Byla 1A-450-174-2009

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Violetos Miliuvienės, teisėjų Rasos Valentinienės, Zigmo Pociaus, sekretoriaujant Danutei Klimašauskaitei, dalyvaujant prokurorui Remigijui Bėtkiui, nuteistojo gynėjai Jovitai Usonytei, nuteistajam G. J. , teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokuroro Sauliaus Galmino apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-07-22 nuosprendžio, kuriuo G. J. , asmens kodas ( - ) pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK ) 178 straipsnio 4 dalį ir nuteistas 30 parų arešto bausme.

2Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies, 1 punkto a) papunkčiu, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-03-02 nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi, prie šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridedant neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalį, ir paskirta subendrinta vienerių metų ir dešimties dienų laisvės atėmimo bausmė.

3Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, paskirta subendrinta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-05-06 nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį paskirta vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme, prie griežtesnės vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmės pridedant švelnesnę vienerių metų ir dešimties dienų laisvės atėmimo bausmę ir nustatyta galutinė subendrinta vienerių metų ir dešimties mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

4Bausmę skirta atlikti pataisos namuose.

5Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – nuspręsta panaikinti.

6Iki nuosprendžio įsiteisėjimo G. J. paskirta kardomoji priemonė – suėmimas.

7G. J. nuspręsta suimti teismo posėdžių salėje.

8Į bausmės laiką įskaitytas G. J. suėmime būtas laikas nuo 2009 m. liepos 22 d. iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

9L. P. civilinis ieškinys patenkintas iš dalies ir iš G. J. priteista 200 Lt L. P. naudai. Nepilnamečiam nuteistajam neturint turto, padarytą 200 Lt turtinę žalą nuspręsta išieškoti iš nuteistojo motinos J. U. .

10Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

11G. J. nuteistas už tai, kad pagrobė nedidelės vertės svetimą turtą, tai yra jis nuteistas už tai, kad 2009-03-20 laikotarpiu nuo 0.2 val. – 8.30 val., Laukininkų g. 33–60, Klaipėdoje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, iš virtuvėje ant palangės buvusios nukentėjusiajai L. P. priklausančios rankinės pagrobė 35 Lt vertės piniginę su joje buvusiais 200 Lt. Taigi G. J. pagrobė nukentėjusiajai L. P. priklausantį turtą, kurio vertė 235 Lt.

12Apeliaciniame skunde Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokuroras Saulius Galminas prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-07-22 nuosprendį dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir neteisingai paskirtos bausmės bei vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis bei 65 straipsnio 1 dalies 1 punktu, šiuo nuosprendžiu nuteistajam G. J. paskirtą 30 parų arešto bausmę subendrinti su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-06-08 ir 2009-05-06 nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridedant švelnesnės bausmės dalį, tai yra prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo prie 2009-05-06 nuosprendžiu paskirtos dvejų metų laisvės atėmimo bausmės pridėti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-06-08 nuosprendžiu paskirtos vienerių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmės dalį bei pridėti skundžiamu nuosprendžiu paskirtos 30 parų arešto bausmės dalį, ir G. J. paskirti galutinę subendrintą dvejų metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, bausmę atliekant nepilnamečių pataisos namuose. Kitą nuosprendžio dalį prokuroras prašo palikti nepakeistą.

13Nurodo, kad už padarytą nusikalstamą veiką teismas G. J. paskirtą 30 parų arešto bausmę, vadovaudamasis BK 64 straipsnio l, 3 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a) papunkčiu, subendrinęs su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-03-02 nuosprendžiu paskirta bausme bei po to subendrintą bausmę, vadovaudamasis BK 63 straipsnio l, 4, 9 dalimis, subendrinęs su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-05-06 nuosprendžiu paskirta bausme, netinkamai pritaikė BK 64 straipsnio ir BK 63 straipsnio nuostatas. Be to, teismas be pagrindo nebendrino skundžiamu nuosprendžiu paskirtos bausmės su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-06-08 nuosprendžiu paskirta bausme, nurodydamas, kad jis yra neįsiteisėjęs, nors šis nuosprendis įsiteisėjo 2009-07-09.

14Prokuroras nurodo, kad teismas G. J. skundžiamu nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 4 dalį paskirtą 30 parų arešto bausmę, vadovaudamasis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis subendrino su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-03-02 nuosprendžiu paskirta bausme, nors Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-03-02 nuosprendis, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, jau buvo subendrintas su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-05-06 nuosprendžiu. Taigi, prokuroro teigimu, teismas nauju nuosprendžiu "išbendrino" bausmes, nors BK nenumato galimybės priimant antrąjį (trečiąjį ir kitus) nuosprendį, ignoruoti pirmojoje (ankstesnėse) byloje nuosprendžiu subendrintas bausmes (net ir tuo atveju, kai jos buvo subendrintos netinkamai), "išbendrinti" jas tam, kad būtų subendrintos su bausmėmis, paskirtomis nauju nuosprendžiu. Tais atvejais, kai priėmus nuosprendį (ar net kelis) nustatoma, kad asmuo iki šių nuosprendžių priėmimo dar yra padaręs vieną ar kelias nusikalstamas veikas, teismas, paskyręs bausmę (bausmes), ją (jas) subendrina su pirmesniu nuosprendžiu paskirta bausme, o kai bausmės pirmesniu nuosprendžiu subendrintos - su subendrinta bausme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinės sesijos 2007 m. gegužės 22 d. nutartis Nr. 2K-P- 193/2007).

15Prokuroras taip pat nurodo, kad teismas minėtu būdu bendrindamas bausmes, atitinkamai sumažino nuteistajam G. J. ankstesniais nuosprendžiais paskirtą bausmę, tai yra paskyrė galutinę subendrintą vienerių metų ir dešimties mėnesių laisvės atėmimo bausmę, tuo tarpu vien pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-05-06 nuosprendį G. J. paskirta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė.

16Todėl, prokuroro teigimu, teismas nauju nuosprendžiu paskirtą 30 parų arešto bausmę, vadovaudamasis BK 63 straipsnio 9 dalyje numatytomis taisyklėmis, turėjo subendrinti su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-06-08 ir 2009-05-06 nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis. (2003-06-20 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato nutarimo Nr. 40 „Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias nuosprendžio surašymą“ 4.1.5. p.).

17Prokuroras prašo apeliacinį skundą tenkinti.

18Nuteistasis ir jo gynėja prašo prokuroro apeliacinį skundą atmesti.

19Prokuroro apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

20Pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo, tai yra dėl netinkamo BK 63 ir 64 straipsnių nuostatų taikymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 328 straipsnio 1 punktas). Teisėjų kolegija sutinka su prokuroro apeliacinio skundo argumentu, kad teismas, skirdamas subendrintą bausmę, netinkamai taikė BK 63 ir 64 straipsnio normas.

21Bausmių skyrimą už kelias nusikalstamas veikas reglamentuoja BK 63 ir 64 straipsnių nuostatos. BK 63 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tais atvejais, kai padarytos kelios nusikalstamos veikos, teismas paskiria bausmę už kiekvieną veiką atskirai, o po to paskiria galutinę subendrintą bausmę. Skirdamas galutinę subendrintą bausmę, teismas gali bausmes apimti arba visiškai ar iš dalies sudėti. BK 63 straipsnio 9 dalis nustato, kad pagal šio straipsnio taisykles skiriama bausmė ir tais atvejais, kai po nuosprendžio priėmimo nustatoma, kad asmuo iki nuosprendžio pirmojoje byloje priėmimo dar padarė kitą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą. Šiuo atveju į bausmės laiką įskaitoma bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal ankstesnį nuosprendį. BK 64 straipsnis taikomas, kai nusikalstama veika padaroma po apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo, tai yra kai naujas nusikaltimas padaromas per neatliktos bausmės, paskirtos pagal ankstesnį nuosprendį, laikotarpį.

22Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-03-02 nuosprendžiu E. J. nuteistas už 2009-02-25 padarytą nusikalstamą veiką pagal BK 178 straipsnio 2 dalį vienerių metų laisvės atėmimo bausme. Taikytos BK 92 straipsnio 1, 2 dalys ir paskirtos bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams, vadovaujantis BK 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 87 straipsniu, paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės - elgesio apribojimas vieneriems metams, įpareigojant nuo 21 val. iki 7 val. būti namuose, mokytis arba dirbti, 6 mėnesius dalyvauti pataisos inspekcijos organizuojamose socialinės reabilitacijos programose.

23Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-05-06 nuosprendžiu E. J. nuteistas už 2009-01-07 padarytą veiką pagal BK 180 straipsnio 1 dalį vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme. BK 63 straipsnio 4, 9 dalyse nustatyta tvarka paskirta bausmė subendrinta dalinio sudėjimo būdu su to paties teismo 2009-03-02 nuosprendžiu paskirta bausme ir nustatyta galutinė subendrinta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė.

24Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-06-08 nuosprendžiu G. J. nuteistas už 2008-11-21 ir 2008-12-04 padarytas nusikalstamas veikas pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį vienerių metų laisvės atėmimo bausme ir pagal BK 178 straipsnio 1 dalį devynių mėnesių laisvės atėmimo bausme. BK 63 straipsnio 1, 4 dalyse nustatyta tvarka paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir paskirta subendrinta vienerių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmė. BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalyse nustatyta tvarka paskirta subendrinta bausmė subendrinta dalinio sudėjimo būdu su to paties teismo 2009-03-02 nuosprendžiu ir paskirta galutinė subendrinta vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

25Skundžiamu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-07-22 nuosprendžiu E. J. nuteistas už 2009-03-20 padarytą veiką pagal BK 178 straipsnio 4 dalį 30 parų arešto bausme. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, BK 65 straipsnio 1 dalies, 1 punkto a) papunkčiu, ši bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su 2009-03-02 nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme, ir nustatyta subendrinta vienerių metų ir dešimties dienų laisvės atėmimo bausmė. BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalyse nustatyta tvarka ši subendrinta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su 2009-05-06 nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį paskirta vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme, ir paskirta galutinė subendrinta vienerių metų ir dešimties mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

26Taigi 2009-03-02, 2009-05-06, 2009-06-08 ir skundžiamu 2009-07-22 nuosprendžiais E. J. nuteistas už nusikalstamas veikas, padarytas iki pirmojo nuosprendžio priėmimo. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad skundžiamo nuosprendžio priėmimo metu 2009-06-08 nuosprendis nebuvo įsiteisėjęs, todėl kolegija atmeta prokuroro apeliacinio skundo teiginius dėl to, kad teismas be pagrindo G. J. paskirtos bausmės nebendrino su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-06-08 nuosprendžiu paskirta bausme. Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad priešingai nei nurodo prokuroras, byloje nėra duomenų apie tai, kad skundžiamo nuosprendžio priėmimo metu 2009-06-08 nuosprendis buvo įsiteisėjęs. Nors prokuroras nurodo, kad 2009-06-08 nuosprendis įsiteisėjo 2009-07-09, tačiau tokių duomenų byloje nėra. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiamu nuosprendžiu paskirtos bausmės nebendrino su 2009-06-08 nuosprendžiu paskirta bausme. Šiuo atveju nuosprendžiais paskirtos bausmės bus subendrintos BPK 347 str. nustatyta tvarka.

27Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad G. J. nusikalstamą veiką padarė 2009-03-20, tuo tarpu 2009-03-02 nuosprendis dar nebuvo įsiteisėjęs. Taigi nesant nusikaltimų recidyvo paskirtos bausmės bendrinamos ne BK 64 straipsnio, kaip tai padarė apylinkės teismas, o BK 63 straipsnyje nurodytais pagrindais. Tuo tarpu apylinkės teismas skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę bendrino su 2009-03-02 nuosprendžiu paskirta bausme vadovaudamasis BK 64 straipsniu, kuris taikomas tik esant nusikaltimų recidyvui. Be to, 2009-03-02 nuosprendis buvo subendrintas su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-05-06 nuosprendžiu, todėl apylinkės teismas skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę turėjo bendrinti su paskutiniu, tai yra 2009-06-05 nuosprendžiu paskirta bausme, kuri subendrinta su 2009-03-02 nuosprendžiu paskirta bausme.

28Kadangi G. J. ankstesniais nuosprendžiais buvo nuteistas už nusikalstamas veikas, kurios buvo padarytos po šios nusikalstamos veikos padarymo, jam naujuoju nuosprendžiu pirmosios instancijos teismas paskirtą bausmę turėjo bendrinti su paskutiniu 2009-05-06 nuosprendžiu paskirta bausme (kaip minėta, pagal bylos duomenis 2009-06-08 nuosprendis nebuvo įsiteisėjęs), kuri subendrinta su 2009-03-02 nuosprendžiu paskirta bausme.

29Tačiau skundžiamu nuosprendžiu teismas G. J. už baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 178 straipsnio 4 dalyje, paskirtą 30 parų arešto bausmę, vadovaudamasis BK 64 straipsnio l, 3 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a) papunkčiu, subendrino su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-03-02 nuosprendžiu paskirta bausme, po to šią subendrintą bausmę, vadovaudamasis BK 63 straipsnio l, 4, 9 dalimis, dalinio sudėjimo būdu subendrino su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-05-06 nuosprendžiu G. J. pagal BK 180 straipsnio 1 dalį paskirta vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme, tokiu būdu ignoruodamas šiuo nuosprendžiu paskirtą galutinę subendrintą dvejų metų laisvės atėmimo bausmę. Taigi teismas ignoravo pirmesniu 2009-05-06 nuosprendžiu G. J. paskirtą subendrintą bausmę ir taip pakeitė pirmesnį nuosprendį, nors BK nenumato galimybės priimant antrąjį (trečiąjį ir kitus) nuosprendį ignoruoti pirmojoje (ankstesnėse) byloje nuosprendžiu subendrintas bausmes (net ir tuo atveju, kai jos buvo subendrintos netinkamai) ir „išbendrinti“ jas tam, kad būtų subendrintos su bausmėmis, paskirtomis nauju nuosprendžiu, ir taip pakeisti ankstesnius teismų sprendimus. Šios taisyklės pirmosios instancijos teismas nepaisė – „išbendrino“ pirmesniu nuosprendžiu G. J. paskirtos galutinės dvejų metų laisvės atėmimo bausmės subendrinimą ir taip pažeidė bausmių bendrinimo taisykles, todėl paskyrė neteisingą galutinę subendrintą bausmę.

30Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad skundžiamu nuosprendžiu G. J. nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą, o ankstesniais nuosprendžiais jis nuteistas už nesunkų ir apysunkius nusikaltimus, taigi skundžiamu ir 2009-05-06 nuosprendžiais bausmės paskirtos už nusikalstamas veikas, kurios labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms, todėl teismas turėjo taikyti BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punkto nuostatas bendrindamas skundžiamu ir 2009-05-06 nuosprendžiais paskirtas bausmes.

