. D., išieškotojas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius,

Nustatė

2pareiškėjas pateikė pareiškimą, kuriuo prašo vykdomojoje byloje Nr. 0172/13/00171 skirti skolininkei baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą. Pareiškimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad užklausus Nekilnojamojo turto registrą, nustatyta, kad E. D. neturi nuosavybės teise turto, kurį areštavus pakaktų įvykdyti Klaipėdos apygardos teismo 2013-01-29 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-927-460/2013. Skolininkė 2013-02-05 patvarkymu buvo įpareigota raštu pateikti duomenis apie turtinę padėtį bei nurodyti tikslią turto buvimo vietą. Skolininkei patvarkymas įteiktas asmeniškai, tačiau skolininkė reikalavimo neįvykdė ir informacijos apie savo turtinę padėtį nepateikė.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisų ir teisėtų interesų. Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti CPK VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Lietuvos Respublikos CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus.

5Lietuvos Respublikos CPK 645 straipsnyje įtvirtinta skolininko pareiga pateikti informaciją apie turimą turtą. Skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose (Lietuvos Respublikos CPK 645 straipsnio 1 dalis), už šiame straipsnyje nurodytų reikalavimų nevykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo nevykdžiusiam asmeniui gali skirti iki dviejų tūkstančių litų dydžio baudą arba nubausti areštu iki trisdešimties parų (Lietuvos Respublikos CPK 645 straipsnio 3 dalis).

6Baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes. Įvertinant šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ši priemonė turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą.

7Remiantis vykdomojoje byloje esančiais įrodymais nustatytos faktinės aplinkybės. Vykdomojoje byloje Nr. 0172/13/00171 vykdoma Klaipėdos apygardos teismo 2013-01-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-927-460/2013 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria nutarta areštuoti atsakovei E. D. nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius bei kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančius pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, neviršijant pareikšto reikalavimo ribų - 50448,28 EUR (ekvivalentas 174187,82 Lt), uždraudžiant areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą, bei turto vertės sumažinimą (v.b.l. 2-3).

82013-02-05 patvarkymu Nr. 0172/13/00171 skolininkė įpareigota skubiai (per tris dienas nuo šio patvarkymo gavimo dienos) pateikti duomenis (dokumentus) apie turtinę padėtį bei nurodyti tikslią turto buvimo vietą (v.b.l. 31). Patvarkymas skolininkei įteiktas 2013-02-13 (v.b.l. 32). Duomenų, kad skolininkė būtų įvykdžiusi antstolio patvarkymą, byloje nėra.

9Remiantis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, pripažįstama, kad skolininkė neįvykdė teisėto antstolio reikalavimo (Lietuvos Respublikos CPK 645 straipsnio 1 dalis), duomenų apie priežastis sutrukdžiusias jai įvykdyti reikalavimą nepateikė, todėl laikytina, kad reikalavimas neįvykdytas be svarbių priežasčių, todėl yra pagrindas skolininkei skirti baudą (Lietuvos Respublikos CPK 645 straipsnio 3 dalis). Skiriant baudą, atsižvelgiama į reikalavimo nevykdymo pobūdį, į tai, kad bauda skiriama pirmą kartą, kad skolininkė su antstoliu nebendradarbiauja.

10Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 645 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, teismas

Nutarė

11tenkinti antstolio J. P. pareiškimą.

12Paskirti skolininkei E. D. 200,00 Lt (dviejų šimtų Lt 00 ct) dydžio baudą.

13Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui J. P. vykdomąją bylą Nr. 0172/13/00171.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai