Byla 2-3517-79/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Aldona Monstavičienė, sekretoriaujant Daivai Girdenienei dalyvaujant pareiškėjoms M. L. K. , J. B. viešame teismo posėdyje žodinio nagrinėjimo būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų M. L. K. ir J. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims V. J. , Č. K. , Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

2Išnagrinėjęs bylą,

3Teismas Nustatė

4Pareiškėja M.L. K. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,kad po jos vyro V. K. , o pareiškėja J. B. po jos tėvo mirties,mirusio 2008-07-14 kaip sutuoktinė ir J. B. kaip dukra priėmė palikimą,tai yra faktiškai ėmėsi jį valdyti. Nurodo, kad V. K. iki mirties gyveno adresu ( - ) Šiaulių m. Po M.L. K. vyro mirties liko nekilnojamas turtas – ½ dalis buto adresu – ( - ), Šiaulių m. , kuris teisiškai įregistruotas abiejų vardu. Pareiškėjos iš karto po vyro ir tėvo mirties faktiškai priėmė palikimą pradėjusios paveldimą turtą valdyti . Pareiškėjos nurodė ,kad V. K. nebuvo surašęs testamento , ginčo dėl palikimo nebuvo, kitiems asmenims turtas neperėjo , tačiau per įstatymo numatytą terminą nesikreipė į notarą dėl palikimo priėmimo ,nes turėjo šeimoje daug problemų .Kadangi kitokiu būdu pareiškėjos negali gauti paveldėjimo teisės liudijimo, todėl prašo nustatyti juridinį faktą.

5Suinteresuotas asmuo V. J. ir Šiaulių apskrities VMI teismo posėdyje nedalyvauja , teismo šaukimas įteiktas tinkamai, atsiliepime į pareiškimą prieštaravimų dėl pateikto pareiškimo nepateikė ,prašo nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš šalies paaiškinimų,bylai pateiktų dokumentų matyti,kad pareiškėja M.L. K. yra 2008-0-14 mirusio V. K. sutuoktinė , o J. B. jo dukra /b.l. 4, 8 / kaip nurodyta jų santuokos ir gimimo liudijime. Iš pateikto mirties liudijimo /b.l.3 / matyti ,kad pareiškėjos sutuoktinis V. K. mirė 2008-07-14. Iš pareiškėjų paaiškinimo matyti ,kad jos su vyru ir tėvu gyveno adresu Gardino g. 9-38 Šiaulių m , vedė bendrą ūkį ,šią aplinkybę patvirtina ir pateikta pažyma / b.l. 9/ Iš pateikto registrų centro pažymėjimo / b.l. 11/ matyti ,kad pareiškėjos M.L. K. ir jos sutuoktinio V. K. vardu po ½ dalį 1992-06-04 įregistruotas nekilnojamas turtas ,tai butas su rūsiu esantis adresu ( - ), Šiaulių m. Kaip nurodė pareiškėja po savo vyro mirties ji netvarkė dokumentų palikimui priimti pas notarą, nes buvo nesutarimų šeimoje su vyriausiąja dukra , be to ,žinojo ,kad nekilnojamo turto dalis įgytas jos lėšomis ir dokumentai įregistruoti jos vardu , tačiau , priėmė visus vyro turėtus daiktus bei toliau naudojosi visu turtu , mokėjo mokesčius, darė remontus kartu su dukra – pareiškėja J. B. . Dė nurodyto laikytina ,kad pareiškėjos priėmė palikimą faktiškai pradėdamos turtą valdyti ir kitiems asmenims šis turtas neperėjo. Jos nežinojo ,kad laiku nesusitvarkyti paveldėjimo dokumentai turės teisines pasekmes. Teismas , įvertinęs byloje nustatytus faktus , daro išvadą , kad jie ir pateikti įrodymai yra teisinis pagrindas pareiškėjų prašomam juridiniam faktui nustatyti. Pripažįsta faktą , kad toks fakto nustatymas reikalingas paveldėjimo teisės liudijimui gauti, nes pareiškėjos kita tvarka negali gauti fakto patvirtinančių dokumentų. /CK 5.50 str 2 d ., 5.51 str. CPK 445 //

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 442 str. 1d. 1p, ,448 str.

9teismas nusprendė:

10Pareiškimą patenkinti

11Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą ,kad M. L. K. a/k ( - ) ir J. B. a/k ( - ) priėmė palikimą į turtą po V. K. mirties a/k ( - ) mirusio 2008-07-14 pradėdamos jo turtą faktiškai valdyti. Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

12Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą .

13Teisėja

14Aldona Monstavičienė

Proceso dalyviai