31BK 63 straipsnio 5 dalis reglamentuoja atvejus, kada imperatyviai taikomas bausmių apėmimo būdas. Vienas iš tokių atvejų yra, kada padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pavojingumu ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal BK 10, 11, 12 straipsnius. Būtent padarytų nusikalstamų veikų rūšies bei kategorijos nustatymas turi svarbią reikšmę bendrinant paskirtas bausmes. Kadangi G. J. skundžiamu nuosprendžiu nuteistas pagal BK 178 straipsnio 4 dalį už baudžiamąjį nusižengimą, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė, remiantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, 9 dalimi, turėjo būti bendrinama su paskutiniu 2009-05-06 nuosprendžiu paskirta galutine subendrinta bausme taikant bausmių apėmimo būdą. Prokuroro apeliaciniame skunde bausmių bendrinimas nurodytu aspektu nėra ginčijamas, tačiau ištaisant aptartą pirmosios instancijos teismo klaidą, yra pagrindas sumažinti nuteistajam paskirtą galutinę subendrintą bausmę.

32Esant šioms nustatytoms aplinkybėms pirmosios instancijos teismo 2009-07-22 nuosprendis keistinas dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo – BK 63 ir 64 straipsnių – nuostatų taikymo.

33Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde, bei patikrina, ar nėra padaryta esminių BPK pažeidimų (BPK 320 straipsnio 3 dalis).

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

35Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokuroro Sauliaus Galmino apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

36Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-07-22 nuosprendį pakeisti:

37G. J. , vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, 9 dalimi, 65 straipsnio 1 dalies, 1 punkto a) papunkčiu, pagal BK 178 straipsnio 4 dalį paskirtą bausmę apėmimo būdu subendrinti su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-05-06 nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos galutinės subendrintos bausmės dalimi, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir nustatyti galutinę subendrintą dvejų metų laisvės atėmimo bausmę.

38Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies, 1 punkto... 3. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, paskirta subendrinta bausmė... 4. Bausmę skirta atlikti pataisos namuose.... 5. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – nuspręsta... 6. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo G. J. paskirta kardomoji priemonė –... 7. G. J. nuspręsta suimti teismo posėdžių salėje.... 8. Į bausmės laiką įskaitytas G. J. suėmime būtas laikas nuo 2009 m. liepos... 9. L. P. civilinis ieškinys patenkintas iš dalies ir iš G. J. priteista 200 Lt... 10. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 11. G. J. nuteistas už tai, kad pagrobė nedidelės vertės svetimą turtą, tai... 12. Apeliaciniame skunde Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus... 13. Nurodo, kad už padarytą nusikalstamą veiką teismas G. J. paskirtą 30 parų... 14. Prokuroras nurodo, kad teismas G. J. skundžiamu nuosprendžiu pagal BK 178... 15. Prokuroras taip pat nurodo, kad teismas minėtu būdu bendrindamas bausmes,... 16. Todėl, prokuroro teigimu, teismas nauju nuosprendžiu paskirtą 30 parų... 17. Prokuroras prašo apeliacinį skundą tenkinti.... 18. Nuteistasis ir jo gynėja prašo prokuroro apeliacinį skundą atmesti.... 19. Prokuroro apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 20. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamo baudžiamojo... 21. Bausmių skyrimą už kelias nusikalstamas veikas reglamentuoja BK 63 ir 64... 22. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-03-02 nuosprendžiu E. J. nuteistas... 23. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-05-06 nuosprendžiu E. J. nuteistas... 24. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-06-08 nuosprendžiu G. J. nuteistas... 25. Skundžiamu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-07-22 nuosprendžiu E. J.... 26. Taigi 2009-03-02, 2009-05-06, 2009-06-08 ir skundžiamu 2009-07-22... 27. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad G. J. nusikalstamą veiką padarė... 28. Kadangi G. J. ankstesniais nuosprendžiais buvo nuteistas už nusikalstamas... 29. Tačiau skundžiamu nuosprendžiu teismas G. J. už baudžiamąjį... 30. Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad skundžiamu... 31. BK 63 straipsnio 5 dalis reglamentuoja atvejus, kada imperatyviai taikomas... 32. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms pirmosios instancijos teismo 2009-07-22... 33. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, apeliacinės instancijos teismas... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328... 35. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokuroro Sauliaus... 36. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-07-22 nuosprendį pakeisti:... 37. G. J. , vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu,... 38. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....